Séance n°5 13 décembre 2013 76-92

Homéristes présents : Jean Lallot, Giuseppe Samonà, Odile Mortier-Waldschmidt, Claire Guillot, Raphaël Saint-Jalm, Françoise Létoublon, Marine Glénisson.

ὣς ἔφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης
ἔνθορε μείλανι πόντῳ· ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη.
ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν,
ἥ τε κατ᾽ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα
ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ᾽ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα.
εὗρε δ᾽ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἄλλαι
εἵαθ᾽ ὁμηγερέες ἅλιαι θεαί· ἣ δ᾽ ἐνὶ μέσσῃς
κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὅς οἱ ἔμελλε
φθίσεσθ᾽ ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι τηλόθι πάτρης.
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις:
ὄρσο Θέτι· καλέει Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.
τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
τίπτέ με κεῖνος ἄνωγε μέγας θεός; αἰδέομαι δὲ
μίσγεσθ᾽ ἀθανάτοισιν, ἔχω δ᾽ ἄχε᾽ ἄκριτα θυμῷ.
εἶμι μέν, οὐδ᾽ ἅλιον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπῃ.

Dans tout le passage, les verbes de mouvement sont fréquents (ὄρνυμι apparaît trois fois) et sont souvent mis en évidence en tête de vers (v. 82 : ἔρχεται ; v. 92 : εἶμι) : cela donne une tonalité très vive qui correspond bien au personnage d’Iris, messagère bondissante et rapide. La scansion du passage, qui révèle plusieurs vers holodactylliques (90, 92 par exemple) confirme cette impression de vivacité.

On peut souligner, dans la littérature des siècles suivant, la postérité de ces scènes de messager, chez Apollonios de Rhodes par exemple, ou chez Lucien de Samosate, qui choisissent d’accentuer le panorama géographique embrassé par la vue.

v. 77 : ἀγγελέουσα = participe futur (« pour annoncer »).

ἀελλόπος : cf. v. 95, ποδήνεμος : même association de la vitesse et de la violence du vent. Cela s’accorde bien au bondissement constant que marquent les verbes de mouvement omniprésents dans le passage.

v. 79 : μείλανι : allongement métrique pour μέλανι ; en général, ce phénomène se produit en tête de vers.

v. 80-81 : corne de bœuf : il pourrait s’agir d’un flotteur servant à repérer la position du poisson dans l’eau ; ce peut être aussi un petit morceau de corne qui entoure le plomb et empêche le poisson de couper le fil avec ses dents. Selon Leaf, ce serait un leurre, comme dans la pêche à la cuillère. Ce petit détail était sans doute parlant à l’époque archaïque, mais les commentaires des scholies montrent qu’eux, déjà, ne savaient plus vraiment de quoi il s’agissait. Une image semblable apparaît dans l’Odyssée, XII, 251-253.

v. 81 : comment comprendre κατά ? Il mime peut-être le mouvement du plomb.

v. 82 : ἔρχεται : verbe neutre (« aller ») qui qualifie un mouvement inscrit dans la durée ; c’est donc un vrai présent (mais : ἐλθέ est centripète et se traduit plutôt par « viens ! »).

ὠμηστῇσιν : « qui mange cru » : les poissons sont carnassiers et renversent l’image, car ce sont habituellement eux qui sont mangés ; c’est donc une image de mort généralisée ; mais cela peut aussi plus simplement évoquer l’image de poissons qui mangent l’appât et courent ainsi à leur perte. Des images semblables, selon Richardson, sont fréquentes pour qualifier des déplacements (ceux d’Hermès par exemple).

ἐπί est sans doute une tmèse : il faut lire ἐπιφέρειν.

v. 83 : ἄλλαι : « d’autres » ou « les autres » : l’absence d’article ne permet pas de trancher.

v. 83-84 : on retrouve quasiment les mêmes v. 98-99, cette fois pour qualifier les dieux assemblés autour de Zeus.

v. 85 : οἱ : comment traduire ce datif éthique ? Il est émouvant et laisse voir la douleur de mère de Thétis ; Aristarque veut l’ôter.

v. 85-86 : selon les scholies, il s’agirait d’une anticipation d’Homère sur la suite de l’histoire d’Achille, qu’il ne va pas raconter ; le poète « laisserait le dard » (τὸ κέντρον ἐγκαταλιπεῖν) chez son public pour susciter son intérêt et le faire imaginer comment le poète aurait pu dire la suite. Le poète ne dit pas tout, c’est à l’assemblée de remplir le vide qu’il laisse. Vraie ou fausse, cette analyse nous dit sans doute quelque chose de ce que pensaient alors les grammairiens de la relation auditeur/poète.

v. 86 : ἐριβώλακι : terme de prospérité qui contraste fortement avec le climat de deuil qu’ont installé les vers précédents.

v. 88 : ὄρσο : troisième occurrence d’ὄρνυμι, que l’on peut traduire par « lève-toi » : la traduction stéréotypée par « bondir » ne marche pas toujours ; ce verbe peut signifier un mouvement vers le haut ou vers le bas (cf. Iris « bondissant » de l’Olympe vers la terre).

ἄφθιτα μήδεα εἰδῶς : malgré son aspect formulaire, ce segment ne se trouve qu’ici chez Homère : doit-on y attacher de l’importance ? On peut remarquer le laconisme mystérieux d’Iris, dont la réplique, d’un seul vers, dit encore moins que celle de Zeus (v. 74-76), qu’elle est venue retransmettre à Thétis ; elle parle peu en général, mais prononce en général plus qu’un vers…

v. 89 : ἀργυρόπεζα : « aux pieds d’argent » : cela renvoie peut-être aux statues de dieux avec des pieds en métal brillant ; cela évoque peut-être aussi le caractère brillant de l’eau, et Thétis est une déesse marine.

v. 90 : τίπτέ με (cf. v. 92 : ὅττί κεν) : pourquoi cette accentuation ? Chantraine aborde ce point dans sa Grammaire homérique.

Il s’agit peut-être d’une accentuation héritée d’une graphie antérieure de ces termes : τίπτέ με = τίποτέ με ; ὅττί τε = ὅ τί τε

v. 90-91 : pourquoi Thétis craint-elle la compagnie des dieux ? Est-ce parce qu’elle ne peut supporter leur bonne humeur ? Le poème construit deux groupes (les déesses marines autour de Thétis ; les dieux assemblés autour de Zeus), qui forment un pôle féminin en larmes et un pôle masculin heureux : ces deux univers ne peuvent peut-être pas se mêler…

ἀθανάτοισιν : Thétis refuse-t-elle d’aller dans un lieu où la mort qu’elle déplore ne se trouve pas ?

Certains dieux sont hostiles à Achille et peuvent provoquer la réticence de Thétis.

v. 92 : εἶμι : verbe centrifuge (« j’y vais ») ; chez Homère, c’est encore un présent, même s’il est en train de prendre un sens futur, surtout à la première personne. ce sont sans doute des raisons pragmatiques d’emplois qui ont fait évoluer le sens de ce verbe et ont conservé à ἔρχομαι son sens de présent : le supplétisme n’est donc pas parfait entre ces deux verbes. Voir à ce propos F. Létoublon, Il allait, pareil à la nuit. Les verbes de mouvement en grec, supplétisme et aspect verbal, Klincksieck, Paris, 1985.

Marine Glénisson

Doctorante à l'Université Paris IV-Sorbonne

More Posts


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marine Glénisson (22 décembre 2013). Séance n°5 13 décembre 2013 76-92. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2vj


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.