Séance 7 le 29 janvier 2016 v. 126-149

Homéristes présents : Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà, Claire Guillot, Octave Boczkowski, Marine Glénisson.

σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ᾽ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει:
ὁππότε κεν δή τοι συμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης
φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ,
καὶ τότε δὴ γαίῃ πήξας ἐυῆρες ἐρετμόν,
130 ῥέξας ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι,
ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ᾽ ἐπιβήτορα κάπρον,
οἴκαδ᾽ ἀποστείχειν ἔρδειν θ᾽ ἱερᾶς ἑκατόμβας
ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
πᾶσι μάλ᾽ ἑξείης. θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
135 ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ σε πέφνῃ
γήραι ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον: ἀμφὶ δὲ λαοὶ
ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ τοι νημερτέα εἴρω.

ὣς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον·
‘Τειρεσίη, τὰ μὲν ἄρ που ἐπέκλωσαν θεοὶ αὐτοί.
140 ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
μητρὸς τήνδ᾽ ὁρόω ψυχὴν κατατεθνηυίης·
ἡ δ᾽ ἀκέουσ᾽ ἧσται σχεδὸν αἵματος, οὐδ᾽ ἑὸν υἱὸν
ἔτλη ἐσάντα ἰδεῖν οὐδὲ προτιμυθήσασθαι.
εἰπέ, ἄναξ, πῶς κέν με ἀναγνοίη τὸν ἐόντα;

145 ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπεν·
‘ῥηΐδιόν τοι ἔπος ἐρέω καὶ ἐπὶ φρεσὶ θήσω.
ὅν τινα μέν κεν ἐᾷς νεκύων κατατεθνηώτων
αἵματος ἆσσον ἴμεν, ὁ δέ τοι νημερτὲς ἐνίψει·
ᾧ δέ κ᾽ ἐπιφθονέῃς, ὁ δέ τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω.

v. 128 : ἀθηρηλοίγον: ce mot est formé de ἀθήρ, « barbe d’épi », « épi de blé », et de λοιγός, « destruction » ; il s’agit donc d’un ustensile destiné à détruire les épis de blé, à les battre. Selon Chantraine, il s’agit d’un terme oraculaire, d’un kenning, c’est-à-dire d’un terme crypté servant à masquer dans le langage oraculaire les réalités prédites à celui qui interroge les dieux. Ici, Tirésias donne à Ulysse à la fois le terme énigmatique et sa signification. Il faut également se souvenir que ce voyageur viendra à Ulysse en un pays où les gens ne connaissent pas la navigation, ni les rames non plus a priori. Cet inconnu se sert alors sans doute du mot qui, pour lui, désigne la réalité la plus proche du curieux objet qu’il voit entre les mains d’Ulysse, ce qui permet de penser que ce fléau à battre le grain devait avoir une forme semblable à celle d’une pelle.

v. 131 : le triple sacrifice (ovin, bovin, porcin) indiqué ici est exceptionnel dans l’Odyssée. Les trois animaux sont des mâles, dont la virilité est sans doute adaptée au dieu à qui ils sont offerts, le puissant Poséidon. Le mot κάπρος présente la même racine indo-européenne que caper en latin, qui nous a donné “caprin”. Selon Chantraine, Dictionnaire étymologique, le grec ayant choisi de désigner le bouc par τράγος, le mot κάπρος se trouvait donc libre pour s’appliquer aux sangliers. Néanmoins, le passage d’un sens à un autre s’explique peut-être par le fait que κάπρος désignait au départ toute sorte de petit bétail, et que ce sens s’est ensuite spécifié de façon différente selon les langues, le grec ayant privilégié les porcs par rapport aux caprins des Romains. D’ailleurs, dans notre vers, la fonction sémantique de συῶν τ᾽ἐπιβήτορα est peut-être de spécifier le sens à donner à κάπρος, car pour saillir des truies, mieux vaut être de la même race !

v. 133 : ἀθανάτοισι θεοῖσι: cette expression, très courante quand il s’agit de désigner les dieux, prend sans doute un sens nouveau par contraste avec θάνατος, au vers suivant, qui est le lot échu à Ulysse ; deux groupes distincts se détachent : les dieux, multiples et tout puissants, et le mortel Ulysse, dont le destin est scellé. Ce contraste est renforcé par le pronom αὐτῷ au v. 134, qui isole Ulysse par rapport à la pluralité des dieux dont il a été question juste avant.

v. 134 : ἐξ ἁλός: le sens de cette expression a posé de nombreuses difficultés aux commentateurs tant antiques que modernes. Les scholies indiquent qu’une lecture double est possible, selon qu’on choisit de lire ἔξαλος, « loin de la mer », ou ἐξ ἁλός, « venant de la mer ». Dans ce dernier cas, selon eux, cela peut faire référence à un épisode la légende de Télégonos, où celui-ci, venu de la mer pour faire une razzia à Ithaque, aurait à ce moment-là tué Ulysse. Le seul problème, soulignent les scholies, est qu’Homère ne connaissait pas cette légende, au contraire des νεώτεροι, qui interprètent le texte dans ce sens. On peut choisir alors de comprendre ἐξ ἁλός comme signifiant ἀπὸ θαλάσσης, « loin de la mer » ; il existe d’ailleurs d’autres passages des épopées homériques ou ἐκ a ainsi le sens de « loin de ».

v. 135 : ἀβληχρός: la mort que connaîtra Ulysse sera douce, donc bien différente de celle, violente et sanglante, des héros de l’Iliade. Les vers 135 à 137 dépeignent la vieillesse heureuse de notre héros, entouré de peuples opulents. Ce tableau n’est pas sans rappeler le poème de C. Cavafis, Seconde Odyssée (1894), qui met en scène une existence paisible d’Ulysse à Ithaque.

v. 136 : ἀρημένον: ce participe décrit un Ulysse accablé comme sous le poids d’une malédiction, or sa vieillesse, par contraste, est opulente, λιπαρός. Selon les scholies, ce participe signifie que toute vieillesse est un fardeau.

v. 139 : ἐπέκλωσαν: les dieux tissent la destinée des mortels ; cette image est sans doute suffisamment évocatrice pour nous permettre de voir derrière le terme générique de θεοί l’action spécifique des trois Parques.

v. 141 : τήνδε insiste sur la présence sous les yeux d’Ulysse, au moment où il parle, de sa mère. Les paroles des personnages permettent ainsi de visualiser certains éléments de la scène, notamment en ce qui concerne la position des âmes silencieuses. Au v. 89, Ulysse ne laissait pas approcher sa mère du sang, nous la découvrons pourtant ici assise non loin de lui, près du trou où les victimes ont vu leur sang se répandre.

v. 144 : τὸν ἐόντα: proposition participiale dépendant de ἀναγνοίη, où τὸν est attribut de με; on peut traduire par « elle pourrait me reconnaître pour ce que je suis ». Cette construction semble confirmée par un passage similaire en Odyssée I, 215-216. Néanmoins cette formule a été comprise diversement, puisque V. Bérard aux Belles Lettres traduit par « je lui ferai connaître ma présence », tandis que Shadewaldt opte pour « lui faire savoir que je suis vivant ». La Grammaire homérique de Chantraine souligne que l’article a parfois un sens possessif, mais cela ne semble pas pertinent pour ce vers précis.

v. 149 : ἐπιφθονέῃς: il faut donner à ce sens celui de refuser, même si les dictionnaires n’indiquent que ceux de « porter envie », « faire des reproches à quelqu’un ». Le verbe se construit manifestement, comme φθονέω, avec un infinitif (ἄσσον ἴμεν est sous-entendu, cf. LSJ).

τοι n’a sans doute ici qu’un sens éthique ou d’intérêt, et sa présence est sans doute justifiée plus par un parallélisme de construction avec le vers précédent que par un véritable effet de sens.

Séance n°6 le 8 janvier 2016 v. 97-125.

Homéristes présents : Odile Mortier-Waldschmidt, Jean Lallot, Giuseppe Samonà, Claire Guillot, Octave Boczkowski, Marine Glénisson.

ὣς φάτ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἀναχασσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον
κουλεῷ ἐγκατέπηξ᾽. ὁ δ᾽ ἐπεὶ πίεν αἷμα κελαινόν,
καὶ τότε δή μ᾽ ἐπέεσσι προσηύδα μάντις ἀμύμων·
100 νόστον δίζηαι μελιηδέα, φαίδιμ᾽ Ὀδυσσεῦ·
τὸν δέ τοι ἀργαλέον θήσει θεός· οὐ γὰρ ὀίω
λήσειν ἐννοσίγαιον, τοι κότον ἔνθετο θυμῷ
χωόμενος ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας.
ἀλλ᾽ ἔτι μέν κε καὶ ὣς κακά περ πάσχοντες ἵκοισθε,
105 αἴ κ᾽ ἐθέλῃς σὸν θυμὸν ἐρυκακέειν καὶ ἑταίρων,
ὁππότε κε πρῶτον πελάσῃς ἐυεργέα νῆα
Θρινακίῃ νήσῳ, προφυγὼν ἰοειδέα πόντον,
βοσκομένας δ᾽ εὕρητε βόας καὶ ἴφια μῆλα
Ἠελίου, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷ καὶ πάντ᾽ ἐπακούει.
110 τὰς εἰ μέν κ᾽ ἀσινέας ἐάᾳς νόστου τε μέδηαι,
καί κεν ἔτ᾽ εἰς Ἰθάκην κακά περ πάσχοντες ἵκοισθε·
εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ᾽ ὄλεθρον,
νηί τε καὶ ἑτάροις. αὐτὸς δ᾽ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς,
ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους,
115 νηὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίης· δήεις δ᾽ ἐν πήματα οἴκῳ,
ἄνδρας ὑπερφιάλους, οἵ τοι βίοτον κατέδουσι
μνώμενοι ἀντιθέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες.
ἀλλ᾽ ἦ τοι κείνων γε βίας ἀποτίσεαι ἐλθών:
αὐτὰρ ἐπὴν μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
120 κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδὸν ὀξέι χαλκῷ,
ἔρχεσθαι δὴ ἔπειτα λαβὼν ἐυῆρες ἐρετμόν,
εἰς ὅ κε τοὺς ἀφίκηαι οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν
ἀνέρες, οὐδέ θ᾽ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν·
οὐδ᾽ ἄρα τοί γ᾽ ἴσασι νέας φοινικοπαρῄους
125 οὐδ᾽ ἐυήρε᾽ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται.

On remarque, tout au long du texte, une série d’échos sémantiques et de reprises de termes qui créent un réseau poétique et sensé au sein de la tirade de Tirésias. Ce phénomène se retrouve dans de nombreux passages du texte d’Homère. on peut citer par exemple ἀσινέας (v. 110)/σίνηαι (v. 112), κατέδουσι (v. 116)/εἶδαρ ἔδουσιν (v. 123), ou encore la répétition de ἴσασι (v. 122 et 124) et de ἐρετμόν (v. 121 et 125).

v. 102 : Le sujet de λήσειν est tout naturellement τὸν δὲ (νόστον) qui commence au v.101 la phrase précédente et qui sert encore pour celle-ci. Les scholies glosent d’ailleurs notre vers en ce sens.

ὅ : l’article prend le sens d’un relatif.

v. 104 : ἴκοισθε sans complément est, semble-t-il très rare ; il faut sans doute suppléer un nom de lieu, probablement εἰς Ἰθάκην, comme au v. 111.

On retrouve les v. 104 et 111 au chant XII de l’Odyssée, v. 137 et 141.

v. 109 : ce vers se retrouve au chant XII, v. 323 de l’Odyssée et au chant III, v. 277 de l’Iliade.

v. 104-111 : comment comprendre l’emploi de l’optatif potentiel ? Le devin semble particulièrement prudent dans le tableau qu’il présente à Ulysse de ses épreuves futures. L’optatif note sans doute une pure hypothèse, dont la réalisation effective n’est presque pas envisagée, et de fait, ces deux vers encadrent l’énoncé d’un choix que les compagnons d’Ulysse ne feront pas, celui de laisser intactes les vaches du soleil. Cette alternative faussée, puisque le choix n’est qu’apparent, alors que tout est déjà décidé, n’est pas sans rappeler le choix d’Achille entre une vie longue et obscure et une vie glorieuse mais brève.

v. 112 : τεκμαίρομαι: les scholies glosent ce terme de deux façons : il signifierait soit « je pense que cela s’accomplira », soit « j’annonce à l’avance en sachant clairement », puisque τεκμήριον, d’après les scholiastes, est par définition un signe clair, σαφές.

v. 113 : à partir de αὐτός, la prédiction de Tirésias se centre sur Ulysse et le potentiel disparaît au profit d’un système au futur : on a alors la certitude que tout s’accomplira comme le prédit Tirésias, et que le retour du héros à Ithaque sera solitaire, car il subira la perte de ses compagnons.

v. 114 : ὀψὲ κακῶς: le délai d’Ulysse, comme le remarquent les scholies, est dû aux sept années qu’il passe chez Calypso. Il est assez surprenant de trouver deux adverbes sans lien de coordination. Peut-être les deux adverbes ne sont-ils pas sur le même plan : (ὀψὲ (κακῶς-νεῖαι)) ‘tu feras tardivement un retour-malheureux’.

ὀλέσας ἄπο : anastrophe.

v. 115 : ἐν πήματα οἴκῳ: l’insertion d’un mot de sens plein entre la préposition et son régime n’est pas fréquente (cf. Kühner-Gerth 1.733 qui citent cependant quelques tours parallèles : Θ 115 Ν 829; voir aussi ζ 167, κ 290).

v. 120 : ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδόν: ἀμφαδόν aide à préciser ce que Tirésias entend par « la ruse » : il s’agit manifestement de tout ce que l’on fait avec une certaine dissimulation. L’alternative ἠέ… ἤ a paru étrange aux scholiastes, qui proposent d’interpréter ἤ comme un καί, et d’établir un lien chronologique entre les actions d’Ulysse, qui agirait tout d’abord par la ruse, avant de perpétrer aux yeux de tous le meurtre sauvage des prétendants. De plus, ajoutent les scholies, un devin sait tout et ne peut donc hésiter entre deux moyens d’action. Mais dans les faits, on observe qu’Ulysse, à la fin de l’Odyssée, vient effectivement à bout de certains des prétendants en les attirant dans un piège, tandis que la plupart succombent au grand jour sous ses coups. L’alternative proposée par Tirésias participe peut-être, en outre, de la stratégie narrative qu’il a mise en place au début de sa tirade, présentant le destin d’Ulysse comme une série de possibles et de choix qui n’en sont pas vraiment.

v. 121 : Ulysse prend une rame et se rend à pied chez le peuple qui ne connaît pas la navigation.

ἔρχεσθαι est employé dans le sens d’un impératif.

v. 122 : οὐκ ἴσασι: certaines éditions, notamment celle de V. Bérard aux Belles Lettres (CUF), donnent οὐ ἴσασι; le hiatus est évité par la présence du digamma devant ἴσασι. La forme ἴσασι doit être scandée avec une syllabe initiale longue ; de même au v. 124. L’ι étant étymologiquement bref, on a supposé que la forme recouvrait un * ἴσσασι (que Chantraine, GH 1. 179, explique curieusement par un hypothétique *ἰδ-σασι. Autre explication, à partir du plus-que-parfait ἴσαν < *ἰσσαν < *ἰδ-σαν, dans Schwyzer 1.773 ; mais ἴσαν a toujours une initiale brève dans Homère). Quant à ἴσασι(ν), attesté 17 fois dans Homère, il se scande 10 fois avec longue initiale (Ψ 312, β 283, etc.) et 7 fois avec brève (Ζ 151, β 211, etc.). Pas facile de conclure…

Séance n°5 le 11 décembre 2015 v. 79-96.

Homéristes présents : Jean Lallot, Giuseppe Samonà, Roberto Salazar-Morales, Claire Guillot, Marine Glénisson.

ὣς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον:
80 ταῦτά τοι, ὦ δύστηνε, τελευτήσω τε καὶ ἔρξω.’
νῶι μὲν ὣς ἐπέεσσιν ἀμειβομένω στυγεροῖσιν
ἥμεθ᾽, ἐγὼ μὲν ἄνευθεν ἐφ᾽ αἵματι φάσγανον ἴσχων,
εἴδωλον δ᾽ ἑτέρωθεν ἑταίρου πόλλ᾽ ἀγόρευεν:
ἦλθε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ μητρὸς κατατεθνηυίης,
85 Αὐτολύκου θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀντίκλεια,
τὴν ζωὴν κατέλειπον ἰὼν εἰς Ἴλιον ἱρήν.
τὴν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ:
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς εἴων προτέρην, πυκινόν περ ἀχεύων,
αἵματος ἆσσον ἴμεν, πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι.
90 ἦλθε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ Θηβαίου Τειρεσίαο
χρύσεον σκῆπτρον ἔχων, ἐμὲ δ᾽ ἔγνω καὶ προσέειπεν:
‘διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ,
τίπτ᾽ αὖτ᾽, ὦ δύστηνε, λιπὼν φάος ἠελίοιο
ἤλυθες, ὄφρα ἴδῃ νέκυας καὶ ἀτερπέα χῶρον;
95 ἀλλ᾽ ἀποχάζεο βόθρου, ἄπισχε δὲ φάσγανον ὀξύ,
αἵματος ὄφρα πίω καί τοι νημερτέα εἴπω.

 

ν. 80 : la réplique d’Ulysse au long discours d’Elpénor ne fait qu’un vers, comme s’il gardait ses distances face à ce personnage qui, tout jeune qu’il était, et peu courageux, réclame des honneurs funèbres dignes d’un grand héros. Néanmoins, il continue sa conversation avec lui au-delà de cette réponse lapidaire, comme le montre le participe ἀμειβομένω, dont la forme duelle semble suggérer une relation étroite entre les protagonistes.

ν. 82 : ἄνευθεν: « de mon côté », est ici en corrélation avec ἑτέρωθεν (v. 83).
ἴσχων : on observe une dissymétrie dans le balancement μέν… δέ, où le verbe conjugué se trouve dans la partie introduite par δέ.

v. 83 : εἴδωλον: y a-t-il une nuance de sens entre ψυχή et ce terme ? On a pu suggérer que ces termes renvoyaient à plusieurs traditions religieuses entremêlées. Ψυχή désigne à l’origine un souffle, et insiste peut-être sur le fait même d’être mort, tandis qu’εἴδωλον, dont la racine renvoie à la vision, sert peut-être seulement à insister sur le fait qu’on voit une forme devant soi. Du reste, rien chez Homère ne permet de savoir comment, selon lui, l’âme quitte le corps, et on peut se demander s’il faut déjà comprendre, chez lui, ψυχή comme opposée à σῶμα.
Πολλ᾽ἀγόρευεν : le discours d’Elpénor continue manifestement longtemps après que le poète a cessé de nous faire connaître ses propos. Rien ne permet par ailleurs de préciser ce qu’il advient de lui quand la mère d’Ulysse, puis Tirésias, s’avancent à leur tour vers la fosse. Le flot de paroles du personnage donne d’ailleurs l’impression que pendant la conversation d’Elpénor et d’Ulysse, une foule de morts a défilé, parmi lesquels Ulysse a uniquement reconnu sa mère.

v. 84 : ἦλθε δ᾽ἐπὶ ψυχή: cette expression revient à plusieurs reprises dans le texte et produit l’effet d’une sorte de refrain.

v. 87 : δάκρυσα: ces larmes n’ont pas de sens rituel, il s’agit plutôt d’une réaction expansive créée par une forte émotion. Cet instant d’émotion devant les morts qui nous croisent est une sorte de τόπος très utilisé dans les épopées contemporaines de l’Odyssée, qui mettent elles aussi en scène des nékuias, notamment celles qui sont liées au cycle d’Héraclès.

v. 90-96 : Tirésias est le seul, parmi les morts, à avoir gardé sa tête et à être capable de parler et de reconnaître Ulysse avant de boire le sang, comme l’annonçait d’ailleurs Circé à la fin du chant X. il a apparemment gardé ses fonctions de devin dans le monde des morts, ce que souligne peut-être la mention du sceptre d’or qu’il a dans les mains.

v. 91 : ἔχων: ce substantif masculin devrait avoir pour sujet ψυχή, mais il s’est produit un glissement grammatical significatif : Ulysse n’a plus une âme sous les yeux, mais Tirésias lui-même qu’il a reconnu à certains de ses attributs.

v. 94 : ἴδῃ (subjonctif de forme moyenne). Une variante donne ἴδῃς (subjonctif de forme active). Les deux solutions aboutissent à un sens identique. Selon Kirk cependant, citant les travaux de J. Bechert, ἴδῃ serait meilleur que ἴδῃς.
ἀτερπέα χῶρον : ce lieu sans joie, sans charme, sans jouissance,  renforce l’impression que les morts vivent aux Enfers une vie similaire à celle qu’ils avaient sur terre, mais simplement plus terne, tandis qu’eux-mêmes sont privés de toute force (ils sont d’ailleurs épuisés (καμόντων).

Séance n°4 le 27 novembre 2015 v. 59-78.

Homéristes présents : Claire Guillot, Jean Lallot, Giuseppe Samonà, Roberto Salazar-Morales.

ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ:
‘60 διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ,
ἆσέ με δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀθέσφατος οἶνος.
Κίρκης δ᾽ ἐν μεγάρῳ καταλέγμενος οὐκ ἐνόησα
ἄψορρον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρήν,
ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσον: ἐκ δέ μοι αὐχὴν
65 ἀστραγάλων ἐάγη, ψυχὴ δ᾽ Ἄϊδόσδε κατῆλθε.
νῦν δέ σε τῶν ὄπιθεν γουνάζομαι, οὐ παρεόντων,
πρός τ᾽ ἀλόχου καὶ πατρός, ὅ σ᾽ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα,
Τηλεμάχου θ᾽, ὃν μοῦνον ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπες:
οἶδα γὰρ ὡς ἐνθένδε κιὼν δόμου ἐξ Ἀίδαο
70 νῆσον ἐς Αἰαίην σχήσεις ἐυεργέα νῆα:
ἔνθα σ᾽ ἔπειτα, ἄναξ, κέλομαι μνήσασθαι ἐμεῖο.
μή μ᾽ ἄκλαυτον ἄθαπτον ἰὼν ὄπιθεν καταλείπειν
νοσφισθείς, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι,
ἀλλά με κακκῆαι σὺν τεύχεσιν, ἅσσα μοι ἔστιν,
75 σῆμά τέ μοι χεῦαι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
ἀνδρὸς δυστήνοιο καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.
ταῦτά τέ μοι τελέσαι πῆξαί τ᾽ ἐπὶ τύμβῳ ἐρετμόν,
τῷ καὶ ζωὸς ἔρεσσον ἐὼν μετ᾽ ἐμοῖς ἑτάροισιν.

v. 61: ἀθέσφατος οἶνος: cette expression, assez déroutante, signifie littéralement «un vin dont les dieux mêmes ne sauraient exprimer la qualité».

v. 63-64 : il y a une opposition entre ἄψορρον (en arrière, en sens inverse), et καταντικρύ (tout droit en avant), dont on peut également faire une préposition suivie du génitif τέγεος.

v. 64 : ἐκ δέ : plusieurs constructions possibles : ἐκ δέ (et ensuite), ἐξεάγη (cette hypothèse est appuyée par l’Iliade, chant V, v. 161, où le verbe ἐξάγνυμι est également employé).

v. 65 : ἀστραγάλων : génitif qui se rapporte à αὐχήν, l’ensemble de l’expression signifiant “l’os du cou” ou “les vertèbres du cou” ; cela distingue la gorge et les vertèbres.

v. 66 : τῶν ὄπιθεν : génitif de supplication. Cette expression pourrait désigner les gens qui ne sont pas encore morts, mais il est plus vraisemblable qu’il s’agisse de ceux qui sont restés en arrière, à Ithaque, qui n’ont donc pas fait le voyage de Troie.

v. 70 : σχήσεις : ἔχω a ici le sens de “diriger”, “tenir”, “piloter” ; ce sens est attesté aussi bien pour un cheval que pour un bateau.

v. 71 : κέλομαι : on est passé de la supplication exprimée par γουνάζομαι à un ton plus incisif. Elpénor apparaît progressivement comme une sorte d’anti-héros : lui simple rameur, qui n’a accompli aucun exploit avant de mourir en tombant d’un toit, sans aucune noblesse, demande et exige des honneurs funéraires dignes des plus grands.

 v. 72 : ἰών : la présence de ce participe rend nécessaire l’interprétation des infinitifs comme des infinitifs à valeur impérative, et non comme ds infinitifs compléments de κέλομαι.

v. 73 : μήνιμα : ce terme, qui signifie “cause de colère, de ressentiment” ou “offense grave” crée un parallèle avec les trois derniers livres de l’Iliade, car le même terme se retrouve dans la bouche d’Hector. Elpénor se livre peut-être à une sorte de chantage : si on le néglige, les dieux se mettront en colère.

v. 76 : ἀνδρὸς δυστήνοιο (génitif) est mis sur le même plan que le datif ἐσσομένοις. On note dans les derniers vers de la tirade d’Elpénor une insistance sur le tombeau comme signe intangible du souvenir, comme le manifeste également la rame visible à tous comme le reste de ce qu’a été Elpénor vivant.