Séance 7 le 29 janvier 2016 v. 126-149

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Claire Guillot, Octave Boczkowski, Marine Glénisson.

σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ᾽ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει:
ὁππότε κεν δή τοι συμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης
φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,
καὶ τότε δὴ γαίῃ πήξας ἐυῆρες ἐρετμόν,
130 ῥέξας ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι,
ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ᾽ ἐπιβήτορα κάπρον,
οἴκαδ᾽ ἀποστείχειν ἔρδειν θ᾽ ἱερᾶς ἑκατόμβας
ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
πᾶσι μάλ᾽ ἑξείης. θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
135 ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ σε πέφνῃ
γήραι ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον: ἀμφὶ δὲ λαοὶ
ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ τοι νημερτέα εἴρω.

ὣς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
‘Τειρεσίη, τὰ μὲν ἄρ που ἐπέκλωσαν θεοὶ αὐτοί.
140 ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
μητρὸς τήνδ᾽ ὁρόω ψυχὴν κατατεθνηυίης·
ἡ δ᾽ ἀκέουσ᾽ ἧσται σχεδὸν αἵματος, οὐδ᾽ ἑὸν υἱὸν
ἔτλη ἐσάντα ἰδεῖν οὐδὲ προτιμυθήσασθαι.
εἰπέ, ἄναξ, πῶς κέν με ἀναγνοίη τὸν ἐόντα;

145 ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
‘ῥηΐδιόν τοι ἔπος ἐρέω καὶ ἐπὶ φρεσὶ θήσω.
ὅν τινα μέν κεν ἐᾷς νεκύων κατατεθνηώτων
αἵματος ἆσσον ἴμεν, ὁ δέ τοι νημερτὲς ἐνίψει·
ᾧ δέ κ᾽ ἐπιφθονέῃς, ὁ δέ τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω.

v. 128 : ἀθηρηλοίγον: ce mot est formé de ἀθήρ, « barbe d’épi », « épi de blé », et de λοιγός, « destruction » ; il s’agit donc d’un ustensile destiné à détruire les épis de blé, à les battre. Selon Chantraine, il s’agit d’un terme oraculaire, d’un kenning, c’est-à-dire d’un terme crypté servant à masquer dans le langage oraculaire les réalités prédites à celui qui interroge les dieux. Ici, Tirésias donne à Ulysse à la fois le terme énigmatique et sa signification. Il faut également se souvenir que ce voyageur viendra à Ulysse en un pays où les gens ne connaissent pas la navigation, ni les rames non plus a priori. Cet inconnu se sert alors sans doute du mot qui, pour lui, désigne la réalité la plus proche du curieux objet qu’il voit entre les mains d’Ulysse, ce qui permet de penser que ce fléau à battre le grain devait avoir une forme semblable à celle d’une pelle.

v. 131 : le triple sacrifice (ovin, bovin, porcin) indiqué ici est exceptionnel dans l’Odyssée. Les trois animaux sont des mâles, dont la virilité est sans doute adaptée au dieu à qui ils sont offerts, le puissant Poséidon. Le mot κάπρος présente la même racine indo-européenne que caper en latin, qui nous a donné “caprin”. Selon Chantraine, Dictionnaire étymologique, le grec ayant choisi de désigner le bouc par τράγος, le mot κάπρος se trouvait donc libre pour s’appliquer aux sangliers. Néanmoins, le passage d’un sens à un autre s’explique peut-être par le fait que κάπρος désignait au départ toute sorte de petit bétail, et que ce sens s’est ensuite spécifié de façon différente selon les langues, le grec ayant privilégié les porcs par rapport aux caprins des Romains. D’ailleurs, dans notre vers, la fonction sémantique de συῶν τ᾽ἐπιβήτορα est peut-être de spécifier le sens à donner à κάπρος, car pour saillir des truies, mieux vaut être de la même race !

v. 133 : ἀθανάτοισι θεοῖσι: cette expression, très courante quand il s’agit de désigner les dieux, prend sans doute un sens nouveau par contraste avec θάνατος, au vers suivant, qui est le lot échu à Ulysse ; deux groupes distincts se détachent : les dieux, multiples et tout puissants, et le mortel Ulysse, dont le destin est scellé. Ce contraste est renforcé par le pronom αὐτῷ au v. 134, qui isole Ulysse par rapport à la pluralité des dieux dont il a été question juste avant.

v. 134 : ἐξ ἁλός: le sens de cette expression a posé de nombreuses difficultés aux commentateurs tant antiques que modernes. Les scholies indiquent qu’une lecture double est possible, selon qu’on choisit de lire ἔξαλος, « loin de la mer », ou ἐξ ἁλός, « venant de la mer ». Dans ce dernier cas, selon eux, cela peut faire référence à un épisode la légende de Télégonos, où celui-ci, venu de la mer pour faire une razzia à Ithaque, aurait à ce moment-là tué Ulysse. Le seul problème, soulignent les scholies, est qu’Homère ne connaissait pas cette légende, au contraire des νεώτεροι, qui interprètent le texte dans ce sens. On peut choisir alors de comprendre ἐξ ἁλός comme signifiant ἀπὸ θαλάσσης, « loin de la mer » ; il existe d’ailleurs d’autres passages des épopées homériques ou ἐκ a ainsi le sens de « loin de ».

v. 135 : ἀβληχρός: la mort que connaîtra Ulysse sera douce, donc bien différente de celle, violente et sanglante, des héros de l’Iliade. Les vers 135 à 137 dépeignent la vieillesse heureuse de notre héros, entouré de peuples opulents. Ce tableau n’est pas sans rappeler le poème de C. Cavafis, Seconde Odyssée (1894), qui met en scène une existence paisible d’Ulysse à Ithaque.

v. 136 : ἀρημένον: ce participe décrit un Ulysse accablé comme sous le poids d’une malédiction, or sa vieillesse, par contraste, est opulente, λιπαρός. Selon les scholies, ce participe signifie que toute vieillesse est un fardeau.

v. 139 : ἐπέκλωσαν: les dieux tissent la destinée des mortels ; cette image est sans doute suffisamment évocatrice pour nous permettre de voir derrière le terme générique de θεοί l’action spécifique des trois Parques.

v. 141 : τήνδε insiste sur la présence sous les yeux d’Ulysse, au moment où il parle, de sa mère. Les paroles des personnages permettent ainsi de visualiser certains éléments de la scène, notamment en ce qui concerne la position des âmes silencieuses. Au v. 89, Ulysse ne laissait pas approcher sa mère du sang, nous la découvrons pourtant ici assise non loin de lui, près du trou où les victimes ont vu leur sang se répandre.

v. 144 : τὸν ἐόντα: proposition participiale dépendant de ἀναγνοίη, où τὸν est attribut de με; on peut traduire par « elle pourrait me reconnaître pour ce que je suis ». Cette construction semble confirmée par un passage similaire en Odyssée I, 215-216. Néanmoins cette formule a été comprise diversement, puisque V. Bérard aux Belles Lettres traduit par « je lui ferai connaître ma présence », tandis que Shadewaldt opte pour « lui faire savoir que je suis vivant ». La Grammaire homérique de Chantraine souligne que l’article a parfois un sens possessif, mais cela ne semble pas pertinent pour ce vers précis.

v. 149 : ἐπιφθονέῃς: il faut donner à ce sens celui de refuser, même si les dictionnaires n’indiquent que ceux de « porter envie », « faire des reproches à quelqu’un ». Le verbe se construit manifestement, comme φθονέω, avec un infinitif (ἄσσον ἴμεν est sous-entendu, cf. LSJ).

τοι n’a sans doute ici qu’un sens éthique ou d’intérêt, et sa présence est sans doute justifiée plus par un parallélisme de construction avec le vers précédent que par un véritable effet de sens.Citer ce billet
Marine Glénisson (2016, 30 janvier). Séance 7 le 29 janvier 2016 v. 126-149. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 22 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2wi

Marine Glénisson

Doctorante à l'Université Paris IV-Sorbonne

More Posts

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.