Séance n°9 le 14 février 2014 159-187

Homéristes présents : Manon Brouillet, Martijn Buijs, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà.

ὣς ἔφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα.
ἷξεν δ᾽ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ᾽ ἐνοπήν τε γόον τε.
παῖδες μὲν πατέρ᾽ ἀμφὶ καθήμενοι ἔνδοθεν αὐλῆς
δάκρυσιν εἵματ᾽ ἔφυρον, ὃ δ᾽ ἐν μέσσοισι γεραιὸς
ἐντυπὰς ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμένος· ἀμφὶ δὲ πολλὴ
κόπρος ἔην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος
τήν ῥα κυλινδόμενος καταμήσατο χερσὶν ἑῇσι.
θυγατέρες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο
τῶν μιμνησκόμεναι οἳ δὴ πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
χερσὶν ὑπ᾽ Ἀργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες.
στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον Διὸς ἄγγελος, ἠδὲ προσηύδα
‘τυτθὸν φθεγξαμένη: τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε γυῖα·
θάρσει Δαρδανίδη Πρίαμε φρεσί, μὴ δέ τι τάρβει·
οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ᾽ ἱκάνω
ἀλλ᾽ ἀγαθὰ φρονέουσα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει.
λύσασθαί σ᾽ ἐκέλευσεν Ὀλύμπιος Ἕκτορα δῖον,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
κῆρύξ τίς τοι ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ᾽ ἰθύνοι
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
μὴ δέ τί τοι θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος·
τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ᾽ ἕψεται ἀργεϊφόντης,
ὅς σ᾽ ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει·
οὔτε γάρ ἔστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων,
ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.

v. 161 : παῖδες les fils puisqu’ensuite il y a θυγατέρες.

v. 163 : ἐντυπὰς sur l’interprétation de ἐντυπὰς les modernes sont directement dépendants des scholies. Idée qu’il est serré si étroitement qu’on voit les formes de son corps. Quintus de Smyrne reprend ce mot pour désigner l’empreinte dans la poussière.

v. 164 : κόπρος mis en valeur en rejet. Beaucoup de traductions donnent “poussière”. Mazon traduit par “boue”. Il s’agit vraiment d’excréments (d’animaux). Pour certains on n’est pas étonné que dans l’αὐλη il y ait des crottes d’animaux, voir Od. XVII 296. Les scholies proposent σποδός : la cendre. En Il. 18.23 Achille se couvre de poussière, κόνις.
Ce geste de Priam serait-il lié au corps de son fils laissé sans sépulture? donc voué à la putréfaction même si les dieux l’en protègent. Il ne s’agirait pas alors d’un signe de douleur quelconque mais ce serait lié à ce contexte précis.
κόπρος désigne aussi l’enclos où les bêtes vivent donc font leurs besoins : Od. 10.411, Il. 18.575.
Il n’y a que Priam qui fait ça dans l’Iliade.
Athéna fait trébucher un concurrent dans la bou, ὄνθος.

v. 164 : τοῖο Scholies : des glossographes auraient relevé le mot τοῖο et l’auraient glosé par ἀγαθοῦ mais pour le scholiastes c’est l’équivalent de τοιούτου avec valeur admirative. Cela indiquerait-il que les lecteurs anciens voyaient dans cette forme de génitif quelque chose qui rappelait τοιοῦτος?

v. 165 : καταμήσατο hapax καταμάω. Verbe peu utilisé, “amasser” selon les dictionnaires. Dans l’Anthologie palatine : ἀμάω amasser de la terre sur la tête, Flavius Josèphe utilise ce verbe deux fois dans une scène de deuil. Cet emploi unique dans l’Iliade aurait servi de modèle aux emplois suivants.
DELG et LSJ donnent deux verbes ἀμάω. L’autre signifie moissonner et les scholies rapprochent les deux verbes.

175-187 = 146-158 Seule différence : ἕψεται remplace ὀπάσσομεν.

v. 172 : τόδε ici.

v. 177 : Mazon : “seul un vieux héraut te suivra” : si on change la ponctuation on peut comprendre οἶον comme adverbial (cf. Théogonie.26; Agamemnon.131, mais aucun passage d’Homère n’est cité par le LSJ) et allant avec κῆρύξ τίς. Il existe une variante οἶος. Pourquoi Mazon ne la choisit-il pas? Mais les scholiastes comprennent comme la plupart des modernes et commentent que Priam peut y aller tout seul puisqu’il sait conduire les chevaux. De plus si on termine la phrase à ἀνήρ, la construction est asyndetique.

Manon Brouillet

Manon Brouillet est doctorante à l'EHESS. Elle travaille sur le polythéisme grec et sur l'épopée homérique.

More Posts - Website


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Manon Brouillet (14 février 2014). Séance n°9 le 14 février 2014 159-187. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2vo


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.