Séance n°15 le 16 mai 2014 286-313

Homéristes présents : Manon Brouillet, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt.στῆ δ᾽ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε·
τῆ σπεῖσον Διὶ πατρί, καὶ εὔχεο οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι
ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε θυμὸς
ὀτρύνει ἐπὶ νῆας ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης.
ἀλλ᾽ εὔχεο σύ γ᾽ ἔπειτα κελαινεφέϊ Κρονίωνι
Ἰδαίῳ, ὅς τε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται,
αἴτει δ᾽ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ
φίλτατος οἰωνῶν
, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴῃς Δαναῶν ταχυπώλων.
εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς,
οὐκ ἂν ἔγωγέ σ᾽ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην
νῆας ἐπ᾽ Ἀργείων ἰέναι μάλα περ μεμαῶτα.
τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Πρίαμος θεοειδής·
‘ὦ γύναι οὐ μέν τοι τόδ᾽ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω.
ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ.
ἦ ῥα καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὄτρυν᾽ ὃ γεραιὸς
χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον· ἣ δὲ παρέστη
χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν θ᾽ ἅμα χερσὶν ἔχουσα.
νιψάμενος δὲ κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο·
εὔχετ᾽ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
οὐρανὸν εἰσανιδών, καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα·
‘Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
δός μ᾽ ἐς Ἀχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν ἠδ᾽ ἐλεεινόν,
πέμψον δ᾽ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τε σοὶ αὐτῷ
φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω Δαναῶν ταχυπώλων.’

v. 286 : ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε : hémistiche formulaire qui est souvent interprétée comme : la personne dit un propos et énumère les noms de celui à qui elle s’adresse. Mais dans au moins la moitié des cas il n’y a aucun nom propre dans le début de l’adresse. Peut-on le considérer comme une simple cheville?
Schadewaldt “Und sie trat vor die Pferde, sprach das Wort und benannte es heraus”,”elle s’avança devant les chevaux, dit le mot et le nomma complètement” “es”: pronom neutre : renvoie à das Wort, le propos : elle dit le propos et nomma complètement ce propos.
Marella Nappi « La conversation intime dans l’Iliade : epos t’ephat’ ek t’onomaze » (dans Mélanges offerts à Pierre Carlier) : il s’agit de passages avec une charge émotive particulière, et dont la dimentsion sonore est soulignée.
Voir Sylvie Perceau, La parole vive?

v. 287 : τῆ particule présentative “tiens”, quand on donne quelque chose à quelqu’un. Morphologiquement c’est un instrumental.

εὔχεο οἴκαδ᾽: hiatus de καὶ devant οἴκαδ᾽ après la chute du digamma (vicus en latin)

v. 290 : ἔπειτα, pour Leaf on pourrait le comprendre comme “après tout ce qui a été dit”. Mais ça peut très bien ici signifier “ensuite” : il y a deux prières différentes (Hainsworth).

v. 291 : il y a deux monts Ida : en Crète, là où Zeus a été élevé, et en Troade. Il semblerait cependant que dans l’Iliade, il ne soit question que de la montagne crétoise.

v. 292 οἰωνός : oiseau de proie. On considère qu’il y a un suffixe augmentatif par rapport au latin avis.

La spécification est elle compatible avec le τε généralisant?

v. 293 : εὑ ne peut être que le pronom de troisième personne au génitif, il reprend l’oiseau : on ne répète pas un pronom relatif à un autre cas, on utilise un démonstratif (comme en prose classique).
Noter aussi le hiatus καί εὑ et l’absence d’abrègement de καί après chute du digamma.

v. 294 : νοήσας lié à la vue : voir, s’apercevoir.

vers 292, 296 et 310 : ἄγγελος parfois avec ταχύν parfois avec ἑόν. La leçon ἑόν qui se trouve, au moins comme leçon alternative, dans les trois passages a ennuyé dès l’Antiquité. Le grammairien Apollonios Dyscole, du IIe siècle de notre ère, qui a écrit un traité de Syntaxe, traite de cette question, dans le livre II consacré aux pronoms : il s’agit d’un problème visiblement débattu par les Anciens et sur lequel il prend position.
II§113, p.183-184 dans l’édition et traduction de Jean Lallot.
Apollonios Dyscole est à contre-courant de la majorité des grammairiens de l’époque en disant que ἑ et ἑος ne sont pas nécessairement des réfléchis. La plupart des modernes, comme les Anciens, y voient des réfléchis.
Dans son hypothèse, on peut garder ἑόν à tous les vers.
Au vers 310 on peut aussi considérer ἑόν comme un archaïsme (dans certaines langues indo-européennes le réfléchi a la même forme pour les trois personnes, comme encore dans les langues slaves aujourd’hui)
Il arrive en effet que dans l’Iliade on trouve ce pronom avec des sens de première ou de deuxième personne. Les grammairiens anciens ne l’ont jamais accepté et ont toujorus corrigé.
Cette question nous fait toucher du doigt le problème de l’histoire du texte homérique.

v. 300 : Le vieillard accepte immédiatement : cf scholie Priam obtempère non pas qu’il n’ait pas confiance dans Iris mais voulant donner du courage à Hécube. Une scholie remarque également que cette demande faite par Hécube est typiquement féminine.

v. 303 : ἀκήρατον étymologie difficile, qui ne serait pas la même que celle de ἀκρατος.

v. 304 : χέρνιβον serait différent de χερνιψ, l’eau lustrale. Aristarque refuse χέρνιβον car contrairement à son usage, il appelle χέρνιβον la coupe qui reçoit l’eau “comme nous” (comme les Grecs de son hapax). Alors que Leaf en fait un hapax, on le trouve en effet dans des inscriptions pour désigner un vase, un bassin pour les inscriptions.

v. 306 : ἕρκεϊ selon les scholies il y aurait là un autel à Zeus, où plus tard se réfuigera Priam qui n’en sera pas moins égorgé. Goube : le “manoir” homérique est entouré d’une enceinte. cf. Zeus erkeios qui protège l’enceinte d’une maison.

v. 309 : φίλον l’adjectif n’est-il pas un peu fort dans ce contexte? Une scholie consièdre que en tant qu’ennemi, ἔχθρος, Priam demande l’élimination de l’inimitié et en tant que malheureux il demande la pitié. Il s’agit de positions sociales qui n’ont rien à voir avec les sentiments. Le contraire de ἔχθρος est φίλος : non inimitié qui se traduira par des gestes d’hospitalité.

Voir Danielle AUBRIOT-SEVIN, Prière et conceptions religieuses en Grèce ancienne, 1992.

Manon Brouillet

Manon Brouillet est doctorante à l'EHESS. Elle travaille sur le polythéisme grec et sur l'épopée homérique.

More Posts - Website


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Manon Brouillet (17 mai 2014). Séance n°15 le 16 mai 2014 286-313. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2vw


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.