Séance n°7 le 17 janvier 2014 120-140

Homéristes présents : Manon Brouillet, Martijn Buijs, Marine Glénisson, Claire Guillot, Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

ὣς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα,
βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
ἷξεν δ᾽ ἐς κλισίην οὗ υἱέος· ἔνθ᾽ ἄρα τόν γε
εὗρ᾽ ἁδινὰ στενάχοντα· φίλοι δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι
ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντο ἄριστον·
τοῖσι δ᾽ ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο.
ἣ δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο καθέζετο πότνια μήτηρ,
χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε·
τέκνον ἐμὸν τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
σὴν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οὔτέ τι σίτου
οὔτ᾽ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι
μίσγεσθ᾽· οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
ἀλλ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι·
σκύζεσθαι σοί φησι θεούς, ἑὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων
ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν
Ἕκτορ᾽ ἔχεις παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσας.
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα.
τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τῇδ᾽ εἴη· ὃς ἄποινα φέροι καὶ νεκρὸν ἄγοιτο,
εἰ δὴ πρόφρονι θυμῷ Ὀλύμπιος αὐτὸς ἀνώγει.

v.123 : ἁδινὰ : longuement ou abondamment. Comme Thétis arrive à un moment précis on peut plutôt traduire par “de profonds sanglots”.

v. 124 : ἄριστον : Les scholies suggèrent qu’il s’agit du repas du matin. Hapax dans l’Iliade, le mot apparaît une fois dans l’Odyssée dans un vers qui semble confirmer qu’il s’agit du repas du matin : Odyssée XVI.2 ἐντύνοντ’ ἄριστον ἅμ’ ἠοῖ.
Racine LSJ : peut-être lié à ἦρι, tôt.

v. 125 : ἱέρευτο : pas de voyelle thématique donc morphologiquement ça ne peut être qu’un plus-que parfait. Leaf : le problème est qu’il n’y a pas de redoublement (le ι est bref). Autant l’augment est capricieux chez Homère, autant le redoublement est systématique. En attique le complément d’agent du verbe passif peut être au datif (à la place de ὑπό+G) au parfait ou au plus que parfait, mais chez Homère on peut le trouver aussi à d’autres temps : κτεινεσθαι Ἀχαιοις être tué par les Achéens.
Connotation sacrificielle de ce verbe? ἱερεύω égorger pour un sacrifice mais ensuite égorger tout court. Lié à la démesure d’Achille? Étrange alors même qu’Achille refuse de manger.

v. 129 : Scholie : Pythagore recommande de ne pas manger de coeur d’animal. Contraste entre manger son propre coeur et manger son repas.

v. 130 : περ porte ou sur γυναικί et dans ce cas l’idée serait qu’il n’y a pas que Patrocle avec qui on peut s’unir mais aussi les femmes OU sur γυναικί μίσγεσθαι ( ce qui est grammaticalement possible selon Denniston 482 et Fränkel, Glotta 14, 1925, 6-13). Cette hypothèse est plus satisfaisant puisque de toute façon chez Homère pas de référence à l’amour entre Patrocle et Achille. (Goube : parfois chez Homère περ a le sens de γε).
Opposition entre la mort et la pulsion de vie. Le γάρ qui suit pousse à comprendre ainsi.
Les scholies suppriment 130-132 : il est inconvenant qu’une mère dise ça à son fils.

v. 131 : Presque les mêmes vers au chant XVI, 852-853 quand Patrocle mourant promet à Hector sa mort prochaine.
μοι datif éthique de la personne qui prend un intérêt particulier dans l’action cf v.85 οἱ.

v. 133 : ὦκα : vite ou tout de suite, maintenant. ξύνες a d’abord le sens de “écoute-moi”, plutôt que “comprends-moi”.

δέ, selon Deniston, peut parfois avoir le sens de γάρ, ce qui irait bien ici. Cependant, il existe peut-être une infime différence de sens entre les deux que nous ne sommes plus capables de voir.

v. 139 : Trois optatifs : le premier, εἴη, est un optatif de souhait : Chantraine GH II §320 : “un souhait présenté avec un ton particulier peut exprimer l’acceptation ou l’indifférence”, ce serait plutôt “je veux bien”.
Mc Leod : τῇδε signifie toujours “ici” chez Homère et non “ainsi”. Il ne faudrait pas de point avant la suite : qu’il vienne ici celui qui apporterait la rançon. Les Anciens considéraient εἴη comme un équivalent de ἴοι.
Morphologiquement ὅς pourrait-être un démonstratif (cf. ἦ δ᾽ὅς dit-il) mais ici ça ferait référence à qui? Implicitement Priam? Que celui-ci apporte la rançon et emmène le corps.
Ou un relatif mais dans ce cas là il faut une principale et le καί est alors adverbial.
Leaf dit que c’est l’équivalent εἰ τις φέροι (optatif potentiel, qu’on peut trouver même sans ἀν chez Homère).
Que celui qui pourrait apporter une rançon emmène aussi le corps.
Ce que veut sans doute dire Achille, c’est qu’il faut que quelqu’un ait le courage de se présenter ainsi devant lui! En effet : sa mère a seulement dit λῦσον et n’a pas évoqué l’idée que quelqu’un vienne chercher le corps.

v. 139 : ἄποινα les scholies proposent de remplacer par δῶρα sous prétexte qu’on dirait δῶρα pour les morts (en effet on le trouve dans le discours de Zeus au v.119) et ἄποινα pour les vivants. Pour le LSJ ἄποινα peut être utilisé dans les deux cas.

Thétis abrège considérablement le discours de Zeus. Elle dissimule le “pour voir s’il me craint”. Zeus devait convaincre Thétis, puis par son intermédiaire Achille, alors que Thétis ne doit convaincre que son fils.

On remarque la récurrence dans le début de ce chant d’un envoyé qui arrive et trouve le destinataire (Iris trouve Thétis, Iris et Thétis trouvent Zeus, Thétis trouve Achille) avec en tête de vers εὗρε et tout de suite est décrit l’entourage du personnage.

Séance n°6 le 20 décembre 2013 93-119

Homéristes présents: Matthieu Abgrall, Manon Brouillet, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

ὣς ἄρα φωνήσασα κάλυμμ᾽ ἕλε δῖα θεάων
κυάνεον, τοῦ δ᾽ οὔ τι μελάντερον ἔπλετο ἔσθος.
βῆ δ᾽ ἰέναι, πρόσθεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ἡγεῖτ᾽· ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφι λιάζετο κῦμα θαλάσσης.
ἀκτὴν δ᾽ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην,
εὗρον δ᾽εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ᾽ ἄλλοι ἅπαντες
εἵαθ᾽ ὁμηγερέες μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες.
ἣ δ᾽ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζετο, εἶξε δ᾽ Ἀθήνη.
Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε
καί ῥ᾽ εὔφρην᾽ ἐπέεσσι· Θέτις δ᾽ ὤρεξε πιοῦσα.
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἤλυθες Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτι κηδομένη περ,
πένθος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν· οἶδα καὶ αὐτός·
ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω τοῦ σ᾽ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα.
ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρωρεν
Ἕκτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ Ἀχιλλῆϊ πτολιπόρθῳ·
κλέψαι δ᾽ ὀτρύνουσιν ἐΰσκοπον ἀργεϊφόντην·
αὐτὰρ ἐγὼ τόδε κῦδος Ἀχιλλῆϊ προτιάπτω
αἰδῶ καὶ φιλότητα τεὴν μετόπισθε φυλάσσων.
αἶψα μάλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον·
σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεούς, ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων
ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν
Ἕκτορ᾽ ἔχει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσεν,
αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό θ᾽ Ἕκτορα λύσῃ.
αὐτὰρ ἐγὼ Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἶριν ἐφήσω
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ.

v.94 : Leaf : Thétis vient en vêtement de deuil. De même les scholies précisent que le noir convient à une déesse marine et en deuil. Pourtant Leaf précise que c’est le seul passage d’Homère où il est question d’une couleur foncée pour le deuil. Dans ce cas pourquoi dire que Thétis vient en vêtement de deuil? D’autant que κάλυμμα ne semble pas être un vêtement de deuil.
Pour Leaf, κυάνεον = μελάν. Ce n’est sans doute pas le cas. Connotation de brillance de κυάνεον? cf. Adeline Grand-Clément, La fabrique des couleurs. En grec moderne κυανη ακτη veut dire la Côte d’Azur.
Mémoire de l’Université d’Amiens sur les couleurs dans l’Iliade: κυανεος est d’abord un mot technique qui désigne un matériau : le smalt ou la nielle (émail noir). Les objets ouvragés peuvent se référer au matériau mais c’est plus difficile pour les cheveux et le voile
Platon Timée 68 c : “du blanc combiné à du brillant et tombant dans du noir saturé donne la couleur κυανεος”. Pour certains c’est une variante poétique de μελας Il XVI 350 et XX 417, où l’on trouve le même vers avec l’un puis l’autre.

v.97 : ἀκτὴν est complément de ἐξαναβᾶσαι et ἐς οὐρανὸν de ἀϊχθήτην. ἐξαναβᾶσαι chez Aristarque et dans la plupart des éditions selon les scholes, mais on trouve ἐισαναβᾶσαι dans la plupart de nos manuscrits, y compris le Venetus A et chez Eustathe.

v.101 : Aussi bien chez les hommes que chez les dieux quand quelqu’un arrive on l’accueille avec une coupe δέπας (respectivement de vin et de nectar même si là ce n’est pas précisé). Ça fait plaisir (on trouve le verbe χαίρειν). En Iliade I quand Zeus et Héra se disputent Héphaïstos tend une coupe à sa mère et celle-ci se réjouit. Habitude d’hospitalité.

v.105 : πένθος ἄλαστον : le poète parle de Thétis comme si son fils était déjà mort. ἄλαστον racine λαθ- le θ devient σ devant la dentale.

v.106 : ἀλλὰ καὶ ὧς : même dans ces conditions.

v.107 : ἐννῆμαρ neuf jours, alors qu’au vers 31 on parle de la neuvième aurore. Les trois jours de plus seraient les trois jours qui suivent la mort d’Hector : la préparation du bûcher et les jeux funèbres de Patrocle. Puis neuf jours où Achille traine Hector autour du tombeau de Patrocle.

v.108 : Ἕκτορος ἀμφὶ νέκυι : hapax signalé par Leaf. Ailleurs νέκυς est toujours en apposition avec le nom du mort : le cadavre n’est pas une partie de la personne mais la personne elle-même.

v.110 : Pourquoi démonstratif? Annonce la suite. Grammaire homérique II, §254 “Un trait remarquable de la syntaxe de ces démonstratifs chez Homère est que l’article ne leur est pour ainsi dire jamais associé” (sauf trois exemples cités par Chantraine).
Zeus propose à Thétis d’entrer dans le schéma do ut des. Thétis va être associée au montage qui va assurer le κῦδος à son fils.

v.111 : τεὴν subjectif ou objectif? Peut-on penser les deux à la fois? Ton respect et ton affection pour moi OU gardant moi le respect et l’affection que j’ai pour toi? Selon le sens retenu, la signification de φυλάσσων est différente. Les scholiastes font un choix :τὴν πρὸς σὲ φιλίαν, à cause des liens (dont Thétis aurait détaché Zeus, menacé par les autres dieux, I, 401) ou de la μῖξις (mais le scholiaste précise que ça serait atopos. Référence à une union entre Zeus et Thétis? cf. Lucien Dialogue des dieux Zeus et Prométhée).
L’expression est fondée sur αἰδοῖός τε φίλος τε. αἰδοῖός : qui éprouve de l’αἰδῶς ou qui en suscite. φίλος désigne plutôt l’objet de l’affection. XVIII 386 conduit à penser qu’il s’agit plutôt du sentiment de Zeus. “préservant ainsi le respect que je te dois”? (Jean). Mazon : “garder ton respect, ta tendresse”, Schadewaldt : les sentiments de Thétis pour Zeus, Hainsworth renvoie au chant XVIII : les sentiments de Zeus envers Thétis.

v.115 et 118 : ἀπέλυσεν et λύσασθαι : bel exemple de la répartition actif/moyen : action d’Achille/action de Priam.

v.116 : αἴ κέν : pour voir si, pour le cas où. πως : d’une façon ou d’une autre. Louis Bosset parle de “fausse finale” (en effet ce tour a souvent été décrit comme ayant une valeur finale). Zeus ne l’envisage pas avec certitude.

v.116 : La scholie 116a précise qu’un participe aurait été plus élégant qu’une coordination de deux verbes conjugués.

v.117 : ἐφίημι donner l’ordre dre dire ou valeur finale de l’infinitif?

v.118 : ἰοντι ou ἰοντα? D’après Leaf il faut construire avec ἰοντα cf. 148 où Iris reprend ces paroles avec οἶον apposé.