Séance n°7 le 21 décembre 201 277-299

Homéristes présents : Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà, Claire Guillot, Manon Brouillet, Élodie Coutier.

ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται· εἰ δέ κεν αὖτε
ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ᾽ ἀλαπάξαι,
νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηήσασθαι
εἰσελθών, ὅτε κεν δατεώμεθα ληΐδ᾽ Ἀχαιοί,
Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθαι,
αἵ κε μετ᾽ Ἀργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν.
εἰ δέ κεν Ἄργος ἱκοίμεθ᾽ Ἀχαιϊκὸν οὖθαρ ἀρούρης
γαμβρός κέν οἱ ἔοις· τίσει δέ σε ἶσον Ὀρέστῃ,
ὅς οἱ τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ.
τρεῖς δέ οἵ εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα,
τάων ἥν κ᾽ ἐθέλῃσθα φίλην ἀνάεδνον ἄγεσθαι
πρὸς οἶκον Πηλῆος· ὃ δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ μείλια δώσει
πολλὰ μάλ᾽, ὅσσ᾽ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·
ἑπτὰ δέ τοι δώσει εὖ ναιόμενα πτολίεθρα
Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν
Φηράς τε ζαθέας ἠδ᾽ Ἄνθειαν βαθύλειμον
καλήν τ᾽ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν.
πᾶσαι δ᾽ ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος·
ἐν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρρηνες πολυβοῦται,
οἵ κέ σε δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι
καί τοι ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας.
ταῦτά κέ τοι τελέσειε μεταλήξαντι χόλοιο.

Traduction de Odile Mortier-Waldschmidt

Au vers 137, Agamemnon emploie l’impératif, qui deviennent des infinitifs jussifs dans le discours d’Ulysse.

Toutes ces offres sont vaines puisque la destinée d’Achille est soit de combattre et de mourir, soit de ne pas combattre et de rester en vie (même si à ce point de l’histoire Agamemnon et Ulysse ne le savent pas). En tout cas ça contribue à la beauté de ce passage. En XIX 240 Agamemnon va donner tout cela à Achille (mais Achille commence par lui dire “on verra plus tard”).

v. 277 : enchaînement « αὐτίκα » – « αὖτε » (« d’abord, ensuite »), plutôt que l’idée de renversement. (cette combinaison peut marquer le passage à une idée nouvelle, un personnage nouveau => marque une nouvelle étape, cf. Langumier)

v. 278 et 283 : δώωσι éventuel, ἱκοίμεθα potentiel : les deux conditonnelles ne sont pas envisagées de la même façon.

v. 282 : Pourquoi « κε » + subjonctif (éventuel qui indiquerait une généralité ? futur ?) ; la relative consécutive latine en est-elle un équivalent ?? Certains manuscrits disent « αἵ τε » => valeur généralisante… Chantraine : les relatives au subjonctif avec « κε » comportent une valeur finale ET consécutive (ex. Od. 8.201 ; 9.165).

v. 288 : Benveniste, article sur « φίλος » dans le Vocabulaire des institutions indo-européennes : mot aux sens variés ; souvent en relation avec « ξένος », de même que le verbe : le sens premier de « ξένος » désigne le lien particulier qui attache un membre d’une communauté à un étranger puis le sens s’est élargi pour désigner le lien avec les autres membres du groupe dans lequel on se trouve ; on n’a pas le sens d’ami au départ ; « φιλότης » = accord, mais sans forcément d’amitié, cf. Hector et Ajax qui concluent une « φιλότης » pour mettre fin à leur combat ( = c’est une convention !!) => idée d’un lien social ; le terme se spécialise ensuite pour désigner des proches : c’est d’ici que vient l’idée d’amitié (« φιλία » = mot créé après Homère, avec le sens d’amitié comme sens dérivé) : en premier lieu, ce rapport concerne l’épouse, ce qui explique que le mot épouse soit souvent associé à « φίλη » chez Homère ; dans notre vers, l’expression « qu’il emmène celle qu’il voudra comme « φίλη » » serait donc à traduire par « comme épouse » ?

Cf. Il. 9.397 : reprise du même début de vers, complété avec le terme « épouse » (cf. chant 4 de l’Odyssée : « φιλέω » y est employé au sens d’ « accueillir » quand Télémaque est reçu chez Ménélas)

v. 291 : Ce sont des villes qui appartiennent à Ménélas (qui sont près de Sparte) et certaines aux Dioscures d’après les scholies. Toutes ces villes n’apparaissent qu’une fois dans l’Iliade (on ne les trouve pas catalogue des vaisseaux). (mais il ya deux Pédase, une en Troade, et ce nom est aussi le nom aussi d’un des chevaux d’Achille)

v. 296 : πολύρρηvες πολυβοῦται : on ne trouve ces adjectifs nulle part ailleurs.

v. 297 : Un des emplois non classiques de κε : avec le futur.

v. 298 : ὑπὸ σκήπτρῳ signifie-t-il “sous ta royauté”? Ou alors, au moment du don, Achille lève son sceptre? Occurrence unique.

v. 298 : θέμιστας décrets ils réalisent les décrets prospères (Chicago Homer) ou (plutôt!) ils verseront sous ton sceptre de riches redevances. LSJ : τελέω what one owes, what is due, “λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας” Il.9.156, 298 (unless this means ‘will administer good laws’).
C’est un mot dont le sens est difficile à cerner mais il semble évident qu’ici il s’agit de redevances. Companion to Homer dit que c’est le seul emploi de ce mot avec le sens de tribut dans toute la littérature grecque.
Pour un savant il s’agit de la même chose que les δωτιναι. Pour Kirk, tribut de type féodal. Pierre Carlier dit la même chose. Il s’agirait de redevances justifiées par la fonction royale.
Benveniste θεμις droit familial d’origine divine. Les θέμιστες sont donc les prérogatives du chef (à la fois égards et tributs qui lui sont dus).
L’épithète comme le verbe ne conviennent pas au sens de décret mais sont tous deux adaptés à un contexte financier.
Leaf n’est pas d’accord et comprend “fulfil his pleasant ordinances”. Mais il est quand même gêné par le sens de λιπαρός.

Séance n°6 le 14 décembre 2012 259-276

Homéristes présents : Odile Mortier-Waldschmidt, Jean Lallot, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Salmonà, Claire Guillot, Matthieu Abgrall, Manon Brouillet, Élodie Coutier.

Annonces

Frédérique Ildefonse, Il y a des dieux : l’auteur essaie de redéfinir le polythéisme, en étudiant l’existence des dieux dans notre société actuelle, en particulier dans les sociétés d’Amérique du Sud ; mais pour Giuseppe, les sociétés d’Amérique du Sud ne sont pas polythéistes : NOUS avons lu leurs rites à partir de notre grille gréco-romaine

Heinz Wissman, Penser entre les langues : forme d’autobiographie intellectuelle de quelqu’un qui a une double assise linguistique ; dimension philosophique

ὣς ἐπέτελλ᾽ ὃ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν
παύε᾽, ἔα δὲ χόλον θυμαλγέα· σοὶ δ᾽ Ἀγαμέμνων
ἄξια δῶρα δίδωσι μεταλήξαντι χόλοιο.
εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω
ὅσσά τοι ἐν κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῶρ᾽ Ἀγαμέμνων:
ἕπτ᾽ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα,
αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους
πηγοὺς ἀθλοφόρους, οἳ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
οὔ κεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο
οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο,
ὅσσ᾽ Ἀγαμέμνονος ἵπποι ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο.
δώσει δ᾽ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας
Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλες αὐτὸς
ἐξέλεθ᾽, αἳ τότε κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν.
τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ᾽ ἔσσεται ἣν τότ᾽ ἀπηύρα
κούρη Βρισῆος· ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμεῖται
μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι
ἣ θέμις ἐστὶν ἄναξ ἤτ᾽ ἀνδρῶν ἤτε γυναικῶν.

Traduction de Manon Brouillet

v. 260 et 262 : Succession des impératifs. ἀκουσον impératif aoriste adressé par Ulysse à Achille (il y a très peu d’autres occurrences : VI 334 Pâris qui vient de prendre un savon par Hector répond profil bas -> infériorité hiérarchique ; on trouve une fois l’impératif présent II 200 : armée démobilisée : Ulysse s’adresse à des rois puis à des hommes vils : ἄκουε dans une situation sociale de domination). L’impératif présent va avec un lien formulé avec autorité par quelqu’un qui en a le pouvoir alors que l’impératif aoriste traduit une démarche de bas en haut. Bakker The Greek Imperative.
παύεο et ἔα. Avec παύομαι on ne trouve jamais d’impératif aoriste. Le verbe ἐάω est employé fréquemment à l’impératif présent ἔα. On trouve ἔασον dans l’Iliade (VIII 243 prière à Zeus, XVI 451 prière à Zeus, XXI 221 prière du Xanthe à Achille).

v. 262 : Leaf : εἰ δέ a une valeur exhortative devant l’impératif. (idem IX, 43, qui peut néanmoins être interprété de plusieurs manières : vraie conditionnelle avec une ellipse ou valeur exhortative).

v. 264 : Les trépieds et les chaudrons : de quelle réalité s’agit-il ici ? Certains trépieds ne vont jamais dans le feu (il existe deux sortes de trépieds : le trépied-marmite, et le trépied tabouret) : est-ce le cas ici ?

v. 264 : Le talent d’or est plutôt une unité de poids, mais quelle forme prend-il ?

v. 267 : étymologie de ἀλήιος : sans butin ou sans récolte? cf. Chantraine.

v. 271 : Verbe simple à l’actif (ἕλες) + verbe composé au moyen (ἐξέλετο) => jeu autour du lien entre ces deux formes (« prendre » / « mettre en réserve pour soi, subtiliser », qui peut prendre un sens péjoratif ou non, cf. 16.56 : le terme désigne la part d’honneur réservée à Achille) => ce jeu souligne le contraste entre Achille et Agamemnon.  αὐτὸς porte plutôt sur « ἕλες » que sur « ἐξέλεθ’ »

v. 274 : cas fréquent de l’allongement d’une voyelle brève devant un μ initial car beaucoup de mots grecs commençaient pas σμ (géminée) donc par analogie on fait l’allongement même quand devant des mots qui n’avaient pas une géminée à l’initial (vaut pour λ μ ν ρ).
On avait le même phénomène au vers 261 avec μεταλήξαντι que certains éditeurs écrivent μεταλλήξαντι (donc l’allongement se produit aussi en composition).

v. 275 : Construction du serment étonnante : on jure sur le passé donc on attendrait la négation οὐ et non pas μη.

v. 275 : Depuis l’Antiquité tout le monde est contre l’interprétation de τῆς comme article à valeur de possessif (scholies, Leaf, Hainsworth) mais on en fait un pronom personnel : la couche d’elle. De la part des modernes il y a une difficulté dans l’emploi de l’article chez Homère, on considère qu’ici l’article passe mal. Leaf : le pronom personnel ici serait incorrect : normalement il est toujours réfléchi.

v. 276 : Le modèle de ce vers est le v. 134, remodelé dans sa reprise : or, le v. 134 = LE vers à la métrique incroyable (divisé en deux parties égales, ce qui est complètement interdit en métrique, et n’a pratiquement pas d’égal [commentaire de Leaf] ; 5-6 exemples dans l’Odyssée ; objection : si l’on doit bien prononcer le vers, il est impossible de marquer une pause au milieu du vers !! Si on veut faire l’abrègement du /ei/ de « πέλει », on ne peut s’arrêter après le mot, il faut lire « πέλει ἀνδρῶν »).

Les césures sont des inter-mots métriques, pas des ruptures syntaxiques !! Aucune pause rythmique n’est imposée, au contraire : il y a une raison phonétique de ne pas faire cette pause en milieu de vers.

v. 276 : le terme « ἄναξ » semble étonnant (Ulysse emploie « πέπον » au vers 252… mais n’est-ce pas aussi à relier aux différentes phases du discours d’Ulysse ?). Ulysse dit une chose peu agréable, comme Diomède en 9.33 (même début de vers) => s’en excuse ; OU BIEN, il s’agit d’une manière d’accompagner un moment de discours proche de la flatterie…

Les scholies détaillent les trois tentatives d’Agamemnon pour convaincre Achille : l’amour du gain, l’amour de la gloire et l’amour des femmes.