Séance n°13 le 4 avril 2014 241-264

Homéristes présents : Jean Lallot, Manon Brouillet, Claire Guillot, Giuseppe Salmonà, Odile Mortier-Waldschmidt, Marine Glénisson.

ἦ ὀνόσασθ᾽ ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκε
παῖδ᾽ ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσθε καὶ ὔμμες·
ῥηΐτεροι γὰρ μᾶλλον Ἀχαιοῖσιν δὴ ἔσεσθε
κείνου τεθνηῶτος ἐναιρέμεν. αὐτὰρ ἔγωγε
πρὶν ἀλαπαζομένην τε πόλιν κεραϊζομένην τε
ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν βαίην δόμον Ἄϊδος εἴσω.

ἦ καὶ σκηπανίῳ δίεπ᾽ ἀνέρας: οἳ δ᾽ ἴσαν ἔξω
σπερχομένοιο γέροντος· ὃ δ᾽ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα
νεικείων Ἕλενόν τε Πάριν τ᾽ Ἀγάθωνά τε δῖον
Πάμμονά τ᾽ Ἀντίφονόν τε βοὴν ἀγαθόν τε Πολίτην
Δηΐφοβόν τε καὶ Ἱππόθοον καὶ δῖον Ἀγαυόν·
ἐννέα τοῖς ὃ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευε·
σπεύσατέ μοι κακὰ τέκνα κατηφόνες· αἴθ᾽ ἅμα πάντες
Ἕκτορος ὠφέλετ᾽ ἀντὶ θοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι.
ὤ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ᾽ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι,
Μήστορά τ᾽ ἀντίθεον καὶ Τρωΐλον ἱππιοχάρμην
Ἕκτορά θ᾽, ὃς θεὸς ἔσκε μετ᾽ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει
ἀνδρός γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι ἀλλὰ θεοῖο.
τοὺς μὲν ἀπώλεσ᾽ Ἄρης, τὰ δ᾽ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται
ψεῦσταί τ᾽ ὀρχησταί τε χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι
ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες.
οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα,
ταῦτά τε πάντ᾽ ἐπιθεῖτε, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο;

v. 241 : ὀνόσασθε est une conjecture d’Aristarque largement adoptée par les éditeurs modernes, à la place de la leçon sans doute corrompue οὔνεσθε (que Leaf choisit cependant dans son édition), qui serait due quant à elle à une mauvaise lecture de l’ancien alphabet (ΟΝΕΣΘΕ sans distinction des syllabes longues et brèves). On peut rapprocher ces formes verbales d’ὀνίνημι (tirer profit, avantage de quelque chose) et traduire « trouvez-vous votre compte dans le fait que Zeus le Cronide m’ait chargé de maux » (avec deux erreurs de graphies à partir d’un ὤνησθε or on trouve chez Homèe un aoriste moyen sans augment ὄνησο), ou d’ὄνομαι (traiter avec mépris, blâmer) et traduire « est-ce que vous vous en moquez, que Zeus m’ait accordé des malheurs » (forme thématique de ὄνομαι au présent avec un allongement métrique ou à l’imparfait avec augment temporel) . Leaf considère la première solution plus vigoureuse et homérique, tandis que Richardson est de l’opinion inverse. Chantraine a une préférence pour la conjecture d’Aristarque.

v. 242 : le sens démonstratif de l’article insiste peut-être sur la valeur d’Hector : « perdre mon enfant, celui-là, le meilleur… » ; néanmoins, il est fréquent d’avoir l’article devant le superlatif.

ὀλέσαι a ici le sens de “perdre”, à la différence du v. 260, où il signifie cette fois “faire périr”. Sur les différents de ce verbe chez Homère, voir l’article de O. Mortier-Waldschmidt dans la revue Gaia n°14 (2011).

γνώσεσθε : « vous en ferez l’expérience » : le type de connaissance est en général intellectuel avec γιγνώσκω. Selon certains traducteurs, c’est la perte d’Hector que l’on sentira, lorsque les Troyens mourront faute de protection. Peut-être faut-il sous-entendre ἄλγεα (cf. v. 241) comme complément de γνώσεσθε : « vous connaîtrez des malheurs vous aussi ».

v. 243 : structure redondante : μᾶλλον + comparatif.

v. 244 : ἐναίρω (tuer) vient du terme ἔναρα, qui désigne les armes et trophées pris sur l’ennemi que l’on a tué à la bataille.

v. 247 : διέπω : deux sens possibles : mettre en ordre ou repousser.

v. 248 : σπέρχομαι : on peut hésiter sur le sens à donner à ce verbe, soit « s’agiter », soit « être en colère, s’irriter ». Au vers 322 du chant XXIV, le même verbe, employé également pour Priam, insiste sur son impétuosité. Dans notre passage, l’agitation de Priam n’est pas incompatible avec son irritation, et souligne la manifestation de colère généralisée à laquelle il est en proie.

ὁμόκλα (cf. v. 252 : ὁμοκλήσας) : le verbe désigne un cri de reproche, mais aussi un cri de guerre ou même un cri adressé à des chevaux.

v. 249-251 : Hellenos est en général un personnage positif (un devin) ; Politès apparaît au chant II, v. 791, tandis qu’il y a débat pour savoir si le nom du dernier fils au v. 249 est Agathon ou Dios. Pammon et Dion apparaissent seulement dans ce passage.

v. 253 : κατηφόνες (cf. v. 239 : ἐλεγχέες ; v. 260 : ἐλέγχεα) : la honte et l’opprobre sont au centre des reproches de Priam, adressés tant au peuple de Troie qu’à ses fils.

v. 253-254 : la violence de l’invective de Priam s’exprime à travers le regret (ὠφέλετ᾽) et l’insistance sur la mort collective (ἄμα πάντες) qui aurait dû être la leur sans distinction.

v. 254 : ἀντί : la préposition est en anastrophe mais l’accent ne remonte pas sur le α car elle est trichrone (représente trois temps brefs).

v. 255 : ἀρίστους, repris ensuite au vers 261 à la même position, sert à scander et à contraster l’énumération des fils de Priam : à la « vraie » excellence, guerrière, des fils morts au combat, s’oppose l’excellence de salon des fils vivants, qui sont passés maîtres dans l’art de taper du pied (χοροιτυπίησιν ἄριστοι, dont l’ironie grinçante marque l’amertume de Priam).

v. 256 : φημί : forte insistance : « j’affirme, je vous le dis ». Le jeu sur le singulier (οὔ τινά) et le pluriel (τὰ δ᾽ἐλέγχεα πάντα au v. 260), articulé autour de la répétition du verbe λείπειν (v. 256 et v. 260) accentue le contraste entre la perte des « bons » fils et la présence persistante des « mauvais » garçons.

v. 257 : Mestor et Troilos apparaissent seulement ici dans l’Iliade, mais auront une grande fortune, tant littéraire qu’en tant que sujet de figuration sur les vases et peintures ; ils reviennent fréquemment dans les récits (Sophocle par exemple avait écrit un Troilos, et Virgile fait allusion au même héros dans l’Eneide)

v. 261-262 : portrait de l’anti-héros épique : menteur, voleur, danseur. La danse n’est pas en soi négative (au chant VIII de l’Odyssée, Ulysse admire des danseurs chez Alcinoos ; au chant XVIII de l’Iliade, des danseurs sont représentés sur le bouclier d’Achille) ; c’est par opposition au monde de la guerre, où elle n’a pas sa place, qu’elle est attaquée, car elle ne convient pas à des gens qui devraient se battre au lieu de s’y adonner. L’accusation rappelle le chant XI, où des jeunes gens dansent au lieu de se battre. Le mensonge connote la déloyauté et la fourberie incompatibles avec l’héroïsme épique. Au v. 262, l’insistance est sur ἐπιδήμιοι : il est normal de ravager le territoire des ennemis, mais pas de ruiner le sien propre. Dans l’Odyssée, de même, les prétendants sont accusés de dévorer les biens du palais d’Ulysse. C’est donc tout un univers distinct et opposé à celui de la guerre qui se dessine ici, et ce n’est sans doute pas un hasard si ces vers font suite à la mention d’Arès (v. 260).

v. 263 : cf. Odyssée, VI, 57 : παππα φίλ᾽, οὐκ ἂν δή μοι ἐφοπλίσσειας ἀπήνην. Néanmoins, le contexte est très différent : Nausicaa demande sereinement à son père de lui apprêter un chariot, tandis qu’ici Priam invective ses fils : il faut se méfier, ainsi, de conclure que des vers similaires connotent toujours les mêmes idées et atmosphères dans les épopées homériques.

v. 264 : ταῦτά τε πάντ᾽ ἐπιθεῖτε : pendant l’ellipse des v. 236-237, qui l’ont vu atteindre la porte du palais sans mention de son départ du megaron, Priam a réussi à transporter avec lui tout le trésor qu’il compte porter à Achille.

Séance n°12 le 21 mars 2014 217-240

Homéristes présents : Manon Brouillet, Marine Glénisson, Claire Guillot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà.

τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής·
‘μή μ᾽ ἐθέλοντ᾽ ἰέναι κατερύκανε, μὴ δέ μοι αὐτὴ
ὄρνις ἐνὶ μεγάροισι κακὸς πέλευ· οὐδέ με πείσεις.
εἰ μὲν γάρ τίς μ᾽ ἄλλος ἐπιχθονίων ἐκέλευεν,
ἢ οἳ μάντιές εἰσι θυοσκόοι ἢ ἱερῆες,
ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον·
νῦν δ᾽, αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην,
εἶμι καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα
τεθνάμεναι παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
βούλομαι· αὐτίκα γάρ με κατακτείνειεν Ἀχιλλεὺς
ἀγκὰς ἑλόντ᾽ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην.
ἦ καὶ φωριαμῶν ἐπιθήματα κάλ᾽ ἀνέῳγεν·
ἔνθεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους,
δώδεκα δ᾽ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας,
τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ᾽ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας.
χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα,
ἐκ δὲ δύ᾽ αἴθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας,
ἐκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες
ἐξεσίην ἐλθόντι μέγα κτέρας· οὐδέ νυ τοῦ περ
φείσατ᾽ ἐνὶ μεγάροις ὃ γέρων, περὶ δ᾽ ἤθελε θυμῷ
λύσασθαι φίλον υἱόν. ὃ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας
αἰθούσης ἀπέεργεν ἔπεσσ᾽ αἰσχροῖσιν ἐνίσσων·
ἔρρετε λωβητῆρες ἐλεγχέες· οὔ νυ καὶ ὑμῖν
οἴκοι ἔνεστι γόος, ὅτι μ᾽ ἤλθετε κηδήσοντες;

v. 219 : ἐνὶ μεγάροισι enclavé : c’est un motif de contrariété pour Priam.

οὐδέ “et ne pas”, ou “même pas”. Scholies : οὐδέ pour οὐ γάρ.

v. 221 : Pour Bailly il y a trois groupes et θυοσκόοι doit être pris comme un adjectif substantivé qui signifie “prêtre chargé de soin des sacrifices”, précisant qu’il est différant ddu μάντις et du ἱερεύς mais grammaticalement il n’y a que deux groupes. Les scholies proposent un point en haut après μάντιές, il y aurait deux types de devin : ceux qui pratiquent la divination par la fumée et ceux qui lisent les entrailles. Pour Ameis,le ἱερευς est toujours attaché à une divinité particulière.
Normalement ces gens-là ne mentent pas. Parfois ils se trompent cf. Hélénos au chant VI.

v. 222 = II, 81. Pourquoi première personne du pluriel? Hécube et Priam : “j’aurais dit comme toi”.

v. 223 : Pourquoi theos au masculin?

v. 224 : Thétis répond la même chose aux injonctions de Zeus.

v. 226 : je veux bien qu’il me tue, optatif de concession.

v. 227 : hypothèse du Bailly pour ἀγκάς : peut ἀγκάσι datif pluriel degré zéro de ἀγκών car ἀγκάς se trouve toujours devant un mot commençant par une voyelle.

ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην cité dans Chantraine, Grammaire homérique “Une fois que j’aurai apaisé mon désir de sanglots”

v. 232 : πάντα LSJ sv πᾶς “with Numerals to mark an exact number, ἐννέα πάντες full nine, Od.8.258″

v. 235 : ἐξεσία de ἐξίημι. Pourquoi à l’accusatif? cf. Odyssée 21.20 ce vers quoi on va? Scholies : “délégation”.
Chantraine Grammaire homérique II p.46 accusatif de direction, mouvement vers. On trouve souvent les verbes de mouvement suivis de l’accusatif sans préposition. On peut trouver cela avec les noms de lieux mais on peut aussi le trouver avec des mots qui indiquent un objectif. Il cite alors ce passage avec la traduction “aller en mission”.
Richardson “accusative of respect” cf. IV.384 ἔνθ’ αὖτ’ ἀγγελίην ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν Ἀχαιοί.
Pour Jean Lallot c’est un complément interne “sur le mode de l’envoi en mission”.

v. 235 : περί par-dessus tout.

v. 238 : αἰθούσης surprenant! on n’a pas dit qu’il était sorti.

v. 239 : λώβη : outrage, mauvais traitement. λωβητήρ : celui qui se livre à des outrages. “vils scélérats”.

v. 240 : ὅτι équivalent de “que” en français : “que vous soyez venu me tournmenter”? Usage étonnant. Chantraine Grammaire homérique : parfois ὅτι est utilisé comme un “outil grammatical”.

Séance n°11 le 7 mars 2014 187-216

Homéristes présents : Manon Brouillet, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà.

ἣ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,
αὐτὰρ ὅ γ᾽ υἷας ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην
ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ᾽ αὐτῆς.
αὐτὸς δ᾽ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα
κέδρινον ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδει·
ἐς δ᾽ ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε·
δαιμονίη Διόθεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθε
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι;
αἰνῶς γάρ μ᾽ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγει
κεῖσ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
‘ὤ μοι πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ᾽, ᾗς τὸ πάρος περ
ἔκλε᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ᾽ οἷσιν ἀνάσσεις;
πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος
ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς
υἱέας ἐξενάριξε· σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ.
εἰ γάρ σ᾽ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν
ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ᾽ ἐλεήσει,
οὐδέ τί σ᾽ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν
ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ᾽ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ
γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή,
ἀργίποδας κύνας ἆσαι ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων
ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι
ἐσθέμεναι προσφῦσα· τότ᾽ ἄντιτα ἔργα γένοιτο
παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα,
ἀλλὰ πρὸ Τρώων καὶ Τρωϊάδων βαθυκόλπων
ἑσταότ᾽ οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ᾽ ἀλεωρῆς.

v. 190 : ἠνώγει : morphologiquement, c’est un plus-que-parfait, mais on le traduit par un imparfait. Au v. 198, le même verbe, ἀνώγει est un parfait à valeur de présent (des formes de présent ont d’ailleurs été refaites sur ce thème).

v. 191 : θάλαμον : c’est le lieu du palais où l’on cache les trésors (certains manuscrits, d’ailleurs, au lieu de κεχάνδει, donnent la leçon κεκεύθει, « cacher ») ; selon l’article “thalamus” du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio, on conserve dans les chambres du θάλαμος les objets précieux (étoffes, armes, bijoux…dans l’Odyssée, ainsi, c’est là qu’est restée l’armure d’Ulysse). Cette pièce se situe en contrebas, puisque Priam y descend (κατεβήσετο).

v. 192 : κέδρινον peut tout aussi bien désigner le bois dans lequel est faite la chambre que l’odeur du cèdre qui embaume (κηώεντα) la pièce.

γλήνεα : ce mot contient une racine qui désigne ce qui brille, donc aussi ce qui est précieux. Elle est présente dans les mots galène (le calme plat de la mer, qui brille alors de mille feux) ou encore dans le verbe γέλαω, dont l’idée de lumière est conservée dans l’expression française « rire aux éclats ». Le mot γάλα a une autre origine, mais l’étymologie populaire l’a ensuite rattaché à cette même idée de brillance. Ces γλήνεα renvoient aux objets riches qui garnissent le trésor de Priam.

v. 193 : ἐς est peut-être une tmèse, pour ἐσκαλέω. Cependant ce verbe est mal attesté chez Homère.

v. 194 : δαιμονίη : habituellement, c’est un terme de remontrance ou d’ironie (chez Platon par exemple). Ici, c’est sans doute la pitié de Priam qui s’exprime pour sa femme qu’il va quitter.

v. 196 : le ι final de Ἀχιλλῆι est long, sinon on ne peut pas scander le vers. Cela s’explique par la coupe penthémimère, qui provoque l’allongement de la finale.

v. 200 : le verbe κωκύω est peut-être une onomatopée qui mime les sanglots. C’est un verbe employé exclusivement avec un sujet féminin. Au chant XXIII, on trouve en parallèle les expressions ὀξὺ κωκύω pour qualifier les femmes, et βαρὺ στενάχω pour qualifier les hommes en larmes.

v. 201 : οἴχομαι : à traduire par « être parti ».

v. 203 : ἐλθεῖν semble être centrifuge, contrairement à ses emplois habituels, étudiés par F. Létoublon (voir le compte rendu du 13 décembre 2013)

v. 205 : σιδήρειον ἦτορ : les scholies signalent qu’il faut peut-être comprendre « les dieux t’ont donné un cœur de fer ». Au chant XXII, v. 357, Hector fait le même reproche à Achille qui va le mettre à mort. Ces deux occurrences interviennent dans un contexte de persuasion qui échoue : le fer caractérise aussi une inflexibilité, une dureté de caractère. Contrairement au bronze, métal noble mais plus facilement cassant, le fer semble avoir des connotations plus négatives.
Voir à ce sujet l’article de Françoise Letoublon dans la revue Europe, 2001, « Le récit homérique, de la formule à l’image », et en collaboration avec Franco Montanari, « Les métaphores homériques. L’exemple du cœur de fer », in Skhèma / figura : formes et figures chez les Anciens. Rhétorique, philosophie, littérature, 2004.

v. 204-206 : insistance sur la vue (ἐς ὀφθαλμούς (v. 204), ἐσόψεται (v. 206)) : le regard peut être passif ou actif, porteur d’hostilité. Mener Priam à la vue d’Achille signifie-t-il que le roi de Troie doit d’abord être reconnu par Achille, ou tous ces héros se connaissent-ils déjà ?

v. 206 : selon Leaf, il ne s’agit pas d’un hysteron proteron (inversion de l’ordre des actions). Peut-être les hommes d’Achille viennent-ils chercher Priam pour le mener ensuite à la vue d’Achille.

v. 207 : ὅ γε : le démonstratif occupe une place inhabituelle dans l’incise, où il faut suppléer, comme le dit Leaf, le verbe ἐστί.

v. 208 : ἄνευθεν : à l’écart de qui ? Il peut s’agir de pleurer loin d’Achille, c’est-à-dire de convaincre Priam de ne pas aller rechercher vainement le corps de son fils. Les scholies envisagent cette solution, en soulignant que cette remarque d’Hécube signifie qu’elle a perdu tout espoir de revoir son fils, et ne veut pas en plus perdre son mari. Il s’agit donc sans doute aussi de pleurer loin d’Hector (cf. v. 211 : ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων). Peut-être aussi faut-il comprendre cet adverbe avec le début du vers 209, qui présente la famille d’Hector retirée dans le palais.

Κλαίωμεν : le pluriel désigne-t-il seulement Hécube et Priam, ou encore toute la famille royale ? Peut-être faut-il comprendre qu’Hécube parle ici de tout le reste des Troyens à l’exception de Priam, qu’elle sait déterminé à partir coûte que coûte, mais la mention du palais au vers suivant rend cela peu probable.

v. 209 : τῷ : le pronom qui désigne Hector, intervenant alors que ce dernier n’est jamais nommé dans le discours d’Hécube, est émouvant : il semble indiquer que son fils est constamment présent à son esprit, au point que ce pronom n’a pas besoin d’être explicité.

ὥς : « ainsi » : il annonce ce que développerα l᾽infinitif ἆσαι.

v. 210 : λίνῳ désigne le fil de la Moire, qui tranche les existences. ἐπινέω avec la proposition infinitive signifie « décider en tissant que… ».

v. 211 : ἀργίποδας : aux pieds agiles ; cette épithète signifie parfois « aux pieds blancs », notamment chez Euripide : de l’idée de blanc brillant de ἀργός, on passe à celle de rapidité. Cet adjectif est un hapax dans l’Iliade. Il y a sans doute un parallèle à faire entre la cruauté d’Achille (ὠμηστής, « qui mange cru », « cruel », épithète généralement employée pour des animaux) et ces chiens dévorants, dont l’épithète rappelle aussi la rapidité d’Achille.

κύνας ἆσαι : dès les premiers vers de l’Iliade, il est question de guerriers dont le corps est la proie des chiens ; cette obsession est récurrente dans toute l’épopée, mais aucun héros ne connaît ce sort dans les faits.

v. 212 : μέσον ἧπαρ : le milieu du foie ; les scholies considèrent que c’est une nourriture de choix, car c’est un lieu pour le chagrin (τόπος γὰρ λύπης τὸ ἧπαρ), où on trouve en outre la bile (χολή) et beaucoup à manger (πολὺ τὸ ἐσθιόμενον).

ἔχοιμι peut avoir une valeur de souhait (« puissé-je manger ») ou de regret ; mais il peut aussi s’agir d’un optatif hypothétique, car κε, parfois, est omis chez Homère (cf. J. Bérard, H. Goube, R. Langumier dans leur édition d’extraits de l’Odyssée chez Hachette, p. 428, § 48.

v. 213 : ἄντιτα ἔργα : quelle est la nature de cette vengeance ? S’il s’agit de manger Achille comme les chiens ont outragés Hector, cela irait dans le sens d’un transfert de qualités animales sur Achille, déjà opéré au v. 207 par l’adjectif ὠμηστής.

v. 214 : Hécube souligne la valeur de son fils, tué en face par Achille, même s’il a tremblé au chant XXII devant le fils de Pelée.

v. 215 : βαθυκόλπων : comme βαθύζωνος, Mazon traduit par « à la ceinture profonde » ; κόλπος signifie le sein, mais, comme le latin sinus, a souvent aussi celui de « plis du vêtement ».

Le “nouveau” Sappho Séance n°10 le 28 février 2014

Le plaisir de la nouveauté n’est pas souvent accordé aux antiquisants, ainsi avons-nous décidé de saisir l’opportunité qui nous était donnée de lire un poème inédit, presque vierge de tout commentaire (tout du moins de tout commentaire académique, les réactions sur la toile ne s’étant pas fait attendre), délivrés pour un moment du souci infini d’avoir lu tout ou partie des commentaires savants pour pouvoir aborder un texte.

Nous sommes conscients de toutes les précautions avec lesquelles prendre ce fragment justement parce qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une étude approfondie, et que nous n’avons aucune information sur l’origine du papyrus, aucune photographie, mais même aucune analyse philologique ni aucune traduction de la part de Dirk Obbink.

Nous ne disposons pour l’instant que d’une version préparatoire d’un article à paraître dans la Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, article mis en ligne par l’auteur à la fin du mois de janvier, mais qui n’est plus disponible à ce jour. L’auteur y présente quelques caractéristiques du texte (du texte, et non du papyrus), aussi bien d’ordre philologique que liées à la place à donner à ce poème dans l’oeuvre de Sappho. Il présente ensuite la version diplomatique du fragment (c’est-à-dire le texte qui reproduit exactement, matériellement, ce qu’on voit sur le papyrus. On se contente d’interpréter les graphies. Ici pas de séparation entre les mots et quasiment aucun accent. Mais les diérèses sont notées, ainsi que quelques points en haut), ainsi que ses conjectures. Dans un article du Times Literary Supplement Obbink fournit quelques renseignements supplémentaires sur le papyrus.

Il semble que le papyrus comporte deux poèmes, respectivement nommés par Obbink “poème des frères” et “poème de Kypris”.  Le deuxième étant très lacunaire, nous ne l’avons pas étudié en détail.

Nous nous sommes aidés de la traduction italienne provisoire de Franco Ferrari, éditeur de Sappho, publiée sur son profil facebook et reprise ici, ainsi que de la traduction allemande de Dirk Uwe Hansen disponible ici.

Homéristes présents : Manon Brouillet, Pierre Cuvelier, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà.

Le texte conjecturé par Obbink

ἀλλ’ ἄϊ θρύλησθα Χάραξον ἔλθην
νᾶϊ σὺμ πλέαι· τὰ μέν̣, οἴο̣μα̣ι, Ζεῦς
οἶδε σύμπαντές τε θέοι· σὲ δ᾽οὐ χρῆ
ταῦτα νόεισθαι,

ἀλλὰ καὶ πέμπην ἔμε καὶ κέλ⟦η⟧`ε’σθαι
πόλλα λίσσεσθαι̣ βασί̣λ̣η̣αν Ἤρ̣αν
ἐξίκεσθαι τυίδε σάαν ἄγοντα
νᾶα Χάραξον,

κἄμμ’ ἐπεύρην ἀρτέ̣ μ̣ εας· τὰ δ’ ἄλλα
πάντα δαιμόνεσσι̣ν ἐπι̣τ̣ρόπωμεν·
εὐδίαι̣ γὰ̣ρ̣ ἐκ μεγάλαν ἀήτα̣ν̣
αἶψα πέλ̣̣ο̣νται·

τῶν κε βόλληται βασίλευς Ὀλύμπω
δαίμον’ ἐκ πόνων ἐπάρ⟦{η}`ω’γον ἤδη
περτρόπην, κῆνοι μ̣άκαρες πέλονται
καὶ πολύολβοι.

κἄμμες, αἴ κε τὰν κεφάλαν ἀέργ̣̣ ῃ
Λάριχος καὶ δήποτ᾽ἄνηρ γένηται,
καὶ μάλ’ἐκ πόλλ⟦η⟧`αν’ βαρ̣υθύμ̣ιάν̣ κεν
αἶψα λύθειμεν.

 

Proposition de traduction (Manon Brouillet)

Mais tu répètes sans cesse que Charaxos arrive
avec son navire plein. Cela, je pense, Zeus
le sait, et tous les autres dieux. Mais toi tu ne dois pas
t’occuper de cela,

mais m’envoyer et m’enjoindre
de prier beaucoup Héra souveraine
que Charaxos rentre ici
conduisant un navire sain et sauf,

et qu’il nous trouve en bonne santé. Pour tout le reste
tournons-nous vers les dieux.
Car le beau temps après une grande tempête
arrive rapidement.

Ceux à qui le souverain de l’Olympe veut
faire venir un dieu pour les protéger des peines,
ceux-là sont bienheureux
et très fortunés.

Et nous, si Larichos lève la tête
et devient un jour un homme,
alors vraiment d’un lourd souci
nous serons rapidement délivrés.

Commentaire
ἀλλ’ : Ce mot n’est sans doute pas le premier du poème et on peut conjecturer avec Obbink qu’il nous manque au moins une strophe.

ἄϊ : forme éolienne (cf. att ἀεί), avec une barytonèse éolienne (l’accent remonte le plus possible en dialecte éolien, comme on peut le voir à de nombreuses reprises dans le poème).

θρύλησθα : en éolien la contraction ε+ε donne η (νόεισθαι au v.4 doit sans doute être corrigé en νόησθαι). Nous n’avons aucune information sur l’identité de cette deuxième personne. Vu le contexte familial, son intérêt pour Charaxos et l’autorité qu’elle a sur la locutrice (πέμπην ἔμε), on pourrait penser à la mère, ou bien au troisième frère, puisque selon la tradition Sappho a deux frères aînés et un frère cadet.

Χάραξον : attesté par la tradition comme étant le frère de Sappho, notamment chez Hérodote, II.135. Un poème de Sappho (Reinach 25) fait mention d’un frère, mais celui-ci n’est pas nommé.

ἔλθην : peut s’interpréter comme un infinitif descriptif (à valeur de passé) : “tu dis sans cesse qu’il est venu” ou prescriptif : “Tu réclames sans cesse qu’il vienne”. Suivant Françoise Létoublon εἶμι est centrifuge, ἦλθον centripète et ἔρχομαι neutre.

οἶδε : Qu’est-ce que les dieux savent : le fait qu’on réclame le retour de Charaxos, ou le fait qu’il va revenir (ou non) ? On peut aussi penser à l’interprétation “les dieux savent le faire” (assurer son retour prospère). L’interprétation de οἶδε est corrélée à celle de ἔλθην.

ἔμε : Seule mention de la première personne du singulier dans le poème. Les autres pronoms sont ensuite à la première personne du pluriel (v.9 et 17) : désignent-ils le locuteur et le destinataire (sujet de θρύλησθα)?

κέλ⟦η⟧`ε’σθαι : il s’agit ici d’une correction du scribe : la lettre entre guillemets vient “remplacer” la lettre précédente qui était fautive. Les crochets ⟦⟧ semblent désigner que la lettre qu’ils enferment est raturée, ce qui n’est pas le cas dans la correction du v. 14 ἐπάρ{η}`ω’γον. En effet les {} sont ajoutés dans la version éditée, alors que les ⟦⟧ sont aussi notés dans l’édition diplomatique.

Ἤρ̣αν : Pourquoi la locutrice s’adresse-t-elle à Héra pour un retour sain et sauf en mer ? Les deux dieux invoqués sont Héra et Zeus, avec Héra qualifiée de βασίληα et Zeus de βασίλευς. Peut-être pour s’adresser au plus haut niveau. Dans les Argonautiques, c’est Héra qui protège le voyage de Jason. Ou bien Héra comme liée à la famille. Avec opposition à Aphrodite implicite (selon Hérodote Charaxos est tombé amoureux d’une courtisane en Égypte)?

τυίδε : “ici” (cf. τῇδε).

σάαν : L’enjeu du début du poème se trouve dans l’opposition entre σάαν et πλέαι. Ce qui compte ce n’est pas la richesse, mais un retour en sécurité.

ἐπεύρην : att. ἐφευρεῖν (psilose éolienne), infinitif aoriste de ἐφευρίσκω.

αἶψα : Insistance sur l’idée de rapidité que l’on retrouve à la toute fin du poème au v.20.

τῶν : article en fonction de pronom relatif (régulier chez Sappho). Comment le construire? Complément de ἐπάρωγον? Cette proposition n’est pas facile à comprendre, ni à construire. Aux homéristes de l’atelier plongés dans le chant XXIV de l’Iliade depuis octobre, ce δαίμων protecteur envoyé par Zeus rappelle fortement Hermès.

βόλληται : att. βούληται (de *βόλσηται).

περτρόπην att. περιτροπεῖν de περιτροπέω « faire venir (?)».

ἀέργ̣̣ ῃ : le plus gros problème du texte. La conjecture de Obbink est d’autant plus difficile à comprendre qu’il ne donne pas de traduction. Son article souligne seulement qu’il faut prendre cet adjectif dans son sens positif (non pas “oisif”, mais qui ne travaille pas parce qu’il est noble, qui se consacre à l’“otium”). La forme adjectivale ne se comprend que comme venant de ἀεργής (et non ἀεργός), signalé dans le Bailly (1 ex. chez Nicandre) ainsi que dans la version papier du Liddell Scott (mais non dans sa version en ligne). En l’absence de verbe, l’accusatif ne peut alors plus se comprendre que comme un accusatif de relation, mais, outre l’obscurité du sens (il manque un verbe), le καί du vers suivant n’est plus compréhensible.
Nous suivons plutôt la conjecture de Franco Ferrari qui propose de lire ἀέρρῃ, “lever (la tête)”. Dans ce cas il faudrait comprendre les connotations d’une telle expression en grec (le Liddell Scott ne nous renseigne pas là-dessus).

Λάριχος : cité par Athénée comme étant le plus jeune frère de Sappho.

Structure de la strophe sapphique (expliquée par Jean Lallot) :
‒ ⏑ ‒ ⏓ ‒ ⏑ ⏑ ‒ ⏑ ‒ ‒
‒ ⏑ ‒ ⏓ ‒ ⏑ ⏑ ‒ ⏑ ‒ ‒
‒ ⏑ ‒ ⏓ ‒ ⏑ ⏑ ‒ ⏑ ‒ ⏓ | ‒ ⏑ ⏑ ‒  ‒
Les métriciens considèrent que la strophe (38 syllabes) est un ensemble de trois vers mais depuis l’Antiquité l’usage est de disposer typographiquemet sur quatre lignes.
Tout le livre 1 de Sappho est écrit en strophes sapphiques (c’est la raison pour laquelle selon Obbink ces poèmes font partie du livre 1), mais elle a aussi composé avec d’autres types de mètres, notamment l’hexamètre dactylique.

 

(Je remercie Pierre Cuvelier pour sa prise de notes très précise durant la séance, et Roberto Salazar pour les informations transmises aux membres de l’atelier avant la séance)

Séance n°9 le 14 février 2014 159-187

Homéristes présents : Manon Brouillet, Martijn Buijs, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Giuseppe Samonà.

ὣς ἔφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα.
ἷξεν δ᾽ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ᾽ ἐνοπήν τε γόον τε.
παῖδες μὲν πατέρ᾽ ἀμφὶ καθήμενοι ἔνδοθεν αὐλῆς
δάκρυσιν εἵματ᾽ ἔφυρον, ὃ δ᾽ ἐν μέσσοισι γεραιὸς
ἐντυπὰς ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμένος· ἀμφὶ δὲ πολλὴ
κόπρος ἔην κεφαλῇ τε καὶ αὐχένι τοῖο γέροντος
τήν ῥα κυλινδόμενος καταμήσατο χερσὶν ἑῇσι.
θυγατέρες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο
τῶν μιμνησκόμεναι οἳ δὴ πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ
χερσὶν ὑπ᾽ Ἀργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες.
στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον Διὸς ἄγγελος, ἠδὲ προσηύδα
‘τυτθὸν φθεγξαμένη: τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε γυῖα·
θάρσει Δαρδανίδη Πρίαμε φρεσί, μὴ δέ τι τάρβει·
οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ᾽ ἱκάνω
ἀλλ᾽ ἀγαθὰ φρονέουσα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει.
λύσασθαί σ᾽ ἐκέλευσεν Ὀλύμπιος Ἕκτορα δῖον,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
κῆρύξ τίς τοι ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ᾽ ἰθύνοι
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
μὴ δέ τί τοι θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος·
τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ᾽ ἕψεται ἀργεϊφόντης,
ὅς σ᾽ ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει·
οὔτε γάρ ἔστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων,
ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.

v. 161 : παῖδες les fils puisqu’ensuite il y a θυγατέρες.

v. 163 : ἐντυπὰς sur l’interprétation de ἐντυπὰς les modernes sont directement dépendants des scholies. Idée qu’il est serré si étroitement qu’on voit les formes de son corps. Quintus de Smyrne reprend ce mot pour désigner l’empreinte dans la poussière.

v. 164 : κόπρος mis en valeur en rejet. Beaucoup de traductions donnent “poussière”. Mazon traduit par “boue”. Il s’agit vraiment d’excréments (d’animaux). Pour certains on n’est pas étonné que dans l’αὐλη il y ait des crottes d’animaux, voir Od. XVII 296. Les scholies proposent σποδός : la cendre. En Il. 18.23 Achille se couvre de poussière, κόνις.
Ce geste de Priam serait-il lié au corps de son fils laissé sans sépulture? donc voué à la putréfaction même si les dieux l’en protègent. Il ne s’agirait pas alors d’un signe de douleur quelconque mais ce serait lié à ce contexte précis.
κόπρος désigne aussi l’enclos où les bêtes vivent donc font leurs besoins : Od. 10.411, Il. 18.575.
Il n’y a que Priam qui fait ça dans l’Iliade.
Athéna fait trébucher un concurrent dans la bou, ὄνθος.

v. 164 : τοῖο Scholies : des glossographes auraient relevé le mot τοῖο et l’auraient glosé par ἀγαθοῦ mais pour le scholiastes c’est l’équivalent de τοιούτου avec valeur admirative. Cela indiquerait-il que les lecteurs anciens voyaient dans cette forme de génitif quelque chose qui rappelait τοιοῦτος?

v. 165 : καταμήσατο hapax καταμάω. Verbe peu utilisé, “amasser” selon les dictionnaires. Dans l’Anthologie palatine : ἀμάω amasser de la terre sur la tête, Flavius Josèphe utilise ce verbe deux fois dans une scène de deuil. Cet emploi unique dans l’Iliade aurait servi de modèle aux emplois suivants.
DELG et LSJ donnent deux verbes ἀμάω. L’autre signifie moissonner et les scholies rapprochent les deux verbes.

175-187 = 146-158 Seule différence : ἕψεται remplace ὀπάσσομεν.

v. 172 : τόδε ici.

v. 177 : Mazon : “seul un vieux héraut te suivra” : si on change la ponctuation on peut comprendre οἶον comme adverbial (cf. Théogonie.26; Agamemnon.131, mais aucun passage d’Homère n’est cité par le LSJ) et allant avec κῆρύξ τίς. Il existe une variante οἶος. Pourquoi Mazon ne la choisit-il pas? Mais les scholiastes comprennent comme la plupart des modernes et commentent que Priam peut y aller tout seul puisqu’il sait conduire les chevaux. De plus si on termine la phrase à ἀνήρ, la construction est asyndetique.

Séance n°8 le 31 janvier 2014 141-158

Homéristes présents : Martijn Buijs, Marine Glénisson, Claire Guillot, Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

ὣς οἵ γ᾽ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς
πολλὰ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον.
Ἶριν δ᾽ ὄτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν·
«βάσκ᾽ ἴθι Ἶρι ταχεῖα λιποῦσ᾽ ἕδος Οὐλύμποιο
ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν τά κε θυμὸν ἰήνῃ
οἶον, μὴ δέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ.
κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ᾽ ἰθύνοι
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΰτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις
νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Ἀχιλλεύς.
μὴ δέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μὴ δέ τι τάρβος·
τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν ἀργεϊφόντην,
ὃς ἄξει εἷός κεν ἄγων Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ.
αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Ἀχιλῆος,
οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει:
οὔτε γάρ ἐστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων,
ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.»

v. 141 : ἀγύρει : variante ἀγύρι adoptée par Leaf.

ν. 143 : ὄτρυνε (Budé, McLeod, Allen) : variante ὤτρυνε adoptée par Leaf. Les raisons métriques ne permettent pas de justifier l’emploi d’une forme plutôt que l’autre. Des travaux effectués sur l’emploi des formes verbales à augment et sans augment chez Homère ont montré que l’augment est plus fréquent dans le discours que dans le récit. L’une des raisons pourrait être que le récit épique est par définition au passé, et qu’on peut donc s’y passer d’augment ; au contraire, le discours mêle présent et passé, et il est utile de bien distinguer les deux temporalités.

v. 144 : βάσκ᾽ἴθι : comment expliquer les trois impératifs (v. 145 : ἄγγειλον) en asyndète ? Selon F. Létoublon, il s’agit d’une valeur exhortative de ἴθι. Trois autres fois dans l’Iliade, on retrouve une construction identique, où un impératif suit sans coordination βάσκ᾽ἴθι. Ce début d’hémistiche est presque toujours adressé à Iris : nous sommes en présence d’une mini scène typique, celle de l’envoi d’Iris ; après lui avoir dit de partir, le reste de la réplique développe le contenu du message à porter sur la Terre.

v. 145 : Ἴλιον εἴσω : Leaf insiste sur la forte valeur sémantique de cette expression, et suggère que l’on peut la rattacher à ἄγγειλον (“annoncer à Troie”) aussi bien qu’à λύσασθαι (“délivrer et ramener à Troie”) ; la deuxième solution semble pourtant moins probable, en raison de son caractère abrupt et du rejet de λύσασθαι au vers suivant.

μεγαλήτορι : quel sens donner à cet adjectif ? Au vers 117 du chant XXIV, il désigne déjà Priam. Il souligne sans doute la grandeur héroïque de Priam, mais de quelle sorte de courage s’agit-il ? La générosité, la grandeur d’âme et même le chagrin du deuil peuvent faire partie de la grandeur des héros : il ont “du coeur” dans tous les sens du terme… Priam a le courage d’aller regarder en face le meurtrier de son fils. On peut se demander néanmoins si les épithètes homériques sont toujours adaptées au contexte dans lequel elles apparaissent et si elles sont toujours si signifiantes. De plus, il est difficile de traduire cet adjectif, car beaucoup d’autres termes que ἦτορ, faute de mieux, sont traduits par “coeur” chez Homère.

Bakkès traduit par “magnanime”, ce qui semble convenir pour Priam.
L’adjectif est utilisé souvent pour Énée, deux fois pour Priam, pour Ajax, Patrocle, Anchise, Ulysse, Stentor… Parfois aussi pour des peuples entiers : Troyens, Mirmydons et souvent Ulysse, Télémaque, Alcinoos mais aussi pour Laërte, pour le cyclope (Od. X, 200 : dans un vers où il est appelé aussi mangeur d’hommes. Cf. édition Hachette, Bérard et Goube : Introduction “il est vain de chercher à découvrir dans chaque passage une intention déterminée dans les épithètes formulaires”), Autolycos père d’Anticleia (Od. XI, 85), etc.
L’adjectif va souvent avec θύμος (17 fois).
Il n’est pas sûr que l’idée de coeur dans μεγαλήτωρ soit encore sentie chez Homère. Si fréquent que c’est presque devenu neutre?
Le cyclope est le seul à ne pas être un personnage positif. Mais en général quand l’adjectif est associé à θύμος, c’est négatif (Il. IX 109 : reproche fait à Agamemnon : arrogance?).
Dans ce contexte il est approprié que Zeus rappelle le courage de Priam, puisque tout se joue sur le fait qu’il ne doit pas avoir peur. C’est ce dont on a besoin pour que Priam.
Épithète malléable qui peut s’adapter au contexte. Qualifie peut-être un personnage qui a la grandeur épique (qui peut se moduler positivement ou négativement)
μέγας est un adjectif éminemment malléable. μέγα ἔργον désigne le crime dans l’Odyssée.

v. 148 : ἀνήρ : Priam doit être le seul guerrier à aller voir Achille ; peut-on considérer le héraut du vers suivant comme un “homme” au plein sens du terme, ou n’est-il qu’un vieil esclave ou serviteur inoffensif qui n’appartient pas à cette catégorie ?

οἶον : dès le discours de Zeus se dessine le face-à-face que sera l’entrevue de Priam et d’Achille.

v. 149 : ἕποιτο : l’optatif exprime une concession, une acceptation résignée selon Leaf ; Chantraine suggère un optatif de souhait atténué ; les deux sont possibles dans le contexte, on ne peut pas vraiment trancher.

κῆρυξ : ce mot renvoie à une fonction déterminée, avec des attributs précis ; selon les scholiastes, il est garant de la bonne foi et des traités (πίστεως καὶ σπονδῶν σύμβολον) et il faut le choisir vieux (γεραίτερος) car un jeune homme au sang trop chaud pourrait inquiéter l’ennemi ; de plus, la vieillesse ajoute encore à la respectabilité de ce personnage ; son rôle, tel que décrit par Zeus, se borne à accompagner Priam en conduisant le chariot chargé des présents, et ensuite à rapporter à Troie le corps d’Hector. Il ne pénétrera pas dans la tente car c’est seul (οἶον) que Priam doit rencontrer Achille.

v. 150 : dans ce vers, Achille est présenté comme le guerrier qui a mis à mort Hector ; le verbe κτείνω le caractérise ensuite au vers 156, comme pour insister sur la position de force du héros, contrastant avec l’attitude suppliante de Priam.

v. 150-151 : à partir de ἠδέ, est-on dans une proposition principale ou une subordonnée dépendant elle aussi de ὅς ? La place de κε  juste après ὅς permettrait de le faire porter sur les deux verbes, expliquant ainsi son absence après ἄγοι.

v. 152 : faut-il sous-entendre εἰμί après τάρβος, ou peut-on laisser ce mot sur le même plan que θάνατος ?

v. 153 : τοῖον : joint à γάρ, il explique pourquoi Priam n’a rien à craindre : “car tel est l’accompagnateur que je lui confierai…”

πομπόν : à la différence du κῆρυξ, sa fonction n’est pas codifiée et qualifie le rôle d’Hermès, dont c’est une épithète récurrente, comme celui d’un accompagnateur occasionnel.

v. 154 : ἄγω n’a pas de pronom complément. Brandeth, puis Bekker et Cobet, ont fait la conjecture qu’un digamma, complément du verbe, était présent au moment de la composition et a ensuite disparu (cf. XXIV, 183 : on retrouve le même vers, mais il commence par ὅς σ᾽ἄξει, ayant cette fois un complément). Selon Richardson cependant, l’ajout du digamma n’est pas nécessaire.

v. 154-155 : le verbe ἄγω apparaît trois fois, comme pour souligner avec insistance le rôle d’accompagnateur et de guide d’Hermès qui, comme le κῆρυξ, ne franchira néanmoins pas le seuil de la tente d’Achille.

v. 158 : ἱκέτεω : le rôle de Priam est celui du suppliant dont on doit assurer la sécurité et la position sacrée ; c’est sans doute pour cela qu’Achille doit repousser ses hommes hors de la tente au vers 156.

Séance n°7 le 17 janvier 2014 120-140

Homéristes présents : Manon Brouillet, Martijn Buijs, Marine Glénisson, Claire Guillot, Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

ὣς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα,
βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
ἷξεν δ᾽ ἐς κλισίην οὗ υἱέος· ἔνθ᾽ ἄρα τόν γε
εὗρ᾽ ἁδινὰ στενάχοντα· φίλοι δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι
ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντο ἄριστον·
τοῖσι δ᾽ ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο.
ἣ δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο καθέζετο πότνια μήτηρ,
χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε·
τέκνον ἐμὸν τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
σὴν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οὔτέ τι σίτου
οὔτ᾽ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι
μίσγεσθ᾽· οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη
ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
ἀλλ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι·
σκύζεσθαι σοί φησι θεούς, ἑὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων
ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν
Ἕκτορ᾽ ἔχεις παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσας.
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα.
τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
τῇδ᾽ εἴη· ὃς ἄποινα φέροι καὶ νεκρὸν ἄγοιτο,
εἰ δὴ πρόφρονι θυμῷ Ὀλύμπιος αὐτὸς ἀνώγει.

v.123 : ἁδινὰ : longuement ou abondamment. Comme Thétis arrive à un moment précis on peut plutôt traduire par “de profonds sanglots”.

v. 124 : ἄριστον : Les scholies suggèrent qu’il s’agit du repas du matin. Hapax dans l’Iliade, le mot apparaît une fois dans l’Odyssée dans un vers qui semble confirmer qu’il s’agit du repas du matin : Odyssée XVI.2 ἐντύνοντ’ ἄριστον ἅμ’ ἠοῖ.
Racine LSJ : peut-être lié à ἦρι, tôt.

v. 125 : ἱέρευτο : pas de voyelle thématique donc morphologiquement ça ne peut être qu’un plus-que parfait. Leaf : le problème est qu’il n’y a pas de redoublement (le ι est bref). Autant l’augment est capricieux chez Homère, autant le redoublement est systématique. En attique le complément d’agent du verbe passif peut être au datif (à la place de ὑπό+G) au parfait ou au plus que parfait, mais chez Homère on peut le trouver aussi à d’autres temps : κτεινεσθαι Ἀχαιοις être tué par les Achéens.
Connotation sacrificielle de ce verbe? ἱερεύω égorger pour un sacrifice mais ensuite égorger tout court. Lié à la démesure d’Achille? Étrange alors même qu’Achille refuse de manger.

v. 129 : Scholie : Pythagore recommande de ne pas manger de coeur d’animal. Contraste entre manger son propre coeur et manger son repas.

v. 130 : περ porte ou sur γυναικί et dans ce cas l’idée serait qu’il n’y a pas que Patrocle avec qui on peut s’unir mais aussi les femmes OU sur γυναικί μίσγεσθαι ( ce qui est grammaticalement possible selon Denniston 482 et Fränkel, Glotta 14, 1925, 6-13). Cette hypothèse est plus satisfaisant puisque de toute façon chez Homère pas de référence à l’amour entre Patrocle et Achille. (Goube : parfois chez Homère περ a le sens de γε).
Opposition entre la mort et la pulsion de vie. Le γάρ qui suit pousse à comprendre ainsi.
Les scholies suppriment 130-132 : il est inconvenant qu’une mère dise ça à son fils.

v. 131 : Presque les mêmes vers au chant XVI, 852-853 quand Patrocle mourant promet à Hector sa mort prochaine.
μοι datif éthique de la personne qui prend un intérêt particulier dans l’action cf v.85 οἱ.

v. 133 : ὦκα : vite ou tout de suite, maintenant. ξύνες a d’abord le sens de “écoute-moi”, plutôt que “comprends-moi”.

δέ, selon Deniston, peut parfois avoir le sens de γάρ, ce qui irait bien ici. Cependant, il existe peut-être une infime différence de sens entre les deux que nous ne sommes plus capables de voir.

v. 139 : Trois optatifs : le premier, εἴη, est un optatif de souhait : Chantraine GH II §320 : “un souhait présenté avec un ton particulier peut exprimer l’acceptation ou l’indifférence”, ce serait plutôt “je veux bien”.
Mc Leod : τῇδε signifie toujours “ici” chez Homère et non “ainsi”. Il ne faudrait pas de point avant la suite : qu’il vienne ici celui qui apporterait la rançon. Les Anciens considéraient εἴη comme un équivalent de ἴοι.
Morphologiquement ὅς pourrait-être un démonstratif (cf. ἦ δ᾽ὅς dit-il) mais ici ça ferait référence à qui? Implicitement Priam? Que celui-ci apporte la rançon et emmène le corps.
Ou un relatif mais dans ce cas là il faut une principale et le καί est alors adverbial.
Leaf dit que c’est l’équivalent εἰ τις φέροι (optatif potentiel, qu’on peut trouver même sans ἀν chez Homère).
Que celui qui pourrait apporter une rançon emmène aussi le corps.
Ce que veut sans doute dire Achille, c’est qu’il faut que quelqu’un ait le courage de se présenter ainsi devant lui! En effet : sa mère a seulement dit λῦσον et n’a pas évoqué l’idée que quelqu’un vienne chercher le corps.

v. 139 : ἄποινα les scholies proposent de remplacer par δῶρα sous prétexte qu’on dirait δῶρα pour les morts (en effet on le trouve dans le discours de Zeus au v.119) et ἄποινα pour les vivants. Pour le LSJ ἄποινα peut être utilisé dans les deux cas.

Thétis abrège considérablement le discours de Zeus. Elle dissimule le “pour voir s’il me craint”. Zeus devait convaincre Thétis, puis par son intermédiaire Achille, alors que Thétis ne doit convaincre que son fils.

On remarque la récurrence dans le début de ce chant d’un envoyé qui arrive et trouve le destinataire (Iris trouve Thétis, Iris et Thétis trouvent Zeus, Thétis trouve Achille) avec en tête de vers εὗρε et tout de suite est décrit l’entourage du personnage.

Séance n°6 le 20 décembre 2013 93-119

Homéristes présents: Matthieu Abgrall, Manon Brouillet, Marine Glénisson, Claire Guillot, Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

ὣς ἄρα φωνήσασα κάλυμμ᾽ ἕλε δῖα θεάων
κυάνεον, τοῦ δ᾽ οὔ τι μελάντερον ἔπλετο ἔσθος.
βῆ δ᾽ ἰέναι, πρόσθεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
ἡγεῖτ᾽· ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφι λιάζετο κῦμα θαλάσσης.
ἀκτὴν δ᾽ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην,
εὗρον δ᾽εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ᾽ ἄλλοι ἅπαντες
εἵαθ᾽ ὁμηγερέες μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες.
ἣ δ᾽ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζετο, εἶξε δ᾽ Ἀθήνη.
Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε
καί ῥ᾽ εὔφρην᾽ ἐπέεσσι· Θέτις δ᾽ ὤρεξε πιοῦσα.
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
ἤλυθες Οὔλυμπον δὲ θεὰ Θέτι κηδομένη περ,
πένθος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν· οἶδα καὶ αὐτός·
ἀλλὰ καὶ ὧς ἐρέω τοῦ σ᾽ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα.
ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρωρεν
Ἕκτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ Ἀχιλλῆϊ πτολιπόρθῳ·
κλέψαι δ᾽ ὀτρύνουσιν ἐΰσκοπον ἀργεϊφόντην·
αὐτὰρ ἐγὼ τόδε κῦδος Ἀχιλλῆϊ προτιάπτω
αἰδῶ καὶ φιλότητα τεὴν μετόπισθε φυλάσσων.
αἶψα μάλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον·
σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεούς, ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων
ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν
Ἕκτορ᾽ ἔχει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσεν,
αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό θ᾽ Ἕκτορα λύσῃ.
αὐτὰρ ἐγὼ Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἶριν ἐφήσω
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν,
δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ.

v.94 : Leaf : Thétis vient en vêtement de deuil. De même les scholies précisent que le noir convient à une déesse marine et en deuil. Pourtant Leaf précise que c’est le seul passage d’Homère où il est question d’une couleur foncée pour le deuil. Dans ce cas pourquoi dire que Thétis vient en vêtement de deuil? D’autant que κάλυμμα ne semble pas être un vêtement de deuil.
Pour Leaf, κυάνεον = μελάν. Ce n’est sans doute pas le cas. Connotation de brillance de κυάνεον? cf. Adeline Grand-Clément, La fabrique des couleurs. En grec moderne κυανη ακτη veut dire la Côte d’Azur.
Mémoire de l’Université d’Amiens sur les couleurs dans l’Iliade: κυανεος est d’abord un mot technique qui désigne un matériau : le smalt ou la nielle (émail noir). Les objets ouvragés peuvent se référer au matériau mais c’est plus difficile pour les cheveux et le voile
Platon Timée 68 c : “du blanc combiné à du brillant et tombant dans du noir saturé donne la couleur κυανεος”. Pour certains c’est une variante poétique de μελας Il XVI 350 et XX 417, où l’on trouve le même vers avec l’un puis l’autre.

v.97 : ἀκτὴν est complément de ἐξαναβᾶσαι et ἐς οὐρανὸν de ἀϊχθήτην. ἐξαναβᾶσαι chez Aristarque et dans la plupart des éditions selon les scholes, mais on trouve ἐισαναβᾶσαι dans la plupart de nos manuscrits, y compris le Venetus A et chez Eustathe.

v.101 : Aussi bien chez les hommes que chez les dieux quand quelqu’un arrive on l’accueille avec une coupe δέπας (respectivement de vin et de nectar même si là ce n’est pas précisé). Ça fait plaisir (on trouve le verbe χαίρειν). En Iliade I quand Zeus et Héra se disputent Héphaïstos tend une coupe à sa mère et celle-ci se réjouit. Habitude d’hospitalité.

v.105 : πένθος ἄλαστον : le poète parle de Thétis comme si son fils était déjà mort. ἄλαστον racine λαθ- le θ devient σ devant la dentale.

v.106 : ἀλλὰ καὶ ὧς : même dans ces conditions.

v.107 : ἐννῆμαρ neuf jours, alors qu’au vers 31 on parle de la neuvième aurore. Les trois jours de plus seraient les trois jours qui suivent la mort d’Hector : la préparation du bûcher et les jeux funèbres de Patrocle. Puis neuf jours où Achille traine Hector autour du tombeau de Patrocle.

v.108 : Ἕκτορος ἀμφὶ νέκυι : hapax signalé par Leaf. Ailleurs νέκυς est toujours en apposition avec le nom du mort : le cadavre n’est pas une partie de la personne mais la personne elle-même.

v.110 : Pourquoi démonstratif? Annonce la suite. Grammaire homérique II, §254 “Un trait remarquable de la syntaxe de ces démonstratifs chez Homère est que l’article ne leur est pour ainsi dire jamais associé” (sauf trois exemples cités par Chantraine).
Zeus propose à Thétis d’entrer dans le schéma do ut des. Thétis va être associée au montage qui va assurer le κῦδος à son fils.

v.111 : τεὴν subjectif ou objectif? Peut-on penser les deux à la fois? Ton respect et ton affection pour moi OU gardant moi le respect et l’affection que j’ai pour toi? Selon le sens retenu, la signification de φυλάσσων est différente. Les scholiastes font un choix :τὴν πρὸς σὲ φιλίαν, à cause des liens (dont Thétis aurait détaché Zeus, menacé par les autres dieux, I, 401) ou de la μῖξις (mais le scholiaste précise que ça serait atopos. Référence à une union entre Zeus et Thétis? cf. Lucien Dialogue des dieux Zeus et Prométhée).
L’expression est fondée sur αἰδοῖός τε φίλος τε. αἰδοῖός : qui éprouve de l’αἰδῶς ou qui en suscite. φίλος désigne plutôt l’objet de l’affection. XVIII 386 conduit à penser qu’il s’agit plutôt du sentiment de Zeus. “préservant ainsi le respect que je te dois”? (Jean). Mazon : “garder ton respect, ta tendresse”, Schadewaldt : les sentiments de Thétis pour Zeus, Hainsworth renvoie au chant XVIII : les sentiments de Zeus envers Thétis.

v.115 et 118 : ἀπέλυσεν et λύσασθαι : bel exemple de la répartition actif/moyen : action d’Achille/action de Priam.

v.116 : αἴ κέν : pour voir si, pour le cas où. πως : d’une façon ou d’une autre. Louis Bosset parle de “fausse finale” (en effet ce tour a souvent été décrit comme ayant une valeur finale). Zeus ne l’envisage pas avec certitude.

v.116 : La scholie 116a précise qu’un participe aurait été plus élégant qu’une coordination de deux verbes conjugués.

v.117 : ἐφίημι donner l’ordre dre dire ou valeur finale de l’infinitif?

v.118 : ἰοντι ou ἰοντα? D’après Leaf il faut construire avec ἰοντα cf. 148 où Iris reprend ces paroles avec οἶον apposé.

Séance n°5 13 décembre 2013 76-92

Homéristes présents : Jean Lallot, Giuseppe Samonà, Odile Mortier-Waldschmidt, Claire Guillot, Raphaël Saint-Jalm, Françoise Létoublon, Marine Glénisson.

ὣς ἔφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα,
μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης
ἔνθορε μείλανι πόντῳ· ἐπεστονάχησε δὲ λίμνη.
ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν,
ἥ τε κατ᾽ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα
ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ᾽ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα.
εὗρε δ᾽ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἄλλαι
εἵαθ᾽ ὁμηγερέες ἅλιαι θεαί· ἣ δ᾽ ἐνὶ μέσσῃς
κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὅς οἱ ἔμελλε
φθίσεσθ᾽ ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι τηλόθι πάτρης.
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις:
ὄρσο Θέτι· καλέει Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.
τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
τίπτέ με κεῖνος ἄνωγε μέγας θεός; αἰδέομαι δὲ
μίσγεσθ᾽ ἀθανάτοισιν, ἔχω δ᾽ ἄχε᾽ ἄκριτα θυμῷ.
εἶμι μέν, οὐδ᾽ ἅλιον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπῃ.

Dans tout le passage, les verbes de mouvement sont fréquents (ὄρνυμι apparaît trois fois) et sont souvent mis en évidence en tête de vers (v. 82 : ἔρχεται ; v. 92 : εἶμι) : cela donne une tonalité très vive qui correspond bien au personnage d’Iris, messagère bondissante et rapide. La scansion du passage, qui révèle plusieurs vers holodactylliques (90, 92 par exemple) confirme cette impression de vivacité.

On peut souligner, dans la littérature des siècles suivant, la postérité de ces scènes de messager, chez Apollonios de Rhodes par exemple, ou chez Lucien de Samosate, qui choisissent d’accentuer le panorama géographique embrassé par la vue.

v. 77 : ἀγγελέουσα = participe futur (« pour annoncer »).

ἀελλόπος : cf. v. 95, ποδήνεμος : même association de la vitesse et de la violence du vent. Cela s’accorde bien au bondissement constant que marquent les verbes de mouvement omniprésents dans le passage.

v. 79 : μείλανι : allongement métrique pour μέλανι ; en général, ce phénomène se produit en tête de vers.

v. 80-81 : corne de bœuf : il pourrait s’agir d’un flotteur servant à repérer la position du poisson dans l’eau ; ce peut être aussi un petit morceau de corne qui entoure le plomb et empêche le poisson de couper le fil avec ses dents. Selon Leaf, ce serait un leurre, comme dans la pêche à la cuillère. Ce petit détail était sans doute parlant à l’époque archaïque, mais les commentaires des scholies montrent qu’eux, déjà, ne savaient plus vraiment de quoi il s’agissait. Une image semblable apparaît dans l’Odyssée, XII, 251-253.

v. 81 : comment comprendre κατά ? Il mime peut-être le mouvement du plomb.

v. 82 : ἔρχεται : verbe neutre (« aller ») qui qualifie un mouvement inscrit dans la durée ; c’est donc un vrai présent (mais : ἐλθέ est centripète et se traduit plutôt par « viens ! »).

ὠμηστῇσιν : « qui mange cru » : les poissons sont carnassiers et renversent l’image, car ce sont habituellement eux qui sont mangés ; c’est donc une image de mort généralisée ; mais cela peut aussi plus simplement évoquer l’image de poissons qui mangent l’appât et courent ainsi à leur perte. Des images semblables, selon Richardson, sont fréquentes pour qualifier des déplacements (ceux d’Hermès par exemple).

ἐπί est sans doute une tmèse : il faut lire ἐπιφέρειν.

v. 83 : ἄλλαι : « d’autres » ou « les autres » : l’absence d’article ne permet pas de trancher.

v. 83-84 : on retrouve quasiment les mêmes v. 98-99, cette fois pour qualifier les dieux assemblés autour de Zeus.

v. 85 : οἱ : comment traduire ce datif éthique ? Il est émouvant et laisse voir la douleur de mère de Thétis ; Aristarque veut l’ôter.

v. 85-86 : selon les scholies, il s’agirait d’une anticipation d’Homère sur la suite de l’histoire d’Achille, qu’il ne va pas raconter ; le poète « laisserait le dard » (τὸ κέντρον ἐγκαταλιπεῖν) chez son public pour susciter son intérêt et le faire imaginer comment le poète aurait pu dire la suite. Le poète ne dit pas tout, c’est à l’assemblée de remplir le vide qu’il laisse. Vraie ou fausse, cette analyse nous dit sans doute quelque chose de ce que pensaient alors les grammairiens de la relation auditeur/poète.

v. 86 : ἐριβώλακι : terme de prospérité qui contraste fortement avec le climat de deuil qu’ont installé les vers précédents.

v. 88 : ὄρσο : troisième occurrence d’ὄρνυμι, que l’on peut traduire par « lève-toi » : la traduction stéréotypée par « bondir » ne marche pas toujours ; ce verbe peut signifier un mouvement vers le haut ou vers le bas (cf. Iris « bondissant » de l’Olympe vers la terre).

ἄφθιτα μήδεα εἰδῶς : malgré son aspect formulaire, ce segment ne se trouve qu’ici chez Homère : doit-on y attacher de l’importance ? On peut remarquer le laconisme mystérieux d’Iris, dont la réplique, d’un seul vers, dit encore moins que celle de Zeus (v. 74-76), qu’elle est venue retransmettre à Thétis ; elle parle peu en général, mais prononce en général plus qu’un vers…

v. 89 : ἀργυρόπεζα : « aux pieds d’argent » : cela renvoie peut-être aux statues de dieux avec des pieds en métal brillant ; cela évoque peut-être aussi le caractère brillant de l’eau, et Thétis est une déesse marine.

v. 90 : τίπτέ με (cf. v. 92 : ὅττί κεν) : pourquoi cette accentuation ? Chantraine aborde ce point dans sa Grammaire homérique.

Il s’agit peut-être d’une accentuation héritée d’une graphie antérieure de ces termes : τίπτέ με = τίποτέ με ; ὅττί τε = ὅ τί τε

v. 90-91 : pourquoi Thétis craint-elle la compagnie des dieux ? Est-ce parce qu’elle ne peut supporter leur bonne humeur ? Le poème construit deux groupes (les déesses marines autour de Thétis ; les dieux assemblés autour de Zeus), qui forment un pôle féminin en larmes et un pôle masculin heureux : ces deux univers ne peuvent peut-être pas se mêler…

ἀθανάτοισιν : Thétis refuse-t-elle d’aller dans un lieu où la mort qu’elle déplore ne se trouve pas ?

Certains dieux sont hostiles à Achille et peuvent provoquer la réticence de Thétis.

v. 92 : εἶμι : verbe centrifuge (« j’y vais ») ; chez Homère, c’est encore un présent, même s’il est en train de prendre un sens futur, surtout à la première personne. ce sont sans doute des raisons pragmatiques d’emplois qui ont fait évoluer le sens de ce verbe et ont conservé à ἔρχομαι son sens de présent : le supplétisme n’est donc pas parfait entre ces deux verbes. Voir à ce propos F. Létoublon, Il allait, pareil à la nuit. Les verbes de mouvement en grec, supplétisme et aspect verbal, Klincksieck, Paris, 1985.

Séance n°4 29 novembre 2013 55-76

Homéristes présents : Jean Lallot, Claire Guillot, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà, Marine Glénisson.

Retour sur les vers 52-54, peu commentés la séance précédente (voir compte-rendu du 15 novembre).

Lecture et commentaire des v. 55-76 :

τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Ἥρη·
” εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος, ἀργυρότοξε
εἰ  δὴ ὁμὴν Ἀχιλῆϊ καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν.
Ἕκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζόν:
αὐτὰρ Ἀχιλλεύς ἐστι θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ
θρέψά τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν
Πηλέϊ, ὃς περὶ κῆρι φίλος γένετ᾽ ἀθανάτοισι.
πάντες δ᾽ ἀντιάασθε, θεοὶ, γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι
δαίνυ᾽ ἔχων φόρμιγγα, κακῶν ἕταρ᾽, αἰὲν ἄπιστε.”

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
“Ἥρη, μὴ δὴ πάμπαν ἀποσκύδμαινε θεοῖσιν·
οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί᾽ ἔσσεται· ἀλλὰ καὶ Ἕκτωρ
φίλτατος ἔσκε θεοῖσι βροτῶν οἳ ἐν Ἰλίῳ εἰσίν·
ὣς γὰρ ἔμοιγ᾽, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων.
οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης,
λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
ἀλλ᾽ ἤτοι κλέψαι μὲν ἐάσομεν – οὐδέ πῃ ἔστι,
λάθρῃ Ἀχιλλῆος – θρασὺν Ἕκτορα· ἦ γάρ οἱ αἰεὶ
μήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτάς τε καὶ ἦμαρ.
ἀλλ᾽ εἴ τις καλέσειε θεῶν Θέτιν ἆσσον ἐμεῖο,
ὄφρά τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος, ὥς κεν Ἀχιλλεὺς
δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό θ᾽ Ἕκτορα λύσῃ.”

v. 56 : εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος : que veut dire l’expression ? comment construire ?

les scholies glosent : « tu as dit quelque chose digne de toi », « ce serait bien là de tes bavardages » (construction sujet (τεὸν ἔπος)/attribut (τοῦτο)). Schadewaldt traduit « gelten könnte auch dieses dein Wort » (il ne fait qu’un groupe de τοῦτο τεὸν ἔπος).

v. 57 : εἰ introduirait une complétive explicative plus qu’une hypothétique.

Expression similaire en Od. XV, 435 : εἴη κεν καὶ τοῦτ᾽ εἴ μοι ἐθήλοιτε…

Héra prend un ton supérieur qui réduit le discours d’Apollon à néant, elle le traite comme un enfant.

v. 58 : γυναῖκα τε θήσατο μαζόν : les scholies donnent à γυναῖκα le sens d’un adjectif ou d’un complément du nom = « de femme », « féminin » ; on considère maintenant qu’il s’agit d’un double accusatif du tout et de la partie, assez fréquent chez Homère : « téter le sein (partie) la femme (tout) » = « téter le sein de la femme ».

θάω : téter (même racine indo-européenne que fellare et femina (celle qui est tétée ; le suffixe –mina correspond à –μενος en grec) en latin).

v. 57-59 : le poète semble jouer sur les sonorités pour créer des échos entre les différents termes qu’il emploie (θήσετε/θήσατο ; θνητὸς γυναῖκα/θεᾶς γόνος).

v. 63 : les insultes d’Héra sont-elles purement gratuites ? Selon les scholies, κακῶν désigne Alexandre et Hector, sans qu’ils expliquent pourquoi il s’agirait de ces deux héros précisément.

Héra est sans doute emportée par son élan et déverse son venin sur Apollon.

ἀεὶ ἄπιστε : Apollon a promis de porter secours aux Achéens et ne tient pas sa parole.

v. 68 : ὣς γάρ ἔμοιγ᾽ : « il en est ainsi pour moi » (reprise du cas du vers précédent) ; les scholies veulent sous-entendre δοκεῖν mais Leaf considère que ce serait tourner en prose la poésie.

v. 71 : κλέψαι ἐάσομεν (subjonctif à voyelle brève) : « abandonnons l’idée de voler » ; l’incise donne une idée un peu pitoyable des dieux qui ne sont pas capables de dérober un corps à un simple mortel… Cette éventualité avait été évoquée au v. 24, et Héra, Poséidon et Athéna s’y opposaient. Les dieux savent pourtant comment voler un corps (nuées etc.).

v. 71-73 : les scholies athétisent ces vers sous prétexte que Thétis n’est pas toujours aux côtés de son fils, mais Leaf trouve cette objection futile ; l’adjectif θρασύν choque les scholiastes, car il qualifie un cadavre ; ils proposent de le remplacer par νέκυν.

v. 74 : l’optatif exprime une demande polie : « si quelqu’un voulait bien appeler Thétis ».

v. 75 : πυκινός : peut signifier « sage », mais aussi « rusé, habile » et qualifie parfois les ruses d’Ulysse ; il exprime l’idée de densité et peut donc aussi vouloir dire « ferme, solide ».

Séance n°3 15 novembre 2013 33-53

Homéristes présents: Manon Brouillet, Martijn Buijs, Marine Glénisson, Claire Guillot, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

σχέτλιοί ἐστε θεοί, δηλήμονες· οὔ νύ ποθ᾽ ὑμῖν
Ἕκτωρ μηρί᾽ ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων;
τὸν νῦν οὐκ ἔτλητε νέκυν περ ἐόντα σαῶσαι
ᾗ τ᾽ ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ
καὶ πατέρι Πριάμῳ λαοῖσί τε, τοί κέ μιν ὦκα
ἐν πυρὶ κήαιεν καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσαιεν.
ἀλλ᾽ ὀλοῷ Ἀχιλῆϊ θεοὶ βούλεσθ᾽ ἐπαρήγειν,
ᾧ οὔτ᾽ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα
γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ᾽ ὣς ἄγρια οἶδεν,
ὅς τ᾽ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ
εἴξας εἶσ᾽ ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα λάβῃσιν·
ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς
γίγνεται, ἥ τ᾽ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ὀνίνησι.
μέλλει μέν πού τις καὶ φίλτερον ἄλλον ὀλέσσαι
ἠὲ κασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ καὶ υἱόν·
ἀλλ᾽ ἤτοι κλαύσας καὶ ὀδυράμενος μεθέηκε·
τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν.
αὐτὰρ ὅ γ᾽ Ἕκτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα,
ἵππων ἐξάπτων περὶ σῆμ᾽ ἑτάροιο φίλοιο
ἕλκει· οὐ μήν οἱ τό γε κάλλιον οὐδέ τ᾽ ἄμεινον.
μὴ ἀγαθῷ περ ἐόντι νεμεσσηθέωμέν οἱ ἡμεῖς·
κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων.

v. 33 : σχέτλιος revient souvent pour désigner des dieux : les dieux s’insultent ainsi ou les hommes s’en prennent aux dieux (Agamemnon à Zeus). σχέτλιοί ἐστε θεοί dit Calypso à Hermès en Odyssée V, 118.

v. 35 : ἔτλητε aoriste : Ameis “jusqu’à maintenant vous n’avez pas réussi à vous décider”. Proposition infinitive puis complément au datif avec un infinitif.

v. 41 : ἄγρια οἶδεν : il ne connait que la sauvagerie, les choses sauvages.

v. 42 : ὅς τ᾽ ἐπεὶ rupture de construction, qui fait suggérer à Leaf un ajout tardif. cf. XVII 658 mais où on peut suppléer.

v. 45 : Le vers a été athétisé sous prétexte qu’il était plutôt hésiodique. On trouve beaucoup chez Euripide l’idée du double visage de l’αἰδὼς.

v. 47 : ὁμογάστριον Selon Leaf : le même père et la même mère. Lycaon est l’ὁμογάστριος d’Hector en XXI, 95: il n’est pas le fils d’Hécube. Les scholies opposent ὁμογάστριος à ὁμοπατριος.

v. 49 : Μοῖραι n’apparaît jamais au pluriel ailleurs. Aurait-on pu mettre κηρες à la place? Il semble qu’elles aient les mêmes fonctions que les Kères ailleurs. Les Kères ne seraient-elles pas davantage liées au moment de la mort de chaque individu?

v. 52 : Comment comprendre les comparatifs? Ameis : il faut les comprendre en relation avec l’autre possibilité d’agir. Sous-entendu : ce n’est pas plus beau que ne pas le faire. euphémisme. “understatement”, litote.

E. Benveniste, dans Noms d’agent et noms d’action en indo-européen traite de la formation des comparatifs et de leur sens : les formations -ιων/ιστος et -τερος/τατος ne sont pas homogènes :
– τερος/τατος : valeur physique d’éloignement spatial par rapport à l’adjectif au positif
– ιων/ιστος : valeur évaluative : on prend position sur le degré de l’ajectif, ce qui ne correspond pas forcément à une comparaison (κάλλιον : « évaluablement beau »)

Κάλλιον et ἄμεινον, selon cette analyse, ne seraient pas de vrais comparatifs, mais une évaluation possible des adjectifs employés.

v. 54 : κωφὴν γαῖαν : s’agit-il du corps humain ou de la terre outragée par Achille en traînant le corps ? (Mazon, comme Mme Dacier, traduit par « argile insensible » ; Leaf par « senseless clay » ; Schadewaldt : « Denn die stumme Erde mishandelt er mit seinem Zürnen »).
Le corps humain est formé de terre selon la mythologie.
Γαῖα pourrait même désigner la terre comme un dieu (comme les fleuves animés dans l’Iliade).
C’est un mot bien choisi qui laisse libre l’interprétation, crée par son ambiguïté une quasi confusion entre le corps d’Hector et la terre sur laquelle il est traîné, la poussière qu’il soulève.
Les scholies (p. 528) considèrent approprié de comparer le corps à de la terre et citent d’autres exemples, notamment tirés d’Euripide (γῆ καὶ σκία) et d’Empédocle, pour qui le corps est façonné à partir de la terre ; il est frappant de remarquer que les scholiastes, qui d’habitude donnent toutes les interprétations possibles, se rangent toutes à celle de « corps humain », sans considérer l’autre possibilité : il devait y avoir une tradition d’exégèse dans ce sens à leur époque. Toutes les expressions qu’ils citent qualifient des corps morts.

Séance n°2 18 octobre 9-32

Homéristes présents : Manon Brouillet, Martijn Buijs, Claire Guillot, Marine Glenisson, Jean Lallot, Raphaël Saint-Jalm, Giuseppe Samonà.

τῶν μιμνησκόμενος θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν,
ἄλλοτ᾽ ἐπὶ πλευρὰς κατακείμενος, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής· τοτὲ δ᾽ ὀρθὸς ἀναστὰς
δινεύεσκ᾽ ἀλύων παρὰ θῖν᾽ ἁλός· οὐδέ μιν ἠὼς
φαινομένη λήθεσκεν ὑπεὶρ ἅλα τ᾽ ἠϊόνας τε.
ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους,
Ἕκτορα δ᾽ ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισθεν,
τρὶς δ᾽ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο θανόντος
αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τὸν δέ τ᾽ ἔασκεν
ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα· τοῖο δ᾽ Ἀπόλλων
πᾶσαν ἀεικείην ἄπεχε χροῒ φῶτ᾽ ἐλεαίρων
καὶ τεθνηότα περ· περὶ δ᾽ αἰγίδι πάντα κάλυπτε
χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζω.
ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων·
τὸν δ᾽ ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες,
κλέψαι δ᾽ ὀτρύνεσκον ἐΰσκοπον ἀργεϊφόντην.
ἔνθ᾽ ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐδέ ποθ᾽ Ἥρῃ
οὐδὲ Ποσειδάων᾽ οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ,

ἀλλ᾽ ἔχον ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς Ἀλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἄτης,
ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο,
τὴν δ᾽ ᾔνησ᾽ ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν.
ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠώς,
καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἀθανάτοισι μετηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων·

v. 9 : εἶβεν DELG verbe étymologiquement isolé. L’hypothèse la plus plausible est de supposer que c’est une création artificielle : il faut partir de λείβειν, attesté chez Homère, qui a la même signification (cf. lat. libare). Il existe δάκρυα λείβειν mais on rencontre un problème de scansion si on veut utiliser le singulier δάκρυον. εἶβεν serait une variante metri causa.
Benveniste Vocabulaire des institution indo-européennes, vol 2, p.216 sq : λείβειν et libare : il s’agit de verser quelque chose pour faire une libation, mais quelle différence avec σπένδειν ou χείν? λείβειν est utilisé quand il s’agit d’une très petite quantité : liquide qui filtre ou suinte. Donc ça ne va pas pour verser des flots de larmes mais plutôt des larmes goutte à goutte.
Le κατα accentue peut-être l’idée de distributivité. À moins que ce ne soit simplement l’idée physique d’aller vers le bas qui convient à quelque chose qui coule.

v. 14 : ζεύξειεν : optatif de répétition.

v. 20 : Les vers 20-21 sont athétisés. L’égide est parfois jetée sur les épaules donc apparait comme quelque chose de souple qu’on peut mettre autour du corps. Leaf suit le scholiaste même si les raisons pour athétiser ne paraissent pas tout à fait convaincantes.

v. 21 : ἀποδρύφοι : optatif oblique ; on retrouve la deuxième partie du vers en XXIII, 187 ; selon Kirk, un présent conviendrait mieux, car tirer le corps est une action continue ; mais en raison de ἳνα μή, qui contient en soi une modalité en raison de son sens final, il nous semble que l’idée itérative n’ait pas besoin d’être exprimée.

v. 24 : On trouve ἰέναι à la place de κλέψαι dans certains manuscrits : cela change le sens, car Hermès, dans ce cas, n’a plus qu’un rôle banal de messager, comme dans la suite du chant cf. v. 109 : tous les dieux ont voulu voler le corps, sauf Zeus, qui voulait laisser à Achille l’honneur de le rendre (ici, nous avons une autre explication). Hermès, selon Leaf, n’est jamais voleur chez Homère, et jamais messager non plus (ce rôle est dévolu à Iris) ; cependant, dans la suite du chant, il accompagne Iris sur la terre, même si c’est cette dernière qui parle à Priam ; cf. Chant XXIII : Hermès est un dieu proche des hommes, le patron des voyageurs ; épithète διάκτορος le qualifie (sorte de bras droit de Zeus) ; le fait qu’il soit appelé Argiphonte joue-t-il ici un rôle sur sa fonction dans le chant?
Hermès est en fait présenté comme un voleur en Odyssée XIX 394 : Autolycos a reçu le don du vol, κλεπτοσύνη, de la part d’Hermès. Il a de toute façon déjà des pouvoirs de tromperie : ce n’est pas par la force qu’il a vaincu Argos (cf. épithète Ἀργειφόντης). Aussi allusion à son bâton et son pouvoir de θέλγειν en Iliade XXIV 343.
Il n’y a peut-êrte pas tant de différence que ça entre l’Hermès de l’Iliade et celui de l’Odyssée : il prend Priam par la main comme il prendra Ulysse par la main dans l’épisode de Circé. Retour du thème du bâton.
Dans l’Odyssée il est explicitement nommé ἀγγελος V, 27-8 (quand Zeus l’envoie à Calypso).

v. 25-26 : Héra Poséidon et Athéna : Héra et Athéna à cause du jugement de Paris. Poséidon a pris en haine les Troyens lors de la fondation avec Héraclès.
Analyse structurale possible? Parallèle entre les murs de Troie et les murs qui entourent le camp Achéen.
Ameis : alliance entre les principaux ennemis des Troyens.
Ce sont les trois mêmes dieux qui s’étaient ligués contre Zeus et l’avaient enchainé (Iliade I 400 sq).

v. 27 : ἔχον : Leaf “persisted” : comme XII, 433. Intransitif “persistaient” dans l’état décrit par la proposition comparative.

v. 28 : ἄτης : cf. Leaf : forme légèrement anachronique, car Homère emploie souvent ἀάτης ; variante possible : ἀρχῆς (cf. III, 100 ; VI, 356) ; selon McLeod, il faut garder ἀρχῆς au chant III (Alexandre est accusé d’être à l’origine du mal absolu de la guerre de Troie).

v. 30 : Μαχλοσύνη : selon les scholiastes, le mot est vulgaire et ne cadre pas avec le vocabulaire homérique. Il signifierait le désir violent de la femme qu’inspire Aphrodite à Pâris, ce qui en fait une sorte de Dom Juan
Ce mot met en cause la virilité de Pâris, car un intérêt trop grand pour les femmes n’est pas bien vu chez les Grecs
(cf.γυναικομανής : « fou des femmes », adjectif employé par Hector au chant III, vers 39 pour désigner Pâris).
Selon les scholiastes, ce terme se rapporte à la sexualité, l’apparence, les cheveux (cf. III, 55 : la description de Pâris correspond à ces critères). Variante présente chez Aristophane le grammairien et dans les manuscrits politiques (qui émanent des cités) : ἥ οἱ κεχαρισμένα δῶρ’ ὀνόμηνε ; cette variante serait due soit à la difficulté de cette expression soit à la pruderie des copistes.

Temporalité brouillée du passage : entre le ponctuel et l’itératif. Leaf remarque les cinq verbes itératifs en -σκω. Puis il est difficile d’identifier à quoi renvoie ἐκ τοῖο du vers 31. On ne trouve aucun aoriste.

Aristarque athétisait au minimum de 25 à 30 (les scholies ne sont pas très claires).