Séance n°5 13 décembre 2013 76-92

Homéristes présents : Jean Lallot, Giuseppe Samonà, Odile Mortier-Waldschmidt, Claire Guillot, Raphaël Saint-Jalm, Françoise Létoublon, Marine Glénisson.

ὣς ἔφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης
ἔνθορε μείλανι πόντῳ· ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη.
ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν,
ἥ τε κατ᾽ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα
ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ᾽ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα.
εὗρε δ᾽ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἄλλαι
εἵαθ᾽ ὁμηγερέες ἅλιαι θεαί· ἣ δ᾽ ἐνὶ μέσσῃς
κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὅς οἱ ἔμελλε
φθίσεσθ᾽ ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι τηλόθι πάτρης.
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις:
ὄρσο Θέτι· καλέει Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.
τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
τίπτέ με κεῖνος ἄνωγε μέγας θεός; αἰδέομαι δὲ
μίσγεσθ᾽ ἀθανάτοισιν, ἔχω δ᾽ ἄχε᾽ ἄκριτα θυμῷ.
εἶμι μέν, οὐδ᾽ ἅλιον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπῃ.

Dans tout le passage, les verbes de mouvement sont fréquents (ὄρνυμι apparaît trois fois) et sont souvent mis en évidence en tête de vers (v. 82 : ἔρχεται ; v. 92 : εἶμι) : cela donne une tonalité très vive qui correspond bien au personnage d’Iris, messagère bondissante et rapide. La scansion du passage, qui révèle plusieurs vers holodactylliques (90, 92 par exemple) confirme cette impression de vivacité.

On peut souligner, dans la littérature des siècles suivant, la postérité de ces scènes de messager, chez Apollonios de Rhodes par exemple, ou chez Lucien de Samosate, qui choisissent d’accentuer le panorama géographique embrassé par la vue.

v. 77 : ἀγγελέουσα = participe futur (« pour annoncer »).

ἀελλόπος : cf. v. 95, ποδήνεμος : même association de la vitesse et de la violence du vent. Cela s’accorde bien au bondissement constant que marquent les verbes de mouvement omniprésents dans le passage.

v. 79 : μείλανι : allongement métrique pour μέλανι ; en général, ce phénomène se produit en tête de vers.

v. 80-81 : corne de bœuf : il pourrait s’agir d’un flotteur servant à repérer la position du poisson dans l’eau ; ce peut être aussi un petit morceau de corne qui entoure le plomb et empêche le poisson de couper le fil avec ses dents. Selon Leaf, ce serait un leurre, comme dans la pêche à la cuillère. Ce petit détail était sans doute parlant à l’époque archaïque, mais les commentaires des scholies montrent qu’eux, déjà, ne savaient plus vraiment de quoi il s’agissait. Une image semblable apparaît dans l’Odyssée, XII, 251-253.

v. 81 : comment comprendre κατά ? Il mime peut-être le mouvement du plomb.

v. 82 : ἔρχεται : verbe neutre (« aller ») qui qualifie un mouvement inscrit dans la durée ; c’est donc un vrai présent (mais : ἐλθέ est centripète et se traduit plutôt par « viens ! »).

ὠμηστῇσιν : « qui mange cru » : les poissons sont carnassiers et renversent l’image, car ce sont habituellement eux qui sont mangés ; c’est donc une image de mort généralisée ; mais cela peut aussi plus simplement évoquer l’image de poissons qui mangent l’appât et courent ainsi à leur perte. Des images semblables, selon Richardson, sont fréquentes pour qualifier des déplacements (ceux d’Hermès par exemple).

ἐπί est sans doute une tmèse : il faut lire ἐπιφέρειν.

v. 83 : ἄλλαι : « d’autres » ou « les autres » : l’absence d’article ne permet pas de trancher.

v. 83-84 : on retrouve quasiment les mêmes v. 98-99, cette fois pour qualifier les dieux assemblés autour de Zeus.

v. 85 : οἱ : comment traduire ce datif éthique ? Il est émouvant et laisse voir la douleur de mère de Thétis ; Aristarque veut l’ôter.

v. 85-86 : selon les scholies, il s’agirait d’une anticipation d’Homère sur la suite de l’histoire d’Achille, qu’il ne va pas raconter ; le poète « laisserait le dard » (τὸ κέντρον ἐγκαταλιπεῖν) chez son public pour susciter son intérêt et le faire imaginer comment le poète aurait pu dire la suite. Le poète ne dit pas tout, c’est à l’assemblée de remplir le vide qu’il laisse. Vraie ou fausse, cette analyse nous dit sans doute quelque chose de ce que pensaient alors les grammairiens de la relation auditeur/poète.

v. 86 : ἐριβώλακι : terme de prospérité qui contraste fortement avec le climat de deuil qu’ont installé les vers précédents.

v. 88 : ὄρσο : troisième occurrence d’ὄρνυμι, que l’on peut traduire par « lève-toi » : la traduction stéréotypée par « bondir » ne marche pas toujours ; ce verbe peut signifier un mouvement vers le haut ou vers le bas (cf. Iris « bondissant » de l’Olympe vers la terre).

ἄφθιτα μήδεα εἰδῶς : malgré son aspect formulaire, ce segment ne se trouve qu’ici chez Homère : doit-on y attacher de l’importance ? On peut remarquer le laconisme mystérieux d’Iris, dont la réplique, d’un seul vers, dit encore moins que celle de Zeus (v. 74-76), qu’elle est venue retransmettre à Thétis ; elle parle peu en général, mais prononce en général plus qu’un vers…

v. 89 : ἀργυρόπεζα : « aux pieds d’argent » : cela renvoie peut-être aux statues de dieux avec des pieds en métal brillant ; cela évoque peut-être aussi le caractère brillant de l’eau, et Thétis est une déesse marine.

v. 90 : τίπτέ με (cf. v. 92 : ὅττί κεν) : pourquoi cette accentuation ? Chantraine aborde ce point dans sa Grammaire homérique.

Il s’agit peut-être d’une accentuation héritée d’une graphie antérieure de ces termes : τίπτέ με = τίποτέ με ; ὅττί τε = ὅ τί τε

v. 90-91 : pourquoi Thétis craint-elle la compagnie des dieux ? Est-ce parce qu’elle ne peut supporter leur bonne humeur ? Le poème construit deux groupes (les déesses marines autour de Thétis ; les dieux assemblés autour de Zeus), qui forment un pôle féminin en larmes et un pôle masculin heureux : ces deux univers ne peuvent peut-être pas se mêler…

ἀθανάτοισιν : Thétis refuse-t-elle d’aller dans un lieu où la mort qu’elle déplore ne se trouve pas ?

Certains dieux sont hostiles à Achille et peuvent provoquer la réticence de Thétis.

v. 92 : εἶμι : verbe centrifuge (« j’y vais ») ; chez Homère, c’est encore un présent, même s’il est en train de prendre un sens futur, surtout à la première personne. ce sont sans doute des raisons pragmatiques d’emplois qui ont fait évoluer le sens de ce verbe et ont conservé à ἔρχομαι son sens de présent : le supplétisme n’est donc pas parfait entre ces deux verbes. Voir à ce propos F. Létoublon, Il allait, pareil à la nuit. Les verbes de mouvement en grec, supplétisme et aspect verbal, Klincksieck, Paris, 1985.

Séance n°4 29 novembre 2013 55-76

Homéristes présents : Jean Lallot, Claire Guillot, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

Retour sur les vers 52-54, peu commentés la séance précédente (voir compte-rendu du 15 novembre).

Lecture et commentaire des v. 55-76 :

τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Ἥρη·
” εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος, ἀργυρότοξε
εἰ  δὴ ὁμὴν Ἀχιλῆϊ καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν.
Ἕκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζόν:
αὐτὰρ Ἀχιλλεύς ἐστι θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ
θρέψά τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν
Πηλέϊ, ὃς περὶ κῆρι φίλος γένετ᾽ ἀθανάτοισι.
πάντες δ᾽ ἀντιάασθε, θεοὶ, γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι
δαίνυ᾽ ἔχων φόρμιγγα, κακῶν ἕταρ᾽, αἰὲν ἄπιστε.”

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
“Ἥρη, μὴ δὴ πάμπαν ἀποσκύδμαινε θεοῖσιν·
οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί᾽ ἔσσεται· ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ
φίλτατος ἔσκε θεοῖσι βροτῶν οἳ ἐν Ἰλίῳ εἰσίν·
ὣς γὰρ ἔμοιγ᾽, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων.
οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης,
λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
ἀλλ᾽ ἤτοι κλέψαι μὲν ἐάσομεν – οὐδέ πῃ ἔστι,
λάθρῃ Ἀχιλλῆος – θρασὺν Ἕκτορα· ἦ γάρ οἱ αἰεὶ
μήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτάς τε καὶ ἦμαρ.
ἀλλ᾽ εἴ τις καλέσειε θεῶν Θέτιν ἆσσον ἐμεῖο,
ὄφρά τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος, ὥς κεν Ἀχιλλεὺς
δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό θ᾽ Ἕκτορα λύσῃ.”

v. 56 : εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος : que veut dire l’expression ? comment construire ?

les scholies glosent : « tu as dit quelque chose digne de toi », « ce serait bien là de tes bavardages » (construction sujet (τεὸν ἔπος)/attribut (τοῦτο)). Schadewaldt traduit « gelten könnte auch dieses dein Wort » (il ne fait qu’un groupe de τοῦτο τεὸν ἔπος).

v. 57 : εἰ introduirait une complétive explicative plus qu’une hypothétique.

Expression similaire en Od. XV, 435 : εἴη κεν καὶ τοῦτ᾽ εἴ μοι ἐθήλοιτε…

Héra prend un ton supérieur qui réduit le discours d’Apollon à néant, elle le traite comme un enfant.

v. 58 : γυναῖκα τε θήσατο μαζόν : les scholies donnent à γυναῖκα le sens d’un adjectif ou d’un complément du nom = « de femme », « féminin » ; on considère maintenant qu’il s’agit d’un double accusatif du tout et de la partie, assez fréquent chez Homère : « téter le sein (partie) la femme (tout) » = « téter le sein de la femme ».

θάω : téter (même racine indo-européenne que fellare et femina (celle qui est tétée ; le suffixe –mina correspond à –μενος en grec) en latin).

v. 57-59 : le poète semble jouer sur les sonorités pour créer des échos entre les différents termes qu’il emploie (θήσετε/θήσατο ; θνητὸς γυναῖκα/θεᾶς γόνος).

v. 63 : les insultes d’Héra sont-elles purement gratuites ? Selon les scholies, κακῶν désigne Alexandre et Hector, sans qu’ils expliquent pourquoi il s’agirait de ces deux héros précisément.

Héra est sans doute emportée par son élan et déverse son venin sur Apollon.

ἀεὶ ἄπιστε : Apollon a promis de porter secours aux Achéens et ne tient pas sa parole.

v. 68 : ὣς γάρ ἔμοιγ᾽ : « il en est ainsi pour moi » (reprise du cas du vers précédent) ; les scholies veulent sous-entendre δοκεῖν mais Leaf considère que ce serait tourner en prose la poésie.

v. 71 : κλέψαι ἐάσομεν (subjonctif à voyelle brève) : « abandonnons l’idée de voler » ; l’incise donne une idée un peu pitoyable des dieux qui ne sont pas capables de dérober un corps à un simple mortel… Cette éventualité avait été évoquée au v. 24, et Héra, Poséidon et Athéna s’y opposaient. Les dieux savent pourtant comment voler un corps (nuées etc.).

v. 71-73 : les scholies athétisent ces vers sous prétexte que Thétis n’est pas toujours aux côtés de son fils, mais Leaf trouve cette objection futile ; l’adjectif θρασύν choque les scholiastes, car il qualifie un cadavre ; ils proposent de le remplacer par νέκυν.

v. 74 : l’optatif exprime une demande polie : « si quelqu’un voulait bien appeler Thétis ».

v. 75 : πυκινός : peut signifier « sage », mais aussi « rusé, habile » et qualifie parfois les ruses d’Ulysse ; il exprime l’idée de densité et peut donc aussi vouloir dire « ferme, solide ».

Séance n°3 15 novembre 2013 33-53

Homéristes présents: Manon Brouillet, Martijn Buijs, Marine Glénisson, Claire Guillot, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

σχέτλιοί ἐστε θεοί, δηλήμονες· οὔ νύ ποθ᾽ ὑμῖν
Ἕκτωρ μηρί᾽ ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων;
τὸν νῦν οὐκ ἔτλητε νέκυν περ ἐόντα σαῶσαι
ᾗ τ᾽ ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ
καὶ πατέρι Πριάμῳ λαοῖσί τε, τοί κέ μιν ὦκα
ἐν πυρὶ κήαιεν καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσαιεν.
ἀλλ᾽ ὀλοῷ Ἀχιλῆϊ θεοὶ βούλεσθ᾽ ἐπαρήγειν,
ᾧ οὔτ᾽ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα
γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ᾽ ὣς ἄγρια οἶδεν,
ὅς τ᾽ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ
εἴξας εἶσ᾽ ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα λάβῃσιν·
ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς
γίγνεται, ἥ τ᾽ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ὀνίνησι.
μέλλει μέν πού τις καὶ φίλτερον ἄλλον ὀλέσσαι
ἠὲ κασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ καὶ υἱόν·
ἀλλ᾽ ἤτοι κλαύσας καὶ ὀδυράμενος μεθέηκε·
τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν.
αὐτὰρ ὅ γ᾽ Ἕκτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
ἵππων ἐξάπτων περὶ σῆμ᾽ ἑτάροιο φίλοιο
ἕλκει· οὐ μήν οἱ τό γε κάλλιον οὐδέ τ᾽ ἄμεινον.
μὴ ἀγαθῷ περ ἐόντι νεμεσσηθέωμέν οἱ ἡμεῖς·
κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων.

v. 33 : σχέτλιος revient souvent pour désigner des dieux : les dieux s’insultent ainsi ou les hommes s’en prennent aux dieux (Agamemnon à Zeus). σχέτλιοί ἐστε θεοί dit Calypso à Hermès en Odyssée V, 118.

v. 35 : ἔτλητε aoriste : Ameis “jusqu’à maintenant vous n’avez pas réussi à vous décider”. Proposition infinitive puis complément au datif avec un infinitif.

v. 41 : ἄγρια οἶδεν : il ne connait que la sauvagerie, les choses sauvages.

v. 42 : ὅς τ᾽ ἐπεὶ rupture de construction, qui fait suggérer à Leaf un ajout tardif. cf. XVII 658 mais où on peut suppléer.

v. 45 : Le vers a été athétisé sous prétexte qu’il était plutôt hésiodique. On trouve beaucoup chez Euripide l’idée du double visage de l’αἰδὼς.

v. 47 : ὁμογάστριον Selon Leaf : le même père et la même mère. Lycaon est l’ὁμογάστριος d’Hector en XXI, 95: il n’est pas le fils d’Hécube. Les scholies opposent ὁμογάστριος à ὁμοπατριος.

v. 49 : Μοῖραι n’apparaît jamais au pluriel ailleurs. Aurait-on pu mettre κηρες à la place? Il semble qu’elles aient les mêmes fonctions que les Kères ailleurs. Les Kères ne seraient-elles pas davantage liées au moment de la mort de chaque individu?

v. 52 : Comment comprendre les comparatifs? Ameis : il faut les comprendre en relation avec l’autre possibilité d’agir. Sous-entendu : ce n’est pas plus beau que ne pas le faire. euphémisme. “understatement”, litote.

E. Benveniste, dans Noms d’agent et noms d’action en indo-européen traite de la formation des comparatifs et de leur sens : les formations -ιων/ιστος et -τερος/τατος ne sont pas homogènes :
– τερος/τατος : valeur physique d’éloignement spatial par rapport à l’adjectif au positif
– ιων/ιστος : valeur évaluative : on prend position sur le degré de l’ajectif, ce qui ne correspond pas forcément à une comparaison (κάλλιον : « évaluablement beau »)

Κάλλιον et ἄμεινον, selon cette analyse, ne seraient pas de vrais comparatifs, mais une évaluation possible des adjectifs employés.

v. 54 : κωφὴν γαῖαν : s’agit-il du corps humain ou de la terre outragée par Achille en traînant le corps ? (Mazon, comme Mme Dacier, traduit par « argile insensible » ; Leaf par « senseless clay » ; Schadewaldt : « Denn die stumme Erde mishandelt er mit seinem Zürnen »).
Le corps humain est formé de terre selon la mythologie.
Γαῖα pourrait même désigner la terre comme un dieu (comme les fleuves animés dans l’Iliade).
C’est un mot bien choisi qui laisse libre l’interprétation, crée par son ambiguïté une quasi confusion entre le corps d’Hector et la terre sur laquelle il est traîné, la poussière qu’il soulève.
Les scholies (p. 528) considèrent approprié de comparer le corps à de la terre et citent d’autres exemples, notamment tirés d’Euripide (γῆ καὶ σκία) et d’Empédocle, pour qui le corps est façonné à partir de la terre ; il est frappant de remarquer que les scholiastes, qui d’habitude donnent toutes les interprétations possibles, se rangent toutes à celle de « corps humain », sans considérer l’autre possibilité : il devait y avoir une tradition d’exégèse dans ce sens à leur époque. Toutes les expressions qu’ils citent qualifient des corps morts.