Séance n°2 le 23 octobre 2015 v. 23-43

Homéristes présents : Claire Guillot, Roberto Salazar-Moralès, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Marine Glénisson.

ἔνθ᾽ ἱερήια μὲν Περιμήδης Εὐρύλοχός τε
ἔσχον· ἐγὼ δ᾽ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
25 βόθρον ὄρυξ᾽ ὅσσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἀμφ᾽ αὐτῷ δὲ χοὴν χεόμην πᾶσιν νεκύεσσι,
πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέι οἴνῳ,
τὸ τρίτον αὖθ᾽ ὕδατι· ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνον.
πολλὰ δὲ γουνούμην νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα,
30 ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ᾽ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
Τειρεσίῃ δ᾽ ἀπάνευθεν ὄιν ἱερευσέμεν οἴῳ
παμμέλαν᾽, ὃς μήλοισι μεταπρέπει ἡμετέροισι.
τοὺς δ᾽ ἐπεὶ εὐχωλῇσι λιτῇσί τε, ἔθνεα νεκρῶν,
35 ἐλλισάμηντὰ δὲ μῆλα λαβὼν ἀπεδειροτόμησα
ἐς βόθρον, ῥέε δ᾽ αἷμα κελαινεφές: αἱ δ᾽ ἀγέροντο
ψυχαὶ ὑπὲξ Ἐρέβευς νεκύων κατατεθνηώτων.
νύμφαι τ᾽ ἠίθεοί τε πολύτλητοί τε γέροντες
παρθενικαί τ᾽ ἀταλαὶ νεοπενθέα θυμὸν ἔχουσαι,
40πολλοὶ δ᾽ οὐτάμενοι χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν,
ἄνδρες ἀρηίφατοι βεβροτωμένα τεύχε᾽ ἔχοντες·
οἳ πολλοὶ περὶ βόθρον ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος
θεσπεσίῃ ἰαχῇ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.

v. 24 : ἱηρήια : les scholiastes estiment que ce terme ne convient pas dans le cadre d’une invocation aux morts, car il désigne des victimes destinées aux dieux.

v. 25 : πυγούσιον : « d’une coudée », c’est-à-dire d’environ 30-40 cm ; Ulysse ne creuse donc pas une vaste fosse, mais fait un petit trou dans le sol qui servira à contenir le sang. La grande coudée mesurait 44 cm et la petite coudée 37 cm ; il s’agissait de la distance entre le coude d’un côté, le poing de l’autre.

v. 26 : χοήν : c’est une libation destinée aux morts, à la différence de la λοιβή, qui est en direction des dieux et des morts à la fois, et de la σπονδή, qui s’adresse plus exclusivement aux dieux.

v. 27-28 : trois types de libations différentes sont envisagées : selon Daremberg et Saglio, le culte des divinités infernales ne comportait pas de libations faites avec du vin, mais on leur offrait de l’eau ou un mélange de lait et de miel. Le μελίκρητος convenait aussi aux morts, car on se servait de ce mélange pour fortifier les enfants, et les morts étaient perçus comme des êtres débiles, donc à fortifier. Enfin, les offrandes de vin pur étaient régulièrement faites aux morts, même si ce n’était pas une obligation.

v. 30 : στεῖραν βοῦν : offrir une vache stérile à des morts serait approprié, car ils sont ἄτοκοι, stériles eux aussi, selon les scholies.

v. 33 : παμμέλαν᾽ : la couleur noire de l’animal connote la mort, c’est donc une victime appropriée à Tirésias ; dès ce passage de l’Odyssée, Tirésias est traité différemment des autres morts.

v. 34 : εὐχωλῆσι λιτῆσί τε : selon Benvéniste, la λιτή est une prière de supplication, de demande de réparation, tandis que l’εὐχή est une prière de dévotion, qui accompagne la formulation d’un vœu. Ici, il s’agit peut-être pour Ulysse de tenter de convaincre les morts en étendant tout le champ de la prière. En effet, on ne voit pas bien ce que fait là une prière de réparation, et d’ailleurs Circé ne le mentionne pas au chant X, quand elle explique à Ulysse ce qu’il doit faire.

v. 35 : ἐλισσάμην : placé en tête de vers, après la mention des λιταί du vers précédent, ce verbe marque une insistance forte sur un contexte d’invocation qui passe par la prière et la parole.
Τὰ δὲ μῆλα : la nature des victimes est précisée au chant X, v. 527 : ἔνθ᾽ὅιν ἀρνειὸν ῥέζειν θῆλύν τε μέλαιναν (« un mouton mâle et une femelle noire »). Le sens d’ἀρνειόν dans ce vers, étant donné le contexte d’opposition avec la femelle, ne peut être que mâle, même si le sens général de cet adjectif est « de bélier », « de mouton ».

v. 36 : ἐς βόθρον : « en me tournant vers la fosse » ; ce sens s’impose à la lumière du v. 528 du chant X : εἰς Ἔρεβος στρέψας (« t’étant tourné vers l’Erèbe »).

v. 38-39 : les morts évoqués sont des personnes qui ne se battent pas : νύμφαι désigne des jeunes femmes mariées, par opposition à παρθενικαί au vers suivant, qui évoque plutôt des jeunes vierges. ἠίθεοι renvoie à des jeunes gens non mariés. Certaines notations « biographiques » nous sont même données, ce qui augmente le pathétique produit par ce regroupement de défunts jusqu’alors indifférenciés : les vieillards ont connu beaucoup de souffrances, les jeunes vierges ont eu un chagrin récent…

v. 40-41 : des guerriers sont à présent évoqués : les scholies jugent qu’il est impossible de distinguer encore sur eux des blessures, car ils ne sont plus censés porter aucun signe.

v. 43 : χλωρὸν δέος : une peur verte qui note une réaction physique (la lividité du teint) de la part d’Ulysse devant ces fantômes ; elle est personnifiée, c’est elle qui saisit le héros.

Marine Glénisson

Doctorante à l'Université Paris IV-Sorbonne

More Posts


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marine Glénisson (15 novembre 2015). Séance n°2 le 23 octobre 2015 v. 23-43. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2wc


2 réflexions sur « Séance n°2 le 23 octobre 2015 v. 23-43 »

  1. 27-28 – μηλίκρητος
    30 – les scholies disent que les morts sont ἄτοκοι
    35 – Je ne parlerais pas de “brebis mâle” (oxymore osé !); plutôt “mouton mâle”

    • Merci de ces commentaires, Jean, je m’occupe de faire les modifications nécessaires ! Marine.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.