Séance n°7 le 17 janvier 2014 120-140

Homéristes présents : Manon Brouillet, Martijn Buijs, Marine Glénisson, Claire Guillot, Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

ὣς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα,
βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
ἷξεν δ᾽ ἐς κλισίην οὗ υἱέος· ἔνθ᾽ ἄρα τόν γε
εὗρ᾽ ἁδινὰ στενάχοντα· φίλοι δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι
ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντο ἄριστον·
τοῖσι δ᾽ ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο.
ἣ δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο καθέζετο πότνια μήτηρ,
χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε·
τέκνον ἐμὸν τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
σὴν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οὔτέ τι σίτου
οὔτ᾽ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι
μίσγεσθ᾽· οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
ἀλλ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι·
σκύζεσθαι σοί φησι θεούς, ἑὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων
ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν
Ἕκτορ᾽ ἔχεις παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσας.
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα.
τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τῇδ᾽ εἴη· ὃς ἄποινα φέροι καὶ νεκρὸν ἄγοιτο,
εἰ δὴ πρόφρονι θυμῷ Ὀλύμπιος αὐτὸς ἀνώγει.

v.123 : ἁδινὰ : longuement ou abondamment. Comme Thétis arrive à un moment précis on peut plutôt traduire par “de profonds sanglots”.

v. 124 : ἄριστον : Les scholies suggèrent qu’il s’agit du repas du matin. Hapax dans l’Iliade, le mot apparaît une fois dans l’Odyssée dans un vers qui semble confirmer qu’il s’agit du repas du matin : Odyssée XVI.2 ἐντύνοντ’ ἄριστον ἅμ’ ἠοῖ.
Racine LSJ : peut-être lié à ἦρι, tôt.

v. 125 : ἱέρευτο : pas de voyelle thématique donc morphologiquement ça ne peut être qu’un plus-que parfait. Leaf : le problème est qu’il n’y a pas de redoublement (le ι est bref). Autant l’augment est capricieux chez Homère, autant le redoublement est systématique. En attique le complément d’agent du verbe passif peut être au datif (à la place de ὑπό+G) au parfait ou au plus que parfait, mais chez Homère on peut le trouver aussi à d’autres temps : κτεινεσθαι Ἀχαιοις être tué par les Achéens.
Connotation sacrificielle de ce verbe? ἱερεύω égorger pour un sacrifice mais ensuite égorger tout court. Lié à la démesure d’Achille? Étrange alors même qu’Achille refuse de manger.

v. 129 : Scholie : Pythagore recommande de ne pas manger de coeur d’animal. Contraste entre manger son propre coeur et manger son repas.

v. 130 : περ porte ou sur γυναικί et dans ce cas l’idée serait qu’il n’y a pas que Patrocle avec qui on peut s’unir mais aussi les femmes OU sur γυναικί μίσγεσθαι ( ce qui est grammaticalement possible selon Denniston 482 et Fränkel, Glotta 14, 1925, 6-13). Cette hypothèse est plus satisfaisant puisque de toute façon chez Homère pas de référence à l’amour entre Patrocle et Achille. (Goube : parfois chez Homère περ a le sens de γε).
Opposition entre la mort et la pulsion de vie. Le γάρ qui suit pousse à comprendre ainsi.
Les scholies suppriment 130-132 : il est inconvenant qu’une mère dise ça à son fils.

v. 131 : Presque les mêmes vers au chant XVI, 852-853 quand Patrocle mourant promet à Hector sa mort prochaine.
μοι datif éthique de la personne qui prend un intérêt particulier dans l’action cf v.85 οἱ.

v. 133 : ὦκα : vite ou tout de suite, maintenant. ξύνες a d’abord le sens de “écoute-moi”, plutôt que “comprends-moi”.

δέ, selon Deniston, peut parfois avoir le sens de γάρ, ce qui irait bien ici. Cependant, il existe peut-être une infime différence de sens entre les deux que nous ne sommes plus capables de voir.

v. 139 : Trois optatifs : le premier, εἴη, est un optatif de souhait : Chantraine GH II §320 : “un souhait présenté avec un ton particulier peut exprimer l’acceptation ou l’indifférence”, ce serait plutôt “je veux bien”.
Mc Leod : τῇδε signifie toujours “ici” chez Homère et non “ainsi”. Il ne faudrait pas de point avant la suite : qu’il vienne ici celui qui apporterait la rançon. Les Anciens considéraient εἴη comme un équivalent de ἴοι.
Morphologiquement ὅς pourrait-être un démonstratif (cf. ἦ δ᾽ὅς dit-il) mais ici ça ferait référence à qui? Implicitement Priam? Que celui-ci apporte la rançon et emmène le corps.
Ou un relatif mais dans ce cas là il faut une principale et le καί est alors adverbial.
Leaf dit que c’est l’équivalent εἰ τις φέροι (optatif potentiel, qu’on peut trouver même sans ἀν chez Homère).
Que celui qui pourrait apporter une rançon emmène aussi le corps.
Ce que veut sans doute dire Achille, c’est qu’il faut que quelqu’un ait le courage de se présenter ainsi devant lui! En effet : sa mère a seulement dit λῦσον et n’a pas évoqué l’idée que quelqu’un vienne chercher le corps.

v. 139 : ἄποινα les scholies proposent de remplacer par δῶρα sous prétexte qu’on dirait δῶρα pour les morts (en effet on le trouve dans le discours de Zeus au v.119) et ἄποινα pour les vivants. Pour le LSJ ἄποινα peut être utilisé dans les deux cas.

Thétis abrège considérablement le discours de Zeus. Elle dissimule le “pour voir s’il me craint”. Zeus devait convaincre Thétis, puis par son intermédiaire Achille, alors que Thétis ne doit convaincre que son fils.

On remarque la récurrence dans le début de ce chant d’un envoyé qui arrive et trouve le destinataire (Iris trouve Thétis, Iris et Thétis trouvent Zeus, Thétis trouve Achille) avec en tête de vers εὗρε et tout de suite est décrit l’entourage du personnage.

Manon Brouillet

Manon Brouillet est doctorante à l'EHESS. Elle travaille sur le polythéisme grec et sur l'épopée homérique.

More Posts - Website


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Manon Brouillet (17 janvier 2014). Séance n°7 le 17 janvier 2014 120-140. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2vm


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.