Séance n°17 le 7 juin 2013 620-642

Homéristes présents : Odile Mortier-Waldschmidt, Jean Lallot, Giuseppe Samonà, Raphaël
Saint-Jalm, Élodie Coutier, Claire Guillot

ἦ καὶ Πατρόκλῳ ὅ γ᾽ ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ
Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος, ὄφρα τάχιστα
ἐκ κλισίης νόστοιο μεδοίατο· τοῖσι δ᾽ ἄρ᾽ Αἴας
ἀντίθεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦθον ἔειπε·
‘διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ
ἴομεν· οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ
τῇδέ γ᾽ ὁδῷ κρανέεσθαι· ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα
χρὴ μῦθον Δαναοῖσι καὶ οὐκ ἀγαθόν περ ἐόντα
οἵ που νῦν ἕαται ποτιδέγμενοι. αὐτάρ Ἀχιλλεὺς
ἄγριον ἐν στήθεσσι θέτο μεγαλήτορα θυμὸν
σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων
τῆς ᾗ μιν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων
νηλής· καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο φονῆος
ποινὴν ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεθνηῶτος·
καί ῥ᾽ ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ᾽ ἀποτίσας,
τοῦ δέ τ᾽ ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ποινὴν δεξαμένῳ· σοὶ δ᾽ ἄληκτόν τε κακόν τε
θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι θεοὶ θέσαν εἵνεκα κούρης
οἴης· νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔξοχ᾽ ἀρίστας,
ἄλλά τε πόλλ᾽ ἐπὶ τῇσι· σὺ δ᾽ ἵλαον ἔνθεο θυμόν,
αἴδεσσαι δὲ μέλαθρον· ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰμεν
πληθύος ἐκ Δαναῶν, μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων
κήδιστοί τ᾽ ἔμεναι καὶ φίλτατοι ὅσσοι Ἀχαιοί.’

v. 622 : « μεδοίατο » = * medoi-nto (troisième personne du pluriel) : (remplacement du ν par un α) ; l’emploi du terme νόστοιο est-il incongru ? (on pense de suite au retour dans la patrie, et non jusqu’aux tentes…)

v. 623 : à propos de « μῦθος », employé en 623, 625 et 627 (problème seulement au vers 625) : Jean traduit ici par « mission », parce qu’une mission est donnée sous forme d’un discours (le mot « μῦθος » insiste plus sur le contenu notionnel des paroles que sur les paroles elles-mêmes). Ou est-ce un écho à l’emploi du terme en IX.309 ? Schadewaldt traduit par « le but de notre discours ».
NB : le mot « λόγος » n’existe pratiquement pas chez Homère ; on en trouve deux exemples en tout, un dans chaque poème (et un dans l’Hymne à Hermès) ; on le trouve au datif pluriel à valeur instrumentale, quand quelqu’un essaie d’amadouer son interlocuteur, voire de le duper : le terme « λόγος » semble désigner des paroles trompeuses, rhétoriquement particulières ; il peut être accompagné de l’épithète « αἱμύλιος », très rare, on déduit le sens du contexte (« perfide »).
Quand on a le couple « μῦθος » / « λόγος », « μῦθος » est du côté du fictif.

v. 626 : « τῇδέ γ’ὁδῷ » : à rapprocher de l’expression « μετ’ὁδόν » ? idée d’une démarche abstraite…

v. 626 : « κρανέεσθαι » décision scellée : « on n’arrivera pas à mettre le point final » ?

v. 628 : un verbe qui signifie « être assis » peut souvent vouloir dire « attendre », ou équivalent ; on trouve la traduction « siéger » pour « ἧμαι » lorsqu’il s’agit de « γέροντες ».

v. 631 : problème de syntaxe autour de « τὴς ἧ » : la grammaire Kühner-Gerth (vol. 1, p. 378) donne des exemples parallèles : il s’agit du cas où un substantif est repris en apposition par un pronom, lequel pronom sert
d’antécédent à un relatif (Il. 5.320 = exactement la même structure ; etc.). Sur le même modèle : « ἤματι τῷ ὅτε » = expression courante (« le jour où… »)

v. 632 : Mme Dacier semble traduire « νηλής » comme un vocatif ; à noter, le « μέν » = « assurément », ainsi que le « τε » généralisant.

v. 636 : anacoluthe courante (le datif reprend le génitif).

v. 638 : Leaf : « οἴης » en rejet vs 7 filles offertes. Commentaire sévère : l’argument numérique d’Ajax est assorti à la qualité peu subtile de son intellect…

v. 632-638 : la réparation acceptée ou non en cas de meurtre est question ancienne de droit ; Benveniste interprète ainsi la scène de jugement du bouclier d’Achille (jugée d’ailleurs par des « γέροντες »…) ; 18.500 : « l’autre niait avoir rien reçu » (traduction de Lasserre) OU « l’autre refusait et n’accepterait rien » (= choix de Benveniste et de Lattimore) ; verbe = « ἀναίνετο ».
Contestation sur les faits (1) OU l’autre conteste le rachat du crime avec de l’argent (2) = justice à laquelle Ajax fait ici allusion (d’ailleurs, le bouclier est celui d’Achille).

v. 639 : 3e occurrence de « τίθημι » (2 fois le moyen quand l’homme agit lui-même sur lui, une fois l’actif quand c’est le dieu qui agit) ; v. 636 : « les dieux ont rendu ton cœur… », OU « ont placé un cœur… » ?

v. 640 : l’emploi de « μέλαθρον » est très étrange… (pas de palais ici, mais des baraquements!) ; Leaf suggère que cela renvoie à la loi de l’hospitalité ; cet emploi de « μέλαθρον » pour une tente militaire est-il courant ? Le terme peut en tout cas s’appliquer à la tanière d’un animal (cf. dictionnaires). Le sens reste donc souple!

v. 641 : « πληθύος » = Ajax et Ulysse représentent le peuple, tous les autres.

v. 642 : « φίλτατοι » = plutôt une relation de clan ici (fait social qu’une relation d’amitié personnelle.

Séance n°16 le 24 mai 2013 Discours d’Achille + 606-619

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Claire Guillot, Manon Brouillet, Giuseppe Samonà.

Présentation de Manon Brouillet : “Les dieux sont-ils comparables aux hommes?” (qui sera présenté à Cornell University le 31 mai 2013).

Présentation de René Nünlist The Ancient Critic at Work, 2009.

Retour sur l’ensemble du discours d’Achille :

Au vers 431, une expression qui résume tout l’éthos de ce discours : « Achille qu’il dit non avec brutalité ». De fait le nombre de négations dans son discours est impressionnant.

Achille commence par l’idée de sincérité et termine le préambule à ce sujet par le mot ἄριστα, lui qui est le meilleur des Achéens. Cela entre en contradiction avec ce qui est dit au vers 400 et suivants (rien ne vaut la vie). La seule chose qui ne peut pas s’acheter est la vie et Achille fait le choix de renoncer au κλέος pour avoir la vie.
Achille présente trois termes qui expliquent trois valeurs différentes : le κλέος, la ψύχη et les biens qui peuvent s’acheter et qu’il méprise.

Il dit trois fois qu’Agamemnon ne le persuadera pas. Là est peut-être le κρατερῶς (v.431), la vigueur de son opposition.

Il fait ensuite un long exposé des motifs où il montre toute sa rancune et sa ranc\oe ur.

Le renoncement à la gloire est étonnant de la part d’Achille. Cela renvoie peut-être à sa posture de poète musicien au début du chant, au moment de l’arrivée de l’ambassade.

Retour sur le duel : une nouvelle explication Budé Introduction à l’Iliade. Pour Mazon c’est clair, l’ambassade est Ajax et Ulysse, Phénix n’en fait pas partie, il est le guide et d’ailleurs il ne va pas retourner auprès d’Agamemnon.

Réponse d’Achille à Phénix v.606-619 :

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
‘Φοῖνιξ ἄττα γεραιὲ διοτρεφὲς οὔ τί με ταύτης
χρεὼ τιμῆς· φρονέω δὲ τετιμῆσθαι Διὸς αἴσῃ,
μ᾽ ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν εἰς ὅ κ᾽ ἀϋτμὴ
ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρῃ.
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι·
μή μοι σύγχει θυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
Ἀτρεΐδῃ ἥρωϊ φέρων χάριν· οὐδέ τί σε χρὴ
τὸν φιλέειν, ἵνα μή μοι ἀπέχθηαι φιλέοντι.
καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν ὅς κ᾽ ἐμὲ κήδῃ·
ἶσον ἐμοὶ βασίλευε καὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς.
οὗτοι δ᾽ ἀγγελέουσι, σὺ δ᾽ αὐτόθι λέξεο μίμνων
εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι
φρασσόμεθ᾽ ἤ κε νεώμεθ᾽ ἐφ᾽ ἡμέτερ᾽ ἦ κε μένωμεν.’

v. 607 : Benveniste : ἄττα est celui qui a élevé l’enfant (cf. Attila, le petit père), terme d’affection métaphorique. Géminée enfantine. Dans l’Odyssée c’est le terme utilisé par Télémaque pour désigner Eumée. À plusieurs reprises dans son discours, Phénix appelle Achille φίλον τέκος (438, 444).

v. 608 : il ne tient qu’à la τίμη de Zeus, mais peut-il avoir la τίμη de Zeus s’il ne combat pas?

v. 609 : Interprétations diverses depuis l’Antiquité du relatif ἥ : son antécédent est-il τίμη ou αἴσση? Que signifie ἕξει. Leaf renvoie à V.473 ἔχειν πολίν : conserver, garder la cité.

v. 613 : pourtant on ne voit nulle trace dans les propos de Phénix d’une quelconque bienveillance de Phénix envers Agamemnon.
Leaf “out of compleasance”, Mazon “faire ta cour”. On pourrait peut-être traduire par “en prenant le parti de”.
Phénix insiste quand même beaucoup sur les présents. Méléagre, lui, n’avait cédé qu’à son coeur, convaincu par sa femme et non par les cadeaux.

v. 616 : seuls les modernes le suppriment. Leaf essaye de le sauver : expression hyperbolique qui doit être prise de manière ironique et non au pied de la lettre.

v. 617 : grande douceur soudaine de la part d’Achille.