Séance n°15 le 26 avril 2013 410-429

μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
διχθαδίας κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλος δέ.
εἰ μέν κ᾽ αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι,
ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται·
εἰ δέ κεν οἴκαδ᾽ ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
ἔσσεται, οὐδέ κέ μ᾽ ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη.
καὶ δ᾽ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυθησαίμην
οἴκαδ᾽ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί.
ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν ἰόντες ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν
ἀγγελίην ἀπόφασθε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων·
ὄφρ᾽ ἄλλην φράζωνται ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ἀμείνω,
ἥ κέ σφιν νῆάς τε σαῷ καὶ λαὸν Ἀχαιῶν
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἥδέ γ᾽ ἑτοίμη
ἣν νῦν ἐφράσσαντο ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος·
Φοῖνιξ δ᾽ αὖθι παρ᾽ ἄμμι μένων κατακοιμηθήτω,
ὄφρά μοι ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἕπηται
αὔριον ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ᾽ οὔ τί μιν ἄξω.

Homéristes présents : Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà, Claire Guillot, Manon Brouillet, Élodie Coutier

v. 410 : la formule γάρ τε introduit l’explication d’un événement qui se répète souvent (Chantraine prend justement cet exemple et traduit : « car ma mère me le répète souvent », p. 543, § 503); Mazon choisit aussi cette traduction. Chantraine énumère les valeurs de cette séquence γάρ τε :
1) introduit une explication, un fait qui se répète souvent
2) indique un état de choses établi (ex : Il. 15.187 : « car nous sommes trois frères issus de Cronos ») 3) réflexion générale (ex : Il. 1.63 : « car le rêve aussi vient de Zeus »), cf. aussi v. 406 de ce chant.
La valeur généralisante n’est pas foncièrement le propre de τε ; on peut le comprendre comme « à l’occasion » ; les sens de τε partent dans toutes les directions…

v. 411 : ce choix entre deux itinéraires de vie est étonnant… Leaf fait remarquer qu’il apparait seulement ici et oppose ce passage à Il.1.352 : Achille dit que sa vie sera de toute façon courte, et que Zeus lui doit donc de la τιμή. En 8.70, Zeus pèse les κῆρας des Troyens et des Achéens ; N.B. : Zeus pèse les destins, alors même qu’on sait comment les choses vont se passer… C’est très étonnant !

v. 411 : θανάτοιο τέλος : génitif subjectif (la fin qu’est la mort).

v. 413 et 415 : ὤλετο un aoriste qui exprime un événement futur. Cela est surprenant. En sicilien, on emploie le passé simple pour exprimer le futur…
Chantraine, tome 2, p. 184 : l’aoriste peut être employé “pour un procès qui se réalisera dans
l’avenir, comme conséquence nécessaire d’un autre, après une proposition conditionnelle.” ;
Syntaxe grecque de Humbert : l’aoriste peut être dépouillé de toute valeur temporelle (il a alors sa valeur aspectuelle d’action pure et simple). Malgré ses désinences de passé, sa valeur d’action est tellement forte qu’elle peut entraîner l’expression d’un présent, et même d’un futur proche. Y a-t-il ici une raison particulière d’employer l’aoriste? Il semble exprimer l’inéluctabilité et la brutalité de la chose : l’idée que le procès verbal est réalisé d’un coup est mise en lumière (Mazon et Chantraine : « c’en est fait de mon retour ») ; Imbert rapproche cela de l’emploi d’aoriste de verbes de sentiment, ou d’expression personnelle (aoriste du verbe louer « ἐπῄνεσα » = bravo ! j’approuve !; en grec moderne, « νύσταξα » = je tombe de sommeil (verbe νυστάζω = avoir sommeil) ; « σοὔκοψα, ὅπου σε βρῶ, τὴν μύτη » = « je tecouperai le nez, où que je te trouve »)
Les deux ὤλετο se trouvent en tête de vers où ils sont vraiment mis en valeur.

v. 414 : ἵκωμι. Leaf donne ἴωμι (subjonctif présent de εἶμι, aller), c’est une conjecture de Nauck qu’il accepte, alors que tous les manuscrits donnent ἵκωμαι qui pose un problème métrique.
Goube : -μι est employé à la première personne du singulier du subjonctif présent et aoriste des verbes en -ω. Mais Leaf n’accepte pas ἵκωμι sous prétexte que le grec ne connaitrait pas l’actif ἷκον.

v. 415 ἐπὶ δηρὸν : pour longtemps.

v. 416 : κιχείη. Pourquoi y a-t-il un optatif aoriste alors que le verbe précédent est au futur? Potentiel qui a la valeur d’un futur atténué. « La mort ne saurait m’atteindre vite ».

v. 418 : δήετε : présent. Bailly et Leaf disent que ça a un sens futur. Ameis et Leaf renvoient à VII 31 (même expression) et XXII 431 (présent avec un sens futur). Chantraine Grammaire Homérique 1, 452 : les formes de δήω sont ’embarrassantes’; elles doivent être des ind. prés.  en fonction de futur, “mais l’étymologie du mot n’est pas établie”; même position dans le DELG s.v. δήω.

v. 419 : εὐρύοπα peut se rattacher à la fois à l’idée de vue ὅψομαι et à celle de voix (vox, vocis).

v. 422 : Achille revient ici sur l’idée de sincérité dont il a parlé au début de son discours ἀποειπεῖν IX 309.

γέρας a ici un sens abstrait et ne fait pas du tout référence à Briséis : c’est la marque d’honneur. Les ambassadeurs ont le droit de répéter le message violent d’Achille. Leaf : « declare openly my answer, for so to do is the privilege of consellors. sc to speak openly». Hainsworth comprend exactement de la même façon.
Benveniste Vocabulaire des institutions indo-européennes : le rapprochement étymologique traditionnellement proposé entre les deux termes est absurde (Benveniste conteste le sens précis, pour « γέρας », de « part d’honneur
réservée au vieillard ») ; « γέρων » relève d’une racine signifiant « vieillesse », dont les formes dérivées « n’indiquent rien de plus que la décrépitude physique, et ne sont jamais liées à la notion d’honneur ».

[le 7 juin 2013] Essai de typologie sur les emplois de « γέρων » (218 références dans tout le corpus homérique) : valeur dominante = celle qui se réfère à l’âge (âge avancé, délibérément souligné) : Nestor, Priam (notamment au chant 24), Pélée, Laërte, Phénix, Ulysse une fois métamorphosé en vieillard à Ithaque (donc il n’en est pas vraiment un) ; les pères de héros, ainsi que « les vieillards de la mer » (« γέρων ἁλός » : Nérée, Protée et Phorcis). Un emploi un peu à part : un serviteur de Pénélope (Dolios).

Prêtres et devins : sont-ils vieux ? Hélénos n’est pas vieux… (il n’est pas appelé « γέρων »). Y aurait-il une connotation de dignité attachée à la fonction religieuse ?

Au pluriel (22 occurrences) (on laisse de côté les pluriels qui désignent une classe d’âge au sein d’un groupe, par opposition aux jeunes) : le terme est souvent traduit par « les anciens » : on leur accorde une préséance par
rapport aux autres (ils sont convoqués à des festins spéciaux, etc.).
Exemples :
Il. 2.53 : Agamemnon convoque le conseil des « anciens au grand cœur » ; après son départ, on les qualifie de « σκηπτοῦχοι βασιλῆες » (2.86) = « the most important chiefs » (Leaf : part immédiatement sur l’idée de personnages
importants).
Il. 2.404 : « ἀριστῆας » = épithète qui désigne un statut (les deux termes semblent mis ici aussi en parallèle) ; ensuite, le poète les énumère : Nestor, Idoménée, les deux Ajax, Diomède, Ulysse et Ménélas ; or, ce ne sont pas des vieillards ! (sauf Nestor) « gerontes » n’a donc en aucun cas la valeur de vieillard.
Il. 6.113-114 : Hector va dire aux « vieillards membres du conseil et aux épouses de prier les dieux » (« γέρουσιν βουλευτῆσι » : sont en ville, donc vieillards, mais aussi membres du conseil sont les garants d’une certaine
préséance).
Od. 2.14 : Télémaque a convoqué l’assemblée, « les anciens lui font place » = autour du trône du roi (place de préséance).
On trouve une série de festins dédiés aux « vieillards » (Il. 4.344 : Agamemnon bouscule Ménesthée et Ulysse au combat : ils sont les premiers à répondre à l’appel du festin, toutes les fois qu’ils offrent un festin pour
les « γέροντες » ; or, Ulysse n’est pas un vieillard…) ; Il. 9.70 : le rôle d’Agamemnon est d’offrir des « δαίνυ δαῖτα γέρουσιν » ; Od. 7.189 : convocation des « anciens » pour fêter les hôtes.
Intervention des « γέροντες » : Il. 9.574 (les Anciens d’Etolie supplient Méléagre de revenir au combat = intervention directe auprès du roi) // les Anciens d’Argos supplient Achille de revenir au combat ; Il. 19.303 : les Anciens supplient Achille de dîner ; Achille refuse et renvoie « les autres rois » => de nouveau, analogie « γέροντες / βασιλῆας » ; il ne garde que certains à ses côtés = les deux Atrides, Nestor, Idoménée et le « γέρων » Phénix ; retour ensuite au terme « γέροντες » pour désigner les mêmes personnes.
Il. 3.153 : les vieillards qui entourent Priam sont tous cités ; ils ont cessé la guerre à cause de la vieillesse et sont qualifiés d’ « ἡγήτορες ».

⇨ l’âge n’interfère pas forcément avec le sens du terme « γέρων »,
contrairement à ce qu’a dit Benveniste (il n’y a pas forcément de
valeur d’âge !)

Françoise Ruzé (<a href="http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/metis_1105-2201_1989_num_4_2_936"article en ligne « Basileis, tyrans et magistrats », revue Mètis 1989, vol. 4, p. 211-231 : « le terme de « βασιλῆας » ne désigne jamais un autre que ceux qui sont conseillers : il y a osmose
totale entre les deux termes » ; pour elle, c’est un groupe dont le nombre ne varie pas (7) MAIS dans une des énumérations, il y a aussi Phénix (et ce chiffre ne concerne que les Grecs)) => c’est possible, si elle ne considère
que le pluriel… (cf. occurrence du serviteur pour le singulier).

Retour à « τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων » (9.422) : Ulysse et Ajax sont des « γέροντες », oui, mais pas des vieillards : la traduction de Mazon semble donc fausse (« c’est le privilège des vieux »).

Il. 4.323 : Nestor encourage ses troupes, car il ne peut plus se battre, et emploie la même expression (mais là, le terme s’applique dans tous les cas, quelle que soit son interprétation, puisque Nestor est âgé).
Hainsworth : 4.323 : « the old » vs 9.422 : « here, counsellors » (leur privilège = parler en toute liberté).

N. B. : « ἡ γάρ δίκη ἐστὶ γερόντων » = variante de la formule??? (24.255 : Ulysse est en train de se moquer de son père, et évoque ici un privilège des vieillards : pouvoir dormir paisiblement).

Occurrences de « γεραιός » = toujours une variante de « γέρων » dans le sens de « vieux » ; une chose intéressante : le terme apparaît au féminin (Hélénos dit à Hector d’aller au temple d’Athéna avec les anciennes de Troie = Il. 6.87)… ! Statut particulier accordé à des femmes.

Derrière tout ça, il est possible d’envisager un cadre institutionnel traditionnel, un conseil des anciens (leur âge relativement grand est supposé garantir la valeur du conseil que ces gens peuvent donner ; à Sparte, cela s’appelle la « gerousia » ; le critère de sélection est donc à l’origine l’âge, mais l’institution existant, on peut y placer des plus jeunes, tout en gardant le même terme ; « senatus » = l’assemblée des vieux, étymologiquement (mais il y a de jeunes sénateurs).

On a le phénomène inverse avec le mot « doyen » (< « decanus »). Très vite, la dignité de « decanus » est associée à l’âge.

Edmond Levy, ouvrages sur Sparte (ses travaux sur la « gerousia », en particulier).

⇨ Benveniste va trop vite (cf. Calvert Watkins faisant allusion à Benveniste : « je ne connais pas de livre où il y ait autant de fautes et qui soit aussi intéressant ») ; Benveniste veut aller contre l’idée reçue du lien entre « γέρας » et « γέρων » et il va un peu loin

Il. 15.721 : « κακότητι γερόντων » : dernier exemple d’emploi, un peu à part (Hector se plaint que les anciens, par leur lâcheté, l’aient empêché de porter le combat jusqu’aux nefs. C'est le seul avis négatif sur l’intervention
des « γέροντες », alors que leur avis peut ne pas porter ses fruits en d’autres endroits, cf. Leaf). Il s'agit d'un exemple unique en son genre.

v. 423 : μῆτιν à comprendre dans le sens de ruse, dispositif ingénieux (le fait d’essayer de le faire revenir au combat). Pour l’instant ce qu’ils ont choisi ne convient pas. La scholie pense que ça fait référence au mur.

v. 425 : ἑτοίμη effectif, existant.

Nous reviendrons sur l’ensemble du discours d’Achille lors de la prochaine séance. Nous prenons la décision de lire le discours de Phénix chacun de son côté et de reprendre la lecture de détail pour la réponse d’Achille (v. 606-619) puis de finir l’année sur l’échange entre Ajax et Achille (v.620-655).

Manon Brouillet

Manon Brouillet est doctorante à l'EHESS. Elle travaille sur le polythéisme grec et sur l'épopée homérique.

More Posts - Website


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Manon Brouillet (26 avril 2013). Séance n°15 le 26 avril 2013 410-429. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2v8


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.