Séance n°13 le 4 avril 2014 241-264

Homéristes présents : Jean Lallot, Manon Brouillet, Claire Guillot, Giuseppe Salmonà, Odile Mortier-Waldschmidt, Marine Glénisson.

ἦ ὀνόσασθ᾽ ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκε
παῖδ᾽ ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσθε καὶ ὔμμες·
ῥηΐτεροι γὰρ μᾶλλον Ἀχαιοῖσιν δὴ ἔσεσθε
κείνου τεθνηῶτος ἐναιρέμεν. αὐτὰρ ἔγωγε
πρὶν ἀλαπαζομένην τε πόλιν κεραϊζομένην τε
ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν βαίην δόμον Ἄϊδος εἴσω.

ἦ καὶ σκηπανίῳ δίεπ᾽ ἀνέρας: οἳ δ᾽ ἴσαν ἔξω
σπερχομένοιο γέροντος· ὃ δ᾽ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα
νεικείων Ἕλενόν τε Πάριν τ᾽ Ἀγάθωνά τε δῖον
Πάμμονά τ᾽ Ἀντίφονόν τε βοὴν ἀγαθόν τε Πολίτην
Δηΐφοβόν τε καὶ Ἱππόθοον καὶ δῖον Ἀγαυόν·
ἐννέα τοῖς ὃ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευε·
σπεύσατέ μοι κακὰ τέκνα κατηφόνες· αἴθ᾽ ἅμα πάντες
Ἕκτορος ὠφέλετ᾽ ἀντὶ θοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι.
ὤ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ᾽ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι,
Μήστορά τ᾽ ἀντίθεον καὶ Τρωΐλον ἱππιοχάρμην
Ἕκτορά θ᾽, ὃς θεὸς ἔσκε μετ᾽ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει
ἀνδρός γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι ἀλλὰ θεοῖο.
τοὺς μὲν ἀπώλεσ᾽ Ἄρης, τὰ δ᾽ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται
ψεῦσταί τ᾽ ὀρχησταί τε χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι
ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες.
οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα,
ταῦτά τε πάντ᾽ ἐπιθεῖτε, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο;

v. 241 : ὀνόσασθε est une conjecture d’Aristarque largement adoptée par les éditeurs modernes, à la place de la leçon sans doute corrompue οὔνεσθε (que Leaf choisit cependant dans son édition), qui serait due quant à elle à une mauvaise lecture de l’ancien alphabet (ΟΝΕΣΘΕ sans distinction des syllabes longues et brèves). On peut rapprocher ces formes verbales d’ὀνίνημι (tirer profit, avantage de quelque chose) et traduire « trouvez-vous votre compte dans le fait que Zeus le Cronide m’ait chargé de maux » (avec deux erreurs de graphies à partir d’un ὤνησθε or on trouve chez Homèe un aoriste moyen sans augment ὄνησο), ou d’ὄνομαι (traiter avec mépris, blâmer) et traduire « est-ce que vous vous en moquez, que Zeus m’ait accordé des malheurs » (forme thématique de ὄνομαι au présent avec un allongement métrique ou à l’imparfait avec augment temporel) . Leaf considère la première solution plus vigoureuse et homérique, tandis que Richardson est de l’opinion inverse. Chantraine a une préférence pour la conjecture d’Aristarque.

v. 242 : le sens démonstratif de l’article insiste peut-être sur la valeur d’Hector : « perdre mon enfant, celui-là, le meilleur… » ; néanmoins, il est fréquent d’avoir l’article devant le superlatif.

ὀλέσαι a ici le sens de “perdre”, à la différence du v. 260, où il signifie cette fois “faire périr”. Sur les différents de ce verbe chez Homère, voir l’article de O. Mortier-Waldschmidt dans la revue Gaia n°14 (2011).

γνώσεσθε : « vous en ferez l’expérience » : le type de connaissance est en général intellectuel avec γιγνώσκω. Selon certains traducteurs, c’est la perte d’Hector que l’on sentira, lorsque les Troyens mourront faute de protection. Peut-être faut-il sous-entendre ἄλγεα (cf. v. 241) comme complément de γνώσεσθε : « vous connaîtrez des malheurs vous aussi ».

v. 243 : structure redondante : μᾶλλον + comparatif.

v. 244 : ἐναίρω (tuer) vient du terme ἔναρα, qui désigne les armes et trophées pris sur l’ennemi que l’on a tué à la bataille.

v. 247 : διέπω : deux sens possibles : mettre en ordre ou repousser.

v. 248 : σπέρχομαι : on peut hésiter sur le sens à donner à ce verbe, soit « s’agiter », soit « être en colère, s’irriter ». Au vers 322 du chant XXIV, le même verbe, employé également pour Priam, insiste sur son impétuosité. Dans notre passage, l’agitation de Priam n’est pas incompatible avec son irritation, et souligne la manifestation de colère généralisée à laquelle il est en proie.

ὁμόκλα (cf. v. 252 : ὁμοκλήσας) : le verbe désigne un cri de reproche, mais aussi un cri de guerre ou même un cri adressé à des chevaux.

v. 249-251 : Hellenos est en général un personnage positif (un devin) ; Politès apparaît au chant II, v. 791, tandis qu’il y a débat pour savoir si le nom du dernier fils au v. 249 est Agathon ou Dios. Pammon et Dion apparaissent seulement dans ce passage.

v. 253 : κατηφόνες (cf. v. 239 : ἐλεγχέες ; v. 260 : ἐλέγχεα) : la honte et l’opprobre sont au centre des reproches de Priam, adressés tant au peuple de Troie qu’à ses fils.

v. 253-254 : la violence de l’invective de Priam s’exprime à travers le regret (ὠφέλετ᾽) et l’insistance sur la mort collective (ἄμα πάντες) qui aurait dû être la leur sans distinction.

v. 254 : ἀντί : la préposition est en anastrophe mais l’accent ne remonte pas sur le α car elle est trichrone (représente trois temps brefs).

v. 255 : ἀρίστους, repris ensuite au vers 261 à la même position, sert à scander et à contraster l’énumération des fils de Priam : à la « vraie » excellence, guerrière, des fils morts au combat, s’oppose l’excellence de salon des fils vivants, qui sont passés maîtres dans l’art de taper du pied (χοροιτυπίησιν ἄριστοι, dont l’ironie grinçante marque l’amertume de Priam).

v. 256 : φημί : forte insistance : « j’affirme, je vous le dis ». Le jeu sur le singulier (οὔ τινά) et le pluriel (τὰ δ᾽ἐλέγχεα πάντα au v. 260), articulé autour de la répétition du verbe λείπειν (v. 256 et v. 260) accentue le contraste entre la perte des « bons » fils et la présence persistante des « mauvais » garçons.

v. 257 : Mestor et Troilos apparaissent seulement ici dans l’Iliade, mais auront une grande fortune, tant littéraire qu’en tant que sujet de figuration sur les vases et peintures ; ils reviennent fréquemment dans les récits (Sophocle par exemple avait écrit un Troilos, et Virgile fait allusion au même héros dans l’Eneide)

v. 261-262 : portrait de l’anti-héros épique : menteur, voleur, danseur. La danse n’est pas en soi négative (au chant VIII de l’Odyssée, Ulysse admire des danseurs chez Alcinoos ; au chant XVIII de l’Iliade, des danseurs sont représentés sur le bouclier d’Achille) ; c’est par opposition au monde de la guerre, où elle n’a pas sa place, qu’elle est attaquée, car elle ne convient pas à des gens qui devraient se battre au lieu de s’y adonner. L’accusation rappelle le chant XI, où des jeunes gens dansent au lieu de se battre. Le mensonge connote la déloyauté et la fourberie incompatibles avec l’héroïsme épique. Au v. 262, l’insistance est sur ἐπιδήμιοι : il est normal de ravager le territoire des ennemis, mais pas de ruiner le sien propre. Dans l’Odyssée, de même, les prétendants sont accusés de dévorer les biens du palais d’Ulysse. C’est donc tout un univers distinct et opposé à celui de la guerre qui se dessine ici, et ce n’est sans doute pas un hasard si ces vers font suite à la mention d’Arès (v. 260).

v. 263 : cf. Odyssée, VI, 57 : παππα φίλ᾽, οὐκ ἂν δή μοι ἐφοπλίσσειας ἀπήνην. Néanmoins, le contexte est très différent : Nausicaa demande sereinement à son père de lui apprêter un chariot, tandis qu’ici Priam invective ses fils : il faut se méfier, ainsi, de conclure que des vers similaires connotent toujours les mêmes idées et atmosphères dans les épopées homériques.

v. 264 : ταῦτά τε πάντ᾽ ἐπιθεῖτε : pendant l’ellipse des v. 236-237, qui l’ont vu atteindre la porte du palais sans mention de son départ du megaron, Priam a réussi à transporter avec lui tout le trésor qu’il compte porter à Achille.

Séance n°12 le 21 mars 2014 217-240

Homéristes présents : Manon Brouillet, Marine Glénisson, Claire Guillot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà.

τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής·
‘μή μ᾽ ἐθέλοντ᾽ ἰέναι κατερύκανε, μὴ δέ μοι αὐτὴ
ὄρνις ἐνὶ μεγάροισι κακὸς πέλευ· οὐδέ με πείσεις.
εἰ μὲν γάρ τίς μ᾽ ἄλλος ἐπιχθονίων ἐκέλευεν,
ἢ οἳ μάντιές εἰσι θυοσκόοι ἢ ἱερῆες,
ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον·
νῦν δ᾽, αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην,
εἶμι καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα
τεθνάμεναι παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
βούλομαι· αὐτίκα γάρ με κατακτείνειεν Ἀχιλλεὺς
ἀγκὰς ἑλόντ᾽ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην.
ἦ καὶ φωριαμῶν ἐπιθήματα κάλ᾽ ἀνέῳγεν·
ἔνθεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους,
δώδεκα δ᾽ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ᾽ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας.
χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα,
ἐκ δὲ δύ᾽ αἴθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας,
ἐκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες
ἐξεσίην ἐλθόντι μέγα κτέρας· οὐδέ νυ τοῦ περ
φείσατ᾽ ἐνὶ μεγάροις ὃ γέρων, περὶ δ᾽ ἤθελε θυμῷ
λύσασθαι φίλον υἱόν. ὃ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας
αἰθούσης ἀπέεργεν ἔπεσσ᾽ αἰσχροῖσιν ἐνίσσων·
ἔρρετε λωβητῆρες ἐλεγχέες· οὔ νυ καὶ ὑμῖν
οἴκοι ἔνεστι γόος, ὅτι μ᾽ ἤλθετε κηδήσοντες;

v. 219 : ἐνὶ μεγάροισι enclavé : c’est un motif de contrariété pour Priam.

οὐδέ “et ne pas”, ou “même pas”. Scholies : οὐδέ pour οὐ γάρ.

v. 221 : Pour Bailly il y a trois groupes et θυοσκόοι doit être pris comme un adjectif substantivé qui signifie “prêtre chargé de soin des sacrifices”, précisant qu’il est différant ddu μάντις et du ἱερεύς mais grammaticalement il n’y a que deux groupes. Les scholies proposent un point en haut après μάντιές, il y aurait deux types de devin : ceux qui pratiquent la divination par la fumée et ceux qui lisent les entrailles. Pour Ameis,le ἱερευς est toujours attaché à une divinité particulière.
Normalement ces gens-là ne mentent pas. Parfois ils se trompent cf. Hélénos au chant VI.

v. 222 = II, 81. Pourquoi première personne du pluriel? Hécube et Priam : “j’aurais dit comme toi”.

v. 223 : Pourquoi theos au masculin?

v. 224 : Thétis répond la même chose aux injonctions de Zeus.

v. 226 : je veux bien qu’il me tue, optatif de concession.

v. 227 : hypothèse du Bailly pour ἀγκάς : peut ἀγκάσι datif pluriel degré zéro de ἀγκών car ἀγκάς se trouve toujours devant un mot commençant par une voyelle.

ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην cité dans Chantraine, Grammaire homérique “Une fois que j’aurai apaisé mon désir de sanglots”

v. 232 : πάντα LSJ sv πᾶς “with Numerals to mark an exact number, ἐννέα πάντες full nine, Od.8.258″

v. 235 : ἐξεσία de ἐξίημι. Pourquoi à l’accusatif? cf. Odyssée 21.20 ce vers quoi on va? Scholies : “délégation”.
Chantraine Grammaire homérique II p.46 accusatif de direction, mouvement vers. On trouve souvent les verbes de mouvement suivis de l’accusatif sans préposition. On peut trouver cela avec les noms de lieux mais on peut aussi le trouver avec des mots qui indiquent un objectif. Il cite alors ce passage avec la traduction “aller en mission”.
Richardson “accusative of respect” cf. IV.384 ἔνθ’ αὖτ’ ἀγγελίην ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν Ἀχαιοί.
Pour Jean Lallot c’est un complément interne “sur le mode de l’envoi en mission”.

v. 235 : περί par-dessus tout.

v. 238 : αἰθούσης surprenant! on n’a pas dit qu’il était sorti.

v. 239 : λώβη : outrage, mauvais traitement. λωβητήρ : celui qui se livre à des outrages. “vils scélérats”.

v. 240 : ὅτι équivalent de “que” en français : “que vous soyez venu me tournmenter”? Usage étonnant. Chantraine Grammaire homérique : parfois ὅτι est utilisé comme un “outil grammatical”.