Séance n°14 le 2 mai 2014 265-285

Homéristes présents : Jean Lallot, Manon Brouillet, Claire Guillot, Giuseppe Salmonà, Odile Mortier-Waldschmidt, Marine Glénisson.

ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ἐκ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ἐΰτροχον ἡμιονείην
καλὴν πρωτοπαγέα, πείρινθα δὲ δῆσαν ἐπ᾽ αὐτῆς,
κὰδ δ᾽ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ᾕρεον ἡμιόνειον
πύξινον ὀμφαλόεν εὖ οἰήκεσσιν ἀρηρός·
ἐκ δ᾽ ἔφερον ζυγόδεσμον ἅμα ζυγῷ ἐννεάπηχυ.
καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐϋξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ
πέζῃ ἔπι πρώτῃ, ἐπὶ δὲ κρίκον ἕστορι βάλλον,
τρὶς δ᾽ ἑκάτερθεν ἔδησαν ἐπ᾽ ὀμφαλόν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἑξείης κατέδησαν, ὑπὸ γλωχῖνα δ᾽ ἔκαμψαν.
ἐκ θαλάμου δὲ φέροντες ἐϋξέστης ἐπ᾽ ἀπήνης
νήεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι᾽ ἄποινα,
ζεῦξαν δ᾽ ἡμιόνους κρατερώνυχας ἐντεσιεργούς,
τούς ῥά ποτε Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
ἵππους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον ζυγόν, οὓς ὃ γεραιὸς
αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐϋξέστῃ ἐπὶ φάτνῃ.

τὼ μὲν ζευγνύσθην ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι
κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες·
ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθ᾽ Ἑκάβη τετιηότι θυμῷ
οἶνον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι
χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην·

Le passage de cette semaine s’ouvre sur une description technique et complexe de la façon dont les fils de Priam assemblent le chariot de Priam et attellent les mulets. Beaucoup de mots ont un sens incertain, les étapes pas toujours bien faciles à suivre… Nous avons donc eu besoin de l’appendice du commentaire de Leaf, et au moyen des illustrations, nous y avons vu plus clair. En voici un extrait en annexe à cet article, afin de guider les remarques qui suivent : attelage Il. joug 001.

v. 266 : ἐκ… αἴρω : soulever : les fils de Priam portent le char à mulets hors du hangar où il est rangé. Il a quatre roues et est destiné au transport des présents destinés à Achille. Un deuxième char tiré par des chevaux emporte Priam et le vieux héraut. Priam a donné pour la première fois l’ordre à ses fils d’atteler le charriot au v. 190

ἄμαξα : il s’agit d’une partie du char seulement, la plate-forme avec les roues, sur laquelle on va ajuster d’autres éléments. Voir l’article “Plaustrum” du Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio.

v. 267 : πείρινθα : caisse, panier d’osier qui peut contenir toutes sortes d’objets.

v. 268 : καταιρέω : décrocher ; le joug est pendu à un crochet et les jeunes gens l’en détachent.

v. 269 : ὀμφαλόεν : qui présente une protubérance (cf. fig. 11 Leaf). (Bailly : revelé ou bombé en son milieu comme un nombril).

οἰήκεσσιν désigne peut-être des sortes de poignées, mais on ne sait pas vraiment à quoi renvoie ce terme ; il pourrait aussi s’agir de boucles dans lesquelles on fait passer les rênes (cf. Bailly).

ἀρηρός participe parfait neutre de ἀραρίσκω : adapté ou plutôt ici garni de : bien équipé de οἰήκεσσιν : il s’agirait de poignées (Reichel 1899). Pour Bailly il s’agit d’anneaux (où passent les rênes).

v. 270 : ζυγόδεσμον : courroie de longue dimension qui relie le timon et le joug ; pour pouvoir faire avancer le char, on doit associer le timon au joug qui tient les mulets (fig. 11 Leaf). Selon Leaf, la courroie est fixée au joug en permanence (ἅμα ζυγῷ). 9 coudées = 4m.

v. 271 : τό désigne le joug et non la courroie.

πέζα : tout ce qui est pointu, d’où extrémité ; un timon a deux πέζαι, l’une vers la terre, l’autre vers le joug (πρώτη).

v. 272 : κρίκον : cet anneau dans lequel se met une cheville fait partie intégrante du joug (cf. fig. 8 Leaf).

v. 273 : ὀμφαλόν : protubérance qui se trouve sur le joug et non, comme le dit Bailly, sur le timon. On attache trois fois la courroie autour de cet ὀμφαλόν pour lier fortement le timon au joug, et sans doute aussi en raison de sa longueur de neuf coudées, qui suppose qu’il y en a des restants.

v. 273-274 : comme la courroie est longue de neuf coudées, on l’enroule successivement autour de différentes parties du char pour l’épuiser ; on peut se demander pourquoi on ne l’a pas prise de plus petites dimensions dès le départ.

v. 274 : ἐξείη, s’il ne s’agit pas de l’adverbe ἑξῆς (sans interruption, continuellement), désigne sans doute le parapet de la caisse, sur lequel on vient attacher la courroie.

γλωχῖνα : l’extrémité de la courroie, que l’on replie en dessous (ὑπό) pour bien la bloquer et éviter que tout se défasse. Ce mot est dérivé de γλῶσσα et désigne le bout de la courroie comme une sorte de « langue ».

v. 275 : ἀπήνη : cela désignerait le char dans son ensemble, après ajustement de toutes les pièces qui le composent (par opposition à ἄμαξα) ; voir l’index de l’édition Hachette des extraits de l’Odyssée faite par J. Bérard, H. Goube, R. Langumier. Pour Chantraine cependant, ces deux mots, par métonymie,  sont synonymes chez Homère.

εὐξέστος apparaît trois fois dans notre passage, au v. 271 pour désigner le timon, au v. 280 pour qualifier une mangeoire, et ici pour désigner le char.

v. 277 Les mules, mâles ici, deviennent femelles en 325.

v. 278 : la répétition de Πριάμῳ (cf. v. 277) rend plausible la variante Τρωούς, citée par Leaf, et introduit une allusion à la légende des chevaux de Tros, qui auraient été offerts à ce héros par Zeus en échange de son fils Ganymède, devenu échanson des dieux. Les descendants de ces chevaux appartenaient aux rois de Troie, ce qui peut éclairer le sens de αὐτὸς ἔχων au v. 279 : ce sont les propres chevaux de Priam, et le fait qu’ils appartiennent à un roi leur donne de la valeur, ce qui est souligné par les soins qu’il leur accorde (ἀτίταλλεν).

ὑπάγω se construit avec double accusatif.

v. 280 : φάτνη désigne la mangeoire dans laquelle on met le fourrage (sorte d’échelle horizontale où on met la nourriture, râtelier). Ce mot peut aussi renvoyer à une étable, pour les bœufs en particuliers ; les deux sens semblent acceptables dans notre passage.

v. 281 : ζευγνύσθην est au moyen : Priam et son héraut sont les commanditaires d’une action que l’on accomplit pour eux ; Leaf traduit “were having the horses yoked”. Ce simple verbe résume à lui seul la description complexe qui a précédé.

v. 281-282 : contraste entre l’attitude des deux vieillards, qui ne participent pas aux préparatifs, et l’activité que déploient les fils de Priam puis Hécube aux v. 283-285. Cela tranche aussi avec le courroux impressionnant de Priam quelques vers plus tôt ; il semble ici comme apaisé.

v. 282 : Quelle valeur accorder πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες ? Est-ce un simple moyen de remplir le reste de l’hexamètre ? Cette expression est très peu employée chez Homère et ne semble donc pas formulaire. La seule autre occurrence de cette formule exacte est le v. 674 du chant XXIV, qui reprend à l’identique notre vers 282.

Manon Brouillet

Manon Brouillet est doctorante à l'EHESS. Elle travaille sur le polythéisme grec et sur l'épopée homérique.

More Posts - Website


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Manon Brouillet (15 mai 2014). Séance n°14 le 2 mai 2014 265-285. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2vv


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.