Séance n°11 le 7 mars 2014 187-216

Homéristes présents : Manon Brouillet, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà.

ἣ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
αὐτὰρ ὅ γ᾽ υἷας ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ᾽ αὐτῆς.
αὐτὸς δ᾽ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα
κέδρινον ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδει·
ἐς δ᾽ ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε·
δαιμονίη Διόθεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθε
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι;
αἰνῶς γάρ μ᾽ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγει
κεῖσ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
‘ὤ μοι πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ᾽, ᾗς τὸ πάρος περ
ἔκλε᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ᾽ οἷσιν ἀνάσσεις;
πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
υἱέας ἐξενάριξε· σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
εἰ γάρ σ᾽ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν
ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ᾽ ἐλεήσει,
οὐδέ τί σ᾽ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν
ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ᾽ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ
γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή,
ἀργίποδας κύνας ἆσαι ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων
ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι
ἐσθέμεναι προσφῦσα· τότ᾽ ἄντιτα ἔργα γένοιτο
παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα,
ἀλλὰ πρὸ Τρώων καὶ Τρωϊάδων βαθυκόλπων
ἑσταότ᾽ οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ᾽ ἀλεωρῆς.

v. 190 : ἠνώγει : morphologiquement, c’est un plus-que-parfait, mais on le traduit par un imparfait. Au v. 198, le même verbe, ἀνώγει est un parfait à valeur de présent (des formes de présent ont d’ailleurs été refaites sur ce thème).

v. 191 : θάλαμον : c’est le lieu du palais où l’on cache les trésors (certains manuscrits, d’ailleurs, au lieu de κεχάνδει, donnent la leçon κεκεύθει, « cacher ») ; selon l’article “thalamus” du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio, on conserve dans les chambres du θάλαμος les objets précieux (étoffes, armes, bijoux…dans l’Odyssée, ainsi, c’est là qu’est restée l’armure d’Ulysse). Cette pièce se situe en contrebas, puisque Priam y descend (κατεβήσετο).

v. 192 : κέδρινον peut tout aussi bien désigner le bois dans lequel est faite la chambre que l’odeur du cèdre qui embaume (κηώεντα) la pièce.

γλήνεα : ce mot contient une racine qui désigne ce qui brille, donc aussi ce qui est précieux. Elle est présente dans les mots galène (le calme plat de la mer, qui brille alors de mille feux) ou encore dans le verbe γέλαω, dont l’idée de lumière est conservée dans l’expression française « rire aux éclats ». Le mot γάλα a une autre origine, mais l’étymologie populaire l’a ensuite rattaché à cette même idée de brillance. Ces γλήνεα renvoient aux objets riches qui garnissent le trésor de Priam.

v. 193 : ἐς est peut-être une tmèse, pour ἐσκαλέω. Cependant ce verbe est mal attesté chez Homère.

v. 194 : δαιμονίη : habituellement, c’est un terme de remontrance ou d’ironie (chez Platon par exemple). Ici, c’est sans doute la pitié de Priam qui s’exprime pour sa femme qu’il va quitter.

v. 196 : le ι final de Ἀχιλλῆι est long, sinon on ne peut pas scander le vers. Cela s’explique par la coupe penthémimère, qui provoque l’allongement de la finale.

v. 200 : le verbe κωκύω est peut-être une onomatopée qui mime les sanglots. C’est un verbe employé exclusivement avec un sujet féminin. Au chant XXIII, on trouve en parallèle les expressions ὀξὺ κωκύω pour qualifier les femmes, et βαρὺ στενάχω pour qualifier les hommes en larmes.

v. 201 : οἴχομαι : à traduire par « être parti ».

v. 203 : ἐλθεῖν semble être centrifuge, contrairement à ses emplois habituels, étudiés par F. Létoublon (voir le compte rendu du 13 décembre 2013)

v. 205 : σιδήρειον ἦτορ : les scholies signalent qu’il faut peut-être comprendre « les dieux t’ont donné un cœur de fer ». Au chant XXII, v. 357, Hector fait le même reproche à Achille qui va le mettre à mort. Ces deux occurrences interviennent dans un contexte de persuasion qui échoue : le fer caractérise aussi une inflexibilité, une dureté de caractère. Contrairement au bronze, métal noble mais plus facilement cassant, le fer semble avoir des connotations plus négatives.
Voir à ce sujet l’article de Françoise Letoublon dans la revue Europe, 2001, « Le récit homérique, de la formule à l’image », et en collaboration avec Franco Montanari, « Les métaphores homériques. L’exemple du cœur de fer », in Skhèma / figura : formes et figures chez les Anciens. Rhétorique, philosophie, littérature, 2004.

v. 204-206 : insistance sur la vue (ἐς ὀφθαλμούς (v. 204), ἐσόψεται (v. 206)) : le regard peut être passif ou actif, porteur d’hostilité. Mener Priam à la vue d’Achille signifie-t-il que le roi de Troie doit d’abord être reconnu par Achille, ou tous ces héros se connaissent-ils déjà ?

v. 206 : selon Leaf, il ne s’agit pas d’un hysteron proteron (inversion de l’ordre des actions). Peut-être les hommes d’Achille viennent-ils chercher Priam pour le mener ensuite à la vue d’Achille.

v. 207 : ὅ γε : le démonstratif occupe une place inhabituelle dans l’incise, où il faut suppléer, comme le dit Leaf, le verbe ἐστί.

v. 208 : ἄνευθεν : à l’écart de qui ? Il peut s’agir de pleurer loin d’Achille, c’est-à-dire de convaincre Priam de ne pas aller rechercher vainement le corps de son fils. Les scholies envisagent cette solution, en soulignant que cette remarque d’Hécube signifie qu’elle a perdu tout espoir de revoir son fils, et ne veut pas en plus perdre son mari. Il s’agit donc sans doute aussi de pleurer loin d’Hector (cf. v. 211 : ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων). Peut-être aussi faut-il comprendre cet adverbe avec le début du vers 209, qui présente la famille d’Hector retirée dans le palais.

Κλαίωμεν : le pluriel désigne-t-il seulement Hécube et Priam, ou encore toute la famille royale ? Peut-être faut-il comprendre qu’Hécube parle ici de tout le reste des Troyens à l’exception de Priam, qu’elle sait déterminé à partir coûte que coûte, mais la mention du palais au vers suivant rend cela peu probable.

v. 209 : τῷ : le pronom qui désigne Hector, intervenant alors que ce dernier n’est jamais nommé dans le discours d’Hécube, est émouvant : il semble indiquer que son fils est constamment présent à son esprit, au point que ce pronom n’a pas besoin d’être explicité.

ὥς : « ainsi » : il annonce ce que développerα l᾽infinitif ἆσαι.

v. 210 : λίνῳ désigne le fil de la Moire, qui tranche les existences. ἐπινέω avec la proposition infinitive signifie « décider en tissant que… ».

v. 211 : ἀργίποδας : aux pieds agiles ; cette épithète signifie parfois « aux pieds blancs », notamment chez Euripide : de l’idée de blanc brillant de ἀργός, on passe à celle de rapidité. Cet adjectif est un hapax dans l’Iliade. Il y a sans doute un parallèle à faire entre la cruauté d’Achille (ὠμηστής, « qui mange cru », « cruel », épithète généralement employée pour des animaux) et ces chiens dévorants, dont l’épithète rappelle aussi la rapidité d’Achille.

κύνας ἆσαι : dès les premiers vers de l’Iliade, il est question de guerriers dont le corps est la proie des chiens ; cette obsession est récurrente dans toute l’épopée, mais aucun héros ne connaît ce sort dans les faits.

v. 212 : μέσον ἧπαρ : le milieu du foie ; les scholies considèrent que c’est une nourriture de choix, car c’est un lieu pour le chagrin (τόπος γὰρ λύπης τὸ ἧπαρ), où on trouve en outre la bile (χολή) et beaucoup à manger (πολὺ τὸ ἐσθιόμενον).

ἔχοιμι peut avoir une valeur de souhait (« puissé-je manger ») ou de regret ; mais il peut aussi s’agir d’un optatif hypothétique, car κε, parfois, est omis chez Homère (cf. J. Bérard, H. Goube, R. Langumier dans leur édition d’extraits de l’Odyssée chez Hachette, p. 428, § 48.

v. 213 : ἄντιτα ἔργα : quelle est la nature de cette vengeance ? S’il s’agit de manger Achille comme les chiens ont outragés Hector, cela irait dans le sens d’un transfert de qualités animales sur Achille, déjà opéré au v. 207 par l’adjectif ὠμηστής.

v. 214 : Hécube souligne la valeur de son fils, tué en face par Achille, même s’il a tremblé au chant XXII devant le fils de Pelée.

v. 215 : βαθυκόλπων : comme βαθύζωνος, Mazon traduit par « à la ceinture profonde » ; κόλπος signifie le sein, mais, comme le latin sinus, a souvent aussi celui de « plis du vêtement ».

Marine Glénisson

Doctorante à l'Université Paris IV-Sorbonne

More Posts


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marine Glénisson (17 mars 2014). Séance n°11 le 7 mars 2014 187-216. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2vr


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.