Séance n°8 le 31 janvier 2014 141-158

Homéristes présents : Martijn Buijs, Marine Glénisson, Claire Guillot, Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

ὣς οἵ γ᾽ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς
πολλὰ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον.
Ἶριν δ᾽ ὄτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν·
«βάσκ᾽ ἴθι Ἶρι ταχεῖα λιποῦσ᾽ ἕδος Οὐλύμποιο
ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ᾽ ἰθύνοι
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
μὴ δέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μὴ δέ τι τάρβος·
τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν ἀργεϊφόντην,
ὃς ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει:
οὔτε γάρ ἐστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων,
ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.»

v. 141 : ἀγύρει : variante ἀγύρι adoptée par Leaf.

ν. 143 : ὄτρυνε (Budé, McLeod, Allen) : variante ὤτρυνε adoptée par Leaf. Les raisons métriques ne permettent pas de justifier l’emploi d’une forme plutôt que l’autre. Des travaux effectués sur l’emploi des formes verbales à augment et sans augment chez Homère ont montré que l’augment est plus fréquent dans le discours que dans le récit. L’une des raisons pourrait être que le récit épique est par définition au passé, et qu’on peut donc s’y passer d’augment ; au contraire, le discours mêle présent et passé, et il est utile de bien distinguer les deux temporalités.

v. 144 : βάσκ᾽ἴθι : comment expliquer les trois impératifs (v. 145 : ἄγγειλον) en asyndète ? Selon F. Létoublon, il s’agit d’une valeur exhortative de ἴθι. Trois autres fois dans l’Iliade, on retrouve une construction identique, où un impératif suit sans coordination βάσκ᾽ἴθι. Ce début d’hémistiche est presque toujours adressé à Iris : nous sommes en présence d’une mini scène typique, celle de l’envoi d’Iris ; après lui avoir dit de partir, le reste de la réplique développe le contenu du message à porter sur la Terre.

v. 145 : Ἴλιον εἴσω : Leaf insiste sur la forte valeur sémantique de cette expression, et suggère que l’on peut la rattacher à ἄγγειλον (“annoncer à Troie”) aussi bien qu’à λύσασθαι (“délivrer et ramener à Troie”) ; la deuxième solution semble pourtant moins probable, en raison de son caractère abrupt et du rejet de λύσασθαι au vers suivant.

μεγαλήτορι : quel sens donner à cet adjectif ? Au vers 117 du chant XXIV, il désigne déjà Priam. Il souligne sans doute la grandeur héroïque de Priam, mais de quelle sorte de courage s’agit-il ? La générosité, la grandeur d’âme et même le chagrin du deuil peuvent faire partie de la grandeur des héros : il ont “du coeur” dans tous les sens du terme… Priam a le courage d’aller regarder en face le meurtrier de son fils. On peut se demander néanmoins si les épithètes homériques sont toujours adaptées au contexte dans lequel elles apparaissent et si elles sont toujours si signifiantes. De plus, il est difficile de traduire cet adjectif, car beaucoup d’autres termes que ἦτορ, faute de mieux, sont traduits par “coeur” chez Homère.

Bakkès traduit par “magnanime”, ce qui semble convenir pour Priam.
L’adjectif est utilisé souvent pour Énée, deux fois pour Priam, pour Ajax, Patrocle, Anchise, Ulysse, Stentor… Parfois aussi pour des peuples entiers : Troyens, Mirmydons et souvent Ulysse, Télémaque, Alcinoos mais aussi pour Laërte, pour le cyclope (Od. X, 200 : dans un vers où il est appelé aussi mangeur d’hommes. Cf. édition Hachette, Bérard et Goube : Introduction “il est vain de chercher à découvrir dans chaque passage une intention déterminée dans les épithètes formulaires”), Autolycos père d’Anticleia (Od. XI, 85), etc.
L’adjectif va souvent avec θύμος (17 fois).
Il n’est pas sûr que l’idée de coeur dans μεγαλήτωρ soit encore sentie chez Homère. Si fréquent que c’est presque devenu neutre?
Le cyclope est le seul à ne pas être un personnage positif. Mais en général quand l’adjectif est associé à θύμος, c’est négatif (Il. IX 109 : reproche fait à Agamemnon : arrogance?).
Dans ce contexte il est approprié que Zeus rappelle le courage de Priam, puisque tout se joue sur le fait qu’il ne doit pas avoir peur. C’est ce dont on a besoin pour que Priam.
Épithète malléable qui peut s’adapter au contexte. Qualifie peut-être un personnage qui a la grandeur épique (qui peut se moduler positivement ou négativement)
μέγας est un adjectif éminemment malléable. μέγα ἔργον désigne le crime dans l’Odyssée.

v. 148 : ἀνήρ : Priam doit être le seul guerrier à aller voir Achille ; peut-on considérer le héraut du vers suivant comme un “homme” au plein sens du terme, ou n’est-il qu’un vieil esclave ou serviteur inoffensif qui n’appartient pas à cette catégorie ?

οἶον : dès le discours de Zeus se dessine le face-à-face que sera l’entrevue de Priam et d’Achille.

v. 149 : ἕποιτο : l’optatif exprime une concession, une acceptation résignée selon Leaf ; Chantraine suggère un optatif de souhait atténué ; les deux sont possibles dans le contexte, on ne peut pas vraiment trancher.

κῆρυξ : ce mot renvoie à une fonction déterminée, avec des attributs précis ; selon les scholiastes, il est garant de la bonne foi et des traités (πίστεως καὶ σπονδῶν σύμβολον) et il faut le choisir vieux (γεραίτερος) car un jeune homme au sang trop chaud pourrait inquiéter l’ennemi ; de plus, la vieillesse ajoute encore à la respectabilité de ce personnage ; son rôle, tel que décrit par Zeus, se borne à accompagner Priam en conduisant le chariot chargé des présents, et ensuite à rapporter à Troie le corps d’Hector. Il ne pénétrera pas dans la tente car c’est seul (οἶον) que Priam doit rencontrer Achille.

v. 150 : dans ce vers, Achille est présenté comme le guerrier qui a mis à mort Hector ; le verbe κτείνω le caractérise ensuite au vers 156, comme pour insister sur la position de force du héros, contrastant avec l’attitude suppliante de Priam.

v. 150-151 : à partir de ἠδέ, est-on dans une proposition principale ou une subordonnée dépendant elle aussi de ὅς ? La place de κε  juste après ὅς permettrait de le faire porter sur les deux verbes, expliquant ainsi son absence après ἄγοι.

v. 152 : faut-il sous-entendre εἰμί après τάρβος, ou peut-on laisser ce mot sur le même plan que θάνατος ?

v. 153 : τοῖον : joint à γάρ, il explique pourquoi Priam n’a rien à craindre : “car tel est l’accompagnateur que je lui confierai…”

πομπόν : à la différence du κῆρυξ, sa fonction n’est pas codifiée et qualifie le rôle d’Hermès, dont c’est une épithète récurrente, comme celui d’un accompagnateur occasionnel.

v. 154 : ἄγω n’a pas de pronom complément. Brandeth, puis Bekker et Cobet, ont fait la conjecture qu’un digamma, complément du verbe, était présent au moment de la composition et a ensuite disparu (cf. XXIV, 183 : on retrouve le même vers, mais il commence par ὅς σ᾽ἄξει, ayant cette fois un complément). Selon Richardson cependant, l’ajout du digamma n’est pas nécessaire.

v. 154-155 : le verbe ἄγω apparaît trois fois, comme pour souligner avec insistance le rôle d’accompagnateur et de guide d’Hermès qui, comme le κῆρυξ, ne franchira néanmoins pas le seuil de la tente d’Achille.

v. 158 : ἱκέτεω : le rôle de Priam est celui du suppliant dont on doit assurer la sécurité et la position sacrée ; c’est sans doute pour cela qu’Achille doit repousser ses hommes hors de la tente au vers 156.

Marine Glénisson

Doctorante à l'Université Paris IV-Sorbonne

More Posts


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marine Glénisson (5 février 2014). Séance n°8 le 31 janvier 2014 141-158. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2vn


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.