Séance (6) le 5 mai 2015 v. 643-667.

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

ἦ ῥ᾽, Ἀχιλεὺς δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσε
δέμνι᾽ ὑπ᾽ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ
πορφύρε᾽ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ᾽ ἐφύπερθε τάπητας,
χλαίνας τ᾽ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι.
αἳ δ᾽ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι,
αἶψα δ᾽ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε᾽ ἐγκονέουσαι.
τὸν δ᾽ ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
“ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο γέρον φίλε, μή τις Ἀχαιῶν
ἐνθάδ᾽ ἐπέλθῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ μοι αἰεὶ
βουλὰς βουλεύουσι παρήμενοι, ἣ θέμις ἐστί·
τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν,
αὐτίκ᾽ ἂν ἐξείποι Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν,
καί κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένηται.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,
ποσσῆμαρ μέμονας κτερεϊζέμεν Ἕκτορα δῖον,
ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω.

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής:
‘εἰ μὲν δή μ᾽ ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ἕκτορι δίῳ,
ὧδέ κέ μοι ῥέζων Ἀχιλεῦ κεχαρισμένα θείης.
οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι δ᾽ ὕλη
ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν.
ἐννῆμαρ μέν κ᾽ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν,
τῇ δεκάτῃ δέ κε θάπτοιμεν δαινῦτό τε λαός,
ἑνδεκάτῃ δέ κε τύμβον ἐπ᾽ αὐτῷ ποιήσαιμεν,
τῇ δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξομεν εἴ περ ἀνάγκη.

ν. 643-647 : se retrouvent plusieurs fois dans l’Odyssée où, selon Leaf, ils sont plus appropriés à la description des palais de Ménélas et d’Alkinoos qu’à la tente d’Achille, qui elle-même semble conçue comme une vaste habitation.

ν. 644 : δέμνια: cadre rectangulaire sur lequel on étend des tapis qui font office de matelas.

Αἰθούσῃ : dans un palais, il s’agit d’un porche ou d’un vestibule situé après la cour d’honneur, avant le μέγαρον ; c’est une pièce destinée aux hôtes de passage, il est donc normal que Priam y dorme.

ῥήγεα : couvertures qui constituent le matelas.

v. 645 : τάπητας: cela fait sans doute à la fois office d’oreiller et de matelas.

v. 646 : οὔλας signifie, selon le dictionnaire de Montanari et le Liddell-Scott, « en laine », donc « épais » par extension ; Bailly et Chantraine traduisent le terme par « bouclé, enroulé », mais Chantraine signale que certains ont fait le rapprochement avec la laine ; le commentaire de Kirk traduit par « dense, épais », et signale que ce terme s’applique à la laine, aux cheveux…

v. 649 : ἐπικερτομέων a un sens obscur dans ce passage ; selon Leaf, il faudra y voir une nuance de raillerie adressée à Agamemnon et à ses espions plus qu’à Priam ; une deuxième possibilité, selon lui, serait d’y voir un badinage visant à s’excuser de placer Priam sous un porche pour la nuit, quoique ce soit l’endroit habituel pour les hôtes de passage. Les scholies proposent de voir dans ce participe ainsi que dans l’explication qui suit une allusion au fait qu’Achille souhaite être seul dans sa tente pour coucher avec Briséis à l’écart des regards indiscrets…

v. 651 : βουληφόρος: « donneur de conseils » : ce terme est peut-être à comprendre dans un sens ironique, et la notion de conseil est reprise au vers suivant par les termes βουλὰς et βουλεύουσι. Est-il crédible de penser que des gens vont venir chez Achille en plein milieu de la nuit, ou cette explication n’est-elle qu’une excuse pour garder Priam loin de lui pendant la nuit ? Le discours d’Achille est peut-être un prétexte destiné à permettre à Priam de s’enfuir à la faveur de la nuit.

ν. 653 : θοὴν διὰ νύκτα: il faut sans doute donner à l’adjectif θοήν le sens de « solide », d’autant plus qu’on l’a parfois rapproché du verbe θοάζω, être assis (le terme est aussi employé dans la description des repas). Il s’agit alors d’une nuit solide, stabilisée, fermement établie ; cette stabilité renvoie, selon certains commentateurs antiques, à un état de la journée où plus rien ne bouge car le sommeil a pris tous les animaux, ou d’un état où l’on n’a pas conscience que le temps avance car on dort.

v. 656-658 : la fin de la réplique d’Achille montre que le pouvoir de ce héros sur les Grecs est comparable à celui d’Agamemnon, car il est capable de retenir l’armée comme s’il en était le chef.

v. 660-667 : la suite du chant XXIV confirme que l’acheminement du bois depuis les montagnes prend bien neuf jours.

Marine Glénisson

Doctorante à l'Université Paris IV-Sorbonne

More Posts


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marine Glénisson (9 juin 2015). Séance (6) le 5 mai 2015 v. 643-667. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2w7


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.