Séance (4) le 13 mars 2015 v. 571-595

Homéristes présents: Odile Mortier-Waldschmidt, Jean Lallot, Giuseppe Samonà

ὣς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
Πηλεΐδης δ᾽ οἴκοιο λέων ὣς ἆλτο θύραζε
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἕποντο
ἥρως Αὐτομέδων ἠδ᾽ Ἄλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα
τῖ᾽ Ἀχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα,
οἳ τόθ᾽ ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε,
ἐς δ᾽ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος,
κὰδ δ᾽ ἐπὶ δίφρου εἷσαν· ἐυσσώτρου δ᾽ ἀπ᾽ ἀπήνης
ᾕρεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι᾽ ἄποινα.
κὰδ δ᾽ ἔλιπον δύο φάρε᾽ ἐΰννητόν τε χιτῶνα,
ὄφρα νέκυν πυκάσας δοίη οἶκον δὲ φέρεσθαι.
δμῳὰς δ᾽ ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ᾽ ἀμφί τ᾽ ἀλεῖψαι
νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Πρίαμος ἴδοι υἱόν,
μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο
παῖδα ἰδών, Ἀχιλῆϊ δ᾽ ὀρινθείη φίλον ἦτορ,
καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς δ᾽ ἀλίτηται ἐφετμάς.
τὸν δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ,
ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
αὐτὸς τόν γ᾽ Ἀχιλεὺς λεχέων ἐπέθηκεν ἀείρας,
σὺν δ᾽ ἕταροι ἤειραν ἐϋξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην.
ᾤμωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα, φίλον δ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον:
μή μοι Πάτροκλε σκυδμαινέμεν, αἴ κε πύθηαι
εἰν Ἄϊδός περ ἐὼν ὅτι Ἕκτορα δῖον ἔλυσα
πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα.
σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ᾽ ἀποδάσσομαι ὅσσ᾽ ἐπέοικεν.

v. 574 : question du personnel dont dispose Achille. Automédon est le conducteur de son char. Mais Alcime ? La scholie dit que ce nom est le raccourci de Alcimédon, lequel apparaît en 16, 197 et en 17, 466 sqq. Alcime et Alcimédon sont-ils le même personnage ? Il semble bien. En 16, 197, Alcimédon, fils de Laercès, est l’un des 5 chefs suprêmes des Myrmidons. En 17, 466 sqq., il vient à la rescousse, au combat, d’Automédon, “son fidèle ami” (πιστὸν ἑταῖρον).

v. 575 : faut-il comprendre “qu’il honorait le plus parmi ses compagnons, après la mort de Patrocle –maintenant que Patrocle était mort” ou “qu’il honorait le plus parmi ses compagnons, après Patrocle, bien sûr, bien qu’il fût mort” ? Dans le 2e cas, τίω aurait un mort comme complément d’objet. Il faudrait vérifier si cet emploi du verbe est attesté.

v. 577 : καλήτορα. Difficile de savoir ce que recouvre cette fonction puisque le mot est un hapax. A priori, il est redondant par rapport à κήρυκα. On s’interroge sur le rôle du héraut Idée, qui apparaît dans l’Iliade plusieurs fois, tantôt comme conseiller, tantôt comme porte-parole.

v. 578 : ἐυσσώτρου. Composé de σῶτρον, qui désigne la jante, en bois, de la roue, la bande métallique qui la recouvre étant l’ἐπίσωτρον. σω- est à rattacher à σεύω, -ομαι (la jante est ce qui fait ‘bondir’ la roue), indo-eur. *kyew-, avec degré o pour la forme nominale (Chantraine, DELG). Une variante de cet adjectif dans notre vers 578 est ἐυξέστου ; cf ἐυξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην au vers 590.

v. 581 : le mot important est πυκάσας, comme le font comprendre les vers qui suivent (583-586). Cf la scholie au vers 581 : ὥστε ἀθεώρητον εἶναι τῷ πατρί.

v. 583 et 585 : ἴδοι … ἰδών. Importance de la vue : la vue de son enfant mort risque de déclencher chez Priam une terrible colère contre celui qui l’a tué. Achille le sait bien ; d’où les précautions qu’il prend pour dissimuler au père le spectacle de son fils mort.

v. 583-584 : structure logique. ὡς μὴ … , μὴ … οὐ : le premier μὴ est la négation de la proposition finale introduite par ὡς, tandis que le deuxième est la conjonction de subordination des verbes de crainte et assimilés, avec négation οὐ. À noter qu’on a la même structure μὴ … οὐ au vers 569, lequel est précédé d’une proposition (principale, celle-là) où figure également la négation μὴ. Le parallélisme des deux passages est frappant.

v. 586 : Leaf refuse ce vers qui reprend la fin du vers 570 en remplaçant la 1re personne du verbe par la 3e mais en conservant le subjonctif, justifié là mais non ici, après 3 optatifs obliques. De plus, le poète, dit Leaf, a voulu laisser dans le flou les conséquences qu’aurait l’irritation d’Achille devant le comportement de Priam, mais l’interpolateur a eu le mauvais goût de l’énoncer : le meurtre.

v. 590 : σὺν δ᾽ ἕταροι. Deux interprétations : soit on a affaire à une tmèse, et alors le sens est : « ensemble ses compagnons… », par opposition à Achille tout seul au vers précédent (αὐτὸς … Ἀχιλεὺς) ; soit σὺν est un adverbe, et le sens est : « avec lui, ses compagnons…). Mazon et l’éditeur italien du livre de Giuseppe vont dans le premier sens, Schadewaldt dans le 2e. Jean se propose de faire une recherche pour tenter de trancher la question.

v. 592-595 : la proposition ἐπεὶ… est importante : Achille accepte de rendre le corps parce qu’il se satisfait de la réparation qui lui a été fournie sous la forme de cette splendide rançon. Il accepte ainsi de rentrer dans le jeu de la règle sociale. Le dernier vers montre qu’il reçoit la rançon non pour s’enrichir mais pour une question d’honneur. Les scholies à 594-5 oscillent entre deux positions : ou bien athétèse des deux vers, l’argument de la rançon étant inconvenant (il aurait plutôt fallu invoquer l’ordre de Zeus) et le partage de cette rançon avec Patrocle mort n’ayant guère de sens ; ou bien accepter l’argument de la rançon qui est fondé sur un ἔθος (ἔθος τοὺς φόνους ἐπὶ χρήμασι λύειν), et considérer que la « part » de Patrocle mort ce sont les jeux en son honneur.

Marine Glénisson

Doctorante à l'Université Paris IV-Sorbonne

More Posts


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marine Glénisson (27 mars 2015). Séance (4) le 13 mars 2015 v. 571-595. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2w5


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.