Séance n°17 le 7 juin 2013 620-642

Homéristes présents : Odile Mortier-Waldschmidt, Jean Lallot, Giuseppe Samonà, Raphaël
Saint-Jalm, Élodie Coutier, Claire Guillot

ἦ καὶ Πατρόκλῳ ὅ γ᾽ ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ
Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος, ὄφρα τάχιστα
ἐκ κλισίης νόστοιο μεδοίατο· τοῖσι δ᾽ ἄρ᾽ Αἴας
ἀντίθεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦθον ἔειπε·
‘διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ
ἴομεν· οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ
τῇδέ γ᾽ ὁδῷ κρανέεσθαι· ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα
χρὴ μῦθον Δαναοῖσι καὶ οὐκ ἀγαθόν περ ἐόντα
οἵ που νῦν ἕαται ποτιδέγμενοι. αὐτάρ Ἀχιλλεὺς
ἄγριον ἐν στήθεσσι θέτο μεγαλήτορα θυμὸν
σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων
τῆς ᾗ μιν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων
νηλής· καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο φονῆος
ποινὴν ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεθνηῶτος·
καί ῥ᾽ ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ᾽ ἀποτίσας,
τοῦ δέ τ᾽ ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ποινὴν δεξαμένῳ· σοὶ δ᾽ ἄληκτόν τε κακόν τε
θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι θεοὶ θέσαν εἵνεκα κούρης
οἴης· νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔξοχ᾽ ἀρίστας,
ἄλλά τε πόλλ᾽ ἐπὶ τῇσι· σὺ δ᾽ ἵλαον ἔνθεο θυμόν,
αἴδεσσαι δὲ μέλαθρον· ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰμεν
πληθύος ἐκ Δαναῶν, μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων
κήδιστοί τ᾽ ἔμεναι καὶ φίλτατοι ὅσσοι Ἀχαιοί.’

v. 622 : « μεδοίατο » = * medoi-nto (troisième personne du pluriel) : (remplacement du ν par un α) ; l’emploi du terme νόστοιο est-il incongru ? (on pense de suite au retour dans la patrie, et non jusqu’aux tentes…)

v. 623 : à propos de « μῦθος », employé en 623, 625 et 627 (problème seulement au vers 625) : Jean traduit ici par « mission », parce qu’une mission est donnée sous forme d’un discours (le mot « μῦθος » insiste plus sur le contenu notionnel des paroles que sur les paroles elles-mêmes). Ou est-ce un écho à l’emploi du terme en IX.309 ? Schadewaldt traduit par « le but de notre discours ».
NB : le mot « λόγος » n’existe pratiquement pas chez Homère ; on en trouve deux exemples en tout, un dans chaque poème (et un dans l’Hymne à Hermès) ; on le trouve au datif pluriel à valeur instrumentale, quand quelqu’un essaie d’amadouer son interlocuteur, voire de le duper : le terme « λόγος » semble désigner des paroles trompeuses, rhétoriquement particulières ; il peut être accompagné de l’épithète « αἱμύλιος », très rare, on déduit le sens du contexte (« perfide »).
Quand on a le couple « μῦθος » / « λόγος », « μῦθος » est du côté du fictif.

v. 626 : « τῇδέ γ’ὁδῷ » : à rapprocher de l’expression « μετ’ὁδόν » ? idée d’une démarche abstraite…

v. 626 : « κρανέεσθαι » décision scellée : « on n’arrivera pas à mettre le point final » ?

v. 628 : un verbe qui signifie « être assis » peut souvent vouloir dire « attendre », ou équivalent ; on trouve la traduction « siéger » pour « ἧμαι » lorsqu’il s’agit de « γέροντες ».

v. 631 : problème de syntaxe autour de « τὴς ἧ » : la grammaire Kühner-Gerth (vol. 1, p. 378) donne des exemples parallèles : il s’agit du cas où un substantif est repris en apposition par un pronom, lequel pronom sert
d’antécédent à un relatif (Il. 5.320 = exactement la même structure ; etc.). Sur le même modèle : « ἤματι τῷ ὅτε » = expression courante (« le jour où… »)

v. 632 : Mme Dacier semble traduire « νηλής » comme un vocatif ; à noter, le « μέν » = « assurément », ainsi que le « τε » généralisant.

v. 636 : anacoluthe courante (le datif reprend le génitif).

v. 638 : Leaf : « οἴης » en rejet vs 7 filles offertes. Commentaire sévère : l’argument numérique d’Ajax est assorti à la qualité peu subtile de son intellect…

v. 632-638 : la réparation acceptée ou non en cas de meurtre est question ancienne de droit ; Benveniste interprète ainsi la scène de jugement du bouclier d’Achille (jugée d’ailleurs par des « γέροντες »…) ; 18.500 : « l’autre niait avoir rien reçu » (traduction de Lasserre) OU « l’autre refusait et n’accepterait rien » (= choix de Benveniste et de Lattimore) ; verbe = « ἀναίνετο ».
Contestation sur les faits (1) OU l’autre conteste le rachat du crime avec de l’argent (2) = justice à laquelle Ajax fait ici allusion (d’ailleurs, le bouclier est celui d’Achille).

v. 639 : 3e occurrence de « τίθημι » (2 fois le moyen quand l’homme agit lui-même sur lui, une fois l’actif quand c’est le dieu qui agit) ; v. 636 : « les dieux ont rendu ton cœur… », OU « ont placé un cœur… » ?

v. 640 : l’emploi de « μέλαθρον » est très étrange… (pas de palais ici, mais des baraquements!) ; Leaf suggère que cela renvoie à la loi de l’hospitalité ; cet emploi de « μέλαθρον » pour une tente militaire est-il courant ? Le terme peut en tout cas s’appliquer à la tanière d’un animal (cf. dictionnaires). Le sens reste donc souple!

v. 641 : « πληθύος » = Ajax et Ulysse représentent le peuple, tous les autres.

v. 642 : « φίλτατοι » = plutôt une relation de clan ici (fait social qu’une relation d’amitié personnelle.

Manon Brouillet

Manon Brouillet est doctorante à l'EHESS. Elle travaille sur le polythéisme grec et sur l'épopée homérique.

More Posts - Website


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Manon Brouillet (11 juin 2013). Séance n°17 le 7 juin 2013 620-642. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2va


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.