Séance 11 le 25 mars 2016 v. 235-259

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Claire Guillot, Marine Glénisson.

235 ἔνθ᾽ ἦ τοι πρώτην Τυρὼ ἴδον εὐπατέρειαν,
ἣ φάτο Σαλμωνῆος ἀμύμονος ἔκγονος εἶναι,
φῆ δὲ Κρηθῆος γυνὴ ἔμμεναι Αἰολίδαο·
ἣ ποταμοῦ ἠράσσατ᾽ Ἐνιπῆος θείοιο,
ὃς πολὺ κάλλιστος ποταμῶν ἐπὶ γαῖαν ἵησι,
240 καί ῥ᾽ ἐπ᾽ Ἐνιπῆος πωλέσκετο καλὰ ῥέεθρα.
τῷ δ᾽ ἄρα εἰσάμενος γαιήοχος ἐννοσίγαιος
ἐν προχοῇς ποταμοῦ παρελέξατο δινήεντος·
πορφύρεον δ᾽ ἄρα κῦμα περιστάθη, οὔρεϊ ἶσον,
κυρτωθέν, κρύψεν δὲ θεὸν θνητήν τε γυναῖκα.
245 λῦσε δὲ παρθενίην ζώνην, κατὰ δ᾽ ὕπνον ἔχευεν.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐτέλεσσε θεὸς φιλοτήσια ἔργα,
ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρίἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε·
χαῖρε, γύναι, φιλότητι· περιπλομένου δ᾽ ἐνιαυτοῦ
τέξεις ἀγλαὰ τέκνα, ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιοι εὐναὶ
250 ἀθανάτων· σὺ δὲ τοὺς κομέειν ἀτιταλλέμεναί τε.
νῦν δ᾽ ἔρχευ πρὸς δῶμα, καὶ ἴσχεο μηδ᾽ ὀνομήνῃς·
αὐτὰρ ἐγώ τοί εἰμι Ποσειδάων ἐνοσίχθων.
ὣς εἰπὼν ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα.
ἡ δ᾽ ὑποκυσαμένη Πελίην τέκε καὶ Νηλῆα,
255 τὼ κρατερὼ θεράποντε Διὸς μεγάλοιο γενέσθην
ἀμφοτέρω· Πελίης μὲν ἐν εὐρυχόρῳ Ἰαωλκῷ
ναῖε πολύρρηνος, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐν Πύλῳ ἠμαθόεντι.
τοὺς δ᾽ ἑτέρους Κρηθῆι τέκεν βασίλεια γυναικῶν,
Αἴσονά τ᾽ ἠδὲ Φέρητ᾽ Ἀμυθάονά θ᾽ ἱππιοχάρμην.

v. 235 : εὐπατέρειαν : les scholies pensent que cette notation est ironique de la part d’Homère ; en effet, ils s’appuient sur le sort malheureux qu’a connu Salmoneus, son père, foudroyé par Zeus pour avoir osé imiter sa foudre et ses éclairs, pour conclure que la jeune fille n’est pas « fille d’un père illustre ». Cet adjectif est par ailleurs rare chez Homère et ne sert à qualifier qu’Hélène (Il. VI, 292 ; Od. XXII, 227) et Tyro dans notre passage.

v. 237 : Crétheus est comme Salmoneus fils d’Aiolos, c’est donc l’oncle de Tyro. Selon certaines versions de la légende, elle lui fut confiée après la mort de son père et l’épousa.

v. 241: γαιήοχος Ἐννοσίγαιος : cette expression est difficile à traduire car les deux épithètes de Poséidon ont un sens similaire, et sont toutes les deux, chez Homère, spécifiques à ce dieu. L’association de ces deux termes est fréquente se retrouve au moins 7 fois dans l’ensemble des deux épopées. Si Ἐννοσίγαιος est très fréquemment employé seul, en revanche γαιήοχος est plus souvent associé à un autre adjectif, soit ἐννοσίγαιος soit κυανοχαίτης. Dans notre passage, le nom de Poséidon n’apparaît qu’une seule fois, au v. 252, lorsqu’il dévoile son identité à la jeune Tyro. Une série de désignations, avant d’aboutir à cette identification catégorique, permettent de deviner de qui il s’agit : γαιήοχος Ἐννοσίγαιος, puis θεός (v. 244 et 246). De façon significative, γαιήοχος Ἐννοσίγαιος est « remplacé », au v. 252, par l’expression, elle aussi en fin de vers, Ποσειδάων ἐνοσίχθων.

v. 242 : ἐν προχοῇς ποταμοῦ : « sur le bord du fleuve » ; la scène ne se passe donc pas dans le fleuve à proprement parler, mais sans doute plutôt sur ses rives inondées d’eau.

v. 243-244 : la vague immense qui s’élève du fleuve fait comme une chambre d’eau pour les deux amants et les dérobe aux regards. Un scholiaste pousse même le réalisme jusqu’à constater que cette vague crée une sorte de bulle d’air dans laquelle ils peuvent respirer librement.

v. 244 : κρύψεν : pourquoi dissimuler ses ébats ? S’agit-il d’une pudeur face aux éventuels voyeurs ? On peut penser également que Poséidon tient à garder secrètes ses amours avec une mortelle, et il demande d’ailleurs à la jeune fille de ne pas révéler son nom. Une dernière hypothèse serait que la jeune fille est mariée au moment des faits, et qu’il faut éviter que son mari ne se rende compte de ce qui s’est passé.

v. 245 : athétisé par plusieurs scholiastes antiques, en raison des incohérences qu’ils y relèvent : pourquoi Poséidon a-t-il besoin de jeter le sommeil sur la jeune fille, alors qu’elle est consentante ? Ce vers concentre en fait deux symboles de l’acte amoureux : le fait de délier la ceinture et de céder ensuite au sommeil qui clôt la volupté prise à deux.

Παρθενίην ζώνην : Tyro est-elle réellement vierge au moment où elle rencontre Poséidon ? On sait qu’elle a un mari, mais il n’est pas dit qu’elle soit déjà mariée au moment où le dieu l’approche ; de plus, elle est amoureuse d’un fleuve, mais seule l’interprétation que l’on fait des v. 238-240 permet d’affirmer qu’elle est bien sa maîtresse au moment de son idylle avec Poséidon (l’expression ἐπ᾽Ἐνιπῆος πωλέσκετο καλὰ ῥέεθρα (v. 240) veut-elle dire que la fréquentation du fleuve se traduit par l’acte sexuel ?). Cependant Apollodore (Bibliothèque, I, 9, 8) et Diodore de Sicile, (Bibliothèque historique, IV, 68), semblent penser que Tyro était effectivement vierge lorsqu’elle connut Poséidon, et que son mariage ne survint qu’après.

v. 247 : l’expression ἔν τ᾽ἄρα οἱ φῦ χειρί est singulière mais non pas isolée chez Homère, car ce vers dans son intégralité se trouve onze fois dans l’Iliade et dans l’Odyssée; l’expression elle-même note une façon très vive de saisir la main de quelqu’un (Liddell-Scott-Jones la traduit par « clung fast to his hand » ou encore « clasped his hand tight »). Le contexte d’apparition de ce vers est presque à chaque fois celui d’une forte émotion qui saisit les deux personnages en présence.

ἔπος τ᾽ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ὀνόμαζε : Cette expression, comme le note Marella Nappi dans son article “La conversation intime dans l’Iliade: epos t’ephat’ ek t’onomaze”, ne s’applique jamais à une situation où le nom de l’interlocuteur est effectivement prononcé (ici, Poséidon appelle Tyro γύναι (v. 248)). Il est difficile de savoir exactement à quoi renvoie cette formule.

v. 253 : ὑπὸ πόντον ἐδύσετο : l’Enipée se jette en fait dans le Pénée, à l’Ouest de Larissa, et n’est pas un fleuve à proprement parler. Doit-on penser que le fait que Poséidon se jette dans la mer veut dire que chez Homère, il en est bien un ? Ce vers pourrait également avoir un emploi beaucoup plus générique, marquant la fin de la conversation d’une divinité marine, qui disparaît ensuite. C’est ainsi qu’on le retrouve à peine modifié au chant IV de l’Odyssée, v. 425, lorsque Ménélas, en détresse en pleine mer, est sauvé par Idothée, la fille de Protée, qui met fin à la conversation de cette façon. Dans le même chant, au v. 570, c’est ce vers également qui clôt la discussion que Ménélas a avec Protée lui-même. Ce vers correspond peut-être ainsi à la situation type de la disparition d’une divinité marine une fois qu’elle a terminé de parler.

v. 254 : Pélias tua Aison et fut ainsi responsable, en voulant également se débarrasser de Jason, de l’expédition en Colchide pour la toison d’or. Nélée fut le père de Nestor.

v. 259 : Aison est le père de Jason, Phérès le fondateur de Phères (Thessalie) et le père d’Admète, d’Idoménée, de Lycurgue ; quant à Amythaon, il donna naissance à Mélampous et Bias.Citer ce billet
Marine Glénisson (2016, 27 mars). Séance 11 le 25 mars 2016 v. 235-259. Atelier Homère ENS Ulm. Consulté le 22 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/d2wm

Marine Glénisson

Doctorante à l'Université Paris IV-Sorbonne

More Posts

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.