Séance n°3 le 13 novembre 2015 v. 44-58

Homéristes présents : Claire Guillot, Roberto Salazar-Moralès, Jean Lallot, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

δὴ τότ᾽ ἔπειθ᾽ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
45 μῆλα, τὰ δὴ κατέκειτ᾽ ἐσφαγμένα νηλέι χαλκῷ,
δείραντας κατακῆαι, ἐπεύξασθαι δὲ θεοῖσιν,
ἰφθίμῳ τ᾽ Ἀΐδῃ καὶ ἐπαινῇ Περσεφονείῃ·
αὐτὸς δὲ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
ἥμην, οὐδ᾽ εἴων νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα
50 αἵματος ἆσσον ἴμεν, πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.

πρώτη δὲ ψυχὴ Ἐλπήνορος ἦλθεν ἑταίρου:
οὐ γάρ πω ἐτέθαπτο ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης·
σῶμα γὰρ ἐν Κίρκης μεγάρῳ κατελείπομεν ἡμεῖς
ἄκλαυτον καὶ ἄθαπτον, ἐπεὶ πόνος ἄλλος ἔπειγε.
55 τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ,
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·

Ἐλπῆνορ, πῶς ἦλθες ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα;
ἔφθης πεζὸς ἰὼν ἢ ἐγὼ σὺν νηὶ μελαίνῃ.

v. 46 : Ulysse ne fait pas la prière lui-même, alors que c’est un moment important du sacrifice. Selon les scholies, il cherche par cela à occuper ses compagnons de façon à entendre seul les prophéties de Tirésias.

v. 47 : Hadès est qualifié d’ἴφθιμος ; cet adjectif renvoie en général à une vigueur physique, il peut donc être employé pour des guerriers, des bœufs, des parties du corps ; il est aussi employé pour qualifier, à de nombreuses reprises, les âmes des morts. C’est peut-être dans ce sens qu’Hadès est « fort, puissant » : la qualité des âmes, qui sont ἴφθιμαι, se transmet à Hadès, ἴφθιμος lui aussi pour cette raison.
Perséphone est ἐπαινή, terrible, adjectif qui n’existe qu’au féminin et n’est appliqué qu’à elle : cela fait d’elle une divinité à part, qui suscite la crainte et non le ravissement, comme bien d’autres déesses.

v. 48 : comme au v. 23 précédemment, Ulysse accomplit tout ce qui dans le rituel rappelle l’action d’un guerrier, c’est-à-dire tout ce qui est lié à l’usage d’une épée, tout ce qui fait couler le sang. Ulysse se sert cette fois de son glaive tiré, comme Circé le lui a ordonné, pour repousser les âmes qui s’approchent prématurément. Comment peut-on envisager que les âmes sont effrayées par du métal, alors qu’elles sont immatérielles ? Les scholies citent une vieille superstition, dont Lucien garde la trace dans le Philopseudès, selon laquelle le fer fait peur aux démons et aux morts. En fait, il s’agirait plus du bruit du métal fendant l’air, qui produit un son détestable pour les morts. Néanmoins, les scholies ont-elles raison d’évoquer le fer, alors qu’il semble que les moutons aient été égorgés, sans doute au moyen du même glaive, avec du bronze ? Sur l’usage du fer dans l’Antiquité et la croyance antique selon laquelle l’usage du bronze avait précédé celui du fer, voir l’article « Ferrum » du Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio. Selon ces auteurs, le fer peut avoir des usages précieux dans les épopées homériques, et son usage est plus fréquent dans l’Odyssée que dans l’Iliade. Si ce métal n’est pas utilisé pour la fabrication des armes à ce moment, du moins ses usages agricoles sont connus.

v. 52-54 : les commentateurs anciens les ont athétisés pour des questions de cohérence du texte, car il ne leur paraissait pas plausible qu’Ulysse, qui sait très bien ce qui est arrivé à Elpénor, demande ensuite à ce dernier ce qui lui est arrivé. En fait, il s’agit d’une anticipation : Ulysse-narrateur raconte par avance ce qu’Elpénor va lui apprendre dans son récit. C’est un effet poétique qui redouble l’intensité dramatique. Le fait qu’Elpénor n’ait pas reçu de sépulture explique qu’Ulysse le voit en premier, car il est un être intermédiaire entre les vivants et les morts, encore sur les rives du royaume d’Hadès. De plus, il n’a pas besoin de boire le sang pour se souvenir, car il n’a pas goûté à l’oubli de la mort prodigué par le Léthé, selon les scholies.

v. 54 : ἄκλαυτον καὶ ἄθαπτον : l’association des larmes et de l’ensevelissement est un thème central dans la civilisation antique, cela fait la différence entre les morts qui sont acceptés chez Hadès et ceux qui sans cesse sont repoussés du royaume des défunts. Elpénor lui-même reprend au v. 72 du chant XI de l’Odyssée cette même expression, et supplie Ulysse de ne pas le laisser sans honneurs funéraires. On peut relire ce passage à la lumière du chant XXIII de l’Iliade, v. 68-92 : Patrocle se manifeste en rêve à Achille et lui demande de l’ensevelir au plus tôt, afin qu’il puisse entrer chez Hadès et ne pas être repoussé par les autres morts. On peut noter que l’ensevelissement semble se dérouler après une autre étape rituelle, la crémation du corps (Patrocle est brûlé, Elpénor aussi demande que son corps soit ainsi traité). La juxtaposition des deux adjectifs formés d’un α- privatif produit un effet musical et rythmique intéressant, qui sera repris ensuite par les Tragiques de l’époque classique notamment, avec une insistance proche de l’incantation. Une expression très proche, ἄκλαυτος ἄταφος, se retrouve plusieurs fois chez Euripide notamment (Hécube, 30 ; Phéniciennes, 1634) et rend compte de l’emprise d’Homère sur les auteurs postérieurs et de l’importance du rituel funéraire dans la littérature.

v. 55 : δάκρυσα : ce verbe n’est pas équivalent à κλαίω, présent dans ἄκλαυτος. Δακρύω semble avoir un sens plus physiologique, celui de « verser des larmes », tandis que κλαίω désigne une manifestation de pleurs accompagnés de gémissements, plus appropriée à un contexte institutionnalisé de pleurs rituels. L’adjectif ἀδάκρυτος n’a pas le même sens qu’ἄκλαυτος, il signifie la plupart du temps « qui ne pleure pas », même si Sophocle l’emploie parfois dans le sens de « qui n’a pas été pleuré ».

v. 57-58 : Ulysse fait une belle comparaison, dans la question qu’il pose à son compagnon, entre la voyage en bateau et le voyage dans la mort, qui permet d’atteindre plus rapidement une destination infernale. A ce moment-là cependant, Ulysse ne sait pas encore la mort de son compagnon, sa remarque est donc pleine d’ironie tragique.

Séance n°2 le 23 octobre 2015 v. 23-43

Homéristes présents : Claire Guillot, Roberto Salazar-Moralès, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Marine Glénisson.

ἔνθ᾽ ἱερήια μὲν Περιμήδης Εὐρύλοχός τε
ἔσχον· ἐγὼ δ᾽ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ
25 βόθρον ὄρυξ᾽ ὅσσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα,
ἀμφ᾽ αὐτῷ δὲ χοὴν χεόμην πᾶσιν νεκύεσσι,
πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέι οἴνῳ,
τὸ τρίτον αὖθ᾽ ὕδατι· ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνον.
πολλὰ δὲ γουνούμην νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα,
30 ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥ τις ἀρίστη,
ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ᾽ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν,
Τειρεσίῃ δ᾽ ἀπάνευθεν ὄιν ἱερευσέμεν οἴῳ
παμμέλαν᾽, ὃς μήλοισι μεταπρέπει ἡμετέροισι.
τοὺς δ᾽ ἐπεὶ εὐχωλῇσι λιτῇσί τε, ἔθνεα νεκρῶν,
35 ἐλλισάμηντὰ δὲ μῆλα λαβὼν ἀπεδειροτόμησα
ἐς βόθρον, ῥέε δ᾽ αἷμα κελαινεφές: αἱ δ᾽ ἀγέροντο
ψυχαὶ ὑπὲξ Ἐρέβευς νεκύων κατατεθνηώτων.
νύμφαι τ᾽ ἠίθεοί τε πολύτλητοί τε γέροντες
παρθενικαί τ᾽ ἀταλαὶ νεοπενθέα θυμὸν ἔχουσαι,
40πολλοὶ δ᾽ οὐτάμενοι χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν,
ἄνδρες ἀρηίφατοι βεβροτωμένα τεύχε᾽ ἔχοντες·
οἳ πολλοὶ περὶ βόθρον ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος
θεσπεσίῃ ἰαχῇ· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει.

v. 24 : ἱηρήια : les scholiastes estiment que ce terme ne convient pas dans le cadre d’une invocation aux morts, car il désigne des victimes destinées aux dieux.

v. 25 : πυγούσιον : « d’une coudée », c’est-à-dire d’environ 30-40 cm ; Ulysse ne creuse donc pas une vaste fosse, mais fait un petit trou dans le sol qui servira à contenir le sang. La grande coudée mesurait 44 cm et la petite coudée 37 cm ; il s’agissait de la distance entre le coude d’un côté, le poing de l’autre.

v. 26 : χοήν : c’est une libation destinée aux morts, à la différence de la λοιβή, qui est en direction des dieux et des morts à la fois, et de la σπονδή, qui s’adresse plus exclusivement aux dieux.

v. 27-28 : trois types de libations différentes sont envisagées : selon Daremberg et Saglio, le culte des divinités infernales ne comportait pas de libations faites avec du vin, mais on leur offrait de l’eau ou un mélange de lait et de miel. Le μελίκρητος convenait aussi aux morts, car on se servait de ce mélange pour fortifier les enfants, et les morts étaient perçus comme des êtres débiles, donc à fortifier. Enfin, les offrandes de vin pur étaient régulièrement faites aux morts, même si ce n’était pas une obligation.

v. 30 : στεῖραν βοῦν : offrir une vache stérile à des morts serait approprié, car ils sont ἄτοκοι, stériles eux aussi, selon les scholies.

v. 33 : παμμέλαν᾽ : la couleur noire de l’animal connote la mort, c’est donc une victime appropriée à Tirésias ; dès ce passage de l’Odyssée, Tirésias est traité différemment des autres morts.

v. 34 : εὐχωλῆσι λιτῆσί τε : selon Benvéniste, la λιτή est une prière de supplication, de demande de réparation, tandis que l’εὐχή est une prière de dévotion, qui accompagne la formulation d’un vœu. Ici, il s’agit peut-être pour Ulysse de tenter de convaincre les morts en étendant tout le champ de la prière. En effet, on ne voit pas bien ce que fait là une prière de réparation, et d’ailleurs Circé ne le mentionne pas au chant X, quand elle explique à Ulysse ce qu’il doit faire.

v. 35 : ἐλισσάμην : placé en tête de vers, après la mention des λιταί du vers précédent, ce verbe marque une insistance forte sur un contexte d’invocation qui passe par la prière et la parole.
Τὰ δὲ μῆλα : la nature des victimes est précisée au chant X, v. 527 : ἔνθ᾽ὅιν ἀρνειὸν ῥέζειν θῆλύν τε μέλαιναν (« un mouton mâle et une femelle noire »). Le sens d’ἀρνειόν dans ce vers, étant donné le contexte d’opposition avec la femelle, ne peut être que mâle, même si le sens général de cet adjectif est « de bélier », « de mouton ».

v. 36 : ἐς βόθρον : « en me tournant vers la fosse » ; ce sens s’impose à la lumière du v. 528 du chant X : εἰς Ἔρεβος στρέψας (« t’étant tourné vers l’Erèbe »).

v. 38-39 : les morts évoqués sont des personnes qui ne se battent pas : νύμφαι désigne des jeunes femmes mariées, par opposition à παρθενικαί au vers suivant, qui évoque plutôt des jeunes vierges. ἠίθεοι renvoie à des jeunes gens non mariés. Certaines notations « biographiques » nous sont même données, ce qui augmente le pathétique produit par ce regroupement de défunts jusqu’alors indifférenciés : les vieillards ont connu beaucoup de souffrances, les jeunes vierges ont eu un chagrin récent…

v. 40-41 : des guerriers sont à présent évoqués : les scholies jugent qu’il est impossible de distinguer encore sur eux des blessures, car ils ne sont plus censés porter aucun signe.

v. 43 : χλωρὸν δέος : une peur verte qui note une réaction physique (la lividité du teint) de la part d’Ulysse devant ces fantômes ; elle est personnifiée, c’est elle qui saisit le héros.