Séance n°15 le 26 avril 2013 410-429

μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
διχθαδίας κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλος δέ.
εἰ μέν κ᾽ αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι,
ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται·
εἰ δέ κεν οἴκαδ᾽ ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
ἔσσεται, οὐδέ κέ μ᾽ ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη.
καὶ δ᾽ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυθησαίμην
οἴκαδ᾽ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ
Ἰλίου αἰπεινῆς· μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς
χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί.
ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν ἰόντες ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν
ἀγγελίην ἀπόφασθε· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων·
ὄφρ᾽ ἄλλην φράζωνται ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ἀμείνω,
ἥ κέ σφιν νῆάς τε σαῷ καὶ λαὸν Ἀχαιῶν
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἥδέ γ᾽ ἑτοίμη
ἣν νῦν ἐφράσσαντο ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος·
Φοῖνιξ δ᾽ αὖθι παρ᾽ ἄμμι μένων κατακοιμηθήτω,
ὄφρά μοι ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἕπηται
αὔριον ἢν ἐθέλῃσιν· ἀνάγκῃ δ᾽ οὔ τί μιν ἄξω.

Homéristes présents : Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà, Claire Guillot, Manon Brouillet, Élodie Coutier

v. 410 : la formule γάρ τε introduit l’explication d’un événement qui se répète souvent (Chantraine prend justement cet exemple et traduit : « car ma mère me le répète souvent », p. 543, § 503); Mazon choisit aussi cette traduction. Chantraine énumère les valeurs de cette séquence γάρ τε :
1) introduit une explication, un fait qui se répète souvent
2) indique un état de choses établi (ex : Il. 15.187 : « car nous sommes trois frères issus de Cronos ») 3) réflexion générale (ex : Il. 1.63 : « car le rêve aussi vient de Zeus »), cf. aussi v. 406 de ce chant.
La valeur généralisante n’est pas foncièrement le propre de τε ; on peut le comprendre comme « à l’occasion » ; les sens de τε partent dans toutes les directions…

v. 411 : ce choix entre deux itinéraires de vie est étonnant… Leaf fait remarquer qu’il apparait seulement ici et oppose ce passage à Il.1.352 : Achille dit que sa vie sera de toute façon courte, et que Zeus lui doit donc de la τιμή. En 8.70, Zeus pèse les κῆρας des Troyens et des Achéens ; N.B. : Zeus pèse les destins, alors même qu’on sait comment les choses vont se passer… C’est très étonnant !

v. 411 : θανάτοιο τέλος : génitif subjectif (la fin qu’est la mort).

v. 413 et 415 : ὤλετο un aoriste qui exprime un événement futur. Cela est surprenant. En sicilien, on emploie le passé simple pour exprimer le futur…
Chantraine, tome 2, p. 184 : l’aoriste peut être employé “pour un procès qui se réalisera dans
l’avenir, comme conséquence nécessaire d’un autre, après une proposition conditionnelle.” ;
Syntaxe grecque de Humbert : l’aoriste peut être dépouillé de toute valeur temporelle (il a alors sa valeur aspectuelle d’action pure et simple). Malgré ses désinences de passé, sa valeur d’action est tellement forte qu’elle peut entraîner l’expression d’un présent, et même d’un futur proche. Y a-t-il ici une raison particulière d’employer l’aoriste? Il semble exprimer l’inéluctabilité et la brutalité de la chose : l’idée que le procès verbal est réalisé d’un coup est mise en lumière (Mazon et Chantraine : « c’en est fait de mon retour ») ; Imbert rapproche cela de l’emploi d’aoriste de verbes de sentiment, ou d’expression personnelle (aoriste du verbe louer « ἐπῄνεσα » = bravo ! j’approuve !; en grec moderne, « νύσταξα » = je tombe de sommeil (verbe νυστάζω = avoir sommeil) ; « σοὔκοψα, ὅπου σε βρῶ, τὴν μύτη » = « je tecouperai le nez, où que je te trouve »)
Les deux ὤλετο se trouvent en tête de vers où ils sont vraiment mis en valeur.

v. 414 : ἵκωμι. Leaf donne ἴωμι (subjonctif présent de εἶμι, aller), c’est une conjecture de Nauck qu’il accepte, alors que tous les manuscrits donnent ἵκωμαι qui pose un problème métrique.
Goube : -μι est employé à la première personne du singulier du subjonctif présent et aoriste des verbes en -ω. Mais Leaf n’accepte pas ἵκωμι sous prétexte que le grec ne connaitrait pas l’actif ἷκον.

v. 415 ἐπὶ δηρὸν : pour longtemps.

v. 416 : κιχείη. Pourquoi y a-t-il un optatif aoriste alors que le verbe précédent est au futur? Potentiel qui a la valeur d’un futur atténué. « La mort ne saurait m’atteindre vite ».

v. 418 : δήετε : présent. Bailly et Leaf disent que ça a un sens futur. Ameis et Leaf renvoient à VII 31 (même expression) et XXII 431 (présent avec un sens futur). Chantraine Grammaire Homérique 1, 452 : les formes de δήω sont ’embarrassantes’; elles doivent être des ind. prés.  en fonction de futur, “mais l’étymologie du mot n’est pas établie”; même position dans le DELG s.v. δήω.

v. 419 : εὐρύοπα peut se rattacher à la fois à l’idée de vue ὅψομαι et à celle de voix (vox, vocis).

v. 422 : Achille revient ici sur l’idée de sincérité dont il a parlé au début de son discours ἀποειπεῖν IX 309.

γέρας a ici un sens abstrait et ne fait pas du tout référence à Briséis : c’est la marque d’honneur. Les ambassadeurs ont le droit de répéter le message violent d’Achille. Leaf : « declare openly my answer, for so to do is the privilege of consellors. sc to speak openly». Hainsworth comprend exactement de la même façon.
Benveniste Vocabulaire des institutions indo-européennes : le rapprochement étymologique traditionnellement proposé entre les deux termes est absurde (Benveniste conteste le sens précis, pour « γέρας », de « part d’honneur
réservée au vieillard ») ; « γέρων » relève d’une racine signifiant « vieillesse », dont les formes dérivées « n’indiquent rien de plus que la décrépitude physique, et ne sont jamais liées à la notion d’honneur ».

[le 7 juin 2013] Essai de typologie sur les emplois de « γέρων » (218 références dans tout le corpus homérique) : valeur dominante = celle qui se réfère à l’âge (âge avancé, délibérément souligné) : Nestor, Priam (notamment au chant 24), Pélée, Laërte, Phénix, Ulysse une fois métamorphosé en vieillard à Ithaque (donc il n’en est pas vraiment un) ; les pères de héros, ainsi que « les vieillards de la mer » (« γέρων ἁλός » : Nérée, Protée et Phorcis). Un emploi un peu à part : un serviteur de Pénélope (Dolios).

Prêtres et devins : sont-ils vieux ? Hélénos n’est pas vieux… (il n’est pas appelé « γέρων »). Y aurait-il une connotation de dignité attachée à la fonction religieuse ?

Au pluriel (22 occurrences) (on laisse de côté les pluriels qui désignent une classe d’âge au sein d’un groupe, par opposition aux jeunes) : le terme est souvent traduit par « les anciens » : on leur accorde une préséance par
rapport aux autres (ils sont convoqués à des festins spéciaux, etc.).
Exemples :
Il. 2.53 : Agamemnon convoque le conseil des « anciens au grand cœur » ; après son départ, on les qualifie de « σκηπτοῦχοι βασιλῆες » (2.86) = « the most important chiefs » (Leaf : part immédiatement sur l’idée de personnages
importants).
Il. 2.404 : « ἀριστῆας » = épithète qui désigne un statut (les deux termes semblent mis ici aussi en parallèle) ; ensuite, le poète les énumère : Nestor, Idoménée, les deux Ajax, Diomède, Ulysse et Ménélas ; or, ce ne sont pas des vieillards ! (sauf Nestor) « gerontes » n’a donc en aucun cas la valeur de vieillard.
Il. 6.113-114 : Hector va dire aux « vieillards membres du conseil et aux épouses de prier les dieux » (« γέρουσιν βουλευτῆσι » : sont en ville, donc vieillards, mais aussi membres du conseil sont les garants d’une certaine
préséance).
Od. 2.14 : Télémaque a convoqué l’assemblée, « les anciens lui font place » = autour du trône du roi (place de préséance).
On trouve une série de festins dédiés aux « vieillards » (Il. 4.344 : Agamemnon bouscule Ménesthée et Ulysse au combat : ils sont les premiers à répondre à l’appel du festin, toutes les fois qu’ils offrent un festin pour
les « γέροντες » ; or, Ulysse n’est pas un vieillard…) ; Il. 9.70 : le rôle d’Agamemnon est d’offrir des « δαίνυ δαῖτα γέρουσιν » ; Od. 7.189 : convocation des « anciens » pour fêter les hôtes.
Intervention des « γέροντες » : Il. 9.574 (les Anciens d’Etolie supplient Méléagre de revenir au combat = intervention directe auprès du roi) // les Anciens d’Argos supplient Achille de revenir au combat ; Il. 19.303 : les Anciens supplient Achille de dîner ; Achille refuse et renvoie « les autres rois » => de nouveau, analogie « γέροντες / βασιλῆας » ; il ne garde que certains à ses côtés = les deux Atrides, Nestor, Idoménée et le « γέρων » Phénix ; retour ensuite au terme « γέροντες » pour désigner les mêmes personnes.
Il. 3.153 : les vieillards qui entourent Priam sont tous cités ; ils ont cessé la guerre à cause de la vieillesse et sont qualifiés d’ « ἡγήτορες ».

⇨ l’âge n’interfère pas forcément avec le sens du terme « γέρων »,
contrairement à ce qu’a dit Benveniste (il n’y a pas forcément de
valeur d’âge !)

Françoise Ruzé (<a href="http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/metis_1105-2201_1989_num_4_2_936"article en ligne « Basileis, tyrans et magistrats », revue Mètis 1989, vol. 4, p. 211-231 : « le terme de « βασιλῆας » ne désigne jamais un autre que ceux qui sont conseillers : il y a osmose
totale entre les deux termes » ; pour elle, c’est un groupe dont le nombre ne varie pas (7) MAIS dans une des énumérations, il y a aussi Phénix (et ce chiffre ne concerne que les Grecs)) => c’est possible, si elle ne considère
que le pluriel… (cf. occurrence du serviteur pour le singulier).

Retour à « τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων » (9.422) : Ulysse et Ajax sont des « γέροντες », oui, mais pas des vieillards : la traduction de Mazon semble donc fausse (« c’est le privilège des vieux »).

Il. 4.323 : Nestor encourage ses troupes, car il ne peut plus se battre, et emploie la même expression (mais là, le terme s’applique dans tous les cas, quelle que soit son interprétation, puisque Nestor est âgé).
Hainsworth : 4.323 : « the old » vs 9.422 : « here, counsellors » (leur privilège = parler en toute liberté).

N. B. : « ἡ γάρ δίκη ἐστὶ γερόντων » = variante de la formule??? (24.255 : Ulysse est en train de se moquer de son père, et évoque ici un privilège des vieillards : pouvoir dormir paisiblement).

Occurrences de « γεραιός » = toujours une variante de « γέρων » dans le sens de « vieux » ; une chose intéressante : le terme apparaît au féminin (Hélénos dit à Hector d’aller au temple d’Athéna avec les anciennes de Troie = Il. 6.87)… ! Statut particulier accordé à des femmes.

Derrière tout ça, il est possible d’envisager un cadre institutionnel traditionnel, un conseil des anciens (leur âge relativement grand est supposé garantir la valeur du conseil que ces gens peuvent donner ; à Sparte, cela s’appelle la « gerousia » ; le critère de sélection est donc à l’origine l’âge, mais l’institution existant, on peut y placer des plus jeunes, tout en gardant le même terme ; « senatus » = l’assemblée des vieux, étymologiquement (mais il y a de jeunes sénateurs).

On a le phénomène inverse avec le mot « doyen » (< « decanus »). Très vite, la dignité de « decanus » est associée à l’âge.

Edmond Levy, ouvrages sur Sparte (ses travaux sur la « gerousia », en particulier).

⇨ Benveniste va trop vite (cf. Calvert Watkins faisant allusion à Benveniste : « je ne connais pas de livre où il y ait autant de fautes et qui soit aussi intéressant ») ; Benveniste veut aller contre l’idée reçue du lien entre « γέρας » et « γέρων » et il va un peu loin

Il. 15.721 : « κακότητι γερόντων » : dernier exemple d’emploi, un peu à part (Hector se plaint que les anciens, par leur lâcheté, l’aient empêché de porter le combat jusqu’aux nefs. C'est le seul avis négatif sur l’intervention
des « γέροντες », alors que leur avis peut ne pas porter ses fruits en d’autres endroits, cf. Leaf). Il s'agit d'un exemple unique en son genre.

v. 423 : μῆτιν à comprendre dans le sens de ruse, dispositif ingénieux (le fait d’essayer de le faire revenir au combat). Pour l’instant ce qu’ils ont choisi ne convient pas. La scholie pense que ça fait référence au mur.

v. 425 : ἑτοίμη effectif, existant.

Nous reviendrons sur l’ensemble du discours d’Achille lors de la prochaine séance. Nous prenons la décision de lire le discours de Phénix chacun de son côté et de reprendre la lecture de détail pour la réponse d’Achille (v. 606-619) puis de finir l’année sur l’échange entre Ajax et Achille (v.620-655).

Séance n°14 le 12 avril 2013 388-409

ούρην δ᾽ οὐ γαμέω Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
οὐδ᾽ εἰ χρυσείῃ Ἀφροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι,
ἔργα δ᾽ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι ἰσοφαρίζοι·

οὐδέ μιν ὧς γαμέω· ὃ δ᾽ Ἀχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω,
ὅς τις οἷ τ᾽ ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν.
ἢν γὰρ δή με σαῶσι θεοὶ καὶ οἴκαδ᾽ ἵκωμαι,
Πηλεύς θήν μοι ἔπειτα γυναῖκά γε μάσσεται αὐτός.
πολλαὶ Ἀχαιΐδες εἰσὶν ἀν᾽ Ἑλλάδα τε Φθίην τε
κοῦραι ἀριστήων, οἵ τε πτολίεθρα ῥύονται,
τάων ἥν κ᾽ ἐθέλωμι φίλην ποιήσομ᾽ ἄκοιτιν.
ἔνθα δέ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο θυμὸς ἀγήνωρ
γήμαντα μνηστὴν ἄλοχον ἐϊκυῖαν ἄκοιτιν
κτήμασι τέρπεσθαι τὰ γέρων ἐκτήσατο Πηλεύς·
οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ᾽ ὅσα φασὶν
Ἴλιον ἐκτῆσθαι εὖ ναιόμενον πτολίεθρον
τὸ πρὶν ἐπ᾽ εἰρήνης, πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν,
οὐδ᾽ ὅσα λάϊνος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει
Φοίβου Ἀπόλλωνος Πυθοῖ ἔνι πετρηέσσῃ.
ληϊστοὶ μὲν γάρ τε βόες καὶ ἴφια μῆλα,
κτητοὶ δὲ τρίποδές τε καὶ ἵππων ξανθὰ κάρηνα,
ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλθεῖν οὔτε λεϊστὴ
οὔθ᾽ ἑλετή, ἐπεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων.

Homéristes présents : Odile Mortier-Waldschmidt, Jean Lallot, Raphaël Saint-Jalm, Manon Brouillet, Giuseppe Samonà, Élodie Coutier, Claire Guillot.

v. 389-390 : les scholies à ces vers mentionnent que les deux vertus de la femme sont la beauté et les travaux qu’elle accomplit tandis que les deux vertus de l’homme sont la parole et l’action ; opposition intérieur-extérieur classique, mais l’importance des travaux féminins est remarquable dans la culture grecque !

v. 392 : écho du v.160 (« βασιλεύτερος » est le mot qu’emploie Agamemnon pour se différencier d’Achille) ; le superlatif du mot ne se trouve qu’une seule fois chez Homère, en 9.69, pour désigner Agamemnon (c’est
Nestor qui parle). L’absence de complément du comparatif crée une ambiguïté que remarquent les scholies. Leaf interprète ce passage comme étant « bitterly ironical ». Ce vers fait aussi écho au v. 334 : y a-t-il une différence sociale entre l’ « ἄριστος » et le « βασιλεύς » ? Achille veut-il dire qu’il n’a pas besoin de la fille d’un roi et se contentera de celle d’un « ἄριστος » ?

v. 393 : le « δή » est-il explétif, ou doit-on lui donner un sens fort ?

v. 394 : Denniston, The Greek Particles consacre seulement une demi-page à « θήν », pour dire que c’est peut-être comme « δή », peut-être un peu moins fort (rien
de bien probant, donc) ; 13 exemples dans l’Iliade, 3 dans l’Odyssée.

v. 394 : μασσεται est d’Aristarque et tous les modernes l’ont suivi (γαμεσσεται).

v. 398 : ἐπέσσυτο peut-il être un parfait à valeur de présent ? non : désinence en -το = forcément un passé (Liddell-Scott parle d’un plus-que-parfait employé comme un
aoriste)

v. 399 : γημαντι / γημαντα Selon Chantraine cela se produit très souvent quand la proposition infinitive reprend un terme exprimé auparavant au datif.

v. 399 : y a-t-il une différence entre « ἄκοιτις » et « ἄλοχος »? On devient une « ἄλοχος » dans des conditions sociales précises (après avoir été courtisée, etc.), ce qui explique l’emploi de « μνηστὴν » = « courtisée » => « légitime » (regarder dans Benveniste : la « μνεία » (« mention ») peut renvoyer au fait de courtiser, dans lequel on mentionne, précisément, la jeune fille qui est courtisée). Pour Chantraine ἄκοιτις est celle qui partage le lit, la femme, légitime ou non. Le mot est peut-être chargé d’une valeur personnelle. ἄλοχος est la femme légitime. Il signale dans le DELG un de ses articles paru dans la Revue des Études Grecques 1946-47. Mais dans cet article il donne peu d’arguments décisifs. ἄλοχος serait un mot ancient alors que ἄκοιτις serait fabriqué en grec, mais d’un point de vue étymologique ces mots sont fait pour être synonymes. Les Anciens connaissaient ces étymologies.
Une scholie dit que la fille d’Agamemnon ne serait pas μνηστη puisqu’Agamemnon la donne comme cadeau.

NB : l’Etymologicum magnum est lexique d’étymologies anciennes compilé au Moyen-Âge qu’on consultera avec profit.

v. 400 : Achille insiste sur les κτηματα en tant de paix. En tant de paix il n’y a pas de γερας qu’on partage et dont on peut être spolié. Les κτηματα sont bien gardés.
Les villes prospères : Troie et Delphes, deux villes protégées par Apollon qui avaient la réputation d’être particulièrement riches. La richesse de Delphes semble être déjà légendaire au temps d’Homère.

v. 401 : Quelle est la valeur de οὐ γὰρ? Ensuite Achille met en balance les richesses et la vie, et l’importance de la richesse est relativisée.
L’Achille de la Nekuya de l’Odyssée est déjà ici, alors qu’on oppose souvent l’Achille de la Nekuya et celui de l’Iliade.

v. 401 : pourquoi ἀντάξιον est au singulier? Pour Leaf, ce mot est utilisé comme un substantif “un équivalent”.

Scholie à 401 : Achille fait honte aux ambassadeurs. Pourquoi? Peut-être parce qu’eux ont justement besoin d’Achille pour sauver leur peau.

v. 404 : ἀφήτορος est un hapax. Les scholies essaient tout pour l’expliquer.

Séance n°13 le 29 mars 2013 364-387

ἔστι δέ μοι μάλα πολλά, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔρρων·
ἄλλον δ᾽ ἐνθένδε χρυσὸν καὶ χαλκὸν ἐρυθρὸν
ἠδὲ γυναῖκας ἐϋζώνους πολιόν τε σίδηρον

ἄξομαι, ἅσσ᾽ ἔλαχόν γε· γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν,
αὖτις ἐφυβρίζων ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀτρεΐδης· τῷ πάντ᾽ ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω
ἀμφαδόν, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἐπισκύζωνται Ἀχαιοὶ
εἴ τινά που Δαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν
αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος· οὐδ᾽ ἂν ἔμοιγε
τετλαίη κύνεός περ ἐὼν εἰς ὦπα ἰδέσθαι·
οὐδέ τί οἱ βουλὰς συμφράσσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον·
ἐκ γὰρ δή μ᾽ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν· οὐδ᾽ ἂν ἔτ᾽ αὖτις
ἐξαπάφοιτ᾽ ἐπέεσσιν· ἅλις δέ οἱ· ἀλλὰ ἕκηλος
ἐρρέτω· ἐκ γάρ εὑ φρένας εἵλετο μητίετα Ζεύς.
ἐχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ.
οὐδ᾽ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη
ὅσσά τέ οἱ νῦν ἔστι, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο,
οὐδ᾽ ὅσ᾽ ἐς Ὀρχομενὸν ποτινίσεται, οὐδ᾽ ὅσα Θήβας
Αἰγυπτίας, ὅθι πλεῖστα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται,
αἵ θ᾽ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ᾽ ἀν᾽ ἑκάστας
ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν·

οὐδ᾽ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε,
οὐδέ κεν ὧς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει᾽ Ἀγαμέμνων
πρίν γ᾽ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι θυμαλγέα λώβην.

Homéristes présents : Odile Mortier-Waldschmidt, Jean Lallot, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà, Claire Guillot, Manon Brouillet, Élodie Coutier

v. 364 : comme au vers 377 « ἔρρω » = verbe de déplacement connoté négativement (il exprime l’idée qu’on va à sa perte, cf. 8.239 = discours d’Agamemnon, qui est « venu » à Troie, mais ce n’est pas un succès ! On retrouve ce verbe chez Aristophane, dans l’expression « ἔρρ’ ἐς κόρακας » = « va au diable ».)

v. 365 : Leaf : l’or, l’argent, le fer, l’étain et le « χαλκός » sont les cinq métaux grecs (laiton = cuivre + zinc vs bronze = cuivre + étain) ; à quoi renvoie « ἐρυθρὸν » ? « πολιός » correspond à la couleur de la colombe / du pigeon (gris clair).
D’habitude, on trouve l’argent, mais pas le fer, dans la liste des richesses… Voir un article de F. Létoublon, dans le numéro spécial de la revue Europe sur Homère, sur le fer chez Homère (pour elle, la référence au fer serait la marque des passages plus récents).

v. 367 : « ἔλαχον » renvoie à un partage très précis, et non à un sens plus général de « ce qui est apporté par le Sort » (= ce que comprend J.-L. Backès dans sa traduction : « ἔλαχον » renvoie peut-être, pour lui, à ce que le Destin a accordé à Achille = piller les villes troyennes ? MAIS impossible : Achille vient de nous dire qu’il avait tout donné à Agamemnon. Ici, « ἔλαχον » renvoie au tirage au sort sur l’ensemble du butin).
Pour Ameis, « γε » souligne l’opposition entre « ἔλαχον » et le « γέρας » qui suit (1.273, 392 : « Briséis, que les chefs des Achéens m’ont donnée ». Ce « γέρας » vient d’un consensus, et non d’Agamemnon seul)

v. 369 : Achille explicite à Ulysse la manière dont il va devoir rapporter ses paroles à Agamemnon, c’est à dire de la manière la plus violente qui soit (ce sera effectif à la fin du chant 9) ; les scholiastes semblent fascinés par la colère dont fait preuve Achille, colère qui s’exprime par des formes métriques et rhétoriques particulières (les vers sont hachés, on trouve beaucoup de ponctuations fortes, avec 8 énoncés qui se retrouvent à fonctionner de manière autonome, cf. commentaire d’Eustathe)

v. 373 : « κύνεος » : d’où vient le rapport entre le chien et l’impudence ? Est-ce lié au fait que les chiens attaquent la pudeur du corps en déchirant les cadavres ? (menace récurrente ; à part Argos, qui est comme un prolongement de son maître, Homère ne mentionne aucun chien en particulier ; cf. S. Lilja, Dogs in ancient greek poetry, 1976 ; le chien est un animal connoté négativement en Grèce, car c’est souvent un chien errant, presque sauvage).
« κύνεος » est un terme d’abord employé sans rapport avec le chien (avec un sens moral seulement), et ne prend un sens naturaliste que plus tardivement ; que connote le nom de « Cynique » ? Il fait peut-être
référence à une attitude : on souhaite « être enterré comme un chien » ; l’anecdote de la rencontre entre Diogène (chien) et Platon (cheval) recoupe-t-elle une opposition fondamentale entre ces deux animaux et ce qu’ils
représentent ?
Contexte : Agamemnon n’osera pas regarder Achille en face, tout « κύνεος » qu’il soit ; le chien semble dépourvu de toute autocensure, qui définit la morale humaine / les principes de la pudeur élémentaire.

v. 375 : 375 ἐκ tmèse “complètement”.

v. 375 et 376 : ἐκαπάτησε : tromper ; ἤλιτεν : sinned against me, condition morale ; ἐξαπαφοιτο tromperie verbale. Achille accumule tous les griefs possibles.

v. 376 : « il en a fait assez » = interprétation possible, cf. note de Leaf.

v. 377 : « εὑ » = « ἕο » (génitif du pronom réfléchi). On n’est pas loin d’une phraséologie qui nous serait presque naturelle : sous l’effet de la colère,les expressions d’Achille et son vocabulaire prennent une tournure orale ; la succession de négations dès le vers 374 est particulièrement frappante.

v. 377 : φρένας εἵλετο ce verbe est très présent dans le passage mais pour désigner le fait qu’Agamemnon A PRIS le γέρας d’Achille.

ἐν καρòς αἴσῃ Bailly “fétu de paille”. Personne ne comprend le mot καρός. Les scholes ont tout essayé! Pour κηρός la mort cf. III 454. Ou ἔγκαρ le pou. Ou ça vient des Cariens que le poète insulte sans cesse. Ou parce que les Athéniens ne mangeaient ni ne nommaient la cervelle (je ne t’estime pas plus que la cervelle).

v. 382-384 : Les modernes athétisent 382-384. Les scholiastes apprécient ces vers au contraire. On associe ainsi l’Afrique et l’Europe, la Thèbes de Béotie et celle d’Égypte. Le nombre de soldats n’exprime pas la largeur des portes mais la puissance de la ville. Orchomène : ville de Béotie, on passerait ensuite à Thèbes d’Égypte par interpolation.

v. 385 : Les scholies insistent beaucoup sur l’hyperbole à la fin du texte. “Autant de choses que sont le sable et la poussière”. ψάμαθος le sable de la mer, κόνις le sable de la terre. Volonté de totalité pour en arriver au nombre le plus élevé possible.

v. 386 : κεν πεισει cas (rare) de futur avec ἀν. cf. IX 62. Ou variantes πεισῃ ou πεισειε mais Leaf dit que c’est rare que -ειε- soit élidé. De plus selon lui l’optatif convient moins au caractère d’Achille. Néanmoins le passage a été imité au chant XXII 63 de l’Odyssée avec cette leçon et il est difficile de ne pas en tenir compte.

v. 387 : il ne faut pas qu’il donne ça ni ça ni ça, mais qu’il donne (la réparation) de l’outrage. L’expression “avant que” est étonnante puisqu’en fait Achille n’acceptera jamais quoi que ce soit. Peut-être Achille veut-il qu’il vienne lui présenter des excuses?