Séance n°10 le 1er février 2013 307-322

Homéristes présents : Jean Lallot, Giuseppe Samonà, Matthieu Abgrall, Raphaël Saint-Jalm, Odile Mortier-Waldschmidt, Claire Guillot, Manon Brouillet, Élodie Coutier.

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
‘διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ
χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν,
ᾗ περ δὴ κρανέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται,
ὡς μή μοι τρύζητε παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλος.
ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πύλῃσιν
ὅς χ᾽ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ.
αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα·
οὔτ᾽ ἔμεγ᾽ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα πεισέμεν οἴω
οὔτ᾽ ἄλλους Δαναούς, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν
μάρνασθαι δηΐοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί.
ἴση μοῖρα μένοντι καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι·
ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός·
κάτθαν᾽ ὁμῶς ὅ τ᾽ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς.
οὐδέ τί μοι περίκειται, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ
αἰεὶ ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν.

Homéristes présents : Jean Lallot, Giuseppe Samonà, Matthieu Abgrall, Raphaël Saint-Jalm, Odile Mortier-Waldschmidt, Claire Guillot, Manon Brouillet, Elodie Coutier

v. 309 : « ἀπολέγω » = « annoncer, faire un discours, une déclaration » ET « dire non ». Le préfixe « ἀπο- » est sans cesse présent dans les premiers vers de notre extrait. Cette présence annonce le refus d’Achille dès l’emploi du participe « ἀπαμειϐόμενος » (ce préfixe connote la réponse négative : le public de l’aède sait ce qui va se dire ensuite). De plus, Leaf établit une liste de verbes à préverbe « ἀπο- » (valeur intensive), dont « ἀποειπεῖν » fait partie : l’idée est qu’Achille donne libre cours à sa colère (cf. scholies, par ailleurs).

v. 309 Scholies : « μῦθον » = objet du discours, contenu du message (ce sont moins les paroles que le sens des paroles, par opposition à « ἔπος »).

v. 310 : vers formulaire (en tout cas pour le deuxième hémistiche) : se trouve-t-il généralement dans la bouche d’un dieu ? (la formule connote une forte autorité, le pouvoir et la connaissance de ce qui va s’accomplir) ; le verbe « κρααίνω » est un verbe qui décrit un acte d’autorité chez Homère. On trouve une vingtaine de fois en tout pour les deux poèmes la formule « ὡς ετελεσμένον ἔσται » : le vers formulaire complet comprend « ἐρέω » ou « ἐξερέω » dans le premier hémistiche ; est-il à
chaque fois prononcé par une divinité ? Manifestement non : au chant II, c’est Ulysse qui parle (il promet une raclée à Thersite) ; en VIII.286, c’est Agamemnon qui parle à Teucros => elle n’est pas prononcée par un dieu, mais
il s’agit quand même d’une parole d’autorité. Au v.310, que peut signifier la variante de verbe dans le premier hémistiche ? Interprétation possible : « voici ce que je vais faire, et quelles en seront les conséquences ».
Aristarque remplace « κρανέω » par « φρονέω »… Pourquoi? L’étymologie de ce verbe est à rattacher au nom de la tête, tout comme le verbe « achever » en français… ! « achever » est en effet un dérivé verbal de l’expression « à chef », qui désigne l’idée de « mener à terme, mettre le point final » ; « κρααίνω » vient du génitif « κράατος » de « κάρα » / « κράς ». OU ce sens d’ « achever » vient-il du mouvement de tête, du « νεῦμα » qui exprime la volonté qui s’accomplit? Jean ne connaît pas un seul exemple de « κάρα » au sens de « terme ».
« κρανέω » est cité par Platon (Hippias mineur, 365a), avec une légère modification (Platon cite de mémoire les vers 308 à 314). La thèse d’Hippias est qu’Achille est bien supérieur à Ulysse ; Socrate l’embobine => il en ressort que le meilleur est finalement Ulysse.

Ce terme est utilisé quatre fois dans une prière au dieu (au sens d’« accomplis mon vœu »). Pour Hainsworth, le vers comporte un pléonasme (car il adopte « φρονέω », et fait de « κρανέω » une variante).
Il semble difficile de choisir, car les deux choix se valent a priori dans le contexte (regarder les emplois de « φρονέω » dans Homère : peut-il vouloir dire « je pense » ?)

v. 311: τρύζητε Subjonctif présent qu’on pourrait traduire à “arrêtez de roucouler”, “pour que vous ne restiez pas à roucouler”. Intervient pendant un roucoulement qui préexiste. cf. τρυγων le pigeon. Théocrite utilise ce mot pour le pigeon. τρύζω est une onomatopée. Bailly dit “murmurer d’où roucouler, gazouiller”.
Odile Mortier-Waldshmidt “L’univers sonore des Bucoliques de Théocrite” colloque Musique et Antiquité.
Perpilloud 1982 “Les verbes de sonorité à vocalisme expressif en grec ancien”. Selon lui, les voyelles fermées ι et υ expriment le ténu, avec des connotation positives.
Il existe le doublet τρίζω : “poussez des petits cris aigus, siffler, grincer”.
Selon les scholies le verbe vient de τρυγων le pigeon, la tourterelle. Ou de τρύχω abimer.
Quelle est la connotation de ce mot : paroles caressantes, paroles vaines, commérage?
LSJ le rapproche de ὀλολυγών, cri cultuel.
Qualités négatives qui seraient du côté du féminin?
Mme Dacier “afin que vous ne veniez pas me persécuter les uns après les autres”.

v. 312: γὰρ explique-t-il τρύζητε ou χρὴ ἀποειπεῖν?

v. 313 : l’asymétrie ἕτερος … ἄλλος est dénoncée par les scholiastes.

v. 314 : αὐτάρ au contraire. Idée d’opposition par rapport à ce qu’il vient de dénoncer.

v. 316 ἄλλους Δαναούς : les autres Danaens qu’Ulysse a évoqués pour susciter la pitié d’Achille. Cet argument ne fonctionne pas non plus. Selon une scholie cela désigne les ambassadeurs. Et c’est pour ça qu’Achille dirait “ils ne me persuaderont pas”.

v. 316 : ἐπεὶ explique le fait qu’il n’y a rien à faire pour le persuader.

v. 316 : χάρις au passé : il n’a pas eu la reconnaissance à laquelle il a droit. Mazon traduit comme un présent donc le comprend comme une vérité générale. ἄρα est interprété par les grammairiens modernes comme la constatation présente d’un fait passé. Tous les autres traducteurs traduisent au passé. Un scholiaste : χάρις οὖν ἡδονή.

Les vers suivants sont des γνωμαι.

v. 318 εἰ τις = ὅστις. Optatif : potentiel. Les scholiastes glosent par πολεμιζοντι et disent que le poète a évité de répéter la même formule syntaxique.

v. 319 : Il y a selon Leaf un hiatus intolérable d’une brève au temps faible. δὲ ἰῆι. Pourtant il n’y a pas de variante. Certains modernes ont corrigé δὲ τ᾽ἰῆι ou μιῆι.

v. 320 : vers athétisé. En particulier du fait de l’accumulation de formules gnomiques, mais surtout à cause de l’emploi de l’article. Vers holodactylique. Ressemble à certains passages de l’Ecclésiaste.

v. 321 ἐπεὶ fait problème. Puisque n’a pas vraiment de sens. Pour Leaf c’est “because”. Schadewaldt “ca ne m’a servi à rien de”. La valeur temporelle convient “après que”.

Manon Brouillet

Manon Brouillet est doctorante à l'EHESS. Elle travaille sur le polythéisme grec et sur l'épopée homérique.

More Posts - Website


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Manon Brouillet (1 février 2013). Séance n°10 le 1er février 2013 307-322. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2v2


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.