Séance (3) le 27 février 2015 v. 552-570

Homéristes présents: Jean Lallot, Raphaël Saint-Jalm, Odile Mortier-Waldschmidt, Marine Glénisson.

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής·
‘μή πω μ᾽ ἐς θρόνον ἵζε διοτρεφὲς ὄφρά κεν Ἕκτωρ
κεῖται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδής, ἀλλὰ τάχιστα
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα
πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τῶνδ᾽ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις
σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας
αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο.

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
‘μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε γέρον· νοέω δὲ καὶ αὐτὸς
Ἕκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε
μήτηρ, ἥ μ᾽ ἔτεκεν, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
καὶ δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λήθεις,
ὅττι θεῶν τίς σ᾽ ἦγε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶν,
ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ᾽ ὀχῆα
ῥεῖα μετοχλίσσειε θυράων ἡμετεράων.
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς,
μή σε γέρον οὐδ᾽ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω
καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς.

v. 553 : θρόνος : faut-il traduire par siège ou par trône ? On peut se souvenir qu’aux v. 450 et suivants du chant XXIV, la tente d’Achille est décrite comme un palais ou une maison homérique (aulè, lourde porte, vestibule…). Le θρόνος est un siège particulier, que l’on n’offre qu’aux hôtes de marque (roi, dieu etc.). Il a un dossier, des pieds en forme de pattes de lion, est souvent assorti d’un petit repose-pieds. Priam, en refusant le θρόνος, refuse peut-être l’honneur qui s’attache au θρόνος, car le seul qu’il recherche est le retour du corps d’Hector.
ἵζε : impératif présent dans une prohibition qui s’applique à une action en cours ou annoncée, ici celle de s’asseoir, refusée par Priam.
ὄφρά κεν: accent d’enclise : le cas se produit conformément aux règles d’accentuation avec εἶτά τε et peut se comprendre avec ἔνθά τε, car le groupe voyelle + sonnante ν est alors traitée comme une diphtongue “ἐν”. Pour ὄφρά κεν, cette explication n’est pas possible (“οφ” ne peut passer pour une diphtongue !). L’histoire de l’accentuation des “blocs d’enclise” est complexe : voir Ch. Bally, Manuel d’accentuation grecque, Berne 1945, p. 111-113.

L’accentuation ὄφρά κεν est donnée par les mss et les éditeurs (Leaf, Allen, Mazon) la respectent; mais Chantraine GH 2.262 écrit ὄφρα κεν.”

 

v. 554 : κεῖται : après ὄφρα, c’est un subjonctif et non un présent qui est attendu, il faut donc interpréter κεῖται comme un subjonctif. Cette forme serait due à un ancien *κεyεται, subjonctif athématique à voyelle brève, réduit après chute du y en κεῖται.
ἀκηδής : qui n’a pas reçu les marques du deuil ; selon Richardson : sans le soin spécifique dû à un cadavre.

v. 555 : δέξαι : impératif aoriste qui dénote, comme dans la prière aux dieux, un inférieur qui s’adresse à un supérieur ; cela peut aussi introduire une demande nouvelle et ponctuelle, manifestée par l’accent mis sur la rançon, que Priam n’avait jusqu’alors évoquée qu’en passant.

v. 556-557 : les commentateurs anciens les athétisent sous prétexte qu’il ne convient pas à un héros de souhaiter la victoire de son ennemi. Le même souhait est présent au chant I de l’Iliade, v. 17-21, lorsque Chrysès souhaite qu’on lui rende sa fille ; il souhaite alors la victoire aux Grecs en échange du bienfait qu’il demande. Plus qu’une trahison, il s’agit sans doute d’une façon de se concilier la bonne volonté de celui à qui l’on demande une faveur.

v. 557 : πρῶτον : d’emblée, sans hésitation. ἔασας peut se construire absolument, comme au v. 569, et la traduction serait alors « puisque tu m’as accueilli sans hésiter ».

v. 558 : ce vers semble superflu dans le passage, et les scholiastes tout comme Leaf proposent de l’athétiser ; il ne s’agit sans doute que d’une cheville tardive ajoutée pour donner un complément à l’infinitif à ἐάω. L’association un peu redondante ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο se trouve également au chant XVIII de l’Iliade, v. 61 et v. 442, et dans l’Odyssée, au chant IV, v. 540 et 833, au chant X, v. 498, au chant XIV, v. 44, au chant XX, v. 207. L’emploi de ces deux infinitifs est donc plus odysséen que propre à l’Iliade.

v. 559 : ὑπόδρα ἰδών : cette expression se rencontre 17 fois dans l’Iliade et 9 fois dans l’Odyssée, toujours dans le sens de regarder quelqu’un d’une façon courroucée. L’étymologie de l’adverbe est claire, il s’agit de regarder par en-dessous, donc de travers et avec colère.

v. 560 : comment expliquer l’emportement d’Achille ? Selon Leaf, Achille est en proie à un tourment intérieur, il se demande s’il doit ou non détruire le corps d’Hector, son ennemi, et supporte mal dans ce moment décisif les instances de Priam, dont les paroles, marquées par de constantes injonctions, se font de plus en plus pressantes. Une scholie, faisant référence aux v. 578-590 du chant XXIV, explique le courroux d’Achille par le mécontentement que lui cause la hâte de Priam, alors qu’il voudrait d’abord laver le corps de ses outrages avant de le rendre. Elle avance une autre explication, plus simple : Achille en a peut-être simplement assez d’entendre parler en permanence d’Hector.

v. 563 : καί est-il adverbial ? Pourquoi a-t-on un δέ ensuite ? Il s’agit sans doute d’introduire un deuxième argument justifiant le fait de rendre le corps d’Hector : 1) Thétis le lui a demandé de la part de Zeus ; 2) De plus, Priam aussi est guidé et protégé par un dieu. Cette énumération de raisons crée aussi un parallèle entre les deux héros, tous deux sollicités par les dieux. Le groupe groupe de particules καὶ δέ est étudié par Kühner-Gerth 2.253.3 et Denniston, Greek Particles, p. 199. Denniston : “This is a natural enough combination, the former particle denoting that something is added, the latter that what is added is distinct from what precedes” (mêmes références que K.-G. + η 213, φ 110, 113). D. ajoute la note suivante : “Jebb, on S. Ph. 1362, argues for the view that, in καὶ… δέ, καί is the conjunction, while δέ means ‘on the other hand’, ‘also’. This is, I think, the right explanation of most of the passages. But there are others [renvoi à de nombreux ex. de καὶ… δέ réunis p. 200] in which δέ seems to be the conjunction, while καί means ‘also’. Here as with other combinations, a different analysis is required in different cases.” Noter qu’il est question ici de καὶ… δέ, et non de καὶ δέ, groupement propre à la langue épique.
σε : on a sans doute affaire à une prolepse : ce σε annonce celui que l’on trouve au vers suivant, et reprend également λήθεις.
Λήθεις : en grec classique, on aurait une construction avec participe, mais ici, ὅττι introduit le complément tant de γινώσκω que de λήθεις.

v. 566 : φυλακούς est un hapax chez Homère.

v. 568 : comment comprendre ἐν ἄλγεσι ὀρίνῃς ? Il s’agit sans doute de ne pas pousser encore plus le θυμός d’Achille dans les douleurs, c’est-à-dire de ne pas attiser encore ses souffrances par une insistance trop forte.

v. 568-569 : Achille sait sans doute qu’il n’a pas d’autre choix que de rendre le corps, mais menace tout de même, dans son emportement, de contrevenir aux ordres de Zeus.

v. 569 : μὴ οὐ + subj.: sert à écarter une idée négative (voir Chantraine, Grammaire Homérique, II, p. 336).

Marine Glénisson

Doctorante à l'Université Paris IV-Sorbonne

More Posts


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marine Glénisson (1 mars 2015). Séance (3) le 27 février 2015 v. 552-570. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2w4


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.