Séance 9 le 26 février 2016 v. 180-208

Homéristes présents: Jean Lallot, Octave Boczkowski, Claire Guillot, Marine Glénisson.

ὣς ἐφάμην, ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·
‘καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν· ὀιζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ
φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δάκρυ χεούσῃ.
σὸν δ᾽ οὔ πώ τις ἔχει καλὸν γέρας, ἀλλὰ ἕκηλος
185 Τηλέμαχος τεμένεα νέμεται καὶ δαῖτας ἐίσας
δαίνυται, ἃς ἐπέοικε δικασπόλον ἄνδρ᾽ ἀλεγύνειν·
πάντες γὰρ καλέουσι. πατὴρ δὲ σὸς αὐτόθι μίμνει
ἀγρῷ, οὐδὲ πόλινδε κατέρχεται. οὐδέ οἱ εὐναὶ
δέμνια καὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα,
190 ἀλλ᾽ ὅ γε χεῖμα μὲν εὕδει ὅθι δμῶες ἐνὶ οἴκῳ,
ἐν κόνι ἄγχι πυρός, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷται·
αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσι θέρος τεθαλυῖά τ᾽ ὀπώρη,
πάντῃ οἱ κατὰ γουνὸν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο
φύλλων κε<χυ>μένων χθαμαλαὶ βεβλήαται εὐναί.
195 ἔνθ᾽ ὅ γε κεῖτ᾽ ἀχέων, μέγα δὲ φρεσὶ πένθος ἀέξει
σὸν νόστον ποθέων, χαλεπὸν δ᾽ ἐπὶ γῆρας ἱκάνει.
οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην καὶ πότμον ἐπέσπον·
οὔτ᾽ ἐμέ γ᾽ ἐν μεγάροισιν ἐύσκοπος ἰοχέαιρα
οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν,
200 οὔτε τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυθεν, ἥ τε μάλιστα
τηκεδόνι στυγερῇ μελέων ἐξείλετο θυμόν·
ἀλλά με σός τε πόθος σά τε μήδεα, φαίδιμ᾽ Ὀδυσσεῦ,
σή τ᾽ ἀγανοφροσύνη μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα.
ὣς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ γ᾽ ἔθελον φρεσὶ μερμηρίξας
205 μητρὸς ἐμῆς ψυχὴν ἑλέειν κατατεθνηυίης.
τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγει,
τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ
ἔπτατ᾽. ἐμοὶ δ᾽ ἄχος ὀξὺ γενέσκετο κηρόθι μᾶλλον

v. 183 : φθίνουσιν : Pénélope semble en proie à la même impuissance que Laërte et Anticlée plus bas dans notre extrait : elle est figée dans l’attente du retour d’Ulysse (μένει τετληότι θυμῷ (v. 181) : « elle attend, le cœur endurant »), et soumise au passage du temps dont elle n’est que l’instrument (οἱ (v. 182)). Ce verbe marque ainsi une sorte de déliquescence des éléments autour de ce personnage dont la fermeté se manifeste précisément par l’immobilité. Un scholiaste note que la cause des tourments de Pénélope ne peut être qu’Ulysse, car les prétendants, selon lui, ne sont pas encore devenus insupportables à ce moment de l’intrigue, sans qu’on sache bien sur quoi il fonde sa chronologie. D’une façon générale, il est malaisé d’établir des jalons chronologiques fermes permettant de situer ce passage dans le temps : nous ne savons pas quand Anticlée est morte, nous ignorons donc de quoi elle a pu être témoin avant de partir pour l’Hadès.

v. 185-186 : Télémaque semble le seul que l’attente du retour d’Ulysse ne paralyse pas : il remplit son rôle d’administrateur du domaine sans l’aide de Laërte et occupe une place importante au sein de la société, appelé à des repas où il reçoit la part qui lui revient (δαῖτας ἐίσας (v. 185)). On peut cependant se demander si ces fonctions, qui sont celles d’un homme important et adulte, s’accordent vraiment à l’âge de Télémaque au moment où Anticlée fait ce récit : après les dix ans de la guerre de Troie et les péripéties écoulées jusqu’au départ de chez Circé, il ne peut guère avoir plus de quatorze ans à ce moment. Au v. 178, Télémaque est désigné par l’expression παρὰ παιδί, mais comme παῖς peut renvoyer à un lien familial aussi bien qu’à une idée d’âge, il est difficile d’en tirer un argument significatif.

v. 186 : δικασπόλον ἄνδρα : que désignent ces termes ? L’adjectif δικασπόλος n’apparaît qu’une seule autre fois dans le corpus homérique, en Iliade I, 238-239 : [υἶες Ἀχαιῶν] δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας/πρὸς Διὸς εἰρύαται. Achille prête serment et brandit le bâton des fils des Achéens δικασπόλοι, « qui gardent les lois reçues de Zeus ». Il s’agit sans doute là d’un terme du langage juridique qui s’applique à celui qui connaît les lois et peut les faire appliquer.

v. 187 : πάντες γὰρ καλέουσι : comment comprendre cette expression ? πάντες renvoie-t-il à des habitants d’Ithaque, qui convient chez eux Télémaque à venir prendre part à des repas, ou aux prétendants, qui invitent Télémaque à organiser dans sa propre demeure des banquets ? La seconde hypothèse semble néanmoins à rejeter, car il n’est nulle part question des prétendants dans ce passage. Il faut sans doute envisager que les banquets ne se donnent pas que dans le palais d’Ulysse et que Télémaque est un invité de choix, en raison de son rang.

v. 188-194 : ce passage est consacré à la description des conditions dans lesquelles dort Laërte, qui ne possède pas un lit somptueux mais dort dans la poussière avec les serviteurs ou dans les feuilles, à chaque fois à même le sol. L’accent mis sur le lit traduit sans doute l’idée que ce qui fait l’homme et manifeste sa condition sociale, c’est précisément le lit (Ulysse se fait reconnaître quand il montre à sa femme qu’il connaît son propre lit). C’est aussi ce qui distingue l’homme de l’animal, qui se roule sur le sol pour dormir (les cyniques, pour se rapprocher des chiens, renonçaient ainsi à leur lit). Ici, le deuil de Laërte, qui le coupe de la haute société d’Ithaque, est matérialisé par la riche couche à laquelle il a renoncé.

v. 189: la description de la noble couche est similaire à celle que l’on a au chant XXIV de l’Iliade, v. 643-667, que nous avions étudiés l’année dernière.

v. 193 : πάντῃ : sur quoi faire porter cet adverbe ? Sa place en début de vers peut suggérer qu’il porte sur l’ensemble de la phrase ; cet adverbe cependant est souvent suivi d’un groupe prépositionnel qui en précise le sens, ce qui pourrait aussi indiquer qu’il faut le lire en étroite corrélation avec κατὰ γουνὸς ἀλωῆς οἰνοπέδοιο. En fait, ici, il semble surtout mis en évidence en début de vers pour accuser le contraste entre le resserrement et la fermeture de la maison (ἐν οἴκῳ (v. 190)) où dort Laërte en hiver et l’expansion maximale dont bénéficie sa couche aux belles saisons.

v. 194 : φύλλων κε<χυ>μένων : deux lectures possibles, selon que l’on décide de faire de ce génitif le complément de εὐναί (« des couches de feuilles répandues ») ou un génitif absolu (« alors que les feuilles sont bien répandues » ; c’est la solution adoptée par V. Bérard dans son édition des Belles Lettres). il existe une variante de cette expression dans les manuscrits, φύλλων κεκλιμένων.

v. 195 : πένθος : ce terme, ainsi que ceux qui, dans notre extrait, sont formés sur cette racine (ποθέων (v. 196), πόθος (v. 202)), tissent un réseau de sens central dans le discours d’Anticlée : il nous montre les deux parents unis et détruits, l’un chez les vivants, l’autre chez les morts, par le même regret, le même désir d’Ulysse et de son retour, qui se traduit, dans le cas de Laërte, par le deuil constant qu’il garde de son fils à Ithaque, vivant couvert de haillons sans prendre soin de lui. Le champ lexical de la douleur et de la souffrance est extrêmement présent tout au long du passage.

v. 196 : χαλεπὸν δ᾽ἐπὶ γῆρας ἱκάνει : on peut faire de χαλεπὸν δ᾽ἐπί γῆρας un groupe prépositionnel, et de Laërte le sujet de ἱκάνει : « il arrive sur la difficile vieillesse ». Mais il faut sans doute préférer envisager ici une tmèse: en effet, le préverbe ἐπί dans ἐποιχομένη (v. 199) et dans ἐπήλυθεν (v. 200) sert à marquer le mouvement de deux forces extérieures (Artémis et la maladie) qui s’approchent des protagonistes pour les abattre ; ici, la vieillesse suit sans doute cette logique et vient s’insinuer dans les membres de Laërte, le laissant impuissant face à cette force fatale. Il faut sans doute, ainsi, faire de γῆρας le sujet de ἱκάνει.

v. 197 : πότμον ἐπέσπον : Anticlée fait état de sa soumission à un destin qu’elle a suivi sans protester. Dans ce passage, Laërte et elle-même, de même que Pénélope plus haut, semblent dominés par des forces extérieures qui les conduisent peu à peu, sous l’effet de l’absence d’Ulysse, vers la mort : la structure des phrases le laisse transparaître, car les sujets sont des éléments abstraits (γῆρας (v. 196), νοῦσος (v. 200), σός τε πόθος σά τε μήδεα (v. 202), σή τ᾽ἀγανοφροσύνη (v. 203)), tandis que les humains sont les objets (ou les jouets) de ces forces.

v. 202 : σός τε πόθος : « le regret que j’ai de toi » : il semble impossible de comprendre autrement cette expression ; Ulysse n’est pas ici le possesseur, mais celui qui est concerné par le substantif déterminé par σός. On peut ainsi se demander comment lire la suite des v. 201-202, où la possession est réitérée par deux fois : σά τε μήδεα désigne sans doute le regret qu’a Anticlée de l’intelligence, des pensées d’Ulysse, mais pourrait également s’appliquer aux pensées que la mère a pour son fils ; de même, il n’est pas inenvisageable de considérer que σή τ᾽ἀγανοφροσύνη ne désigne pas la douceur d’Ulysse, mais la douceur que la mère a pour son fils. Néanmoins, sans doute faut-il comprendre que ces qualités sont celles d’Ulysse, et qu’en mère aimante, Anticlée profite de la présence de son fils pour louer encore une fois ce qu’elle regrette de lui, ses ruses et sa tendresse filiale.

v. 204 : φρεσὶ μερμηρίξας : selon Arend, il existe une scène typique de μερμηρίζειν, qui consiste à agiter dans sa tête un problème lié à un choix à faire. Ici, ce n’est pas de cela qu’il s’agit, car Ulysse a fermement décidé de saisir sa mère, et c’est seulement sa consistance fantomatique qui l’empêche de parvenir à ses fins.

v. 206-207 : τρίς, en anaphore de ces deux vers, semble être le nombre « normal » de tentatives que les héros homériques font avant de renoncer à accomplir une action. Dans l’Iliade, ceux qui essaient plus de trois fois sont souvent punis.

v. 207 : εἴκελον : cet adjectif neutre reprend ψυχήν (v. 205), mot féminin. Il faut sans doute, ici, suppléer un terme comme εἴδωλον qui s’accorderait avec εἴκελον. On observait déjà un tel glissement de cas aux v. 90-91 du chant XI, lorsque Tirésias, désigné par ψυχή, était repris au vers suivant par ἔχων, participe masculin.

v. 208 : γενέσκετο : forme itérative rare. Elle semble rendre compte du fait qu’à chaque tentative manquée de saisir l’âme d’Anticlée, la douleur d’Ulysse se réveille et reprend, de plus en plus vive (κηρόθι μᾶλλον : plus profondément dans le cœur).Citer ce billet
Marine Glénisson (2016, 27 février). Séance 9 le 26 février 2016 v. 180-208. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 22 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2wk

Marine Glénisson

Doctorante à l'Université Paris IV-Sorbonne

More Posts

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.