Séance n°6 le 20 décembre 2013 93-119

Homéristes présents: Matthieu Abgrall, Manon Brouillet, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

ὣς ἄρα φωνήσασα κάλυμμ᾽ ἕλε δῖα θεάων
κυάνεον, τοῦ δ᾽ οὔ τι μελάντερον ἔπλετο ἔσθος.
βῆ δ᾽ ἰέναι, πρόσθεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ἡγεῖτ᾽· ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφι λιάζετο κῦμα θαλάσσης.
ἀκτὴν δ᾽ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην,
εὗρον δ᾽εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ᾽ ἄλλοι ἅπαντες
εἵαθ᾽ ὁμηγερέες μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες.
ἣ δ᾽ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζετο, εἶξε δ᾽ Ἀθήνη.
Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε
καί ῥ᾽ εὔφρην᾽ ἐπέεσσι· Θέτις δ᾽ ὤρεξε πιοῦσα.
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἤλυθες Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτι κηδομένη περ,
πένθος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν· οἶδα καὶ αὐτός·
ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω τοῦ σ᾽ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα.
ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρωρεν
Ἕκτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ Ἀχιλλῆϊ πτολιπόρθῳ·
κλέψαι δ᾽ ὀτρύνουσιν ἐΰσκοπον ἀργεϊφόντην·
αὐτὰρ ἐγὼ τόδε κῦδος Ἀχιλλῆϊ προτιάπτω
αἰδῶ καὶ φιλότητα τεὴν μετόπισθε φυλάσσων.
αἶψα μάλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον·
σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεούς, ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων
ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν
Ἕκτορ᾽ ἔχει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσεν,
αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό θ᾽ Ἕκτορα λύσῃ.
αὐτὰρ ἐγὼ Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἶριν ἐφήσω
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ.

v.94 : Leaf : Thétis vient en vêtement de deuil. De même les scholies précisent que le noir convient à une déesse marine et en deuil. Pourtant Leaf précise que c’est le seul passage d’Homère où il est question d’une couleur foncée pour le deuil. Dans ce cas pourquoi dire que Thétis vient en vêtement de deuil? D’autant que κάλυμμα ne semble pas être un vêtement de deuil.
Pour Leaf, κυάνεον = μελάν. Ce n’est sans doute pas le cas. Connotation de brillance de κυάνεον? cf. Adeline Grand-Clément, La fabrique des couleurs. En grec moderne κυανη ακτη veut dire la Côte d’Azur.
Mémoire de l’Université d’Amiens sur les couleurs dans l’Iliade: κυανεος est d’abord un mot technique qui désigne un matériau : le smalt ou la nielle (émail noir). Les objets ouvragés peuvent se référer au matériau mais c’est plus difficile pour les cheveux et le voile
Platon Timée 68 c : “du blanc combiné à du brillant et tombant dans du noir saturé donne la couleur κυανεος”. Pour certains c’est une variante poétique de μελας Il XVI 350 et XX 417, où l’on trouve le même vers avec l’un puis l’autre.

v.97 : ἀκτὴν est complément de ἐξαναβᾶσαι et ἐς οὐρανὸν de ἀϊχθήτην. ἐξαναβᾶσαι chez Aristarque et dans la plupart des éditions selon les scholes, mais on trouve ἐισαναβᾶσαι dans la plupart de nos manuscrits, y compris le Venetus A et chez Eustathe.

v.101 : Aussi bien chez les hommes que chez les dieux quand quelqu’un arrive on l’accueille avec une coupe δέπας (respectivement de vin et de nectar même si là ce n’est pas précisé). Ça fait plaisir (on trouve le verbe χαίρειν). En Iliade I quand Zeus et Héra se disputent Héphaïstos tend une coupe à sa mère et celle-ci se réjouit. Habitude d’hospitalité.

v.105 : πένθος ἄλαστον : le poète parle de Thétis comme si son fils était déjà mort. ἄλαστον racine λαθ- le θ devient σ devant la dentale.

v.106 : ἀλλὰ καὶ ὧς : même dans ces conditions.

v.107 : ἐννῆμαρ neuf jours, alors qu’au vers 31 on parle de la neuvième aurore. Les trois jours de plus seraient les trois jours qui suivent la mort d’Hector : la préparation du bûcher et les jeux funèbres de Patrocle. Puis neuf jours où Achille traine Hector autour du tombeau de Patrocle.

v.108 : Ἕκτορος ἀμφὶ νέκυι : hapax signalé par Leaf. Ailleurs νέκυς est toujours en apposition avec le nom du mort : le cadavre n’est pas une partie de la personne mais la personne elle-même.

v.110 : Pourquoi démonstratif? Annonce la suite. Grammaire homérique II, §254 “Un trait remarquable de la syntaxe de ces démonstratifs chez Homère est que l’article ne leur est pour ainsi dire jamais associé” (sauf trois exemples cités par Chantraine).
Zeus propose à Thétis d’entrer dans le schéma do ut des. Thétis va être associée au montage qui va assurer le κῦδος à son fils.

v.111 : τεὴν subjectif ou objectif? Peut-on penser les deux à la fois? Ton respect et ton affection pour moi OU gardant moi le respect et l’affection que j’ai pour toi? Selon le sens retenu, la signification de φυλάσσων est différente. Les scholiastes font un choix :τὴν πρὸς σὲ φιλίαν, à cause des liens (dont Thétis aurait détaché Zeus, menacé par les autres dieux, I, 401) ou de la μῖξις (mais le scholiaste précise que ça serait atopos. Référence à une union entre Zeus et Thétis? cf. Lucien Dialogue des dieux Zeus et Prométhée).
L’expression est fondée sur αἰδοῖός τε φίλος τε. αἰδοῖός : qui éprouve de l’αἰδῶς ou qui en suscite. φίλος désigne plutôt l’objet de l’affection. XVIII 386 conduit à penser qu’il s’agit plutôt du sentiment de Zeus. “préservant ainsi le respect que je te dois”? (Jean). Mazon : “garder ton respect, ta tendresse”, Schadewaldt : les sentiments de Thétis pour Zeus, Hainsworth renvoie au chant XVIII : les sentiments de Zeus envers Thétis.

v.115 et 118 : ἀπέλυσεν et λύσασθαι : bel exemple de la répartition actif/moyen : action d’Achille/action de Priam.

v.116 : αἴ κέν : pour voir si, pour le cas où. πως : d’une façon ou d’une autre. Louis Bosset parle de “fausse finale” (en effet ce tour a souvent été décrit comme ayant une valeur finale). Zeus ne l’envisage pas avec certitude.

v.116 : La scholie 116a précise qu’un participe aurait été plus élégant qu’une coordination de deux verbes conjugués.

v.117 : ἐφίημι donner l’ordre dre dire ou valeur finale de l’infinitif?

v.118 : ἰοντι ou ἰοντα? D’après Leaf il faut construire avec ἰοντα cf. 148 où Iris reprend ces paroles avec οἶον apposé.

Manon Brouillet

Manon Brouillet est doctorante à l'EHESS. Elle travaille sur le polythéisme grec et sur l'épopée homérique.

More Posts - Website


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Manon Brouillet (8 janvier 2014). Séance n°6 le 20 décembre 2013 93-119. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2vl


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.