Séance n°11 le 7 mars 2014 187-216

Homéristes présents : Manon Brouillet, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà.

ἣ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
αὐτὰρ ὅ γ᾽ υἷας ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ᾽ αὐτῆς.
αὐτὸς δ᾽ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα
κέδρινον ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδει·
ἐς δ᾽ ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε·
δαιμονίη Διόθεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθε
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι;
αἰνῶς γάρ μ᾽ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγει
κεῖσ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
‘ὤ μοι πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ᾽, ᾗς τὸ πάρος περ
ἔκλε᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ᾽ οἷσιν ἀνάσσεις;
πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
υἱέας ἐξενάριξε· σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
εἰ γάρ σ᾽ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν
ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ᾽ ἐλεήσει,
οὐδέ τί σ᾽ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν
ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ᾽ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ
γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή,
ἀργίποδας κύνας ἆσαι ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων
ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι
ἐσθέμεναι προσφῦσα· τότ᾽ ἄντιτα ἔργα γένοιτο
παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα,
ἀλλὰ πρὸ Τρώων καὶ Τρωϊάδων βαθυκόλπων
ἑσταότ᾽ οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ᾽ ἀλεωρῆς.

v. 190 : ἠνώγει : morphologiquement, c’est un plus-que-parfait, mais on le traduit par un imparfait. Au v. 198, le même verbe, ἀνώγει est un parfait à valeur de présent (des formes de présent ont d’ailleurs été refaites sur ce thème).

v. 191 : θάλαμον : c’est le lieu du palais où l’on cache les trésors (certains manuscrits, d’ailleurs, au lieu de κεχάνδει, donnent la leçon κεκεύθει, « cacher ») ; selon l’article “thalamus” du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio, on conserve dans les chambres du θάλαμος les objets précieux (étoffes, armes, bijoux…dans l’Odyssée, ainsi, c’est là qu’est restée l’armure d’Ulysse). Cette pièce se situe en contrebas, puisque Priam y descend (κατεβήσετο).

v. 192 : κέδρινον peut tout aussi bien désigner le bois dans lequel est faite la chambre que l’odeur du cèdre qui embaume (κηώεντα) la pièce.

γλήνεα : ce mot contient une racine qui désigne ce qui brille, donc aussi ce qui est précieux. Elle est présente dans les mots galène (le calme plat de la mer, qui brille alors de mille feux) ou encore dans le verbe γέλαω, dont l’idée de lumière est conservée dans l’expression française « rire aux éclats ». Le mot γάλα a une autre origine, mais l’étymologie populaire l’a ensuite rattaché à cette même idée de brillance. Ces γλήνεα renvoient aux objets riches qui garnissent le trésor de Priam.

v. 193 : ἐς est peut-être une tmèse, pour ἐσκαλέω. Cependant ce verbe est mal attesté chez Homère.

v. 194 : δαιμονίη : habituellement, c’est un terme de remontrance ou d’ironie (chez Platon par exemple). Ici, c’est sans doute la pitié de Priam qui s’exprime pour sa femme qu’il va quitter.

v. 196 : le ι final de Ἀχιλλῆι est long, sinon on ne peut pas scander le vers. Cela s’explique par la coupe penthémimère, qui provoque l’allongement de la finale.

v. 200 : le verbe κωκύω est peut-être une onomatopée qui mime les sanglots. C’est un verbe employé exclusivement avec un sujet féminin. Au chant XXIII, on trouve en parallèle les expressions ὀξὺ κωκύω pour qualifier les femmes, et βαρὺ στενάχω pour qualifier les hommes en larmes.

v. 201 : οἴχομαι : à traduire par « être parti ».

v. 203 : ἐλθεῖν semble être centrifuge, contrairement à ses emplois habituels, étudiés par F. Létoublon (voir le compte rendu du 13 décembre 2013)

v. 205 : σιδήρειον ἦτορ : les scholies signalent qu’il faut peut-être comprendre « les dieux t’ont donné un cœur de fer ». Au chant XXII, v. 357, Hector fait le même reproche à Achille qui va le mettre à mort. Ces deux occurrences interviennent dans un contexte de persuasion qui échoue : le fer caractérise aussi une inflexibilité, une dureté de caractère. Contrairement au bronze, métal noble mais plus facilement cassant, le fer semble avoir des connotations plus négatives.
Voir à ce sujet l’article de Françoise Letoublon dans la revue Europe, 2001, « Le récit homérique, de la formule à l’image », et en collaboration avec Franco Montanari, « Les métaphores homériques. L’exemple du cœur de fer », in Skhèma / figura : formes et figures chez les Anciens. Rhétorique, philosophie, littérature, 2004.

v. 204-206 : insistance sur la vue (ἐς ὀφθαλμούς (v. 204), ἐσόψεται (v. 206)) : le regard peut être passif ou actif, porteur d’hostilité. Mener Priam à la vue d’Achille signifie-t-il que le roi de Troie doit d’abord être reconnu par Achille, ou tous ces héros se connaissent-ils déjà ?

v. 206 : selon Leaf, il ne s’agit pas d’un hysteron proteron (inversion de l’ordre des actions). Peut-être les hommes d’Achille viennent-ils chercher Priam pour le mener ensuite à la vue d’Achille.

v. 207 : ὅ γε : le démonstratif occupe une place inhabituelle dans l’incise, où il faut suppléer, comme le dit Leaf, le verbe ἐστί.

v. 208 : ἄνευθεν : à l’écart de qui ? Il peut s’agir de pleurer loin d’Achille, c’est-à-dire de convaincre Priam de ne pas aller rechercher vainement le corps de son fils. Les scholies envisagent cette solution, en soulignant que cette remarque d’Hécube signifie qu’elle a perdu tout espoir de revoir son fils, et ne veut pas en plus perdre son mari. Il s’agit donc sans doute aussi de pleurer loin d’Hector (cf. v. 211 : ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων). Peut-être aussi faut-il comprendre cet adverbe avec le début du vers 209, qui présente la famille d’Hector retirée dans le palais.

Κλαίωμεν : le pluriel désigne-t-il seulement Hécube et Priam, ou encore toute la famille royale ? Peut-être faut-il comprendre qu’Hécube parle ici de tout le reste des Troyens à l’exception de Priam, qu’elle sait déterminé à partir coûte que coûte, mais la mention du palais au vers suivant rend cela peu probable.

v. 209 : τῷ : le pronom qui désigne Hector, intervenant alors que ce dernier n’est jamais nommé dans le discours d’Hécube, est émouvant : il semble indiquer que son fils est constamment présent à son esprit, au point que ce pronom n’a pas besoin d’être explicité.

ὥς : « ainsi » : il annonce ce que développerα l᾽infinitif ἆσαι.

v. 210 : λίνῳ désigne le fil de la Moire, qui tranche les existences. ἐπινέω avec la proposition infinitive signifie « décider en tissant que… ».

v. 211 : ἀργίποδας : aux pieds agiles ; cette épithète signifie parfois « aux pieds blancs », notamment chez Euripide : de l’idée de blanc brillant de ἀργός, on passe à celle de rapidité. Cet adjectif est un hapax dans l’Iliade. Il y a sans doute un parallèle à faire entre la cruauté d’Achille (ὠμηστής, « qui mange cru », « cruel », épithète généralement employée pour des animaux) et ces chiens dévorants, dont l’épithète rappelle aussi la rapidité d’Achille.

κύνας ἆσαι : dès les premiers vers de l’Iliade, il est question de guerriers dont le corps est la proie des chiens ; cette obsession est récurrente dans toute l’épopée, mais aucun héros ne connaît ce sort dans les faits.

v. 212 : μέσον ἧπαρ : le milieu du foie ; les scholies considèrent que c’est une nourriture de choix, car c’est un lieu pour le chagrin (τόπος γὰρ λύπης τὸ ἧπαρ), où on trouve en outre la bile (χολή) et beaucoup à manger (πολὺ τὸ ἐσθιόμενον).

ἔχοιμι peut avoir une valeur de souhait (« puissé-je manger ») ou de regret ; mais il peut aussi s’agir d’un optatif hypothétique, car κε, parfois, est omis chez Homère (cf. J. Bérard, H. Goube, R. Langumier dans leur édition d’extraits de l’Odyssée chez Hachette, p. 428, § 48.

v. 213 : ἄντιτα ἔργα : quelle est la nature de cette vengeance ? S’il s’agit de manger Achille comme les chiens ont outragés Hector, cela irait dans le sens d’un transfert de qualités animales sur Achille, déjà opéré au v. 207 par l’adjectif ὠμηστής.

v. 214 : Hécube souligne la valeur de son fils, tué en face par Achille, même s’il a tremblé au chant XXII devant le fils de Pelée.

v. 215 : βαθυκόλπων : comme βαθύζωνος, Mazon traduit par « à la ceinture profonde » ; κόλπος signifie le sein, mais, comme le latin sinus, a souvent aussi celui de « plis du vêtement ».

Le “nouveau” Sappho Séance n°10 le 28 février 2014

Le plaisir de la nouveauté n’est pas souvent accordé aux antiquisants, ainsi avons-nous décidé de saisir l’opportunité qui nous était donnée de lire un poème inédit, presque vierge de tout commentaire (tout du moins de tout commentaire académique, les réactions sur la toile ne s’étant pas fait attendre), délivrés pour un moment du souci infini d’avoir lu tout ou partie des commentaires savants pour pouvoir aborder un texte.

Nous sommes conscients de toutes les précautions avec lesquelles prendre ce fragment justement parce qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une étude approfondie, et que nous n’avons aucune information sur l’origine du papyrus, aucune photographie, mais même aucune analyse philologique ni aucune traduction de la part de Dirk Obbink.

Nous ne disposons pour l’instant que d’une version préparatoire d’un article à paraître dans la Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, article mis en ligne par l’auteur à la fin du mois de janvier, mais qui n’est plus disponible à ce jour. L’auteur y présente quelques caractéristiques du texte (du texte, et non du papyrus), aussi bien d’ordre philologique que liées à la place à donner à ce poème dans l’oeuvre de Sappho. Il présente ensuite la version diplomatique du fragment (c’est-à-dire le texte qui reproduit exactement, matériellement, ce qu’on voit sur le papyrus. On se contente d’interpréter les graphies. Ici pas de séparation entre les mots et quasiment aucun accent. Mais les diérèses sont notées, ainsi que quelques points en haut), ainsi que ses conjectures. Dans un article du Times Literary Supplement Obbink fournit quelques renseignements supplémentaires sur le papyrus.

Il semble que le papyrus comporte deux poèmes, respectivement nommés par Obbink “poème des frères” et “poème de Kypris”.  Le deuxième étant très lacunaire, nous ne l’avons pas étudié en détail.

Nous nous sommes aidés de la traduction italienne provisoire de Franco Ferrari, éditeur de Sappho, publiée sur son profil facebook et reprise ici, ainsi que de la traduction allemande de Dirk Uwe Hansen disponible ici.

Homéristes présents : Manon Brouillet, Pierre Cuvelier, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà.

Le texte conjecturé par Obbink

ἀλλ’ ἄϊ θρύλησθα Χάραξον ἔλθην
νᾶϊ σὺμ πλέαι· τὰ μέν̣, οἴο̣μα̣ι, Ζεῦς
οἶδε σύμπαντές τε θέοι· σὲ δ᾽οὐ χρῆ
ταῦτα νόεισθαι,

ἀλλὰ καὶ πέμπην ἔμε καὶ κέλ⟦η⟧`ε’σθαι
πόλλα λίσσεσθαι̣ βασί̣λ̣η̣αν Ἤρ̣αν
ἐξίκεσθαι τυίδε σάαν ἄγοντα
νᾶα Χάραξον,

κἄμμ’ ἐπεύρην ἀρτέ̣ μ̣ εας· τὰ δ’ ἄλλα
πάντα δαιμόνεσσι̣ν ἐπι̣τ̣ρόπωμεν·
εὐδίαι̣ γὰ̣ρ̣ ἐκ μεγάλαν ἀήτα̣ν̣
αἶψα πέλ̣̣ο̣νται·

τῶν κε βόλληται βασίλευς Ὀλύμπω
δαίμον’ ἐκ πόνων ἐπάρ⟦{η}`ω’γον ἤδη
περτρόπην, κῆνοι μ̣άκαρες πέλονται
καὶ πολύολβοι.

κἄμμες, αἴ κε τὰν κεφάλαν ἀέργ̣̣ ῃ
Λάριχος καὶ δήποτ᾽ἄνηρ γένηται,
καὶ μάλ’ἐκ πόλλ⟦η⟧`αν’ βαρ̣υθύμ̣ιάν̣ κεν
αἶψα λύθειμεν.

 

Proposition de traduction (Manon Brouillet)

Mais tu répètes sans cesse que Charaxos arrive
avec son navire plein. Cela, je pense, Zeus
le sait, et tous les autres dieux. Mais toi tu ne dois pas
t’occuper de cela,

mais m’envoyer et m’enjoindre
de prier beaucoup Héra souveraine
que Charaxos rentre ici
conduisant un navire sain et sauf,

et qu’il nous trouve en bonne santé. Pour tout le reste
tournons-nous vers les dieux.
Car le beau temps après une grande tempête
arrive rapidement.

Ceux à qui le souverain de l’Olympe veut
faire venir un dieu pour les protéger des peines,
ceux-là sont bienheureux
et très fortunés.

Et nous, si Larichos lève la tête
et devient un jour un homme,
alors vraiment d’un lourd souci
nous serons rapidement délivrés.

Commentaire
ἀλλ’ : Ce mot n’est sans doute pas le premier du poème et on peut conjecturer avec Obbink qu’il nous manque au moins une strophe.

ἄϊ : forme éolienne (cf. att ἀεί), avec une barytonèse éolienne (l’accent remonte le plus possible en dialecte éolien, comme on peut le voir à de nombreuses reprises dans le poème).

θρύλησθα : en éolien la contraction ε+ε donne η (νόεισθαι au v.4 doit sans doute être corrigé en νόησθαι). Nous n’avons aucune information sur l’identité de cette deuxième personne. Vu le contexte familial, son intérêt pour Charaxos et l’autorité qu’elle a sur la locutrice (πέμπην ἔμε), on pourrait penser à la mère, ou bien au troisième frère, puisque selon la tradition Sappho a deux frères aînés et un frère cadet.

Χάραξον : attesté par la tradition comme étant le frère de Sappho, notamment chez Hérodote, II.135. Un poème de Sappho (Reinach 25) fait mention d’un frère, mais celui-ci n’est pas nommé.

ἔλθην : peut s’interpréter comme un infinitif descriptif (à valeur de passé) : “tu dis sans cesse qu’il est venu” ou prescriptif : “Tu réclames sans cesse qu’il vienne”. Suivant Françoise Létoublon εἶμι est centrifuge, ἦλθον centripète et ἔρχομαι neutre.

οἶδε : Qu’est-ce que les dieux savent : le fait qu’on réclame le retour de Charaxos, ou le fait qu’il va revenir (ou non) ? On peut aussi penser à l’interprétation “les dieux savent le faire” (assurer son retour prospère). L’interprétation de οἶδε est corrélée à celle de ἔλθην.

ἔμε : Seule mention de la première personne du singulier dans le poème. Les autres pronoms sont ensuite à la première personne du pluriel (v.9 et 17) : désignent-ils le locuteur et le destinataire (sujet de θρύλησθα)?

κέλ⟦η⟧`ε’σθαι : il s’agit ici d’une correction du scribe : la lettre entre guillemets vient “remplacer” la lettre précédente qui était fautive. Les crochets ⟦⟧ semblent désigner que la lettre qu’ils enferment est raturée, ce qui n’est pas le cas dans la correction du v. 14 ἐπάρ{η}`ω’γον. En effet les {} sont ajoutés dans la version éditée, alors que les ⟦⟧ sont aussi notés dans l’édition diplomatique.

Ἤρ̣αν : Pourquoi la locutrice s’adresse-t-elle à Héra pour un retour sain et sauf en mer ? Les deux dieux invoqués sont Héra et Zeus, avec Héra qualifiée de βασίληα et Zeus de βασίλευς. Peut-être pour s’adresser au plus haut niveau. Dans les Argonautiques, c’est Héra qui protège le voyage de Jason. Ou bien Héra comme liée à la famille. Avec opposition à Aphrodite implicite (selon Hérodote Charaxos est tombé amoureux d’une courtisane en Égypte)?

τυίδε : “ici” (cf. τῇδε).

σάαν : L’enjeu du début du poème se trouve dans l’opposition entre σάαν et πλέαι. Ce qui compte ce n’est pas la richesse, mais un retour en sécurité.

ἐπεύρην : att. ἐφευρεῖν (psilose éolienne), infinitif aoriste de ἐφευρίσκω.

αἶψα : Insistance sur l’idée de rapidité que l’on retrouve à la toute fin du poème au v.20.

τῶν : article en fonction de pronom relatif (régulier chez Sappho). Comment le construire? Complément de ἐπάρωγον? Cette proposition n’est pas facile à comprendre, ni à construire. Aux homéristes de l’atelier plongés dans le chant XXIV de l’Iliade depuis octobre, ce δαίμων protecteur envoyé par Zeus rappelle fortement Hermès.

βόλληται : att. βούληται (de *βόλσηται).

περτρόπην att. περιτροπεῖν de περιτροπέω « faire venir (?)».

ἀέργ̣̣ ῃ : le plus gros problème du texte. La conjecture de Obbink est d’autant plus difficile à comprendre qu’il ne donne pas de traduction. Son article souligne seulement qu’il faut prendre cet adjectif dans son sens positif (non pas “oisif”, mais qui ne travaille pas parce qu’il est noble, qui se consacre à l’“otium”). La forme adjectivale ne se comprend que comme venant de ἀεργής (et non ἀεργός), signalé dans le Bailly (1 ex. chez Nicandre) ainsi que dans la version papier du Liddell Scott (mais non dans sa version en ligne). En l’absence de verbe, l’accusatif ne peut alors plus se comprendre que comme un accusatif de relation, mais, outre l’obscurité du sens (il manque un verbe), le καί du vers suivant n’est plus compréhensible.
Nous suivons plutôt la conjecture de Franco Ferrari qui propose de lire ἀέρρῃ, “lever (la tête)”. Dans ce cas il faudrait comprendre les connotations d’une telle expression en grec (le Liddell Scott ne nous renseigne pas là-dessus).

Λάριχος : cité par Athénée comme étant le plus jeune frère de Sappho.

Structure de la strophe sapphique (expliquée par Jean Lallot) :
‒ ⏑ ‒ ⏓ ‒ ⏑ ⏑ ‒ ⏑ ‒ ‒
‒ ⏑ ‒ ⏓ ‒ ⏑ ⏑ ‒ ⏑ ‒ ‒
‒ ⏑ ‒ ⏓ ‒ ⏑ ⏑ ‒ ⏑ ‒ ⏓ | ‒ ⏑ ⏑ ‒  ‒
Les métriciens considèrent que la strophe (38 syllabes) est un ensemble de trois vers mais depuis l’Antiquité l’usage est de disposer typographiquemet sur quatre lignes.
Tout le livre 1 de Sappho est écrit en strophes sapphiques (c’est la raison pour laquelle selon Obbink ces poèmes font partie du livre 1), mais elle a aussi composé avec d’autres types de mètres, notamment l’hexamètre dactylique.

 

(Je remercie Pierre Cuvelier pour sa prise de notes très précise durant la séance, et Roberto Salazar pour les informations transmises aux membres de l’atelier avant la séance)