Séance n°1 le 2 octobre 2015 v. 1-22

Homéristes présents : Jean Lallot, Roberto Salazar-Morales, Odile Mortier Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Dimitri Dundua, Claire Guillot, Marine Glénisson.

‘αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐπὶ νῆα κατήλθομεν ἠδὲ θάλασσαν,
νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν,
ἐν δ᾽ ἱστὸν τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηὶ μελαίνῃ,
ἐν δὲ τὰ μῆλα λαβόντες ἐβήσαμεν, ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
βαίνομεν ἀχνύμενοι θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες.
ἡμῖν δ᾽ αὖ κατόπισθε νεὸς κυανοπρῴροιο
ἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσθλὸν ἑταῖρον,
Κίρκη εὐπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα.
ἡμεῖς δ᾽ ὅπλα ἕκαστα πονησάμενοι κατὰ νῆα
10 ἥμεθα: τὴν δ᾽ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ᾽ ἴθυνε.
τῆς δὲ πανημερίης τέταθ᾽ ἱστία ποντοπορούσης·
δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί.

ἡ δ᾽ ἐς πείραθ᾽ ἵκανε βαθυρρόου Ὠκεανοῖο.
ἔνθα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε,
15 ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμένοι· οὐδέ ποτ᾽ αὐτοὺς
ἠέλιος φαέθων καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν,
οὔθ᾽ ὁπότ᾽ ἂν στείχῃσι πρὸς οὐρανὸν ἀστερόεντα,
οὔθ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ᾽ οὐρανόθεν προτράπηται,
ἀλλ᾽ ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βροτοῖσι.
20 νῆα μὲν ἔνθ᾽ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν, ἐκ δὲ τὰ μῆλα
εἱλόμεθ᾽· αὐτοὶ δ᾽ αὖτε παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο
ᾔομεν, ὄφρ᾽ ἐς χῶρον ἀφικόμεθ᾽, ὃν φράσε Κίρκη.

ν. 4 : τὰ μῆλα: Homère, qui ne le fait pas toujours, choisit d’employer l’article pour parler des moutons que Circé a demandé à Ulysse d’embarquer à bord du navire. Cela marque peut-être un contraste, comme au v. 20, où le même fait s’observe, entre les animaux et les humains (αὐτοί). Ce contraste néanmoins est moins probant au v. 35, où la même détermination des bêtes se retrouve. Il faut noter l’insistance du narrateur sur les moutons : non seulement il souligne qu’on les fait à monter à bord, mais précise aussi qu’on les fait descendre. Cela s’explique peut-être par le fait que ces animaux sont essentiels pour parvenir jusqu’aux enfers, puisqu’il faudra les sacrifier avant de s’aventurer chez Hadès ; la présence de l’article est donc peut-être emphatique.

v. 5 : athétisé par V. Bérard dans l’édition des Belles Lettres, peut-être à cause de la redondance avec le v. 570 du chant X : Ἤιομεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες. Il le restitue néanmoins dans sa traduction (“Les bêtes embarquées, nous aussi, nous montons, toujours navrés, toujours pleurant à chaudes larmes.”). La construction du v. 4, si l’on ôte le v. 5, devient alors compliquée, car que faire de ἄν ?

v. 8 : αὐδήεσσα: « douée de parole » sans doute « de parole humaine » ; les scholies envisagent plusieurs solutions : περίφημος (« très célèbre »), ἔχουσα αὐδὴν ἀνθρώπων (« ayant la parole des hommes »), φωνητική (« sonore »). Le choix d’insister sur une voix humaine dont serait douée Circé, par opposition à la langue divine dont Homère crédite les dieux, vient sans doute en grande partie du v. 334 du chant V de l’Odyssée: l’aède explique que Leucothée, avant de devenir divine, parlait le langage des mortels (Λευκοθέη, ἣ πρὶν μὲν ἔην βροτὸς αὐδήεσσα), mais qu’à présent elle a part aux privilèges des dieux. Notre vers dans son ensemble est formulaire et revient trois fois dans l’Odyssée (X, 136 ; XI, 8 ; XII, 150) ; δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα revient en Odyssée, XII, 449, appliqué à Calypso. On peut se demander si le fait que ces deux créatures divines fraient avec les mortels a une influence sur leur maîtrise de la langue des hommes.
Δεινή : peut-on voir un lien entre l’habileté et le caractère effrayant de Circé et sa capacité à parler la langue des hommes, donc peut-être à les tromper dans leur propre langage ?

v. 11 : τῆς δὲ πανημερίης ποντοπορούσης: il s’agit du complément de ἱστία plutôt que d’un génitif absolu.
τέταται : le même verbe est employé au v. 19 dans le cas de la nuit qui est étendue, comme sont étendues les voiles du navire. Cela donne sans doute une épaisseur matérielle à cette entité abstraite.

v. 12 : ἀγυιαί: peut s’appliquer, selon le contexte, à des voies sur terre ou sur mer. On peut envisager que, naviguant sur l’Océan, ce sont les chemins de la mer qui s’obscurcissent ; il n’est pas impossible non plus de voir là une précision temporelle générale (l’heure où en général les routes deviennent sombres). Ce vers formulaire est employé plusieurs fois dans l’Odyssée et peut s’appliquer à plusieurs situations, pour indiquer la tombée de la nuit. Dans l’Iliade, ἀγυιαί désigne seulement des routes terrestres. Dans le chant XI, on peut se demander si la nuit marque la fin d’une journée, où c’est le signe que l’on entre dans un monde marqué par la nuit, puisque le soleil n’éclaire jamais les Kimmériens.

v. 14 : δῆμός τε πόλις τε: la coordination par le double τε est très fréquente tout au long du passage, et lui donne un rythme chantant et répétitif. Le δῆμος désigne, comme la πόλις, une entité politique ; mais chez Homère, la πόλις a très souvent un sens spatial, désigne le lieu dans lequel les hommes agissent. Le contraste avec ἀστύ (cité comme lieu et non comme espace politique) ne semble pas toujours clairement marqué.
Κιμμερίων ἀνδρῶν : peuple mythique généralement assimilé à ceux d’Europe de l’Est (Ukraine actuelle), qui aurait envahi le pays des Scythes en passant par le Caucase. Ils vivent constamment dans le noir, ce qui connote peut-être la nuit plus longue qui règne dans le Nord de l’Europe. D’autres leçons donnent, selon les scholies, χειμερίων pour le nom de ce peuple, ce qui renvoie au froid qui règne dans leur contrée. Ovide dresse un pareil tableau du pays des Gètes, en Scythie mineure, où l’a conduit son exil. Selon d’autres sources antiques, le nom Κιμμέριοι viendrait de celui des morts, car ils « se trouvent dans des tumulus » (ἀπὸ τοῦ ἐν τοῖς ἠρίοις κεῖσθαι).

Marine Glénisson

Doctorante à l'Université Paris IV-Sorbonne

More Posts


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marine Glénisson (3 octobre 2015). Séance n°1 le 2 octobre 2015 v. 1-22. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2wb


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.