Séance n°15 le 16 mai 2014 286-313

Homéristes présents : Manon Brouillet, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt.στῆ δ᾽ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε·
τῆ σπεῖσον Διὶ πατρί, καὶ εὔχεο οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι
ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε θυμὸς
ὀτρύνει ἐπὶ νῆας ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης.
ἀλλ᾽ εὔχεο σύ γ᾽ ἔπειτα κελαινεφέϊ Κρονίωνι
Ἰδαίῳ, ὅς τε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται,
αἴτει δ᾽ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ
φίλτατος οἰωνῶν
, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴῃς Δαναῶν ταχυπώλων.
εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς,
οὐκ ἂν ἔγωγέ σ᾽ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην
νῆας ἐπ᾽ Ἀργείων ἰέναι μάλα περ μεμαῶτα.
τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Πρίαμος θεοειδής·
‘ὦ γύναι οὐ μέν τοι τόδ᾽ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω.
ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ.
ἦ ῥα καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὄτρυν᾽ ὃ γεραιὸς
χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον· ἣ δὲ παρέστη
χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν θ᾽ ἅμα χερσὶν ἔχουσα.
νιψάμενος δὲ κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο·
εὔχετ᾽ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον
οὐρανὸν εἰσανιδών, καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα·
‘Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε
δός μ᾽ ἐς Ἀχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν ἠδ᾽ ἐλεεινόν,
πέμψον δ᾽ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τε σοὶ αὐτῷ
φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον,
δεξιόν, ὄφρά μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας
τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω Δαναῶν ταχυπώλων.’

v. 286 : ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε : hémistiche formulaire qui est souvent interprétée comme : la personne dit un propos et énumère les noms de celui à qui elle s’adresse. Mais dans au moins la moitié des cas il n’y a aucun nom propre dans le début de l’adresse. Peut-on le considérer comme une simple cheville?
Schadewaldt “Und sie trat vor die Pferde, sprach das Wort und benannte es heraus”,”elle s’avança devant les chevaux, dit le mot et le nomma complètement” “es”: pronom neutre : renvoie à das Wort, le propos : elle dit le propos et nomma complètement ce propos.
Marella Nappi « La conversation intime dans l’Iliade : epos t’ephat’ ek t’onomaze » (dans Mélanges offerts à Pierre Carlier) : il s’agit de passages avec une charge émotive particulière, et dont la dimentsion sonore est soulignée.
Voir Sylvie Perceau, La parole vive?

v. 287 : τῆ particule présentative “tiens”, quand on donne quelque chose à quelqu’un. Morphologiquement c’est un instrumental.

εὔχεο οἴκαδ᾽: hiatus de καὶ devant οἴκαδ᾽ après la chute du digamma (vicus en latin)

v. 290 : ἔπειτα, pour Leaf on pourrait le comprendre comme “après tout ce qui a été dit”. Mais ça peut très bien ici signifier “ensuite” : il y a deux prières différentes (Hainsworth).

v. 291 : il y a deux monts Ida : en Crète, là où Zeus a été élevé, et en Troade. Il semblerait cependant que dans l’Iliade, il ne soit question que de la montagne crétoise.

v. 292 οἰωνός : oiseau de proie. On considère qu’il y a un suffixe augmentatif par rapport au latin avis.

La spécification est elle compatible avec le τε généralisant?

v. 293 : εὑ ne peut être que le pronom de troisième personne au génitif, il reprend l’oiseau : on ne répète pas un pronom relatif à un autre cas, on utilise un démonstratif (comme en prose classique).
Noter aussi le hiatus καί εὑ et l’absence d’abrègement de καί après chute du digamma.

v. 294 : νοήσας lié à la vue : voir, s’apercevoir.

vers 292, 296 et 310 : ἄγγελος parfois avec ταχύν parfois avec ἑόν. La leçon ἑόν qui se trouve, au moins comme leçon alternative, dans les trois passages a ennuyé dès l’Antiquité. Le grammairien Apollonios Dyscole, du IIe siècle de notre ère, qui a écrit un traité de Syntaxe, traite de cette question, dans le livre II consacré aux pronoms : il s’agit d’un problème visiblement débattu par les Anciens et sur lequel il prend position.
II§113, p.183-184 dans l’édition et traduction de Jean Lallot.
Apollonios Dyscole est à contre-courant de la majorité des grammairiens de l’époque en disant que ἑ et ἑος ne sont pas nécessairement des réfléchis. La plupart des modernes, comme les Anciens, y voient des réfléchis.
Dans son hypothèse, on peut garder ἑόν à tous les vers.
Au vers 310 on peut aussi considérer ἑόν comme un archaïsme (dans certaines langues indo-européennes le réfléchi a la même forme pour les trois personnes, comme encore dans les langues slaves aujourd’hui)
Il arrive en effet que dans l’Iliade on trouve ce pronom avec des sens de première ou de deuxième personne. Les grammairiens anciens ne l’ont jamais accepté et ont toujorus corrigé.
Cette question nous fait toucher du doigt le problème de l’histoire du texte homérique.

v. 300 : Le vieillard accepte immédiatement : cf scholie Priam obtempère non pas qu’il n’ait pas confiance dans Iris mais voulant donner du courage à Hécube. Une scholie remarque également que cette demande faite par Hécube est typiquement féminine.

v. 303 : ἀκήρατον étymologie difficile, qui ne serait pas la même que celle de ἀκρατος.

v. 304 : χέρνιβον serait différent de χερνιψ, l’eau lustrale. Aristarque refuse χέρνιβον car contrairement à son usage, il appelle χέρνιβον la coupe qui reçoit l’eau “comme nous” (comme les Grecs de son hapax). Alors que Leaf en fait un hapax, on le trouve en effet dans des inscriptions pour désigner un vase, un bassin pour les inscriptions.

v. 306 : ἕρκεϊ selon les scholies il y aurait là un autel à Zeus, où plus tard se réfuigera Priam qui n’en sera pas moins égorgé. Goube : le “manoir” homérique est entouré d’une enceinte. cf. Zeus erkeios qui protège l’enceinte d’une maison.

v. 309 : φίλον l’adjectif n’est-il pas un peu fort dans ce contexte? Une scholie consièdre que en tant qu’ennemi, ἔχθρος, Priam demande l’élimination de l’inimitié et en tant que malheureux il demande la pitié. Il s’agit de positions sociales qui n’ont rien à voir avec les sentiments. Le contraire de ἔχθρος est φίλος : non inimitié qui se traduira par des gestes d’hospitalité.

Voir Danielle AUBRIOT-SEVIN, Prière et conceptions religieuses en Grèce ancienne, 1992.

Séance n°14 le 2 mai 2014 265-285

Homéristes présents : Jean Lallot, Manon Brouillet, Claire Guillot, Giuseppe Salmonà, Odile Mortier-Waldschmidt, Marine Glénisson.

ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν
ἐκ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ἐΰτροχον ἡμιονείην
καλὴν πρωτοπαγέα, πείρινθα δὲ δῆσαν ἐπ᾽ αὐτῆς,
κὰδ δ᾽ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ᾕρεον ἡμιόνειον
πύξινον ὀμφαλόεν εὖ οἰήκεσσιν ἀρηρός·
ἐκ δ᾽ ἔφερον ζυγόδεσμον ἅμα ζυγῷ ἐννεάπηχυ.
καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐϋξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ
πέζῃ ἔπι πρώτῃ, ἐπὶ δὲ κρίκον ἕστορι βάλλον,
τρὶς δ᾽ ἑκάτερθεν ἔδησαν ἐπ᾽ ὀμφαλόν, αὐτὰρ ἔπειτα
ἑξείης κατέδησαν, ὑπὸ γλωχῖνα δ᾽ ἔκαμψαν.
ἐκ θαλάμου δὲ φέροντες ἐϋξέστης ἐπ᾽ ἀπήνης
νήεον Ἑκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι᾽ ἄποινα,
ζεῦξαν δ᾽ ἡμιόνους κρατερώνυχας ἐντεσιεργούς,
τούς ῥά ποτε Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα.
ἵππους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον ζυγόν, οὓς ὃ γεραιὸς
αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐϋξέστῃ ἐπὶ φάτνῃ.

τὼ μὲν ζευγνύσθην ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι
κῆρυξ καὶ Πρίαμος πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες·
ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθ᾽ Ἑκάβη τετιηότι θυμῷ
οἶνον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι
χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην·

Le passage de cette semaine s’ouvre sur une description technique et complexe de la façon dont les fils de Priam assemblent le chariot de Priam et attellent les mulets. Beaucoup de mots ont un sens incertain, les étapes pas toujours bien faciles à suivre… Nous avons donc eu besoin de l’appendice du commentaire de Leaf, et au moyen des illustrations, nous y avons vu plus clair. En voici un extrait en annexe à cet article, afin de guider les remarques qui suivent : attelage Il. joug 001.

v. 266 : ἐκ… αἴρω : soulever : les fils de Priam portent le char à mulets hors du hangar où il est rangé. Il a quatre roues et est destiné au transport des présents destinés à Achille. Un deuxième char tiré par des chevaux emporte Priam et le vieux héraut. Priam a donné pour la première fois l’ordre à ses fils d’atteler le charriot au v. 190

ἄμαξα : il s’agit d’une partie du char seulement, la plate-forme avec les roues, sur laquelle on va ajuster d’autres éléments. Voir l’article “Plaustrum” du Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio.

v. 267 : πείρινθα : caisse, panier d’osier qui peut contenir toutes sortes d’objets.

v. 268 : καταιρέω : décrocher ; le joug est pendu à un crochet et les jeunes gens l’en détachent.

v. 269 : ὀμφαλόεν : qui présente une protubérance (cf. fig. 11 Leaf). (Bailly : revelé ou bombé en son milieu comme un nombril).

οἰήκεσσιν désigne peut-être des sortes de poignées, mais on ne sait pas vraiment à quoi renvoie ce terme ; il pourrait aussi s’agir de boucles dans lesquelles on fait passer les rênes (cf. Bailly).

ἀρηρός participe parfait neutre de ἀραρίσκω : adapté ou plutôt ici garni de : bien équipé de οἰήκεσσιν : il s’agirait de poignées (Reichel 1899). Pour Bailly il s’agit d’anneaux (où passent les rênes).

v. 270 : ζυγόδεσμον : courroie de longue dimension qui relie le timon et le joug ; pour pouvoir faire avancer le char, on doit associer le timon au joug qui tient les mulets (fig. 11 Leaf). Selon Leaf, la courroie est fixée au joug en permanence (ἅμα ζυγῷ). 9 coudées = 4m.

v. 271 : τό désigne le joug et non la courroie.

πέζα : tout ce qui est pointu, d’où extrémité ; un timon a deux πέζαι, l’une vers la terre, l’autre vers le joug (πρώτη).

v. 272 : κρίκον : cet anneau dans lequel se met une cheville fait partie intégrante du joug (cf. fig. 8 Leaf).

v. 273 : ὀμφαλόν : protubérance qui se trouve sur le joug et non, comme le dit Bailly, sur le timon. On attache trois fois la courroie autour de cet ὀμφαλόν pour lier fortement le timon au joug, et sans doute aussi en raison de sa longueur de neuf coudées, qui suppose qu’il y en a des restants.

v. 273-274 : comme la courroie est longue de neuf coudées, on l’enroule successivement autour de différentes parties du char pour l’épuiser ; on peut se demander pourquoi on ne l’a pas prise de plus petites dimensions dès le départ.

v. 274 : ἐξείη, s’il ne s’agit pas de l’adverbe ἑξῆς (sans interruption, continuellement), désigne sans doute le parapet de la caisse, sur lequel on vient attacher la courroie.

γλωχῖνα : l’extrémité de la courroie, que l’on replie en dessous (ὑπό) pour bien la bloquer et éviter que tout se défasse. Ce mot est dérivé de γλῶσσα et désigne le bout de la courroie comme une sorte de « langue ».

v. 275 : ἀπήνη : cela désignerait le char dans son ensemble, après ajustement de toutes les pièces qui le composent (par opposition à ἄμαξα) ; voir l’index de l’édition Hachette des extraits de l’Odyssée faite par J. Bérard, H. Goube, R. Langumier. Pour Chantraine cependant, ces deux mots, par métonymie,  sont synonymes chez Homère.

εὐξέστος apparaît trois fois dans notre passage, au v. 271 pour désigner le timon, au v. 280 pour qualifier une mangeoire, et ici pour désigner le char.

v. 277 Les mules, mâles ici, deviennent femelles en 325.

v. 278 : la répétition de Πριάμῳ (cf. v. 277) rend plausible la variante Τρωούς, citée par Leaf, et introduit une allusion à la légende des chevaux de Tros, qui auraient été offerts à ce héros par Zeus en échange de son fils Ganymède, devenu échanson des dieux. Les descendants de ces chevaux appartenaient aux rois de Troie, ce qui peut éclairer le sens de αὐτὸς ἔχων au v. 279 : ce sont les propres chevaux de Priam, et le fait qu’ils appartiennent à un roi leur donne de la valeur, ce qui est souligné par les soins qu’il leur accorde (ἀτίταλλεν).

ὑπάγω se construit avec double accusatif.

v. 280 : φάτνη désigne la mangeoire dans laquelle on met le fourrage (sorte d’échelle horizontale où on met la nourriture, râtelier). Ce mot peut aussi renvoyer à une étable, pour les bœufs en particuliers ; les deux sens semblent acceptables dans notre passage.

v. 281 : ζευγνύσθην est au moyen : Priam et son héraut sont les commanditaires d’une action que l’on accomplit pour eux ; Leaf traduit “were having the horses yoked”. Ce simple verbe résume à lui seul la description complexe qui a précédé.

v. 281-282 : contraste entre l’attitude des deux vieillards, qui ne participent pas aux préparatifs, et l’activité que déploient les fils de Priam puis Hécube aux v. 283-285. Cela tranche aussi avec le courroux impressionnant de Priam quelques vers plus tôt ; il semble ici comme apaisé.

v. 282 : Quelle valeur accorder πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες ? Est-ce un simple moyen de remplir le reste de l’hexamètre ? Cette expression est très peu employée chez Homère et ne semble donc pas formulaire. La seule autre occurrence de cette formule exacte est le v. 674 du chant XXIV, qui reprend à l’identique notre vers 282.

Publication : La traducción y sus palimpsestos : Borges con Homero y Virgilio

Nous avons le plaisir de vous annonce la parution de La traducción y sus palimpsestos : Borges con Homero y Virgilio écrit par un fidèle membre de l’atelier, Roberto Salazar Morales, avec Francisco García Jurado.

Voici sa présentation par l’auteur :

L’écrivain argentin Jorge Luis Borges est l’un des fondateurs de la littérature latino-américaine contemporaine. Son rapport aux poètes épiques de l’Antiquité, Homère et Virgile est complexe et problématique. Virgile est une ombre poétique constante dans son oeuvre, il se manifeste
de façon subtile à travers une récupération nostalgique, presque métapoétique, de la langue latine comme langage du poème. Quant à Homère, il incarne, comme souvent, les origines incertaines de la tradition littéraire occidentale. Aussi l'”heureuse méconnaissance du grec” et la “nostalgie du latin” exigent des récupérations différentes dont le fonctionnement est, cependant, analogue. L’oeuvre d’Homère et celle de Virgile nous renseignent, en fait, sur deux aspects complémentaires dans la théorie et la pratique borgésienne de l’écriture littéraire, comprise comme entreprise de copie, d’imitation, de traduction. Traduction qui n’est autre que l’exercice permanent d’une incessante activité littéraire.

garciapalimsestos