Séance n°2 le 19 octobre 2012 182-205

Homéristes présents : Jean Lallot, Roberto Salazar Morales, Raphaël Saint-Jalm, Odile Mortier-Waldschmidt, Manon Brouillet, Elodie Coutier

Vers 182 à 205 (traduction de Jean Lallot) : arrivée de l’ambassade d’Ulysse, Phénix et Ajax auprès d’Achille :

[Cliquer sur le vers ou le mot souligné pour aller au commentaire correspondant]

τὼ δὲ βάτην πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
πολλὰ μάλ᾽ εὐχομένω γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ
ῥηϊδίως πεπιθεῖν μεγάλας φρένας Αἰακίδαο.
Μυρμιδόνων δ᾽ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,
τὸν δ᾽ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ
καλῇ δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ᾽ ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν,
τὴν ἄρετ᾽ ἐξ ἐνάρων πόλιν Ἠετίωνος ὀλέσσας:
τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ᾽ ἄρα κλέα ἀνδρῶν.
Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ,
δέγμενος Αἰακίδην ὁπότε λήξειεν ἀείδων,
τὼ δὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
στὰν δὲ πρόσθ᾽ αὐτοῖο: ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
αὐτῇ σὺν φόρμιγγι λιπὼν ἕδος ἔνθα θάασσεν.
ὣς δ᾽ αὔτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη.
τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς:
‘χαίρετον: ἦ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον ἦ τι μάλα χρεώ,
οἵ μοι σκυζομένῳ περ Ἀχαιῶν φίλτατοί ἐστον.’

ὣς ἄρα φωνήσας προτέρω ἄγε δῖος Ἀχιλλεύς,
εἷσεν δ᾽ ἐν κλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισιν.
αἶψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα:
‘μείζονα δὴ κρητῆρα Μενοιτίου υἱὲ καθίστα,
ζωρότερον δὲ κέραιε, δέπας δ᾽ ἔντυνον ἑκάστῳ:
οἳ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάθρῳ.’
ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ.

 

Peut-être Achille et Patrocle chantent-ils à tour de rôle ? cf. Od. 8.87 : on y trouve la même valeur de répétition des verbes (a-t-on affaire à une scène typique de récitation ?) [cf. commentaire de Jean Lallot à cet article]

Nagy, La poésie en acte : pour Nagy, Patrocle et Achille se répondent en chantant (Patrocle attend qu’Achille finisse pour reprendre le chant à sa suite) ; cela permet d’activer le continuum des « κλέα ἀνδρῶν » (lié pour Nagy au nom de Patrocle, « les hauts faits des pères »)

Les membres de l’atelier ne sont pas convaincus (mais Nagy n’est pas le seul à proposer cette interprétation ; argument : pendant les récitations, comme celles des Panathénées, un aède reprend là où s’arrête le précédent : mais ce n’est aussi qu’une hypothèse : dans Homère, il n’y a pas trace de ce type de duo / alternance) + seul Achille a un instrument.

 Sur cette scène, cf. le colloque « Musique et Antiquité » (Amiens, 2004), en particulier l’article de Sylvie Perceau, « Réjouir son cœur avec la phorminx au son clair : le plaisir musical dans l’épopée homérique » : le verbe τέρπειν désigne le plaisir procuré par la musique (sens du verbe : « rassasier, satisfaire un désir, un besoin ») ; ce verbe est associé à des sensations, des perceptions ; le plaisir de la musique procure du bien-être ; d’ailleurs, la musique est associée au banquet, c’est à dire au plaisir du bien manger ; elle constitue un moment de pause dans les conflits (aucune violence n’y est jamais associée) ; « σιωπῇ » (v. 190) = silence dans lequel on écoute, en position assise : l’ambiance harmonieuse du passage se révèle caractéristique des moments musicaux dans l’épopée.

v. 184 : l’adverbe « ῥηιδίως » fait pencher du côté des ambassadeurs comme agents de la persuasion (un dieu ne persuade pas « facilement » : il persuade, ou non)

cf. poly distribué par Jean Lallot : les constructions attestées du verbe imposent-elles de construire de cette façon ?

 Il existe 3 grands sens d’ « εὔχομαι » : « se vanter » (qui ne nous concerne pas ici) ; « faire vœu de » (ex. 2) ; « adresser une prière de demande à un dieu » : ce qu’on demande est alors exprimé à l’infinitif, qui peut lui-même avoir ses propres actants (sujet et objet) ; quand l’actant agent de l’infinitif n’est pas exprimé, comment savoir de qui il s’agit ? La plupart des traductions décident en effet que l’actant n’est pas Poséidon… (ex. 4, 7, 8 vs ex. 9 ; ex. 3 : même sujet pour le verbe conjugué et l’infinitif, comme pour l’ex. 6)

  • l’agent de l’infinitif peut être l’un ou l’autre : qu’est-ce qui permet de trancher ?

  • « ῥηιδίως » = déterminant dans le contexte

Question : que demande-t-on au juste au dieu ? La prière semble être centrée sur le « facilement » ; peut-on demander aux dieux de faire des miracles ? Parfois, les dieux peuvent se donner du mal pour agir (cf. Héra qui revient de la bataille, par exemple) : leur action peut ne pas être immédiatement décisive…

 À lire : Benvéniste, paragraphe sur « le voeu », à propos d’ « εὔχομαι » (qui a étrangement un sens de prière pour les dieux, et un sens de vantardise au milieu des hommes…)

 v. 186 : la lyre est une pièce de butin (ce qui semble peu ordinaire…) ; aspect assez cynique (Achille se détend sur les dépouilles de ses ennemis) OU hommage à la prise de la ville d’Éétion (Achille serait en train de chanter sa propre gloire, ainsi que celle des vaincus) ? Représentation très positive d’Achille dans les scholies (il a laissé ses armes à Éétion, mais a emporté son disque et sa lyre).

v. 189 : « ἄρα » = ce mot est souvent utilisé pour donner un tour un peu piquant à une expression, mais là, aucune interprétation ne semble convaincante ; « justement » ? (Achille est en train de chanter une épopée : peut-être est-ce une façon de souligner la mise en abyme…)

 « κλέα ἀνδρῶν » est à entendre au-delà de la guerre de Troie : Achille parle des hauts faits des hommes du passé ; cf. article de Sylvie Perceau (2006) : « Héros à la phorminx : la musique de l’excellence chez Homère »

N. B. : Achille adopte la posture de l’aède, mais Achille chante pour lui, contrairement aux aèdes : cf. « τερπόμενον » (v. 186), au moyen + « θυμὸν ἔτερπεν » (double emploi du verbe ici)

 N. B. (2) : la scholie du v. 189 interprète « ἔτερπεν » par « ἔτρεπεν » (idée : Achille se distrait)

v. 191  : l’optatif dans une temporelle rend normalement la répétition dans le passé… mais là, c’est plutôt une interrogative indirecte : s’agit-il d’un optatif oblique ? (Mazon comprend ça comme une répétition : Patrocle attend qu’Achille fasse des pauses, pour lui donner à boire par exemple ? à la manière des aèdes, qui font des pauses dans leur récitation ?)

Nous sommes revenus sur cette question lors de la séance n°3. La traduction de Schadewaldt et la traduction italienne sont ambiguës vs Mazon et le grec (chez Schadewaldt, la valeur de « wann » est problématique MAIS Schadewaldt suit le grec de très près, au prix parfois de quelques entorses à l’allemand)

Nous y revenons lors de la séance n°4 : Od. 8.87 sq. : Ulysse pleure en écoutant Démodocos, et se cache les yeux avec un voile : l’optatif a ici valeur de répétition (cf. verbe en –ske = suffixe itératif), dans le cadre de la temporelle.
Il., 2.794 : un guetteur troyen surveille les Achéens : « δέγμενος » renvoie à un moment unique, alors qu’on est dans le même contexte syntaxique : ici, ce n’est pas une vraie temporelle ; de plus, toutes les traductions du chant 9 proposent systématiquement « attendant qu’il eût fini de chanter » (Mazon seul fait exception).
La grammaire de Kühner-Gerth (KG) propose un index de tous les passages cités sur des points de syntaxe ; or, ce vers n’est pas cité dans le cadre de l’optatif de répétition ; Schadewaldt, quant à lui, utilise « wann » dans sa traduction : cela ferait plutôt pencher pour l’interprétation non répétitive.

v. 192 : Pourquoi un duel ??? (ils sont trois…) D’après les scholies, Phénix serait parti en premier, suivi du duo Ajax-Ulysse, ce qui expliquerait le duel…[cf. commentaire de Jean Lallot à cet article]

Nous sommes revenus sur cette question lors de la séance n°3. Claire comprend que Phénix et Ajax marchent ensemble, et qu’Ulysse se trouve devant eux MAIS d’autres passages indiquent plutôt qu’Ulysse
marche devant Ajax, sans qu’il soit question de Phénix en filigrane

Nous y sommes revenus lors de la séance n°4 du 9 novembre : il y a trois passages de l’Iliade où l’on attendrait le pluriel au lieu du duel : en 3.278 (d’après les commentaires, le duel est présent juste pour éviter un hiatus), 8.185 (Achille s’adresse à ses quatre coursiers avec un duel… hypothèse envisageable : il y a ici interpolation entre deux époques, celle du char à deux chevaux et celle du char à quatre chevaux), et 9.182 (Chantraine dit que ces passages ont été longuement commentés dans l’Antiquité, mais ce n’est pas le cas pour le dernier dans les scolies… Hypothèse : Phénix a été ajouté ultérieurement au duo Ulysse-Ajax)

 v. 193: « ἀνόρουσεν » = se lever d’un bond (même famille de verbes que ceux employés dans le passage qui narre le combat d’Achille contre le Scamandre)

v. 197 : problème de ponctuation (point d’interrogation, ou pas ?) : Leaf interprète ce passage comme traduisant les pensées diverses d’Achille OU « j’avais besoin de votre visite » (ce qui semble moins probable), si on a une virgule (cf. Chicago Homer = traduction de Lattimore)

v. 202 : Question au sujet du cratère : est-il « de taille moyenne », ou « plus grand » que celui qui était déjà là ?

 v. 203 : cas d’école autour de « ζωρότερον » (Aristote, qui étudie la phraséologie poétique, n’y voit pas le sens de « non mélangé », mais « d’un mouvement très rapide » : ce serait l’idée qu’on agite un cocktail) ; Chantraine (dictionnaire étymologique) : « ζωρός » signifie « fort », mais aussi « mélangé »… => problème ! (en plus, ce mot est utilisé seulement pour la boisson)

v. 204 : Leaf choisit « ἦ » plutôt que « οἱ », sur le modèle du v. 197

 

 

 

 

Manon Brouillet

Manon Brouillet est doctorante à l'EHESS. Elle travaille sur le polythéisme grec et sur l'épopée homérique.

More Posts - Website


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Manon Brouillet (22 octobre 2012). Séance n°2 le 19 octobre 2012 182-205. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2uu


Une réflexion sur « Séance n°2 le 19 octobre 2012 182-205 »

  1. Sur le duel, surprenant (il y a en principe trois ambassadeurs), τὼ δὲ βάτην (182, 192), voir Chantraine, Gram. Hom. 2.28.
    191: itératif ou sémelfactif ? Kühner-Gerth, 2.452, qui cite ce vers, voit dans l’optatif un opt. de type ‘oblique’ et n’envisage pas de répétition. Sauf erreur, Chantraine, G.H. 2.223-225, ne cite pas ce vers, mais ce qu’il dit sur l’optatif dans ces pages me semble laisser ouvertes les deux interprétations. Si Mazon choisit franchement pour la répétition (cf. “les moments”), d’autres traducteurs laissent le choix de l’interprétation au lecteur; ainsi, Mme Dacier : “Il n’y avait avec lui que Patrocle, qui était assis vis à vis dans un grand silence, attendant qu’il eût cessé de chanter” – Comment comprendre au juste l’allemand de W. Schadewaldt : “Patroklos (…) wartete, wann der Aiakide aufhörte mit Singen” ?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.