Séance n°5 le 23 novembre 2012 232-258

Homéristes présents : Odile Mortier-Waldschmidt, Jean Lallot, Raphaël Saint-Jalm, Manon Brouillet, Claire Guillot, Matthieu Abgrall, Élodie Coutier.

ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ τείχεος αὖλιν ἔθεντο
Τρῶες ὑπέρθυμοι τηλεκλειτοί τ’ ἐπίκουροι
κηάμενοι πυρὰ πολλὰ κατὰ στρατόν, οὐδ’ ἔτι φασὶ
σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.
Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήματα φαίνων
ἀστράπτει· Ἕκτωρ δὲ μέγα σθένεϊ βλεμεαίνων
μαίνεται ἐκπάγλως πίσυνος Διί, οὐδέ τι τίει
ἀνέρας οὐδὲ θεούς· κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν.
ἀρᾶται δὲ τάχιστα φανήμεναι Ἠῶ δῖαν·
στεῦται γὰρ νηῶν ἀποκόψειν ἄκρα κόρυμβα
αὐτάς τ’ ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρός, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
δῃώσειν παρὰ τῇσιν ὀρινομένους ὑπὸ καπνοῦ.
ταῦτ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς
ἐκτελέσωσι θεοί, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη
φθίσθαι ἐνὶ Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο.
ἀλλ’ ἄνα εἰ μέμονάς γε καὶ ὀψέ περ υἷας Ἀχαιῶν
τειρομένους ἐρύεσθαι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ.
αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος
ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ’ ἄκος εὑρεῖν· ἀλλὰ πολὺ πρὶν
φράζευ ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ.
ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς
ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε·
τέκνον ἐμὸν κάρτος μὲν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
δώσουσ’ αἴ κ’ ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα θυμὸν
ἴσχειν ἐν στήθεσσι· φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων·
ληγέμεναι δ’ ἔριδος κακομηχάνου, ὄφρά σε μᾶλλον
τίωσ’ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.

v. 236 : « ἐνδέξια » = favorable / à droite (les deux sens se recoupent).

v. 237 : Le portrait d’Hector en fou furieux ressemble au portrait d’Achille au chant 21 (au moment du combat contre le Scamandre) ; c’est un portrait assez fort (impiété, etc.), et assez inattendu : la rhétorique d’Ulysse nous semble étrange : dans son discours, Hector est un impie soutenu par Zeus (= image paradoxale d’Hector !!) ; or, les signes de Zeus peuvent être douteux (cf. leurres envoyés aux Grecs) => cette confiance est peut-être mal placée… (cela évoque, de manière anachronique, la conception d’une justice divine ambiguë chez Eschyle, dans Les Sept contre Thèbes) ; image proche de celle de Diomède lancé au combat, ainsi que d’Achille qui doit se « revêtir de sa vaillance ».

v. 239 : « ἀνέρας » = toujours un dactyle (arrangement métrique)

v. 240 : « ἀράομαι » = adresser une prière, une demande (pas forcément une malédiction), alors que « ἀρά », chez Homère, peut signifier « malédiction » => évolution du sens de ce verbe depuis Homère ? (source : dictionnaire italien de Montanaris)

Quelle est ici la construction d’ « ἀρᾶται » ? « prier l’aurore », ou « prier pour que l’aurore » (= vraie proposition infinitive)… ? Ne doit-on pas toujours prier une divinité exprimée ? (non, cela peut rester implicite)

v. 241 : « στεῦται » = sens proche d’ « εὔχομαι » ici (au sens de « se vanter »)

v. 242 : le bateau entier en opposition avec la partie, κόρυμβόν évoqué juste avant. DELG “barre d’hourdi au sommet l’étambeau du navire”. Pièce fonctionnelle mais sans doute décorée. Ce qui justifierait qu’Hector a le désir de prélever cette pièce comme trophée. Leaf κόρυμβόν serait comme ἀφλαστρον (aplustre).

v. 242 : pourquoi employer le génitif pour « πυρός », et non le datif (comme en 8.182) ? Il s’agit de l’emploi homérique du génitif partitif à la place de n’importe quel cas.

v. 243 : Selon les commentateurs modernes ὀρινομένους établit une comparaison implicite avec les abeilles qu’on chasse (ou endort?) avec des fumigènes pour récupérer le miel.

v. 247 : ἀλλά au sens de eh bien, allons, debout ; existe déjà chez Homère.

v. 247 : καὶ ὀψέ περ même si c’est tard. Soit même si tu y penses tard, soit même si le salut arrive tard. La plupart des traducteurs penchent pour “si tu as une envie même tardive”.

v. 248 : Comment ερύεσθαι doit s’entendre? Ca engage toute la syntaxe du vers. ὑπό ὀρυμαγδοῦ complément d’agent qui va avec τειρομενους ou ερύεσθαι tirer, retirer ὑπό + génitif retirer de? Pour Hainsworth ce n’est sans doute même pas clair dans la tête du poète.

v. 250 : Leaf ῥεχθέντος κακοῦ est-il un génitif absolu ou un complément du nom de ἄκος? Le sens est le même.

v. 250 : gros problème de métrique. La pause inter-mot entre le 3° et le 4° mètre est normalement évitée (Hainsworth). D’autre part, on a un spondée avant la pause bucolique. Aucune variante de ce vers n’est signalée.

v. 250 : Pourquoi ἔστ᾽ est-il accentué ainsi? L’accent final qui est un faux accent ne remonte pas. Leaf dit que selon Bekker il faut y voir un futur ἔσται.

Ce vers est prophétique : une fois Patrocle mort, Achille n’y pourra apporter aucun remède.

v. 251 : Leaf et Hainsworth s’interrogent sur la tonalité de πέπον “généralement une adresse polie, quelquefois avec idée de remontrance” “my good sir”. Ulysse se pose en aîné d’Achille.

v. 256 : φιλοφροσύνη. Ce mot nous étonne chez Homère. C’est la seule occurrence. Jacqueline de Romilly ne mentionne pas ce passage.

v. 257 : Y a-t-il dans κακομηχανου un écho de οὐδέ τι μῆχος ?

Les pauses bucoliques sont très fréquentes dans ce passage (= entre le 4e et le 5e mètre) ; règle : lorsqu’il y a pause bucolique, le mètre qui précède est nécessairement un dactyle + les deux brèves du dactyle doivent appartenir au même mot (idée : l’hexamètre comprend un nombre pair de mètres => plus on approche de la fin du vers, plus on pourrait avoir le sentiment que c’est le dernier mètre du vers => on explique la double règle énoncée ci-avant par le souci de rendre impossible de voir une fin de vers à l’endroit de la pause bucolique : l’appartenance des deux brèves au même mot fait qu’il n’y a pas de schème « 6e pied » possible (avec une dernière voyelle indifférente))

Exemples : v. 232, v. 234, v. 236, v. 238, v. 240 (5e pied = « Ἠῶ » = contraction => on peut retrouver le dactyle), v. 239 (un mot métrique peut être un mot simple, mais aussi un groupe rythmique avec des mots en enclise, ce qui est le cas ici) // v. 231

Interdit en grec : un vrai inter-mot au milieu du vers !!! (c’est à dire une césure après le 3e mètre).

Séance n°4 le 09 novembre 2012 232-258

Homéristes présents : Odile Mortier-Waldschmidt, Jean Lallot, Raphaël Saint-Jalm, Matthieu Abgrall, Giuseppe Samonà, Claire Guillot, Manon Brouillet, Élodie Coutier.

ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ τείχεος αὖλιν ἔθεντο
Τρῶες ὑπέρθυμοι τηλεκλειτοί τ’ ἐπίκουροι
κηάμενοι πυρὰ πολλὰ κατὰ στρατόν, οὐδ’ ἔτι φασὶ
σχήσεσθ’, ἀλλ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.

Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήματα φαίνων
ἀστράπτει· Ἕκτωρ δὲ μέγα σθένεϊ βλεμεαίνων
μαίνεται ἐκπάγλως πίσυνος Διί, οὐδέ τι τίει
ἀνέρας οὐδὲ θεούς· κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν.
ἀρᾶται δὲ τάχιστα φανήμεναι Ἠῶ δῖαν·
στεῦται γὰρ νηῶν ἀποκόψειν ἄκρα κόρυμβα
αὐτάς τ’ ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρός, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
δῃώσειν παρὰ τῇσιν ὀρινομένους ὑπὸ καπνοῦ.
ταῦτ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς
ἐκτελέσωσι θεοί, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη
φθίσθαι ἐνὶ Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο.
ἀλλ’ ἄνα εἰ μέμονάς γε καὶ ὀψέ περ υἷας Ἀχαιῶν
τειρομένους ἐρύεσθαι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ.
αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος
ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ’ ἄκος εὑρεῖν· ἀλλὰ πολὺ πρὶν
φράζευ ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ.
ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς
ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε·
τέκνον ἐμὸν κάρτος μὲν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
δώσουσ’ αἴ κ’ ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα θυμὸν
ἴσχειν ἐν στήθεσσι· φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων·
ληγέμεναι δ’ ἔριδος κακομηχάνου, ὄφρά σε μᾶλλον
τίωσ’ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.

Traduction de Claire Guillot

v. 232 αὖλιν : le bivouac

v. 234-235 : qui va se jeter sur qui? Les Troyens sur les Grecs ou les Grecs sur les Troyens (Mazon)? σχήσεσθαι se retenir (de se jeter sur les autres) ou tenir le coup? Ils disent que nous ne tiendrons plus le coup mais que nous tomberons sur nos nefs noires OU ils disent qu’ils ne se retiendront plus et qu’ils vont se jeter. Mazon et Mugler (éd. la Différence) -> 1. Ameis, de Lisle, Dacier, Chicago Homer, Bailly, LSJ -> 2. Leaf donne les deux interprétations côte à côté. Dans l’Iliade, les deux sont attestés. XI, 824 (ils sont acculés à leurs nefs noires) ; XVII, 639 (avec un vers entre les deux, groupe nominal qui peut être sujet – selon Mazon – ou objet – LSJ) ; XIII, 742 ; XII 106 ; XII, 125 le sujet est exprimé. Ici le sujet ne l’est pas donc c’est forcément le même que celui de φασί. Mais quand il y a des réemplois de formule, il peut y avoir des petites distorsions dans la syntaxe.
Est-on obligé de trancher? Peut-être que plus personne ne se retient et que tout le monde se jette dans les nefs, les uns pour se replier, les autres pour attaquer.
vers 233 : ils veulent voir les nefs brûler (1)
vers 242 : les Argiens ne tiennent plus (2)
Hainsworth (commentaire de l’Iliade) choisit pour sujet de « σχήσεσθαι » et « πεσέεσθαι » : les Troyens

Séance n°3 le 26 octobre 2012 206-231

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà, Claire Guillot, Manon Brouillet, Élodie Coutier

vers 206 à 231(traduction d’Élodie Coutier)

αὐτὰρ ὅ γε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ,
ἐν δ᾽ ἄρα νῶτον ἔθηκ᾽ ὄϊος καὶ πίονος αἰγός,
ἐν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ.
τῷ δ᾽ ἔχεν Αὐτομέδων, τάμνεν δ᾽ ἄρα δῖος Ἀχιλλεύς.
καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειρε,
πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα ἰσόθεος φώς.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη,
ἀνθρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε,
πάσσε δ᾽ ἁλὸς θείοιο κρατευτάων ἐπαείρας.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε,
Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
καλοῖς ἐν κανέοισιν, ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.
αὐτὸς δ᾽ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο
τοίχου τοῦ ἑτέροιο, θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει
Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον: ὃ δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλε θυηλάς.
οἳ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
νεῦσ᾽ Αἴας Φοίνικι: νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς,
πλησάμενος δ᾽ οἴνοιο δέπας δείδεκτ᾽ Ἀχιλῆα:
χαῖρ᾽ Ἀχιλεῦ: δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐκ ἐπιδευεῖς
ἠμὲν ἐνὶ κλισίῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν, πάρα γὰρ μενοεικέα πολλὰ
δαίνυσθ᾽: ἀλλ᾽ οὐ δαιτὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν,
ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα διοτρεφὲς εἰσορόωντες
δείδιμεν: ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι
νῆας ἐϋσσέλμους, εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν.

Il y a une scène typique de la préparation du repas. Cf. Wakter Arendt Die typischen Scenen bie Homer.

Y a-t-il une ellipse entre l’ordre d’Achille (servir le vin) et l’action  de Patrocle (préparer la viande) ? Ou bien le sujet du v. 206  est-il  Achille, contrairement à ce que comprend Mazon ? (c’est l’interprétation  de  Leconte de Lisle)

v. 206: « lumière du feu » : Leaf précise  que  c’est  la  seule  source  de lumière, ce qui explique qu’Achille découpe à côté, et que  Patrocle  allume un second feu pour la cuisine (le v. 65 indique  que  la  scène  a  lieu  de nuit)

v. 207: on a le même balancement « αὐτάρ / ἀτάρ » après un premier  « μέν » qu’au v. 210, ce qui irait dans le sens d’une opposition Patrocle  (v.  205) / Achille (v. 206) ; cependant, on peut aussi comprendre le v. 205 comme  la fin d’une unité, avant le début d’une nouvelle au v. 206  (avec  ellipse  de l’action) ; pour Schadewaldt, c’est  Patrocle  qui  agit ;  en  italien,  le verbe n’a pas de sujet, ce qui laisse  place  à  l’ambiguïté… ;  Ameis  et
Hentze, de leur côté, ont choisi Achille !

Retour sur ce probème lors de la séance du 9 novembre : cette expression introduit-elle systématiquement un deuxième personnage ? Il est très rare, semble-t-il, que le sujet de la proposition où se trouve « δ’ἄρα » ne soit pas exprimé : on ne recense qu’une seule occurrence de ce cas, dans un vers formulaire (du type « ὥς φάτο, δ’ἄρα… »), où le sujet est le même dans les deux propositions coordonnées ; dans les autres cas, il y a un changement de personne explicite (le second sujet est exprimé) ; l’emploi de « δ’ἄρα » est très fréquent dans le catalogue du chant 2. Par conséquent, dans le cas présent, nous sommes face à un usage singulier de « δ’ἄρα », car le sujet de la seconde proposition n’est pas précisé.

Commentaire de Bérard et Langumier (chapitre consacré aux particules) : pourquoi employer cette expression ? D’après eux, elle marque d’abord un vif intérêt / étonnement (emploi premier) ; les aèdes multiplient sans doute son emploi pour donner plus de vivacité à une expression ; elle peut aussi servir de simple transition => emplois : détail remarquable OU transition.

N. B. : Une enquête sur le groupe  « ὅ  γε »  s’avère  souhaitable  pour  la prochaine fois : ce groupe implique-t-il un changement  de  personnage ?  Si oui, dans quels cas ?

Retour le 9 novembre. Cf. poly de Jean Lallot.
À quel personnage renvoie le « ὅ γε » ? Patrocle ou Achille ? On trouve les deux occurrences (1) renvoi au personnage précédent 2) renvoi à un second personnage), dans des contextes fiables (pas d’ambiguïté) : notre passage est le seul où l’on peut discuter ; ce qui permet de trancher n’est pas le groupe de particules lui-même (indifférent) : le seul élément qui nous guide est l’idée qu’on se fait de l’alternance des tâches entre les personnages (succession d’actions, chacune avec son actant) : une solution pourrait surgir de l’étude d’autres scènes du même type, mais là, on n’a pas vraiment de comparaison sous la main… (cf. Arend sur les scènes typiques de repas)

Hainsworth ne cite que  le  chant  24  comme  autre  exemple  de  repas  non sacrificiel (lorsqu’Achille reçoit Priam sous sa tente) ; il précise que  la description  élaborée de  la  préparation  du  repas  constitue  une  pause typiquement  épique ;  cette  pause  reflète  les  intentions   personnelles d’Achille, dans un moment d’amitié qui sera bientôt trahie.

Question : y a-t-il un partage des tâches selon le rang des personnages ?

v. 208 τεθαλυῖαν poétique, idée de fleurissement Jean “bien roulé de graisse”. Italien “fiorente di grassa”. Florissante de graisse, luisante de graisse. La chèvre grasse est étonnante! Une chèvre est rarement grasse!

v. 209 ἄρα souligne de manière visuelle ce dont on parle. Sûrement pas une particule de type donc. Souligne des moments de l’action. Quel est le référent de τῷ? Ameis reprécise que c’est Achille. Le mot est plus facile à comprendre si Achille est le sujet des vers précédents.

206-207 aoriste et à partir de 209 imparfait

v. 214 Que se passe-t-il? ayant retiré les broches des chenêts? Quel est ce génitif? Génitif ablatif?(c’est l’idée d’Aristarque qui pour bien préciser le mouvement corrige en ἐπαειρας) ou ἐπαειρας “soulever pour placer” et dans ce cas placer quelque chose SUR une surface peut se dire avec le génitif. Pour Leaf,  ἐπαειρας semble impliquer qu’on ne sale qu’après (ce qui l’étonne). Il rapproche de Η 726 qui veut dire “plaçant SUR le char”.

v. 215 l’utilisation du verbe χεύω pour des morceaux de viande nous interpelle. Le sens de ce verbe serait donc “faire glisser” (un liquide ou un solide)

v. 219 τοίχου τοῦ ἑτέροιο est dans toutes les grammaires pour montrer que le génitif partitif peut se substituer à n’importe quoi. Il prend une place sur le mur d’en face -> contre le mur. Partitif qu’on a du mal à traduire.

v. 223 Pour Leaf on reparle de Phénix parce que sinon l’auditeur avait oublié la présence de Phénix. Vers très dense avec deux propositions. νόησε voir. jeu dans les sonorités νεῦσ᾽ νόησε. Dans toute la scène et depuis le v.180 les rapports entre les personnages sont très bien décrits, en particulier avec des jeux de regard. 180 : Au moment où ils partent Nestor fait un clin d’oeil à chacun et surtout à Ulysse!

v. 224 δείδεκτο < δεδίσκομαι or plus haut on avait δεικνύμενος (196). δεδίσκομαι saluer du geste. Pour Chantraire δεικνύμενος n’a rien à voir avec le verbe δείκνυμι. C’est une graphie fautive pour δηκνύμενος qu’il rapproche plutôt de δέχομαι. (s.v. δεδήχατο) le δη initial est un renouvellement à voyelle longue. Ce vocabulaire, du salut, de l’accueil, n’est-il pas aussi lié à la famille de la droite, δεξιος? gr. moderne δεξιοσις la réception.

v. 225 ἐπιδευεῖς adjectif avec lequel il faut sous-entendre un verbe être au pluriel. Certains ont corrigé par εἰμέν (Eustathe) ou ἦμεν imparfait.

v. 228 δαίνυσθαι infinitif de but πάρα = πάρεστι

On remarque beaucoup de rejets dans le début de cette tirade.

v. 230 Dans le dictionnaire de Chantraine, « δοιῇ »  (qui  a  la  même  racine  que « δοιός » = «double »)  est  rapproché  de  « δείδω » (ce  qui  revient  à rapprocher l’idée de « douter » et de « redouter ») ; la racine commune  aux deux mots est celle du double, du deux.

v. 231 δύσεαι ἀλκήν revêtu de sa vaillance, vigueur. Expression intéressante. D’ailleurs γύμνος signifie nu ou non revêtu de ses armes. Cela explique peut-être nudité d’Achille par opposition aux autres personnages dans certaines représentations iconographiques de cette scène.