Séance n°7 le 21 décembre 201 277-299

Homéristes présents : Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà, Claire Guillot, Manon Brouillet, Élodie Coutier.

ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αὖτε
ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ᾽ ἀλαπάξαι,
νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηήσασθαι
εἰσελθών, ὅτε κεν δατεώμεθα ληΐδ᾽ Ἀχαιοί,
Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθαι,
αἵ κε μετ᾽ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ᾽ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
γαμβρός κέν οἱ ἔοις· τίσει δέ σε ἶσον Ὀρέστῃ,
ὅς οἱ τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ.
τρεῖς δέ οἵ εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα,
τάων ἥν κ᾽ ἐθέλῃσθα φίλην ἀνάεδνον ἄγεσθαι
πρὸς οἶκον Πηλῆος· ὃ δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ μείλια δώσει
πολλὰ μάλ᾽, ὅσσ᾽ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
ἑπτὰ δέ τοι δώσει εὖ ναιόμενα πτολίεθρα
Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν
Φηράς τε ζαθέας ἠδ᾽ Ἄνθειαν βαθύλειμον
καλήν τ᾽ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν.
πᾶσαι δ᾽ ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος·
ἐν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρρηνες πολυβοῦται,
οἵ κέ σε δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
καί τοι ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
ταῦτά κέ τοι τελέσειε μεταλήξαντι χόλοιο.

Traduction de Odile Mortier-Waldschmidt

Au vers 137, Agamemnon emploie l’impératif, qui deviennent des infinitifs jussifs dans le discours d’Ulysse.

Toutes ces offres sont vaines puisque la destinée d’Achille est soit de combattre et de mourir, soit de ne pas combattre et de rester en vie (même si à ce point de l’histoire Agamemnon et Ulysse ne le savent pas). En tout cas ça contribue à la beauté de ce passage. En XIX 240 Agamemnon va donner tout cela à Achille (mais Achille commence par lui dire “on verra plus tard”).

v. 277 : enchaînement « αὐτίκα » – « αὖτε » (« d’abord, ensuite »), plutôt que l’idée de renversement. (cette combinaison peut marquer le passage à une idée nouvelle, un personnage nouveau => marque une nouvelle étape, cf. Langumier)

v. 278 et 283 : δώωσι éventuel, ἱκοίμεθα potentiel : les deux conditonnelles ne sont pas envisagées de la même façon.

v. 282 : Pourquoi « κε » + subjonctif (éventuel qui indiquerait une généralité ? futur ?) ; la relative consécutive latine en est-elle un équivalent ?? Certains manuscrits disent « αἵ τε » => valeur généralisante… Chantraine : les relatives au subjonctif avec « κε » comportent une valeur finale ET consécutive (ex. Od. 8.201 ; 9.165).

v. 288 : Benveniste, article sur « φίλος » dans le Vocabulaire des institutions indo-européennes : mot aux sens variés ; souvent en relation avec « ξένος », de même que le verbe : le sens premier de « ξένος » désigne le lien particulier qui attache un membre d’une communauté à un étranger puis le sens s’est élargi pour désigner le lien avec les autres membres du groupe dans lequel on se trouve ; on n’a pas le sens d’ami au départ ; « φιλότης » = accord, mais sans forcément d’amitié, cf. Hector et Ajax qui concluent une « φιλότης » pour mettre fin à leur combat ( = c’est une convention !!) => idée d’un lien social ; le terme se spécialise ensuite pour désigner des proches : c’est d’ici que vient l’idée d’amitié (« φιλία » = mot créé après Homère, avec le sens d’amitié comme sens dérivé) : en premier lieu, ce rapport concerne l’épouse, ce qui explique que le mot épouse soit souvent associé à « φίλη » chez Homère ; dans notre vers, l’expression « qu’il emmène celle qu’il voudra comme « φίλη » » serait donc à traduire par « comme épouse » ?

Cf. Il. 9.397 : reprise du même début de vers, complété avec le terme « épouse » (cf. chant 4 de l’Odyssée : « φιλέω » y est employé au sens d’ « accueillir » quand Télémaque est reçu chez Ménélas)

v. 291 : Ce sont des villes qui appartiennent à Ménélas (qui sont près de Sparte) et certaines aux Dioscures d’après les scholies. Toutes ces villes n’apparaissent qu’une fois dans l’Iliade (on ne les trouve pas catalogue des vaisseaux). (mais il ya deux Pédase, une en Troade, et ce nom est aussi le nom aussi d’un des chevaux d’Achille)

v. 296 : πολύρρηvες πολυβοῦται : on ne trouve ces adjectifs nulle part ailleurs.

v. 297 : Un des emplois non classiques de κε : avec le futur.

v. 298 : ὑπὸ σκήπτρῳ signifie-t-il “sous ta royauté”? Ou alors, au moment du don, Achille lève son sceptre? Occurrence unique.

v. 298 : θέμιστας décrets ils réalisent les décrets prospères (Chicago Homer) ou (plutôt!) ils verseront sous ton sceptre de riches redevances. LSJ : τελέω what one owes, what is due, “λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας” Il.9.156, 298 (unless this means ‘will administer good laws’).
C’est un mot dont le sens est difficile à cerner mais il semble évident qu’ici il s’agit de redevances. Companion to Homer dit que c’est le seul emploi de ce mot avec le sens de tribut dans toute la littérature grecque.
Pour un savant il s’agit de la même chose que les δωτιναι. Pour Kirk, tribut de type féodal. Pierre Carlier dit la même chose. Il s’agirait de redevances justifiées par la fonction royale.
Benveniste θεμις droit familial d’origine divine. Les θέμιστες sont donc les prérogatives du chef (à la fois égards et tributs qui lui sont dus).
L’épithète comme le verbe ne conviennent pas au sens de décret mais sont tous deux adaptés à un contexte financier.
Leaf n’est pas d’accord et comprend “fulfil his pleasant ordinances”. Mais il est quand même gêné par le sens de λιπαρός.

Manon Brouillet

Manon Brouillet est doctorante à l'EHESS. Elle travaille sur le polythéisme grec et sur l'épopée homérique.

More Posts - Website


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Manon Brouillet (21 décembre 2012). Séance n°7 le 21 décembre 201 277-299. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2uz


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.